brainstorming 1

Author: ionela-nico

Post on 14-Jul-2015

156 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

METODA BRAINSTORMING

Defini ia metodei Specificul metodei Explicarea metodei Exemple de utilizare: pentru nv mntul pre colar; pentru nv mntul primar. Concluzii

DEFINI IA METODEI,,metoda asaltului de idei (brain = creier, storm = furtun , asalt) ,,metoda evalu rii amnate (separarea procesului de producere a ideilor de procesul de evaluare a acestora) ,,filozofia marelui DA (pe moment se accept totul, nu se respinge nimic)

Brainstorming-ul, metod fundamentat de psihologul american A. Osborn, nu este practic o metod didactic , ci o metod de stimulare a creativit ii, care se aplic n grup. Numit i ,,metoda asaltului de idei,se bazeaz pe un resort psihic elementar: mecanismul debloc rii capacit ii creative prin abrogarea, pentru moment, a examin rii imediate, obiective, ra ionale a ideilor emise. Are loc o eliberare a imagina iei, prin anularea cenzurii intelective.

Metoda are drept scop emiterea unui num r ct mai mare de solu ii, de idei, privind modul de rezolvare a unei probleme, n speran a c , prin combinarea lor se va ob ine solu ia optim . Calea de ob inere a acestor idei este aceea a stimul rii creativit ii n cadrul grupului, ntr-o atmosfer lipsit de critic , neinhibatoare, rezultat al amn rii momentului evalu rii .

Brainstorming-ul se desf oar n cadrul unui grup nu foarte mare (maxim 30 de persoane), de preferin eterogen din punct de vedere al preg tirii, sub coordonarea unui moderator, care ndepline te rolul att de animator ct i de mediator. Durata optim este de 2045 de minute.

1. Etapa de preg tire care cuprinde: a) faza de investigare i de selec ie a membrilor grupului creativ; b) faza de antrenament creativ; c) faza de preg tire a edin elor de lucru; (pe scurt: reunirea unui grup preferabil eterogen de 5-12 persoane care timp de o or dezvolt ct mai multe idei pe o tem ;) 2. Etapa productiv , de emitere de alternative creative, care cuprinde: a) faza de stabilire a temei de lucru, a problemelor de dezb tut; b) faza de solu ionare a subproblemelor formulate; c) faza de culegere a ideilor suplimentare, necesare continu rii demersului creativ; 3. Etapa selec iei ideilor emise, care favorizeaz gndirea critic : a) faza analizei listei de idei emise pn n acel moment; b) faza evalu rii critice i a opt rii pentru solu ia final .

Preluat n procesul instructiv-educativ ca metod interactiv , devine una dintre cele mai populare, utilizat n condi iile activit ii de grup. La elevi, urm re te dezvoltarea poten ialului creativ, formarea unor calit i imaginative, i chiar a unor tr s turi de personalitate: spontaneitate, altruism. Principiul acestei metode este: ,, cantitatea genereaz calitatea.

SPECIFICUL METODEI INTERACTIVE

EXPLICAREA METODEIAplicarea efectiv a acestei metode presupune parcurgerea mai multor etape: 1. Se anun problema de rezolvat. 2. Se prezint regulile ce trebuie respectate: - da i fru imagina iei i propune i ct mai multe idei; - aprecierile critice sunt interzise (nimeni nu are voie s fac observa ii negative, s constate, s se mire); - extinderea ct mai mare a num rului de idei; - sunt ncurajate asocia iile neobi nuite.

3. Stimularea i ncurajarea produc iei de idei. Valorificarea constructiv (novatoare) a ideilor altora prin reformularea i combinarea original a lor. 4. Consemnarea ideilor propuse, f r a e men iona numele celor ce le-au emis. 5. Evaluarea n final a ideilor, acestea fiind ierarhizate dup valoarea lor.

Exemplu de utilizare pentru nv mntul pre colar:GRUPA: mare-preg titoare CATEGORIE DE ACTIVITATE: activitate cu caracter interdisciplinar TEMA ACTIVIT II: ,, Despre animale, tema ,,Azorel i Martinel TIPUL ACTIVIT II: consolidare SCOPUL ACTIVIT II: Consolidarea cuno tin elor despre animale domestice i s lbatice METODE I PROCEDEE: conversa ia, explica ia, expunerea, brainstorming-ul

MATERIAL: plan e cu imaginea unui urs/cine, tablouri, ilustra ii, jetoane, siluete, figurine.

DESCRIEREA METODEI:- copiii sunt a eza i n semicerc; - educatoarea prezint plan a cu primul animal. SARCINA PENTRU COPII: - gndi i-v la cuvintele care v vin n minte cnd rosti i cuvntul Martinel/Azorel? SARCINA PENTRU EDUCATOARE: noteaz toate r spunsurile date de copii, n vederea prelucr rii ulterioare a lor.

CAFENIU

URSi

HIBERNEAZ

P DURE MARTINEL COADA SCURT

ANIMAL S LBATIC

P C LIT

ZMEUR

BRLOG

PRIETEN

P ZE TE

C

ELU I

DR G LA AZOREL ANIMAL DOMESTIC

OS CU C

CURTE

ROADE

Exemplu de utilizare pentru nv mntul primar:CLASA: A III-A OBIECTUL: Limba i literatura romn SUBIECTUL: ,,Aventurile lui Tom Sawyer, dup Mark Twain UNITATEA DE NV ARE: Vara TIPUL LEC IEI: mixt

DESCRIEREA METODEIMOMENTUL LEC IEI: ob inerea preforman ei SARCINA PENTRU ELEVI: - spune i toate cuvintele i expresiile care v vin n minte atunci cnd v gndi i la Tom / Ben; SARCINA PENTRU CADRUL DIDACTIC: - noteaz la tabl toate solu iile propuse de elevi, n vederea prelucr rii lor ulterioare.

joac vacan p rin i

b iat

bucurii juc rii

fapte urte

colegi

locuri dragi

TOMpozne

inocen

copil rie n zbtiimecher

inventiv copil prieteni inteligent bunici

CONCLUZII

PUNCTE TARI

Transform elevul din obiect n subiect al nv Dezvolt poten ialul creativ al elevilor;

rii;

Angajeaz intens toate for ele psihice de cunoa tere; Asigur echip ; elevului condi ii optime de a se afirma individual i n

Dezvolt motiva ia pentru nv are; Ofer fiec rui elev posibilitatea s - i valorifice experien a proprie; Prezentarea punctelor proprii de vedere. Motiveaz elevii s gndeasc cu ndr zneal f r s fie descuraja i de alte opinii.

PUNCTE SLABE

Aplicarea metodei presupune alocarea unei resurse temporale importante i variabile. n sala de clas se poate produce dezordine, g l gie. Este dificil de aplicat la colective mari de elevi.

APLICAREA METODEI SOLICIT DIN PARTEA CADRULUI DIDACTIC:

-

timp; angajare n ac iune; responsabilitate didactic ; interes pentru eficientizarea proceului instructiv-educativ.