«РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/bloku_vilnuy_vubir_2020/regesyra2.pdf ·...

20

Upload: others

Post on 07-Aug-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация
Page 2: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

БЛОК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

«РЕЖИСУРА МУЗИЧНО-ВИХОВНИХ

ШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ» ПЕРЕДБАЧАЄ НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:

володіння виконавськими (інструментальними, вокально-хоровими, диригентськими) інтерпретаційними, артистичними та режисерськими уміннями, демонстрація виконавської надійності та сценічного перевтілення;

відчуття та демонстрація емоційної чутливості, рефлексії, ціннісного ставлення до творів мистецтва, здійснення активного сприймання, запам’ятовування, збереження, відтворення і художньо-педагогічне трактування змісту і смислу творів мистецтва;

застосування сучасних педагогічних та музично-інформаційних технологій для забезпечення якості навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти;

прояв моральної та естетичної спрямованності з метою утвердження ідеалів Добра і Краси в музично-педагогічній діяльності вчителя

Page 3: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

Вступ до спеціальності

Сучасні музично-компютерні

інструменти та обладнання

Page 4: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Вивчення дисципліни забезпечує ознайомлення зі змістом професійної діяльності вчителя музичного мистецтва

«Від краси музики – до краси дитячих сердець»

(із професійного кредо

вчителя музичного мистецтва)

Page 5: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

СУЧАСНІ МУЗИЧНО-КОМПЮТЕРНІ

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Вивчення дисципліни забезпечує формування в

майбутніх фахівців IT - компетентності в сфері музичного

мистецтва та готовності до використання сучасних

медіа-технічних засобів, опанування основами

звукорежисури та музичного мастерінгу

Page 6: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация
Page 7: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

Практикум з оркестру

народних інструментів

інструментів

Page 8: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

Практикум роботи з хором

Page 9: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

Практикум роботи з ансамблем

Page 10: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ»

Метою вивчення дисципліни є

аналіз особливостей культурного процесу історичних епох

Page 11: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«ОСНОВИ РЕЖИСУРИ ТА МЕТОДИКА

ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ВИХОВНИХ

ШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ»

Під час вивчення дисципліни ви отримаєте уявлення про

сутність та зміст режисерської професії та оволодієте її

основами для послідуючої професійної діяльності вчителя як

організатора масових музично-виховних шкільних заходів.

Шукаймо театральні маршрути в школі разом!

Page 12: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ШКІЛЬНОЇ

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ»

Державні стандарти шкільної

мистецької освіти

Основи наукових досліджень

Page 13: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ШКІЛЬНОЇ

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Вивчення дисципліни забезпечує оволодіння

знаннями в галузі музичної педагогіки щодо

концептуальних основ стандартизації мистецької

освіти в Україні та країн близького зарубіжжя

Page 14: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивчення дисципліни забезпечує залучення до

наукової творчості, різних видів науково-дослідної

діяльності, формування готовності до організації

педагогічного експерименту та вивчення

передового наукового педагогічного досвіду

Page 15: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация
Page 16: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«АНАЛІЗ ТА АРАНЖУВАННЯ

ХОРОВИХ ТВОРІВ»

дисципліною забезпечується уміння аналізувати будову хорових творів, визначати її художньо-виразні структурні елементи, а також уміння орієнтуватися в багатоголосній вокальній музиці, знаходити оптимальні рішення щодо пристосування творів до можливостей виконавських колективів, створювати нові хорові партитури на основі одноголосних пісень або інструментальних творів.

Page 17: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«ДИТЯЧЕ МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО»

Призначення навчальної дисципліни – теоретичний та

методичний досвід творчого застосовування знань та

вмінь у сфері дитячого музичного виконавства в

навчально-виховному процесі закладу середньої освіти

Хорове дитяче виконавство

Вокальне дитяче виконавство

Інструментальне дитяче виконавство

Page 18: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

ХОРОВЕ ДИТЯЧЕ ВИКОНАВСТВО

організація дитячого колективного музичного

виконавства щодо створення інтерпретації

хорового твору

Page 19: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

ВОКАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ВИКОНАВСТВО

Музично-співацьке виховання дітей та навички роботи

щодо створення інтерпретації вокального твору

Page 20: «РЕЖИСУРА - smc.hnpu.edu.uasmc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/Regesyra2.pdf · діяльності вчителя. Ь ò ö ÿ ö ý ù å û î ... Презентация

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ

ВИКОНАВСТВО

організація дитячого ансамблевого музичного

виконавства щодо створення інтерпретації

інструментального твору