16487718 practica management anul ii

Upload: andreea-georgiana-enasoaie

Post on 05-Apr-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  1/58

  STUDENT : MILEA (STAN) M. MARIANA ; MFC CIG ; ANUL II ; SERIA A

  1

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  2/58

  1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapeleconstituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare.

  Societatea ASSA ABLOY ROMANIA SRL a luat fiinta in data de 01.05.1998. Numarul si datainregistrarii la Registrul Comertului este J40/3566/09.04.1998 . Inca de la inceput s-a declarat ca societacomerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare R 10473502 din data de 27.04.1998.

  La infiintare, in anul 1998 ,societatea comerciala avea denumirea de URBIS SECURITY SRL . decursul timpului a absorbit alte doua societati comerciale care aveau acelasi patronat :o In data de de 01.11.2003 a absorbit societatea comerciala URBIS INTERNATIONAL SRL , cu sediu

  Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 5. In urma absorbtiei societatea comerciala URBIS SECURITY SRL si-pastrat toate coordonatele : CUI : R10473502 ; J40/3566/1998 ; obiect de activitate ; etc.

  o In data de 01.08.2004 a absorbit societatea comerciala ASSA ABLOY ROMANIA SRL cu sediul in L

  Brasov. In urma absorbtiei societatea comerciala URBIS SECURITY SRL si-a modificat decat numein ASSA ABLOY ROMANIA SRL, celelalte coordonate ramanand aceleasi : CUI R10473502;J40/3566/1998 ; obiect de activitate ; etc.

  In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in Bucuresti si in alte 6 puncte de lucru ,indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.

  Actul constitutiv al societii ASSA ABLOY ROMANIA SRL cuprinde:

  a) FORMA JURIDICA :Subscrisa ASSA ABLOY OY , persoana juridica de nationaliatate finlandeza(reprezentata in Romaniapersoana fizica in calitate de mandatar) , a hotarat , in caliatate de asociat unic, infiintarea unei soccomerciale romane , cu sediul in Romania.Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

  b) DENUMIREA SOCIETATII :Numele dat este : ASSA ABLOY ROMANIA SRL.

  c) SEDIUL SOCIAL :Sediul social se stabileste in Mun. BUCURESTI, B-dul Preciziei, Nr. 5, Sector 6.Societatea are urmatorul fond de comert :

  Centrul de distributie in Loc. Brasov, Punct de lucru in Loc. Cluj-Napoca,

  Punct de lucru in Bucuresti , B-dul Preciziei, Nr. 5, Sector 6.

  Punct de lucru in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, Nr. 2, Sector 2, Punct de lucru in Loc. Timisoara, Punct de lucru in Loc. Bacau, Punct de lucru in Loc. Constanta,

  d) DURATA SOCIETATII :Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteRegistrul Comertului.e) OBIECTUL SOCIETATII :Activitatea principala a socitatii va fi :2863 Fabricarea articolelor de feronerief) CAPITALUL SOCIAL :

  Capitalul subscris si varsat este de 14.699.400 RON .Capitalul social se imparte in 146994 de parti sociale egale, in valoare nominala de 100 RON fiedetinute in totalitate de asociatul unic.g) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetsuedez.

  h) BENEFICII SI PIERDERI :Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi.i) FORTA DE MUNCA:

  2

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  3/58

  Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Munregimilui de asigurari sociale.Are in prezent 993 de salariati cu contract de munca pe pernedeterminata si 18 salariati cu contract de munca suspendat.

  j) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA :Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, falisau micsorarea capitalului sub limita legala.

  2. Organizarea i inerea contabilit ii. Organigrama organizatoric func ional a unit ii la care se efectueaz practica; diagrama de rela ii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unit ii.

  Contabilitatea , in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL, se tine in compartimentdistinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate .

  Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic, care coordoneazaactivitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.

  ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATIIORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII ::

  DIRECTORROMANIA

  DIRECTORPRODUCTIE

  DIRECTORPRODUCTIE

  DIRECTORVANZARI

  DIRECTOR ECONOMIC

  CP 1

  CP 2

  CP 10

  CP 20

  CD BUCURESI

  CD BRASOV

  FINANCIAR-CONTABILITATE

  LOGISTICA

  CP 3 CP 30 CD CLUJ-NAPOCA

  CD TIMISOARA

  CD CONSTANTA

  CD BACAU

  3

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  4/58

  ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL ::

  3.Registrele de contabilitate.

  Datele consemnate n documentele justificative sunt nregistrate n ordine cronologi grupate n registrele contabile. Acestea se prezint sub forma unor registre legate, fiesitua ii ale c ror con inut i form corespund scopului pentru care se in. Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, n contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartmare i Registrul-inventar.

  a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu n care se nregistreaz , prinarticole contabile, n mod cronologic, opera iile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dup data de ntocmire sau intrare a acestora n unitate.cadrul firmei ASSA ABLOY ROMANIA SRL acest jurnal este emis de programul decontabilitate SCALA , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsi

  4

  DIRECTOR ECONOMICECONOMIC

  (FINANCIAR(FINANCIAR

  CONTABILITATE)CONTABILITATE)

  CONTABIL SEF

  (RAPORTARI SI

  COORDONARE

  ACTIVITATEA DE

  VANZARI)

  CONTABIL SEF

  (MIJLOACE

  FIXE; CALCUL

  IMPOZIT PE

  PROFIT)

  CONTABIL SEF

  (FURNIZORI

  INTERNI;

  BALATA;

  JURNAL DE

  CUMPARARI)

  ECONOMIST

  (IMPORTURI;

  IMPOZITE SI

  TAXE LOCALE;

  DECONTURI

  EXTERNE;

  CONTRACTE

  LEASING,

  DOBANZI)

  CONTABIL

  (CONSUMURI

  MATERIALE,

  EVIDENTA

  STOCURI

  MATERIALE SI

  MATERII

  PRIME)

  CONTABIL

  (BANCI;

  CLIENTI ;

  STOCURI DE

  PRODUSE ;MA

  RFURI ;

  JURNAL DE

  VANZARI)

  CONTABIL

  (SALARII;

  EVIDENTA

  STOC

  MAGAZINE;)

  CASIER

  (REGISTRUL

  DE CASA ;

  DECONTURI

  INTERNE)

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  5/58

  lunii , iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice sector 6 la data infiintarii firm

  b) Registrul Cartea-mare este un document contabil obligatoriu n care se nscriulunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, nregistr rile efectuate registrul-jurnal, stabilindu-se situa ia fiec rui cont, respectiv soldul ini ial, rulajele

  debitoare, rulajele creditoare i soldurile finale. Formularele folosite drept registruCartea-mare pot mbr ca diverse forme, cum ar fi: fie de cont pentru opera iuni diverse, fie de cont ah sau pe conturi corespondente, forma Cartea-marecentralizatoare.Forma folosita drept registru Cartea-mare de firma SC ASSA ABLOY ROMANIA

  , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emdin programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an la sfarsitul anului.

  c) Registrul-inventar este documentul contabil n care se nregistreaz toate elementele de activ i de pasiv, grupate n func ie de natura lor, conform posturilorbilan ul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale nscn Registrul-inventar au la baz listele de inventariere sau alte documente care just

  con inutul fiec rui post din bilan ul contabil. Registrul-inventar cuprinde dou p r i listele de inventariere i recapitula ia inventarului. n cadrul recapitula iei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activpasiv.

  Acest registru in cadrul firmei SC ASSA ABLOY ROMANIA se completeaza odata an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materialeauxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele deinventar).

  d) Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe feicare paginava purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca.Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor

  individuale de munca.Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheieriicontractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendareacontractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potriviClasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractuluidata incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele sisemnatura persoanei care face inscrierea.In cazul SC ASSAABLOY ROMANIA SRL , Registrul se completeaza si se pastreaza la sediulcentral al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.

  e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurala contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financ

  fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protecconsumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute lege .

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL are 6 astfel de registre in cele 6 puncte de lucru dBucuresti si in alte localitati din tara. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciuFinanciar-Contabilitate.

  f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins indeclaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

  5

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  6/58

  Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica sicorespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratiaprivind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala sepastreaza la sediul fiscal al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , in cadrul serviciului FinanciaContabilitate , unde se fac si inregistrarile in acesta.

  4. Sistemul de documente privind organizarea contabilit ii imobilizarilor.

  Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimonia,in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrnumerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordinecronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitatpe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unita

  a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fiSe intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficaremijloc fix.

  b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca : Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua lo

  de folosinta ale unitatii(CP , DEPARTAMENT ; PUNCT DE LUCRU) Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o

  sectie sau subunitate(CP, DEPARTAMEN ; PUNCT DE LUCRU) la alta. Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilu

  mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.Circula la : persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii ; la CP-ul,DEPARTAMENTUL , PUNCTUL DE LUCRU predator , pentru semnarea de predare de ca

  responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul CP-ului DEPARTAMENTULUI , PUNCTULUI DE LUCRU , primitor. ; la serviciul Financiar-Contabilitpentru inregistrarea miscarii mijlocului fix .c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru

  utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile siconstructile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-sepuse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Se intocmeste de catre secretcomisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii , in prezenta membrcomisiei care este formata din : presedinte, specialisti-consultanti,asistenti la recep

  d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :

  Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiunmijloscelor fixe, de scoatere din uz . Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a

  mijloacelor fixe. Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor

  (depozitelor )si in contabilitate.

  5. Sistemul de documente privind organizarea contabilit ii materialelor.

  6

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  7/58

  a) N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, documenjustificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizopentru diferentele constatte la receptie, document justificativ de inregistrare incontabilitate.

  Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , lacompartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementareadiferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitatasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza lacompartimentul financiar-contabil.

  b) Bonul de consumServeste ca:

  - document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materialdupa caz;- document justificativ de scadere din gestiune;- document justificativ de nregistrare n evidenta magaziei si n evidenta contabila n partida simpla.

  Se ntocmeste n doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consumCircula:- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate CENTRELE DE PROFIT(ambele exemplare);- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestiosi de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analit(ambele exemplare).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

  c) Aviz de insotire a marfii :

  Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economieexecutat pe hartie autocopiativa securizata.Serveste ca :

  Document de insotire a marfii pe timpul transportului ; Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ; Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul

  ASSA ABLOY pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala lagestiunile din punctele de luctru situate in Timisoara, Bacau, Brasov, Constanta, CluNapoca si la magazinele din Bucuresti) ;

  Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare dincadrul aceleasi unitati in cazul transferului ;

  Circula la :o furnizor ;o la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de

  primire (ex. 1) ;o la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;o la cumparator ;o la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor

  valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de recepdupa consemnarea rezultatelor(ex.1) ;

  7

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  8/58

  o la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatesintetica si analitica, atasat la factura (ex.1 ) ;

  d) Dispozitie de livrareServeste ca :

  Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valorimateriale destinate vanzarii ; Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ; Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fisca

  dupa caz .Circula la :

  o Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesipentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarulpredator pentru cantitatile livrate .

  Se arhiveaza la : magazie(ex.1) ; la departamentul vanzari (ex.2)

  e) Fise de magazieServeste ca:

  - document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.Se ntocmeste ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau

  persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate grupe, eventual subgrupe, sau n ordine alfabetica.Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau n custodie se ntocmesc fise distincte care sseparat de cele ale valorilor materiale proprii.nregistrarile n fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare

  operatiune nregistrata, dar n mod obligatoriu zilnic.f) Fise de magazie a formularelor cu regim special

  Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economieexecutat pe carton securizat.Serveste ca :

  Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un respecial de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;

  Document de evidenta a formularelor anulate ; Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de

  formulare.Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim specide catre gestionar.Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

  6. Sistemul de documente privind organizarea contabilit ii mijoacelor banesti.

  8

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  9/58

  a) Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca baniidepasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casiera in doua exemplare , unul insoteste banbanca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

  b) CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferiteplati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura

  directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea dnumerar.c) Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in

  casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAsemnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare).inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabicare l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casieraelibereaza plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de baniincasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

  d) Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest ca

  chitanta este emisa de furnizor).e) Registrul de casa lei si valuta. Esteun formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor siplatilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casiera , zilnic, in doua exemplare : un exemramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereazainregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

  7. Sistemul de documente privind organizarea contabilit ii drepturilor salariale.

  a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si DirectoruEconomic si se arhiveaza 50 de ani.Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii CP-urilor sauDepartamentelor in plicuri sigilate.

  b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si DirectorEconomic si se arhiveaza 50 de ani.

  c) stat de salarii lichidare- cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semnde persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat sstampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

  d) stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimla casieria unitatii pentru plata , unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.

  e) fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salargenereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

  f) Ordin de deplasare(delegatie)Serveste ca :

  Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuDocument pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul avans,Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

  9

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  10/58

  Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , sesemneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneazde directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificavansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii , ordinul dedeplasare se semneaza si de catre directorul economic.

  8. Sistemul de documente privind organizarea contabilit ii cheltuielilor i veniturilor.

  a) Jurnal de vanzariFormulat tipizat fara regim special.Serveste ca :

  Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a presta

  de servicii, Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata, Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

  Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementelenecesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite deprogarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic, decasele de marcat.

  Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise inconturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Searhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA

  b) Jurnal de cumparariFormulat tipizat fara regim special.Serveste ca :

  Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau aprestarilor de servicii,

  Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila, Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

  Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementelenecesare pentru determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de progarmul d

  contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valorimateriale sau prestari de servicii).Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in con

  si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveazacompartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

  c) Factura(furnizor / client)Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare , comun peconomie, executat pe hartie autocopiativa securizata.

  10

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  11/58

  Serveste ca : Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si

  marfurilor , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ; Document de insotire a marfii pe timpul transportului ; Document de incarcare in gestiunea primitorului ; Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatoru

  In cadrul firmei ASSA ABLOY ROMANIA SRL facturile sunt intocmite de Departamentulvanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client , cel verde in contabilitatecel rosu ramane la gestiunea care l-a emis). Departamentul vanzari factureaza din toatepunctele de lucru (situate in Brasov, Timisoara,Cluj-Napoca, Constanta, Bacau), din celedoua magazine din Bucuresti si din Depozitul Central aflat la sediul central al firmei Bucuresti. SC ASSA ABLOY ROMANIA este firma platitoare de TVA si deci foloseste facturfiscala cod 14-4-10/A.Se arhiveaza : la furnizor ; la departamentul vanzari(ex. 2) ; la compartimentul financiarcontabil(ex. 1) ; la cumparator ; la compartimentul financiar-contabil(ex. 3) .Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A), urmand ca in

  baza solicitarii partenerului extern , sa fie atasata la aceasta factura si factura externaINVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala).Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii obiecsi cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite , pe timpul transportude avizul de insotire a marfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii , facturafiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii, fara a depfinele lunii in care a avut loc livrarea.

  9. Sistemul de documente privind organizarea contabilit ii generale.

  a) Balanta de verificareIn cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitaeste emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor sefulcontabil..Serveste la :

  Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare

  Nu ,circula fiind document de sinteza.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

  10. Sistemul de documente privind organizarea inventarieriipatrimoniului.

  Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinteeconomice , care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existentacantitativa si valorica sau numai valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv ain patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimonialeactiv si de pasiv sunt :

  11

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  12/58

  a) Decizia de inventariere ;Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conduceriicompartimentului financiar-contabil Directorul Economic. Se emit astfel de decizii o singdata pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) , in cazul schimbariigestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.

  b) Declaratia de inventar ;Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiabanesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un exemplar, degestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de careraspunde gestionarul respectiv, sau, acolo unde este posibil acest lucru, inainte de incepeoperatiei de inventariere, si se semneaza de acesta

  c) Lista de inventariere ;Serveste ca :

  document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii, document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri, document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilita

  plusurilor si minisurilor constatte, document pentru intocmirea registrului jurnal, document centralizator al operatiunilor de inventariere

  Se listeaza din programul de contabilitate , listele de inventariere fara cantitati(doar cusimbolul si denumirea ). Aceste liste se completeaza cu nr. De bucati gasite in timpulinventarului , faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. Listele ssemnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delarde inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarse predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate siarhivare.

  d) Decizia de imputare ;Serveste ca : Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca Titlu executoriu in momentul comunicarii, Document de inregistrare in contabilitate.

  Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe baza documentatiei prezentate de contabilsef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) .se intocmeste in treiexemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea inaplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul depersonal al salariatului.

  e) Angajamentul de plata ;Acest document serveste ca : angajament e plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimonia titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor , titlu executoriu pentru executarea silita , in caz de nerespectarea angajamentului.

  Se intocmeste intr-un exemplar , de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proceverbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza incompartimentul financiar-contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii , caare sarcina de a respecta legile si al semna.

  12

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  13/58

  f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ASSA ABLOY ROMANIA se completeaza odata an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime ,materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiecde inventar).

  11. Gestionarea, folosirea i eviden a formularelor cu regim speciaIn cadrul SC ASSA ABLOY ROMANI SRL , evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea

  materiale folosind pentru fiecare tip de formular o Fise de magazie a formularelor cu regim special. Degestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . Nu se elibereaza din gestiune asemeneaformulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formulareleridicate anterior.

  12. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatiifinanciare.

  Situatiile financiare in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA se intocmesc de directorul economic si arebaza balanta de verificare si listele de inventariere. SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL aplic Reglementrilecontabile armonizate cu directivele Comunitii Economice Europene i cu Standardele Internaionale deContabilitate.

  Situatiile financiare anuale se compun din : bilan, cont de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu, situaia fluxurilor de trezorerie,

  politici contabile note explicative.

  Situaiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de ctre auditori financiari,persoane juridiceautorizate. Se depun la Direcia General a Finanelor Publice a Sectorului 6 n termen de 150 de zile de lancheierea exerciiului financiar.

  Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

  13

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  14/58

  STUDENT : MILEA (STAN) M. MARIANA ; MFC CIG ; ANUL II ; SERIA A

  14

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  15/58

  CAPITOLUL 1CAPITOLUL 1

  CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIVCARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

  CAPITOLUL 2CAPITOLUL 2

  ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIVORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

  CAPITOLUL 3CAPITOLUL 3

  ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIVORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

  CAPITOLUL 4CAPITOLUL 4

  OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT D

  ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIVACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

  CAPITOLUL 5CAPITOLUL 5BALANTABALANTA ; FISA CONTURILOR(CARTEA MARE); FISA CONTURILOR(CARTEA MARE) ;REGISTRUL JURNAL;REGISTRUL JURNAL ; SITUATII FINANCIAR; SITUATII FINANCIAR

  CAPITOLUL 1CAPITOLUL 1

  CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIVCARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

  CONTUL 421 CONTUL 421 PERSONAL remuneratii datoratePERSONAL remuneratii datorate Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru

  munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.Remuneratia salariala este datorata lunar, ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.

  Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acorduldirect ; acordul indirect ; acordul progresiv ; salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturilerealizate ; salarizare in regie sau dupa timp ; alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere.Forma de salarizare, care se utilizeaza la fiecare loc de munca , este prevazuta in contractul individual de muncacontractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati).Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu, care efectueaza plata , o cheltuiala deexploatare.

  Salariul brut impozabilSalariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile , primele si alte adaosde acest fel. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul deplata ).

  Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu ; asigurari sociale individuale -9.5% ; asigurari de sanatatindividuale- 6.5% ; contributia individuala la constituorea fondului pentru ajutorul de somaj 1% .Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul con421 PERSONAL remuneratii datorate , care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului desalarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii , salariile nete achitate personalului si sumele neridicate depersonal in termenul legal.Soldul creditor al contul 421 PERSONAL remuneratii datorate indica salariiledatorate salariatilor.

  Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plataStatul de plata.

  CONTUL 5311 CONTUL 5311 CASA IN LEICASA IN LEI

  15

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  16/58

  Casa i conturi la b nci sunt reprezentate de valorile care mbrac efectiv forma de banfiind separate disponibilit ile n devize de cele n lei. n structura disponibilit ilor se includ: Cont la b nci; Casa; Acreditive; Avansurile de trezorerie. CasaCasadelimiteaz disponibilit ile b neti n lei i devize aflate n casieria ntreprinderii i al valori, cum sunt: timbre fiscale i potale, bilete de tratament i odihn , tichete i bilete de c l to

  Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar- lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 CASA IN LEI . Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 CASA IN LEI si icreditul conturilor care arata sursa incasarilor. Platile se oglindesc in creditul contului 5311 CASA IN LEI , incorespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor.

  Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casaRegistrul de casa, la careanexeaza documentele justificative de incasari si plati.

  Sumele in numerar aflate in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi la sfirsitul fiecarei zilplafonul de 5000 lei(RON). Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altodrepturi de personal, precum si altor operatiuni programate, pe baza de documente justificative, cu persoane fizicpentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.

  CAPITOLUL 2CAPITOLUL 2

  ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIVORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

  CONTUL 4211 - "PERSONAL - SALARII DATORATECONTUL 4211 - "PERSONAL - SALARII DATORATEEste un cont de PasivCu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite

  acestuia in bani , inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.

  InIn CREDITULCREDITUL contului 4211 PERSONAL SALARII DATORATE se inregistreaza : Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime, bonusuri, adaosuri) , prin debitul contului 641.InIn DEBITULDEBITUL contului 4211 PERSONAL SALARII DATORATE se inregistreaza : Retinerile din salarii reprezentand :

  o Avansuri acordate salariatilor (avans salariu cota de 40 % din salriu brut pe data de 26 ale lunii Concedii de Odihna platite cf. Legii cu 5 zile inainte) , in corespondenta cu creditul contului 425

  o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9.5%) , in corespondenta cu creditul contulu4312 ;

  o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6.5%) , in corespondenta cu creditul con4314 ;

  o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 1% ), incorespondenta cu creditul contului 4372 ;

  o Impozitul pe salarii , in corespondenta cu creditul contului 444 ;o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) , in corespondenta

  creditul contului 4282 ;o Cotizatii de sindicat , in corespondenta cu creditul contului 4271 ;o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare , in corespondenta cu creditul contului 427

  Drepturi de personal neridicate in termen , in corespondenta cu creditul contului 426 ;16

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  17/58

  Salarii nete achitate personalului , in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 ; 512SOLDULSOLDUL contului 4211 PERSONAL SALARII DATORATE reprezinta drepturile salariale datorate.

  CONTUL 5311 CONTUL 5311 CASA IN LEICASA IN LEI Este un cont de activ.Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia , c

  urmare a incasarilor si platilor efectuate.

  In DEBITULIn DEBITUL contului 5311 CASA IN LEI se inregistreaza : Sumele ridicate de la banci , in corespondenta cu creditul contului 581 ; Sumele incasate de la clienti , in corespondenta cu creditul contului 4111. 419 ; Sumele incasate de la asociati , in corespondenta cu creditul contului 455 ; Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare

  corespondenta cu creditul contului 451,452 ; Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social , in corespondenta cu creditul contului 456 ; Sumele incasate de la debitori , in corespondenta cu creditul contului 428 debitori salariatii si 461

  debitori diversi ; Sumele incasate de la creditori diversi , in corespondenta cu creditul contului 462 ; Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate , in corespondenta cu cre

  contului 542 ; Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate , in corespondenta cu cred

  conturilor 501,502,503,506,508 ; Sumele incasate di prestari servicii , vanzarea de marfuri si alte activitati , in corespondenta cu credit

  conturilor 704, 707 si TVA-ul colectat aferent cont 4427 ;

  Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare , in corespondenta cu creditul contului758 ;

  In CREDITULIn CREDITUL contului 5311 CASA IN LEI se inregistreaza : Depunerile de numerar la banci , in corespondenta cu debitul contului 581; Platile efectuate catre furnizori , in corespondenta cu debitul contului 401, 404; Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari , in

  corespondenta cu debitul contului 409; Sumele achitate personalului , in corespondenta cu debitul conturilor 4211, 423, 425, 426, 428; Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii , in corespondenta cu debitul cont

  427 ; Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare

  corespondenta cu debitul contului 451,452 ; Sumele restituite asociatilor , in corespondenta cu debitul conturilor 455, 456 ; Dividendele platite actionarilor sau asociatilor , in corespondenta cu debitul contului 457 ; Sumele achitate diversilor creditori , in corespondenta cu debitul contului 462 ; Avansurile de trezorerie acordate , in corespondenta cu debitul contului 542 ; Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate , in corespondenta cu debitul contului 532 ; Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare , in corespondenta cu debitul contului 658

  17

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  18/58

  SOLDULSOLDUL contului 53111 CASA IN LEI reprezinta numerarul existent in casieria unitatii.

  CAPITOLUL 3CAPITOLUL 3

  ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIVORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

  CONTUL 4211 - "PERSONAL - SALARII DATORATECONTUL 4211 - "PERSONAL - SALARII DATORATE

  In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitsi gestionat de o firma particulara Romana MEGA . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regsau dupa timp .

  Programul de salarii tine evidenta salariatilor pe COMPANII (in numar de 3) in cadrul Companiilor pe Curi (centre de profit) , iar in cadrul CP-urilor pe SECTII. DECI :

  ALTECP-uri

  CP10

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL

  COMPANIA

  SEC

  COMPANIA

  AAR

  COMPANIA

  INT

  CP 10CP20 ALTE

  CP -uriCP 30 CP 40

  ALTECP-uri

  CP 50 CP 60ALTECP-uri

  Sectia 5009 Sectia 5010 Sectia ....N Sectia 5012Sectia 5013 Sectia ...N Sectia 5015 Sectia 5016 Sectia ...N

  18

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  19/58

  Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:

  a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste siDirectorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii CPurilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.

  b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana care-l intocmeste siDirectorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

  c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza dpersoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnstampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

  d) stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si trimite la casieria unitatii pentru plata.

  e) fisier de carduri pentru plata salariilor pe card(avans , lichidare si concedii de ohihna). Un exem

  semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariin carduri , iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani.f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie .Pana se emit cardurile de catre Ban

  salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul , numele si prenumele , restul de plsi loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). Acesta ramane ca act justificativ la registrul dcasa.

  g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine sicalculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate .

  h) fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficaresalariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

  i) fisa fiscala . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului ,se genereaza fisa fiscal

  Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Tot la sfarsitul anului , mai bine zis cel tla data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat, se depun la Administratia FinanrelorPublice a sectorului 6.

  j) alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului.Acestea se arhiveaza in contabilitsunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata caConcern.

  Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului :

  a) Declaratia pentru somaj ,(CAP1 si CAP2)b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte),c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0.75%) , care cuprinde si certificatele

  medicale .d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12),e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului.f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -- se

  genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie dfondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de cMinisterul de Finante..

  19

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  20/58

  Programul de salarii MEGA tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor subforma de avans chenzinal si concedii de odihna.

  CONTUL 5311 CONTUL 5311 CASA IN LEICASA IN LEI SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului decontabilitate SCALA .

  In cadrul SCASSA ABLOY ROMANIA SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul a cinci contanalitice :53111 casa in lei Bucuresti; 53112 casa in lei Brasov; 53113 - casa in lei Timisoara;53114 casa iCluj; 53115 casa in lei Bacau ; 53117 casa in lei Constanta. In toate aceste localitati (cu exceptia Bucurestiulsediul central) societatea are puncte de lucru unde se desfasoara activitati de desfacere si incasare in numerar de clienti. Toti banii incasati ,de la clienti ,in punctele de lucru se depun la sfarsitul zilei la banca.Registrele de casa din punctele de lucru (intocmite pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori) se inregistrin contabilitate la sediul central , si se intocmeste Registrul de casa centralizat(zilnic tot pe formulare tipizate).

  Documentele justificative ,care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa , folosite in cadrul SC ASSAABLOY ROMANIA SRL sunt :a) Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca

  banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casiera in doua exemplare , uninsoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

  b) CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuareadiferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprob(semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii ,se prezinta la banca pentru ridicarea denumerar.

  c) Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun bacasierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui

  REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinude deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documenastfel intocmit casiera elibereaza plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chipentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa cadocumente justificative.

  d) Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casi se stampileaza cu stampila casieriei . Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizoracest caz chitanta este emisa de furnizor).

  e) State de plata (pentru salarii , prime, concedii odihna , avans chenzinal). Se intocmesc de contabilcare tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul EconomicStatele semnate se predau casierei ,de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca actejustificative la registrul de casa.

  f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza ,conform contractului colectiv de munca , de pcontravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contraccolectiv de munca). Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor , se semneaza dedirectorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Listele raman cdocumente justificative la intocmirea registrului de casa.

  g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecareizile(inacasati pe baza bonului fiscal - vanzare cu amanuntul).

  20

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  21/58

  CAPITOLUL 4CAPITOLUL 4

  OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT D

  ACTIV SI AUNUI ELEMENT DE PASIVACTIV SI AUNUI ELEMENT DE PASIV

  A.A. Situatia activului si pasivului patrimoniuluiSituatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune(01.01.2006)la inceputul perioadei de gestiune(01.01.2006) ::

  Simb

  Elemente patrimoniale (denumirea conturilor)cont

  activ pasiv

  1012 capital social varsat 0 14.699.400

  2111 terenuri 2.716.883 0

  212 constructii 16.513.627 0

  213 instalatii tehnice, 18.215.146 0

  2133 mijloace de transport 12.762 0214 mobilier, aparatura birotica 618.837 0

  2812 amortizarea constructiilor 0 11.348.386

  2813 amortizarea instalatiilor, mij. De transport 0 11.783.836

  2814 amortizarea altor imobilizari corporale 0 264.434

  121 profit / pierdere 0 0

  3021 materiale auxiliare 9.003 0

  401 furnizori interni 0 2.501

  4111 clienti interni 2.690 0

  4211 personal-salarii datorate 0 6.904

  425 avansuri acordate personalului 600 0

  4311 Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.75 %) 0 1.908

  4312 Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 0 883

  4313 Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 7%) 0 676

  4314 Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%) 0 627

  4315 Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%) 0 164

  4317 Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,75%) 0 72

  4371 Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2.5%) 0 242

  4372 Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% ) 0 98

  441 impozitul pe profit 0 0

  4423 TVA de plata 0 0

  4426 TVA deductibila 0 0

  21

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  22/58

  4427 TVA colectata 0 0

  444 impozitul pe venituri de natura salariilor 0 1.149

  4471 Comisionul ITM (0,25%) 0 24

  5121 cont banca - lei 19.400 0

  53111 casa in lei -Bucuresti 2.006 0

  542 avansuri de trezorerie 350 0

  581 Viramente interne 0 0

  6351 chelt. Cu alte impozite si taxe - salarii 0 0

  641 chelt. Cu salariile personalului 0 0

  6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0 0

  6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 0 0

  6453 contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc. De sanatate 0 0

  691 chelt. Cu impozitul pe profit 0 0

  7070 venituri din vanzarea marfurilor 0 0

  Total activ / pasiv 38.111.304 38.111.304

  B. In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA lIn cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv.a sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv.

  Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate)Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Statele de plata se centralizeaza intr-. Statele de plata se centralizeaza intr-recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabilerecapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile (in programul(in programul

  SCALASCALA ). Sa consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salar). Sa consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salar

  a) Data ; 31.01.2006 ;Cheltuiala cu salariile brute realizate :641 = 4211 9661 lei

  b) Data : 31.01.2006 ;Retinerile din salarii :- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%)

  4211 = 4312 883 lei- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)

  4211 = 4314 627 lei- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )

  4211 = 4372 98 lei- Impozitul pe salarii4211 = 444 1149 lei

  c) Data : 31.01.2006 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.75 %)6451 = 4311 1908 lei

  d) Data : 31.01.2006 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 7%)6453 = 4313 676 lei

  e) Data ; 31.01.2006 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2.5%)6452 = 4371 242 lei

  f) Data : 31.01.2006 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CA1.697%)

  6451 = 4315 164 leig) Data ; 31.01.2006 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,75%)

  6451 = 4317 72 leih) Data : 31.01.2006 ;Comisionul ITM :

  6351 = 4471 24 lei

  22

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  23/58

  C. Zilnic in registrul de casa de la sediuZilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL se inregistreazl central al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL se inregistreazi) Data 05.01.2006 :Incasari cu chitanta de la clienti cf. Chitantei nr.3761210:

  53111 = 4111 2054 leij) Data 06.01.2006 :Depunerea banilor la banca :

  581 = 53111 3000 lei

  si5121 = 581 3000 leik) Data : 06.01.2006 ; Incasari din diferente neconsumate din avansurile de trezorerie

  baza dispozitiei de incasare nr. 1 ANTON CONSTANTIN.Se elibereaza chitanta c

  nr.3761211 :

  53111 = 542302 leil) Data : 11.01.2006 ; Incasarea de la clienti , pe baza monetarului cu nr. 2061101 cu su

  de 20000 lei cu TVA 19% inclus. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firm

  depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -van

  cu amanuntul) :

  53111 = % 20000 lei

  7070 16807 lei4427 3193 leim) Data : 11.01.2006 : Plati de avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2 -

  ANTON CONSTANTIN :

  542 = 53111 500 lein) Data : 11.01.2006 : Plata facturii nr.8797907 CENTRUL DE PREGATIRE PENTR

  PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI

  furnizor de materiale auxiliare in valoare de 350 lei cu TVA 19% inclus .Chitanta

  nr:8526857.

  -pentru plata facturii ,este necesara inregistrarea ma intai a facturii incontabilitate :

  % = 401 350 lei3021 294 lei4426 56 lei

  - plata propriu zisa :401 = 53111 350 lei

  o) Data :11.01.2006 : Plata concedii de odihna salatiatului TULEU GHEORGHE :425 = 53111 400 lei

  p) Data :11.01.2006 : Plata salarii aferente lunii dec. 2005(lichidarea lunii decembrie2005) :

  4211 = 53111 6904 lei

  q) Data ; 12.01.2006 : depunerea banilor la banca cu foaie de varsamant :581 = 53111 10000 lei

  si5121 = 58110000 lei

  D. DataData : 31.01.2006: 31.01.2006 ::Se inchid conturile de TVASe inchid conturile de TVA ::4427 = 4426 56 lei

  - rezulta TVA de plata ( 4427 > 4426) :4427 = 4423 3137 lei

  23

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  24/58

  E. Data 31.01.2006Data 31.01.2006 ::Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdeSe inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierde121 = % 12747 lei

  641 9661 lei6451 2144 lei6452 242 lei6453 676 lei635124 lei

  SI

  7070 = 121 16807 leiF. DataData : 31.01.2006: 31.01.2006 ::Se calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 4060 leiSe calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 4060 lei

  - se calculeaza impozitul pe profit

  Profitul Impozabil = Venituri Cheltuieli + Cheltuieli Nedeductibile-Deduceri fiscale16807 12747 = 4060

  Cota de impozitare = 16 %4060 * 16% = 650 lei

  691 = 4411 650 leisi

  121 = 691650 lei

  24

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  25/58

  CAPITOLUL 5CAPITOLUL 5

  BALANTABALANTA ; FISA CONTURILOR(CARTEA MARE); FISA CONTURILOR(CARTEA MARE) ;REGISTRUL JURNAL;REGISTRUL JURNAL ; SITUATII FINANCIAR; SITUATII FINANCIAR

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI IANUARIE 2006

  BALANTA LUNARA DE VERIFICARE A CONTURILOR

  Simb

  DENUMIREA SOLD LA 01/01/06RULAJ LUNA

  CURENTA

  TOTAL

  SOLD FINcont SUME

  CONTURILOR D C D C D C D

  1012 capital social varsat 0 14.699.400 0 0 0 0 0 1

  2111 terenuri 2.716.883 0 0 0 0 0 2.716.883

  212 constructii 16.513.627 0 0 0 0 0 16.513.627

  213 instalatii tehnice, 18.215.146 0 0 0 0 0 18.215.146

  2133 mijloace de transport 12.762 0 0 0 0 0 12.762

  214 mobilier, aparatura birotica 618.837 0 0 0 0 0 618.837

  2812 amortizarea constructiilor 0 11.348.386 0 0 0 0 0 1

  2813 amortizarea instalatiilor, mij. De transport 0 11.783.836 0 0 0 0 0 1

  2814 amortizarea altor imobilizari corporale 0 264.434 0 0 0 0 0

  121 profit / pierdere 0 0 13.397 16.807 13.397 16.807 0

  3021 materiale auxiliare 9.003 0 294 0 294 0 9.297

  401 furnizori interni 0 2.501 350 350 350 350 0

  4111 clienti interni 2.690 0 0 2.054 0 2.054 636

  4211 personal-salarii datorate 0 6.904 9.661 9.661 9.661 9.661 0

  425 avansuri acordate personalului 600 0 400 400 0 1.000

  4311 Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.75 %) 0 1.908 0 1.908 0 1.908 0

  4312 Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 0 883 0 883 0 883 0

  4313 Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 7%) 0 676 0 676 0 676 0

  4314 Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%) 0 627 0 627 0 627 0

  4315 Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%) 0 164 0 164 0 164 0

  4317 Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,75%) 0 72 0 72 0 72 0

  4371 Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2.5%) 0 242 0 242 0 242 0

  4372 Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% ) 0 98 0 98 0 98 0

  441 impozitul pe profit 0 0 0 650 0 650 0

  4423 TVA de plata 0 0 0 3.137 0 3.137 0

  4426 TVA deductibila 0 0 56 56 56 56 0

  4427 TVA colectata 0 0 3.193 3.193 3.193 3.193 0

  444 impozitul pe venituri de natura salariilor 0 1.149 0 1.149 0 1.149 0

  4471 Comisionul ITM (0,25%) 0 24 0 24 0 24 0

  5121 cont banca - lei 19.400 0 16.000 0 16.000 0 35.400

  25

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  26/58

  53111 casa in lei -Bucuresti 2.006 0 22.356 24.154 22.356 24.154 208

  542 avansuri de trezorerie 350 0 500 302 500 302 548

  581 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0

  6351 chelt. Cu alte impozite si taxe - salarii 0 0 24 24 24 24 0

  641 chelt. Cu salariile personalului 0 0 9.661 9.661 9.661 9.661 0

  6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0 0 2.144 2.144 2.144 2.144 0

  6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 0 0 242 242 242 242 0

  6453 contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc. De sanatate 0 0 676 676 676 676 0

  691 chelt. Cu impozitul pe profit 0 0 650 650 650 650 0

  7070 venituri din vanzarea marfurilor 0 0 16.807 16.807 16.807 16.807 0

  total 38.111.304 38.111.304 112.411 112.411 112.411 112.411 38.124.344 3

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  641

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 BRUT SALARII 421 9661 C -9.661

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 9.661 D 0

  TOTAL RULAJE 9.661 9.661 0

  26

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  27/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  6451

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4311 1908 C -1.908

  31/01/06 Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,75%) 4317 72 C -1.980

  31/01/06Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN1.697%) 4315 164 C -2.144

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 2.144 D 0

  TOTAL RULAJE 2.144 2.144 0

  27

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  28/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  6452

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 4371 242 C -242

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 242 D 0

  TOTAL RULAJE 242 242 0

  28

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  29/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  6453

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc. De sanatate 4313 676 C -676

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 676 D 0

  TOTAL RULAJE 676 676 0

  29

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  30/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  6351

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 chelt. Cu alte impozite si taxe - salarii 4471 24 C -24

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 24 D 0

  TOTAL RULAJE 24 24 0

  30

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  31/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  691

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 chelt. Cu impozitul pe profit 441 650 C -650

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 650 D 0

  TOTAL RULAJE 650 650 0

  31

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  32/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  121 SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 641 9.661 C -9.661

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 6451 2.144 C -11.805

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 6452 242 C -12.047

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 6453 676 C -12.723

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 6351 24 C -12.747

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 691 650 C -13.397

  31/01/06 INCHIDERE CONT VENIT 7070 16.807 D 3.410

  TOTAL RULAJE 13.397 16.807 C 3.410

  32

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  33/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  7070

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06Monetar nr. 2061101- Incasare cu bon fiscal laMagazin 5311 16.807 D 16.807

  31/01/06 INCHIDERE CONT VENIT 121 16.807 C 0

  TOTAL RULAJE 16.807 16.807 0

  33

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  34/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4211

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 6.904

  31/01/06 BRUT SALARII 641 9.661 D 16.565

  31/01/06 Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 4312 883 C 15.682

  31/01/06Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de6.5%) 4314 627 C 15.055

  31/01/06Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de1% ) 4372 98 C 14.957

  31/01/06 impozitul pe venituri de natura salariilor 444 1149 C 13.808

  11/01/06 plata salarii - decembrie 2005 53111 6904 C 6.904

  TOTAL RULAJE 9.661 9.661 C 6.904

  34

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  35/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4312

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 883

  31/01/06Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de9.5%) 4211 883 D 1.766

  1.766

  TOTAL RULAJE 0 883 1.766

  35

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  36/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4314

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 627

  31/01/06

  Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de

  6.5%) 4211 627 D 1.254

  1.254

  TOTAL RULAJE 0 627 1.254

  36

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  37/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  444

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 1.149

  31/01/06 impozitul pe venituri de natura salariilor 4211 1.149 D 2.298

  2.298

  TOTAL RULAJE 0 1.149 2.298

  37

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  38/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4372

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 98

  31/01/06Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de1% ) 4211 98 D 196

  196

  TOTAL RULAJE 0 98 196

  38

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  39/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

  SIMBOL

  CONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4371

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 242

  31/01/06Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de2.5%) 6452 242 D 484

  484

  TOTAL RULAJE 0 242 484

  39

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  40/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4311

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 1.908

  31/01/06 Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.75 %) 6451 1.908 D 3.816

  3.816

  TOTAL RULAJE 0 1.908 3.816

  40

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  41/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4313 SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 676

  31/01/06Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de7%) 6453 676 D 1.352

  1.352

  TOTAL RULAJE 0 676 1.352

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  41

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  42/58

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4315

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 164

  31/01/06Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN1.697%) 6451 164 D 328

  328

  TOTAL RULAJE 0 164 328

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  42

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  43/58

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4317

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 72

  31/01/06Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF(0,75%) 6451 72 D 144

  144

  TOTAL RULAJE 0 72 144

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  43

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  44/58

  4471 SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 24

  31/01/06 Comisionul ITM (0,25%) 6351 24 D 48

  48

  TOTAL RULAJE 0 24 48

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  44

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  45/58

  4423 SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 TVA de plata 4427 3.137 D 3.137

  3.137

  TOTAL RULAJE 0 3.137 3.137

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  45

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  46/58

  4426 SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DE

  PREGATIRE PENTRU PERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALABUCURESTI 401 56 C -56

  31/01/06 inchiderea contului de TVA 4427 56 D 0

  TOTAL RULAJE 56 56 0

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4427

  SIMBOL

  46

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  47/58

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  11/01/06Monetar nr. 2061101- Incasare cu bon fiscal laMagazin 53111 3.193 D 3.193

  31/01/06 inchiderea contului de TVA 4426 56 C 3.137

  31/01/06 inchiderea contului de TVA 4423 3.137 C 0

  TOTAL RULAJE 3.193 3.193 0

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  441

  SIMBOL

  47

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  48/58

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  31/01/06 impozitul pe profit 691 650 D 650

  TOTAL RULAJE 0 650 650

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  425

  SIMBOL

  48

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  49/58

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 600

  11/01/06 Plata concedii de odihna - Tuleu Gheorghe 53111 400 C 200

  TOTAL RULAJE 400 0 1.000

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  4111

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  49

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  50/58

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 2.690

  05/01/06 Incasari -SC HERA SRL - cf. Chitantei nr..3761210: 53111 2.054 C 4.744

  TOTAL RULAJE 0 2.054 636

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  401

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 2.501

  50

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  51/58

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DEPREGATIRE PENTRU PERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALABUCURESTI 3021 294 D 2.795

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DEPREGATIRE PENTRU PERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALABUCURESTI 4426 56 D 2.851

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DE

  PREGATIRE PENTRU PERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALABUCURESTI 53111 350 C 2.501

  TOTAL RULAJE 350 350 2.501

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  3021

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 9.003

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DEPREGATIRE PENTRU PERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALABUCURESTI 401 294 C 8.709

  51

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  52/58

  TOTAL RULAJE 294 0 9.297

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  581

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 0

  52

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  53/58

  06/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 53111 3000 0 C -3.000

  06/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 5121 0 3.000 D 0

  12/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 53111 13000 C -13.000

  12/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 5121 13.000 D 0

  TOTAL RULAJE 16.000 16.000 0

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  53111

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 2.006

  05/01/06 Incasari -SC HERA SRL - cf. Chitantei nr..3761210: 4111 2054 C 4.060

  06/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 581 3.000 D 1.060

  53

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  54/58

  06/01/06Diferente neconsumate din avansurile de trezorerie, pe baza dispozitiei de plata nr. 1:ANTON CONSTANTIN 542 302 C 1.362

  11/01/06 Monetar nr. 2061101- Incasare cu bon fiscal la Magazin 7070 16807 C 18.169

  11/01/06 Monetar nr. 2061101- Incasare cu bon fiscal la Magazin 4427 3193 C 21.362

  11/01/06 avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2:ANTON CONSTANTIN 542 500 D 20.862

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRUPERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI 401 350 D 20.512

  11/01/06 PLATA CONCEDII ODIHNA -Tuleu Gheorghe 425 400 D 20.112

  11/01/06PLATA SALARII -cf. State de plata confinentiale - DECEMBRIE2005 4211 6.904 D 13.208

  12/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 581 13.000 D 208

  TOTAL RULAJE 22.356 24.154 208

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  5121

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL 19.400

  06/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 581 3000 C 22.400

  12/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 581 13000 C 35.400

  TOTAL RULAJE 16.000 0 35.400

  54

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  55/58

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSESIMBOLCONT

  PERIOADA 01/01/2006 31/01/2006

  542

  SIMBOL

  DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD

  AN 2005 CORES.

  SOLD INITIAL D 350

  06/01/06

  Diferente neconsumate din avansurile detrezorerie, pe baza dispozitiei de plata nr. 1:ANTONCONSTANTIN 53111 302 D 48

  11/01/06

  avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de platanr 2:ANTON CONSTANTIN 53111 500 C 548

  55

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  56/58

  TOTAL RULAJE 500 302 548

  SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL BUCURESTI

  REGISTRUL JURNAL

  LUNA IANUARIE 2006

  DATA EXPLICATII

  CONT

  DEBITOR

  CONT

  CREDITOR

  SUMA

  DEBITOARE

  SUMA

  CREDITOARE

  05/01/06 Incasari -SC HERA SRL - cf. Chitantei nr..3761210: 53111 4111 2054 2.054

  06/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 581 53111 3000 3.000

  06/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 5121 581 3000 3.000

  06/01/06Diferente neconsumate din avansurile de trezorerie, pe baza dispozitiei de plata nr. 1:ANTON CONSTANTIN 53111 542 302 302

  11/01/06 plata salarii - decembrie 2005 4211 53111 6904 6904

  11/01/06 Plata concedii de odihna - Tuleu Gheorghe 425 53111 400 400

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DE PREGATIREPENTRU PERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI 3021 401 294 294

  Powered by

  cel mai tare site cu referate

  56

  http://www.referat.ro/
 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  57/58

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DE PREGATIREPENTRU PERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI 4426 401 56 56

  11/01/06

  factura nr.8797907 CENTRUL DE PREGATIREPENTRU PERSONALULDIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI 401 53111 350 350

  11/01/06 Monetar nr. 2061101- Incasare cu bon fiscal la Magazin 53111 4427 3193 3.193

  11/01/06avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2:ANTON CONSTANTIN 542 53111 500 500

  12/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 581 53111 13000 13.000

  12/01/06 Depunerea banilor la banca cf. Foaie de varsamant 5121 581 13000 13.000

  31/01/06 BRUT SALARII 641 421 9.661 9661

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 641 9.661 9.661

  31/01/06 Contributia unitatii la asigurarile sociale 6451 4311 1908 1.908

  31/01/06Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF(0,75%) 6451 4317 72 72

  31/01/06Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%) 6451 4315 164 164

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 6451 2.144 2.144

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 6452 242 242

  31/01/06 contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc. De sanatate 6453 4313 676 676

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 6453 676 676

  31/01/06 chelt. Cu alte impozite si taxe - salarii 6351 4471 24 24

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 6351 24 24

  31/01/06 chelt. Cu impozitul pe profit 691 441 650 650

  31/01/06 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 691 650 650

  31/01/06 INCHIDERE CONT VENIT 7070 121 16.807 16.807

  31/01/06 Monetar nr. 2061101- Incasare cu bon fiscal la Magazin 53111 7070 16807 16.807

  31/01/06 Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 4211 4312 883 883

  31/01/06 Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%) 4211 4314 627 627

  31/01/06 Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% ) 4211 4372 98 98

  31/01/06 impozitul pe venituri de natura salariilor 4211 444 1149 1149

  31/01/06 Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2.5%) 6452 4371 242 242

  31/01/06 TVA de plata 4427 4423 3.137 3.137

  31/01/06 inchiderea contului de TVA 4427 4426 56 56

  TOTAL LUNA IANUARIE 2006 112.411 112.411

  57

 • 7/31/2019 16487718 Practica Management Anul II

  58/58