brand positioning-an effective tool for successful marketing of bollywood movies

Author: abhishek-laghate

Post on 12-Apr-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  1/78

  _;^

  Ihtrbjuatibh

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  2/78

  _6^

  FVKHJ

  K frkhj is k prbjuat, s`rvia` br abha`pt tdkt is puflialy jistihmuisd`j erbn btd`r prbjuats,

  s`rvia`s br abha`pts sb tdkt it akh f` `ksily abnnuhiakt`j khj usuklly nkro`t`j( K frkhj hkn`

  is td` hkn` be td` jistihativ` prbjuat, s`rvia` br abha`pt(

  Frkhjihm is td` prba`ss be ar`ktihm khj jiss`nihktihm td` frkhj hkn`( Frkhjihm akh f` kppli`j

  tb td` `htir` abrpbrkt` ij`htity ks w`ll ks tb ihjivijukl prbjuat khj s`rvia` hkn`s(

  FVKHJ WBQIZIBHIHM

  Frkhjpbsitibhihm r`e`rs tb tkrm`t abhsun`rs r`ksbh tb fuy ybur frkhj ih pr`e`r`ha` tb btd`rs( It

  `hsur`s tdkt kr` frkhj kativity dks k abnnbh kin is muij`j, jir`at`j khj j`liv`r`j fy td` frkhjs

  f`h`eit"r`ksbh tb fuy khj it ebaus`s kt kll pbihts be abhtkat witd abhsun`rs(

  WVBJPAZ WBQIZIBHIHM

  Ih nkro`tihm, pbsitibhihm dks abn` tb n`kh td` prba`ss fy wdiad nkro`t`rs try tb ar`kt` kh

  inkm` br ij`htity ih nihjs be td`ir tkrm`t nkro`t ebr its prbjuat, frkhj br brmkhizktibh( It dks twb

  pkrts V`.pbsitibhihm khj J`.pbsitibhihm(

  V`.pbsitibhihm ihvblv`s adkhmihm td` ij`htity be k prbjuat r`lktiv` tb td` ij`htity be abnp`tihm

  prbjuat ih td` abll`ativ` nihj be td` tkrm`t nkro`t(

  J`.pbsitibhihm ihvblv`s ktt`nptihm tb adkhm` td` ij`htity be abnp`tihm prbjuats r`lktiv` tb td`

  ij`htity be ybur bwh prbjuats ih td` abll`ativ` nihj be td` tkrm`t nkro`t(

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  3/78

  _1^

  Abha`pt

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  4/78

  _:^

  Abha`pt

  Ih brj`r tb ar`kt` k jistihativ` plka` ih td` nkro`t ks hiad` nkro`t dks tb f` akr`eully adbs`h khj

  k jiee`r`htikl kjvkhtkm` nust f` ar`kt`j ih td`ir nihj( Frkhj pbsitibhihm is k n`jiun tdrbumdwdiad kh brmkhizktibh akh pbrtrky its austbn`rs wdkt it wkhts tb kadi`v` ebr td`n khj wdkt it

  n`kh tb td`n( Frkhj pbsitibhihm ebrns austbn`rs vi`w khj bpihibhs(

  Frkhj pbsitibhihm ihvblv`s ij`htieyihm khj j`t`rnihihm pbihts be sinilkrity khj jiee`r`ha` tb

  ksa`rtkih td` rimdt frkhj ij`htiey khj tb ar`kt` k frkhj inkm`( Frkhj pbsitibhihm is td` o`y be

  nkro`tihm strkt`my( K strbhm frkhj pbsitibhihm jir`ats nkro`tihm strkt`my fy `xplkihihm td`frkhj j`tkils, td` uhiqu`h`ss be frkhj j`tkils khj its sinilkrity witd td` abnp`titiv` frkhjs ks

  w`ll ks td` r`ksbhs ebr fuyihm khj usihm td` sp`aieia frkhj pbsitibhihm ih td` fks` be j`v`lbpihm

  khj ihar`ksihm td` r`quir`j ohbwl`jm` khj p`ra`ptibhs ebr td` austbn`rs(

  Zd` abha`pt be frkhj pbsitibhihm aklls ebr f`abnihm td` eirst nbv`r khj pibh``r frkhj ih khy

  kttrifut` ih khy adbs`h austbn`r s`mn`ht( ]d`h td`r` is k vkakht slbt ih khy pkrtiaulkr kttrifut`,khytdihm h`w will `ksily m`t hbtia`j( Knitkfd Fkadadkh `ksily mbt suaa`ss witd td` pbsitibhihmks khmry ybuhm nkh ks d` wks td` eirst nbv`r ih tdkt s`mn`ht(

  Zd` pbsitibhihm strkt`my be f`ihm k pibh``r dks d`lp`j nkhy katbrs tb m`t tdrbumd td` tbumdabnp`titibh ih Fbllywbbj khj dks nkj` td`n iabhia plky`rs ih td` Ihjikh eiln ihjustry(

  Nbr` m`h`rklly, td`r` kr` tdr`` typ`s be pbsitibhihm abha`pts3

  ;( Euhatibhkl pbsitibhsb Qblv` prbfl`nsb Wrbvij` f`h`eits tb austbn`rsb M`t ekvbrkfl` p`ra`ptibh fy ihv`stbrs stbao prbeil` khj l`hj`rs

  6( Qynfblia pbsitibhsb Q`le.inkm` `hdkha`n`htb @mb ij`htieiaktibhb F`lbhmihmh`ss khj sbaikl n`khihmeulh`ssb Kee`ativ` euleilln`ht

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  5/78

  _0^

  1( @xp`ri`htikl pbsitibhsb Wrbvij` s`hsbry stinulktibhb Wrbvij` abmhitiv` stinulktibh

  Wrbjuat Wbsitibhihm Wrba`ss

  M`h`rklly, td` prbjuat pbsitibhihm prba`ss ihvblv`s3

  ;( J`eihihm td` nkro`t ih wdiad td` prbjuat br frkhj will abnp`t` $wdb td` r`l`vkht fuy`rskr`)

  6( Ij`htieyihm td` kttrifut`s $klsb akll`j jin`hsibhs) tdkt j`eih` td` prbjuat -spka`-1( Abll`atihm ihebrnktibh erbn k sknpl` be austbn`rs kfbut td`ir p`ra`ptibhs be `kadprbjuat bh td` r`l`vkht kttrifut`s

  :( J`t`rnih` `kad prbjuat-s sdkr` be nihj0( J`t`rnih` `kad prbjuat-s aurr`ht lbaktibh ih td` prbjuat spka`5( J`t`rnih` td` tkrm`t nkro`t-s pr`e`rr`j abnfihktibh be kttrifut`s $r`e`rr`j tb ks kh ij`kl

  v`atbr)=( @xknih` td` eit f`tw``h3

  b Zd` pbsitibh be ybur prbjuatb Zd` pbsitibh be td` ij`kl v`atbr

  4( Wbsitibh(

  Zd` prba`ss is sinilkr ebr pbsitibhihm ybur abnpkhy-s s`rvia`s( Q`rvia`s, dbw`v`r jbh-t dkv` td`

  pdysiakl kttrifut`s be prbjuats . tdkt is, w` akh-t e``l td`n br tbuad td`n br sdbw hia` prbjuatpiatur`s( Qb ybu h``j tb kso eirst ybur austbn`rs khj td`h yburs`le, wdkt vklu` jb ali`hts m`t

  erbn ny s`rvia`s2 Dbw kr` td`y f`tt`r bee erbn jbihm fusih`ss witd n`2 Klsb kso3 is td`r` k

  adkrkat`ristia tdkt nko`s ny s`rvia`s jiee`r`ht2

  ]rit` but td` vklu` austbn`rs j`riv` khj td` kttrifut`s ybur s`rvia`s bee`r tb ar`kt` td` eirst jrket

  be ybur pbsitibhihm( Z`st it bh p`bpl` wdb jbh-t r`klly ohbw wdkt ybu jb br wdkt ybu s`ll, wktad

  td`ir ekaikl `xpr`ssibhs khj list`h ebr td`ir r`spbhs`( ]d`h td`y wkht tb ohbw nbr` f`akus`ybu-v` piqu`j td`ir iht`r`st khj stkrt`j k abhv`rsktibh, ybu-ll ohbw ybu-r` bh td` rimdt trkao(

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  6/78

  _5^

  ]DY ZD@ WBQIZIBHIHM [email protected] IQ INWBVZKHZ

  Nbr` bet`h tdkh hbt, wd`h k frkhj strumml`s, its f`akus` td`yv` strky`j erbn td`ir frkhj

  pbsitibhihm strkt`my br abhstruat`j k ekulty bh`( Phebrtuhkt`ly, tb ih`xp`ri`ha`j nkro`t`rs, tdkt

  ekat isht klwkys bfvibus(

  Zd` pbsitibhihm strkt`my sb inpbrtkht f`akus` td`yr` k tihy littl` fusih`ss plkh fbil`j jbwh tb

  bh` s`ht`ha`( Mrkht`j, sbn`tin`s its k lbhm s`ht`ha`( Fut it suaaihatly j`eih`s td` tkrm`t, td`ir

  pkih pbiht, td` akt`mbry ih wdiad td` frkhj abnp`t`s, td`ir jiee`r`htikt`j f`h`eits, khj wdkt td`

  abnpkhy nust jb tb prbv` tdbs` jiee`r`htikt`j f`h`eits tb td` austbn`r(

  Kssunihm it dksht cust f`abn` k wbrjsnitdihm `x`rais` $mrrrr) j`v`lbpihm k frkhj pbsitibhihm

  strkt`my ebra`s td` abnpkhy tb abhsij`r wdkt td`y h``j tb jb tb f` suaa`sseul( Wdilip Obtl`r, bh`

  be td` wbrljs ebr`nbst `xp`rts bh nkro`tihm, aklls td` prkatia` be frkhj fuiljihm td` krt khj

  abrh`rstbh` be nkro`tihm(

  @xp`ri`ha`j nkro`t`rs ohbw tdkt wd`h k frkhj is strummlihm, bh` be td` eirst tdihms tb `xknih` is

  td` frkhj pbsitibhihm strkt`my( Zdkts lio`ly wdy Q`krs ANB Viadkrj M`rst`ih abnn`ht`j ih kr`a`ht krtial`, tdkt k o`y ksp`at be dis plkh tb r`viv` td` Q`krs frkhj will f` tb nko` sur` tdkt

  td` bv`rkll austbn`r `xp`ri`ha n`radkhjis`, ih.stbr`, s`rvia` khj nkro`tihmkr` td` f`st tdkt

  td`y akh f` khj wbroihm tbm`td`r tb ar`kt` k jiee`r`htikt`j prbpbsitibh tdkt nko`s sbn`bh` abn`

  tb Q`krs v`rsus mbihm sbn`wd`r` `ls`(

  Its klsb wdy Qtkrfuaos [email protected] Dbwkrj Qdultz r`a`htly sdut kll P(Q( stbr`s ebr 1 dburs tb r`trkih

  stkee tb prbp`rly `x`aut` Qtkrfuaos uhiqu` pbsitibhihm(

  In hbt sur` wdy pbsitibhihm strkt`mi`s kr` sb bet`h bv`rlbbo`j fy abnpkhi`s( Nkyf` its

  f`akus` pbsitibhihm strkt`mi`s kr`ht `ksy tb ar`kt`( Ket`r kll, wd`h td`yr` jbh` rimdt, k wdbl`

  lbt be r`s`krad khj tdihoihm mb`s f`dihj td` abhstruatibh be tdkt bh` lih` pbsitibhihm stkt`n`ht

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  7/78

  _=^

  nkyf` its f`akus` sb nkhy t`rns kr` us`j tb j`sarif` td` skn` tdihm( Frkhj pbsitibhihm

  strkt`mi`s kr` vkribusly r`e`rr`j tb ks pbsitibhihm strkt`mi`s, frkhj strkt`mi`s, khj pbsitibhihm

  stkt`n`hts, fut td`y kll n`kh td` skn` tdihm(

  Nkyf` its f`akus` usihm td` t`rn frkhj, sbuhjs elueey, br nkyf` td`y kr` abheus`j kfbut

  wdkt frkhj n`khs( Its hbt uhusukl ebr sbn` p`bpl`, wd`h td`y tklo kfbut frkhj, tb r`e`r tb td`

  frkhj ij`htity3 td` lbmb, hkn`, tkmlih`, `ta( Its `ksi`r tb j`eih` sbn`tdihm wd`h ybu akh s`` it(

  Fut ebausihm bh td` visukl ij`htity klbh` bv`rlbbos td` aritiakl inpbrtkha` be td` strkt`mia

  `l`n`hts be k frkhj(

  Abnpkhi`s wdb tko` td` tin` uhj`rstkhj khj abhstruat k frkhj pbsitibhihm strkt`my wbht

  h`a`sskrily eihj tdkt td`ir adkll`hm`s jiskpp`kr( Fut td`y will dkv` k f`tt`r uhj`rstkhjihm be wdkt

  tb jb tb kadi`v` td`ir bfc`ativ`s(

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  8/78

  _4^

  Distbry beFbllywbbj

  Nbvi`s

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  9/78

  _9^

  Aih`nk be Ihjik

  Zd` aih`nk be Ihjik abhsists be eilns prbjua`j karbss Ihjik, ihalujihm td` aih`nktia aultur` be

  Nunfki klbhm witd td` aih`nktia trkjitibhs be stkt`s suad ks Khjdrk Wrkj`sd, Ksskn, Okrhktkok,

  O`rklk, Wuhckf, Zknil Hkju khj ]`st F`hmkl( Ihjikh eilns akn` tb f` ebllbw`j tdrbumdbut

  Qbutd Ksik khj td` Nijjl` @kstwd`r` nbj`st jr`ssihm khj sufju`j s`xuklity be td`s` eilns

  wks ebuhj tb f` kaa`ptkfl` tb td` s`hsifiliti`s be td` kuji`ha` f`lbhmihm tb td`s` r`mibhs( Ks

  aih`nk ks k n`jiun mkih`j pbpulkrity ih td` abuhtry ks nkhy ks ;,777 eilns ih vkribus

  lkhmukm`s be Ihjik w`r` prbjua`j khhuklly( @xpktrikt`s ih abuhtri`s suad ks td` Phit`j Oihmjbn

  khj td` Phit`j Qtkt`s abhtihu`j tb miv` ris` tb iht`rhktibhkl kuji`ha`s ebrDihji.lkhmukm` eilns,

  sbn` be wdiadkaabrjihm tb td` @hayalbpjik Fritkhhiak $6779) `htry bh Fbllywbbj

  abhtihu`j tb akrry &ebrnulkia stbry lih`s, `xp`rtly adbr`bmrkpd`j eimdt sa`h`s, sp`atkaulkr sbhm.

  khj.jkha` rbutih`s, `nbtibh.adkrm`j n`lbjrknk, khj lkrm`r.tdkh.lie` d`rb`s(& Zdis is abhtrkst`j

  fy td` -Wkrkll`l Aih`nk- nbv`n`ht, prbnih`ht ih F`hmkli aih`nk,aih`nk, Nklkyklkn khj btd`r

  r`mibhkl ihjustri`s, ohbwh ebr its s`ribus abht`ht, r`klisn khj hkturklisn(

  Bv`rvi`w

  Adkru Vby khj Q``tk J`vi ih td` ;969 eiln,Wrkpkhadk Wksd(

  Ih td` 6;st a`htury, Ihjikh aih`nk, klbhm witd td` Kn`riakh khj Adih`s` eiln ihjustri`s, f`akn`

  k mlbfkl `ht`rpris`(@hdkha`j t`adhblbmy pkv`j td` wky ebr up mrkjktibh erbn `stkflisd`j

  aih`nktia hbrns be j`liv`rihm prbjuat, rkjiaklly klt`rihm td` nkhh`r ih wdiad abht`ht r`kad`j

  td` tkrm`t kuji`ha`( Ihjikh aih`nk ebuhj nkro`ts ih bv`r 97 abuhtri`s wd`r` eilns erbn Ihjik kr`

  sar``h`j( Zd` abuhtry klsb pkrtiaipkt`j ih iht`rhktibhkl eiln e`stivkls( Ihjikh eilnnko`rs suad ks

  Qd`odkr Okpur, Nirk Hkir, J``pk N`dtk `ta( ebuhj suaa`ss bv`rs`ks( Zd` Ihjikh mbv`rhn`ht

  `xt`hj`j eiln j`l`mktibhs tb ebr`imh abuhtri`s suad ks td` Phit`j Qtkt`s be Kn`riak khj Ckpkh

  wdil` td` abuhtry-s Eiln Wrbjua`rs Muilj s`ht sinilkr nissibhs tdrbumd @urbp`(

  Ihjik is td` wbrlj-s lkrm`st prbjua`r be eilns, prbjuaihm albs` tb k tdbuskhj eilns khhuklly(

  Kfbut 577 be td` tbtkl eilns prbjua`j kr` ih Z`lumu khj Dihji, kpprbxinkt`ly 177 `kad, wdil`

  td` r`nkihihm kr` ih btd`r lkhmukm`s( Dbw`v`r, Dihji eilns kaabuht ebr kfbut dkle be td` tbtkl

  http://en.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Assamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Karnatakahttp://en.wikipedia.org/wiki/Keralahttp://en.wikipedia.org/wiki/Punjab_(India)http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Naduhttp://en.wikipedia.org/wiki/West_Bengalhttp://en.wikipedia.org/wiki/South_Asiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Easthttp://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdomhttp://en.wikipedia.org/wiki/United_Stateshttp://en.wikipedia.org/wiki/Hindihttp://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannicahttp://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannicahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_West_Bengalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Seeta_Devihttp://en.wikipedia.org/wiki/Prapancha_Pashhttp://en.wikipedia.org/wiki/Prapancha_Pashhttp://en.wikipedia.org/wiki/Prapancha_Pashhttp://en.wikipedia.org/wiki/United_Stateshttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Chinahttp://en.wikipedia.org/wiki/Japanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Europehttp://en.wikipedia.org/wiki/Europehttp://en.wikipedia.org/wiki/Japanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Chinahttp://en.wikipedia.org/wiki/United_Stateshttp://en.wikipedia.org/wiki/Prapancha_Pashhttp://en.wikipedia.org/wiki/Seeta_Devihttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_West_Bengalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannicahttp://en.wikipedia.org/wiki/Hindihttp://en.wikipedia.org/wiki/United_Stateshttp://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdomhttp://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Easthttp://en.wikipedia.org/wiki/South_Asiahttp://en.wikipedia.org/wiki/West_Bengalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Naduhttp://en.wikipedia.org/wiki/Punjab_(India)http://en.wikipedia.org/wiki/Keralahttp://en.wikipedia.org/wiki/Karnatakahttp://en.wikipedia.org/wiki/Assamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbaihttp://en.wikipedia.org/wiki/India
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  10/78

  _;7^

  r`v`hu` m`h`rkt`j fy aih`nk ih Ihjik(Zd` prbvisibh be ;77% ebr`imh jir`at ihv`stn`ht dks nkj`

  td` Ihjikh eiln nkro`t kttrkativ` ebr ebr`imh `ht`rpris`s suad ks 67td A`htury Ebx, Qbhy Wiatur`s,

  khj ]krh`r Frbs( Wrbnih`ht Ihjikh `ht`rpris`s suad ks S``, PZU khj Kjlkfs klsb pkrtiaipkt`j ih

  prbjuaihm khj jistrifutihm eilns( Zkx iha`htiv`s tb nultipl`x`s dkv` kij`j td` nultipl`x fbbn ih

  Ihjik( Fy 6771 ks nkhy ks 17 eiln prbjuatibh abnpkhi`s dkj f``h list`j ih td` Hktibhkl Qtbao

  @xadkhm` be Ihjik, nkoihm td` abnn`raikl pr`s`ha` be td` n`jiun e`lt(

  Zd` Ihjikh jikspbrk abhstitut`s be nillibhs be Ihjikhs bv`rs`ks ebr wdiad eilns kr` nkj`

  kvkilkfl` fbtd tdrbumd n`jiuns suad ks JUJs khj fy sar``hihm be eilns ih td`ir abuhtry be

  r`sij`ha` wd`r`v`r abnn`raiklly e`ksifl`( Zd`s` `krhihms, kaabuhtihm ebr sbn` ;6% be td`

  r`v`hu` m`h`rkt`j fy k nkihstr`kn eiln, abhtrifut` sufstkhtiklly tb td` bv`rkll r`v`hu` be Ihjikh

  aih`nk, td` h`t wbrtd be wdiad wks ebuhj tb f` ;(1 fillibh PQ Jbllkrs ih 6777( Ekailiti`s ebr eilnprbjuatibh ih td` abuhtry ihaluj` Vknbci Eiln Aity ih Dyj`rkfkj, td` dbn` be Z`lumu eiln

  ihjustry, td` lkrm`st eiln stujib abnpl`x ih td` wbrlj ks a`rtiei`j fy Muihh`ss ]brlj V`abrjs(

  Nusia ih Ihjikh aih`nk is khbtd`r sufstkhtikl r`v`hu` m`h`rktbr, witd td` nusia rimdts klbh`

  kaabuhtihm ebr :.0% be td` h`t r`v`hu`s m`h`rkt`j fy k eiln ih Ihjik(

  http://en.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Foxhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictureshttp://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Broshttp://en.wikipedia.org/wiki/Zee_Entertainment_Enterpriseshttp://en.wikipedia.org/wiki/UTVhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adlabshttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Stock_Exchange_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Stock_Exchange_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Non-resident_Indian_and_Person_of_Indian_Originhttp://en.wikipedia.org/wiki/DVDhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hyderabad,_Andhra_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Andhra_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Andhra_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Andhra_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Andhra_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hyderabad,_Andhra_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/DVDhttp://en.wikipedia.org/wiki/Non-resident_Indian_and_Person_of_Indian_Originhttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Stock_Exchange_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Stock_Exchange_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Adlabshttp://en.wikipedia.org/wiki/UTVhttp://en.wikipedia.org/wiki/Zee_Entertainment_Enterpriseshttp://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Broshttp://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictureshttp://en.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  11/78

  _;;^

  Distbry

  K sa`h` erbnVkck Dkrisdadkhjrk$;9;1) . Zd` eirst eull.l`hmtd nbtibh piatur`(

  J`viok Vkhi khj Ksdbo OunkrihKaddut Okhyk$;915)(

  Ebllbwihm td` sar``hihm be td` Lunir` nbvihm piatur`s ih Wkris $;490) aih`nk f`akn` k

  s`hsktibh karbss @urbp` khj fy Culy ;495 td` Lunir` eilns dkj f``h ih sdbw ih Fbnfky $hbw

  Nunfki)( Zd` eirst sdbrt eilns ih Ihjik w`r` jir`at`j fy Dirklkl Q`h, stkrtihm witd Zd` Elbw`r be

  W`rsik $;494)( Zd` eirst eull.l`hmtd nbtibh piatur` ih Ihjik wks prbjua`j fy Jkjkskd`f Wdklo`, k

  sadblkr bh Ihjik-s lkhmukm`s khj aultur`, wdb frbumdt tbm`td`r `l`n`hts erbn Qkhsorit `pias tb

  prbjua` disVkck Dkrisdadkhjrk$;9;1)( $Iht`r`stihmly, td` e`nkl` rbl`s ih td` eiln w`r` plky`j

  fy nkl` katbrs() Zd` eirst Ihjikh adkih be aih`nk td`kt`rs wks bwh`j fy td` Aklauttk

  `htr`pr`h`ur Cknsd`jci Erknci Nkjkh, wdb bv`rskw prbjuatibh be ;7 eilns khhuklly khj

  jistrifut`j td`n tdrbumdbut td` Ihjikh sufabhtih`ht(

  Jurihm td` `krly tw`hti`td a`htury aih`nk ks k n`jiun mkih`j pbpulkrity karbss Ihjik-s

  pbpulktibh khj its nkhy `abhbnia s`atibhs( Ziao`ts w`r` nkj` keebrjkfl` tb td` abnnbh nkh kt

  k lbw pria` khj ebr td` eihkhaiklly akpkfl` kjjitibhkl abnebrts n`kht kjjitibhkl kjnissibh tiao`t

  pria`(Kuji`ha`s tdrbhm`j tb aih`nk dklls ks tdis keebrjkfl` n`jiun be `ht`rtkihn`ht w`r`

  http://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Harishchandrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Harishchandrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Harishchandrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Devika_Ranihttp://en.wikipedia.org/wiki/Ashok_Kumarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Achhut_Kanyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Achhut_Kanyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Achhut_Kanyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8rehttp://en.wikipedia.org/wiki/Parishttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Hiralal_Senhttp://en.wikipedia.org/wiki/Dadasaheb_Phalkehttp://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrithttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Harishchandrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Harishchandrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Harishchandrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Calcuttahttp://en.wikipedia.org/wiki/Jamshedji_Framji_Madanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_subcontinenthttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Achhut_Kanya2.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Raja_Harishchandra.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Achhut_Kanya2.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Raja_Harishchandra.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_subcontinenthttp://en.wikipedia.org/wiki/Jamshedji_Framji_Madanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Calcuttahttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Harishchandrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrithttp://en.wikipedia.org/wiki/Dadasaheb_Phalkehttp://en.wikipedia.org/wiki/Hiralal_Senhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Parishttp://en.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8rehttp://en.wikipedia.org/wiki/Achhut_Kanyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ashok_Kumarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Devika_Ranihttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Harishchandra
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  12/78

  _;6^

  kvkilkfl` ebr ks lbw ks kh khhk $:pkisk) ih Fbnfky( Zd` abht`ht be Ihjikh abnn`raikl aih`nk

  wks ihar`ksihmly tkilbr`j tb kpp`kl tb td`s` nkss`s( Ybuhm Ihjikh prbjua`rs f`mkh tb ihabrpbrkt`

  `l`n`hts be Ihjik-s sbaikl lie` khj aultur` ihtb aih`nk( Btd`rs frbumdt witd td`n ij`ks erbn

  karbss td` wbrlj( Zdis wks klsb td` tin` wd`h mlbfkl kuji`ha`s khj nkro`ts f`akn` kwkr` be

  Ihjik-s eiln ihjustry(

  Krj`sdir Irkhi r`l`ks`jKlkn Krk, td` eirst Ihjikh tkloihm eiln, bh ;: Nkrad ;91;( Ebllbwihm td`

  iha`ptibh be -tkloi`s- ih Ihjik sbn` eiln stkrs w`r` dimdly sbumdt ket`r khj `krh`j abnebrtkfl`

  ihabn`s tdrbumd katihm( Ks sbuhj t`adhblbmy kjvkha`j td` ;917s skw td` ris` be nusia ih Ihjikh

  aih`nk witd nusiakls suad ksIhjrk Qkfdk khjJ`vi J`vykhi nkroihm td` f`mihhihm be sbhm.

  khj.jkha` ih Ihjik-s eilns( Qtujibs `n`rm`j karbss nkcbr aiti`s suad ks Ad`hhki, Obloktk, khj

  Nunfki ks eiln nkoihm f`akn` kh `stkflisd`j arket fy ;910, `x`npliei`j fy td` suaa`ss be

  J`vjks, wdiad dkj nkhkm`j tb `htdrkll kuji`ha`s hktibhwij`( Fbnfky Zkloi`s akn` up ih ;91:

  khj Wrkfdkt Qtujibs ih Wuh` dkj f`muh prbjuatibh be eilns n`kht ebr td` Nkrktdi lkhmukm`kuji`ha`( Eilnnko`r V( Q( J( Adbujdury prbjua`j ]rktd $;917), fkhh`j fy td` Fritisd Vkc ih

  Ihjik ks it j`piat`j katbrs ks Ihjikh l`kj`rs, kh katibh a`hsbr`j jurihm td` jkys be Ihjikh

  ihj`p`hj`ha` nbv`n`ht(

  Zd` Ihjikh Nksklk eilnslkhm us`j ebr abnn`raikl eilns witd sbhm, jkha`, rbnkha` `ta(

  akn` up ebllbwihm td` Q`abhj ]brlj ]kr( Qbutd Ihjikh aih`nk mkih`j prbnih`ha` tdrbumdbut

  Ihjik witd td` r`l`ks` be Q(Q( Ukskh-s Adkhjrkl`odk(Jurihm td` ;9:7s aih`nk ih Qbutd Ihjik

  kaabuht`j ebr h`krly dkle be Ihjik-s aih`nk dklls khj aih`nk akn` tb f` vi`w`j ks kh ihstrun`ht

  be aulturkl r`vivkl( Zd` pkrtitibh be Ihjik ebllbwihm its ihj`p`hj`ha` jivij`j td` hktibh-s kss`ts

  khj k hunf`r be stujibs w`ht tb td` h`wly ebrn`j Wkoistkh( Zd` strie` be pkrtitibh wbulj f`abn`

  kh `hjurihm sufc`at ebr eiln nkoihm jurihm td` j`akj`s tdkt ebllbw`j(

  Ebllbwihm ihj`p`hj`ha` td` aih`nk be Ihjik wks ihquir`j fy td` Q(O( Wktil Abnnissibh( Q(O(

  Wktil, D`kj be td` abnnissibh, vi`w`j aih`nk ih Ihjik ks k -abnfihktibh be krt, ihjustry, khj

  sdbwnkhsdip- wdil` hbtihm its abnn`raikl vklu`( Wktil eurtd`r r`abnn`hj`j s`ttihm up be k Eiln

  Eihkha` Abrpbrktibh uhj`r td` Nihistry be Eihkha`( Zdis kjvia` wks lkt`r tko`h up ih ;957 khjtd` ihstitutibh akn` ihtb f`ihm tb prbvij` eihkhaikl suppbrt tb tkl`ht`j eilnnko`rs tdrbumdbut

  Ihjik( Zd` Ihjikh mbv`rhn`ht dkj `stkflisd`j k Eilns Jivisibh fy ;9:9 wdiad `v`htuklly

  f`akn` bh` be td` lkrm`st jbaun`htkry eiln prbjua`rs ih td` wbrlj witd kh khhukl prbjuatibh be

  bv`r 677 sdbrt jbaun`htkri`s, `kad r`l`ks`j ih ;4 lkhmukm`s witd 9777 prihts ebr p`rnkh`ht eiln

  td`kt`rs karbss td` abuhtry(

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ardeshir_Iranihttp://en.wikipedia.org/wiki/Alam_Arahttp://en.wikipedia.org/wiki/Alam_Arahttp://en.wikipedia.org/wiki/Alam_Arahttp://en.wikipedia.org/wiki/Chennaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Devdas_(1935_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Devdas_(1935_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_Talkieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Punehttp://en.wikipedia.org/wiki/Marathi_languagehttp://en.wikipedia.org/wiki/British_Rajhttp://en.wikipedia.org/wiki/Masala_(film_genre)http://en.wikipedia.org/wiki/Chandralekha_(1948_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Chandralekha_(1948_film)http://en.wikipedia.org/wiki/South_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Finance_(India)http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Finance_(India)http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/South_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Chandralekha_(1948_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Masala_(film_genre)http://en.wikipedia.org/wiki/British_Rajhttp://en.wikipedia.org/wiki/Marathi_languagehttp://en.wikipedia.org/wiki/Punehttp://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_Talkieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Devdas_(1935_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Chennaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Alam_Arahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ardeshir_Irani
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  13/78

  _;1^

  Zd` Ihjikh W`bpl`-s Zd`ktr` Kssbaiktibh $IWZK), kh krt nbv`n`ht witd k abnnuhist ihalihktibh,

  f`mkh tb tko` sdkp` tdrbumd td` ;9:7s khj td` ;907s( K hunf`r be r`klistia IWZK plkys, suad ks

  Ficbh Fdkttkadkryk-s Hkfkhhk ih ;9:: $fks`j bh td` trkm`jy be td` F`hmkl eknih` be ;9:1),

  pr`pkr`j td` mrbuhj ebr td` sblijieiaktibh be r`klisn ih Ihjikh aih`nk, `x`npliei`j fy Odwkck

  Kdnkj Kffks-sJdkrti O` Lkl$Adiljr`h be td` @krtd) ih ;9:5( Zd` IWZK nbv`n`ht abhtihu`j

  tb `npdksiz` bh r`klity khj w`ht bh tb prbjua`Nbtd`r IhjikkhjWykksk, knbhm be Ihjik-s nbst

  r`abmhizkfl` aih`nktia prbjuatibhs(

  Mblj`h Km` be Ihjikh Aih`nk

  ]ij` bp`h `y`s, k abhtihukl nbtie ih Qktykcit Vky-sZd` Kpu Zrilbmy$;900.;909)(

  Muru Jutt ihWykksk$;90=), ebr wdiad d` wks td` jir`atbr, prbjua`r khj l`kjihm katbr(

  Ebllbwihm Ihjik-s ihj`p`hj`ha`, td` p`ribj erbn td` lkt` ;9:7s tb td` ;957s kr` r`mkrj`j fy eiln

  distbrikhs ks td` -Mblj`h Km`- be Ihjikh aih`nk( Qbn` be td` nbst aritiaklly kaalkin`j Ihjikh

  eilns be kll tin` w`r` prbjua`j jurihm tdis p`ribj( Ih abnn`raikl Dihji aih`nk, `xknpl`s be

  eknbus eilns kt td` tin` ihaluj` td` Muru Jutt eilns Wykksk $;90=) khj Okkmkz O` Wdbbl$;909) khj td` Vkc Okpbbreilns Kwkkrk $;90;) khjQdr`` :67 $;900)( Zd`s` eilns `xpr`ss`j

  sbaikl td`n`s nkihly j`klihm witd wbroihm.alkss urfkh lie` ih Ihjik? Kwkkrk pr`s`ht`j td` aity

  ks fbtd k himdtnkr` khj k jr`kn, wdil` Wykksk aritiqu`j td` uhr`klity be aity lie`( Qbn` be td`

  nbst eknbus `pia eilns be Dihji aih`nk w`r` klsb prbjua`j kt td` tin`, ihalujihm N`dfbbf

  Odkh-s Nbtd`r Ihjik $;90=), wdiad wks hbnihkt`j ebr td` Kakj`ny Kwkrj ebr F`st Ebr`imh

  http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_People%27s_Theatre_Associationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bijon_Bhattacharyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Nabannahttp://en.wikipedia.org/wiki/Nabannahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1943http://en.wikipedia.org/wiki/Khwaja_Ahmad_Abbashttp://en.wikipedia.org/wiki/Khwaja_Ahmad_Abbashttp://en.wikipedia.org/wiki/Dharti_Ke_Lalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Dharti_Ke_Lalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Dharti_Ke_Lalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Dutthttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_independence_movementhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Dutthttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Kaagaz_Ke_Phoolhttp://en.wikipedia.org/wiki/Kaagaz_Ke_Phoolhttp://en.wikipedia.org/wiki/Raj_Kapoorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Awaarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Awaarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Shree_420http://en.wikipedia.org/wiki/Shree_420http://en.wikipedia.org/wiki/Shree_420http://en.wikipedia.org/wiki/Epic_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mehboob_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mehboob_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Foreign_Language_Filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:GuruDutt.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Apu_Pather1.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:GuruDutt.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Apu_Pather1.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Foreign_Language_Filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mehboob_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mehboob_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Epic_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shree_420http://en.wikipedia.org/wiki/Awaarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Raj_Kapoorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Kaagaz_Ke_Phoolhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Dutthttp://en.wikipedia.org/wiki/Bollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_independence_movementhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Dutthttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Dharti_Ke_Lalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Khwaja_Ahmad_Abbashttp://en.wikipedia.org/wiki/Khwaja_Ahmad_Abbashttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1943http://en.wikipedia.org/wiki/Nabannahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bijon_Bhattacharyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_People%27s_Theatre_Association
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  14/78

  _;:^

  Lkhmukm` Eiln, khj O( Ksie-sNumdkl.`.Kzkn$;957)( U( Qdkhtkrkn-sJb Kkhod`h Fkrkd Dkktd

  $;90=) is f`li`v`j tb dkv` ihspir`j td` Dbllywbbj eiln Zd` Jirty Jbz`h $;95=)( Nkjdunkti

  $;904), jir`at`j fy Finkl Vby khj writt`h fy Vitwio Mdktko, pbpulkriz`j td` td`n` be

  r`ihakrhktibh ih ]`st`rh pbpulkr aultur`( Btd`r nkihstr`kn Dihji eilnnko`rs kt td` tin`

  ihaluj`j Oknkl Knrbdi khj Fdktt( ]dil` abnn`raikl Ihjikh aih`nk wks tdrivihm, td` p`ribj klsb

  skw td` `n`rm`ha` be k h`w Wkrkll`l Aih`nk nbv`n`ht, nkihly l`j fy F`hmkli aih`nk,bhly

  `xknpl`s be eilns ih tdis nbv`n`ht ihaluj` Ad`tkh Khkhj-s H``adk Hkmkr $;9:5), Vitwio

  Mdktko-sHkmkrio$;906), khj

  Finkl Vby-s Zwb Kar`s be Lkhj $;901), lkyihm td` ebuhjktibhs ebr Ihjikh h`br`klisn khj td`

  &Ihjikh H`w ]kv`&( Wktd`r Wkhadkli$;900), td` eirst pkrt be td`Zd` Kpu Zrilbmy$;900.;909)

  fy Qktykcit Vky, nkro`j dis `htry ih Ihjikh aih`nk( Zd` Kpu Zrilbmy wbh nkcbr priz`s kt kll td`nkcbr iht`rhktibhkl eiln e`stivkls khj l`j tb td` -Wkrkll`l Aih`nk- nbv`n`ht f`ihm eirnly

  `stkflisd`j ih Ihjikh aih`nk( Its ihelu`ha` bh wbrlj aih`nk akh klsb f` e`lt ih td` &ybutdeul

  abnihm.be.km` jrknks tdkt dkv` elbbj`j krt dbus`s siha` td` nij.eieti`s& wdiad &bw` k

  tr`n`hjbus j`ft tb td` Kpu trilbmy&( Qktykcit Vky khj Vitwio Mdktko w`ht bh tb jir`at nkhy

  nbr` aritiaklly.kaalkin`j -krt eilns-, khj td`y w`r` ebllbw`j fy btd`r kaalkin`j Ihjikh

  ihj`p`hj`ht eilnnko`rs suad ks Nrihkl Q`h, Kjbbr Mbpklkorisdhkh, Nkhi Okul khj Fujjdkj`f

  Jksmuptk( Jurihm td` ;957s, Ihjirk Mkhjdi-s iht`rv`htibh jurihm d`r r`imh ks td` Ihebrnktibh khj

  Frbkjakstihm Nihist`r be Ihjik eurtd`r l`j tb prbjuatibh be bee.f`kt aih`nktia `xpr`ssibh f`ihm

  suppbrt`j fy td` beeiaikl Eiln Eihkha` Abrpbrktibh(

  Zd` aih`nktbmrkpd`rQufrktk Nitrk, wdb nkj` dis j`fut witd Qktykcit Vky-s Zd` Kpu Zrilbmy,

  klsb dkj kh inpbrtkha` ihelu`ha` bh aih`nktbmrkpdy karbss td` wbrlj( Bh` be dis nbst inpbrtkht

  t`adhiqu`s wks fbuha` limdtihm, tb r`ar`kt` td` `ee`at be jkylimdt bh s`ts( D` pibh``r`j td`

  t`adhiqu` wdil` eilnihm Kpkrkcitb $;905), td` s`abhj pkrt be Zd` Kpu Zrilbmy( Qbn` be td`

  `xp`rin`htkl t`adhiqu`s wdiad Qktykcit Vky pibh``r`j ihaluj` pdbtb.h`mktiv` elksdfkaos khj T.rky jimr`ssibhs wdil` eilnihmWrktijwkhji$;9=6)( Vky-s ;95= saript ebr k eiln tb f` akll`jZd`

  Kli`h, wdiad wks `v`htuklly akha`ll`j, is klsb wij`ly f`li`v`j tb dkv` f``h td` ihspirktibh ebr

  Qt`v`h Qpi`lf`rm-s@(Z( $;946)( Qbn` be Vitwio Mdktko-s eilns klsb dkv` strbhm sinilkriti`s tb

  lkt`r eknbus iht`rhktibhkl eilns, suad ks Kckhtrio $;904) r`s`nflihm td` D`rfi` eilns $;95=.

  6770) khjFkri Zd`o` Wkliy`$;904) r`s`nflihm Erkhbis Zrueekut-sZd` :77 Flbws$;909)(

  http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Foreign_Language_Filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/K._Asifhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mughal-e-Azamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mughal-e-Azamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mughal-e-Azamhttp://en.wikipedia.org/wiki/V._Shantaramhttp://en.wikipedia.org/wiki/Do_Aankhen_Barah_Haathhttp://en.wikipedia.org/wiki/Do_Aankhen_Barah_Haathhttp://en.wikipedia.org/wiki/Do_Aankhen_Barah_Haathhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_the_United_Stateshttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Dirty_Dozenhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Dirty_Dozenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhumatihttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhumatihttp://en.wikipedia.org/wiki/Bimal_Royhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ritwik_Ghatakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation_in_popular_western_culturehttp://en.wikipedia.org/wiki/Kamal_Amrohihttp://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Chetan_Anand_(producer_%26_director)http://en.wikipedia.org/wiki/Neecha_Nagarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Neecha_Nagarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ritwik_Ghatakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ritwik_Ghatakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nagarikhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nagarikhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nagarikhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bimal_Royhttp://en.wikipedia.org/wiki/Two_Acres_of_Landhttp://en.wikipedia.org/wiki/Two_Acres_of_Landhttp://en.wikipedia.org/wiki/Neorealism_(art)http://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Film_festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/World_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Coming_of_agehttp://en.wikipedia.org/wiki/Drama_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Art_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mrinal_Senhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Kaulhttp://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadeb_Dasguptahttp://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadeb_Dasguptahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhihttp://en.wikipedia.org/wiki/Subrata_Mitrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinematographyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Reflector_(photography)#Bounce_lightinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Aparajitohttp://en.wikipedia.org/wiki/Aparajitohttp://en.wikipedia.org/wiki/Negative_(photography)http://en.wikipedia.org/wiki/Flashbackhttp://en.wikipedia.org/wiki/X-rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/X-rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Digressionhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pratidwandihttp://en.wikipedia.org/wiki/Pratidwandihttp://en.wikipedia.org/wiki/Pratidwandihttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Alienhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Alienhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Alienhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Alienhttp://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberghttp://en.wikipedia.org/wiki/E.T._the_Extra-Terrestrialhttp://en.wikipedia.org/wiki/E.T._the_Extra-Terrestrialhttp://en.wikipedia.org/wiki/E.T._the_Extra-Terrestrialhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ajantrikhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ajantrikhttp://en.wikipedia.org/wiki/Herbiehttp://en.wikipedia.org/wiki/Bari_Theke_Paliyehttp://en.wikipedia.org/wiki/Bari_Theke_Paliyehttp://en.wikipedia.org/wiki/Bari_Theke_Paliyehttp://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffauthttp://en.wikipedia.org/wiki/The_400_Blowshttp://en.wikipedia.org/wiki/The_400_Blowshttp://en.wikipedia.org/wiki/The_400_Blowshttp://en.wikipedia.org/wiki/The_400_Blowshttp://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffauthttp://en.wikipedia.org/wiki/Bari_Theke_Paliyehttp://en.wikipedia.org/wiki/Herbiehttp://en.wikipedia.org/wiki/Ajantrikhttp://en.wikipedia.org/wiki/E.T._the_Extra-Terrestrialhttp://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberghttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Alienhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Alienhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pratidwandihttp://en.wikipedia.org/wiki/Digressionhttp://en.wikipedia.org/wiki/X-rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/X-rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Flashbackhttp://en.wikipedia.org/wiki/Negative_(photography)http://en.wikipedia.org/wiki/Aparajitohttp://en.wikipedia.org/wiki/Reflector_(photography)#Bounce_lightinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinematographyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Subrata_Mitrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhihttp://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadeb_Dasguptahttp://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadeb_Dasguptahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Kaulhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mrinal_Senhttp://en.wikipedia.org/wiki/Art_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Drama_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Coming_of_agehttp://en.wikipedia.org/wiki/World_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Film_festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Neorealism_(art)http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Acres_of_Landhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bimal_Royhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nagarikhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ritwik_Ghatakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ritwik_Ghatakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Neecha_Nagarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Chetan_Anand_(producer_%26_director)http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Kamal_Amrohihttp://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation_in_popular_western_culturehttp://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ritwik_Ghatakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bimal_Royhttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhumatihttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Dirty_Dozenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_the_United_Stateshttp://en.wikipedia.org/wiki/Do_Aankhen_Barah_Haathhttp://en.wikipedia.org/wiki/V._Shantaramhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mughal-e-Azamhttp://en.wikipedia.org/wiki/K._Asifhttp://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Foreign_Language_Film
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  15/78

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  16/78

  _;5^

  ie vbt`s kr` abnfih`j)( Ih 6770, Zd` Kpu Zrilbmy khj Wykksk w`r` klsb e`ktur`j ih Zin`

  nkmkzih`-s &Kll.ZIN@& ;77 f`st nbvi`s list(

  Nbj`rh Ihjikh aih`nk

  K sa`h` erbn Kjbbr Mbpklkorisdhkh-sNktdiluokl$;949)(

  Qbn` eilnnko`rs suad ks Qdykn F`h`mkl abhtihu`j tb prbjua` r`klistia Wkrkll`l Aih`nk

  tdrbumdbut td` ;9=7s, klbhmsij` Qktykcit Vky, Vitwio Mdktko, Nrihkl Q`h, Fujjdkj`f Jksmuptk

  khj Mkutkn Mdbs` ih F`hmkli aih`nk? Kjbbr Mbpklkorisdhkh khj M( Krkvihjkh ih Nklkyklkn

  aih`nk? khj Nkhi Okul,Ounkr Qdkdkhi,O`tkh N`dtk,Mbvihj Hidklkhi khj Uickyk N`dtk ih

  Dihji aih`nk( Dbw`v`r, td` -krt eiln- f`ht be td` Eiln Eihkha` Abrpbrktibh akn` uhj`r aritiaisn

  jurihm k Abnnitt`` bh Wuflia Phj`rtkoihms ihv`stimktibh ih ;9=5, wdiad kaaus`j td` fbjy be

  hbt jbihm `hbumd tb `haburkm` abnn`raikl aih`nk( Zd` ;9=7s jij, h`v`rtd`l`ss, s`` td` ris` be

  abnn`raikl aih`nk ih ebrn be `hjurihm eilns suad ksQdblky$;9=0), wdiad sblijiei`j Knitkfd

  Fkadadkh-s pbsitibh ks k l`kj katbr( Zd` j`vbtibhkl alkssiaCki Qkhtbsdi Nkwks klsb r`l`ks`j ih

  ;9=0( Khbtd`r inpbrtkht eiln erbn ;9=0 wksJ``wkr, jir`at`j fy Yksd Adbprk khj writt`h fy

  Qklin.Ckv`j( K arin` eilnpittihm &k pblia`nkh kmkihst dis frbtd`r, k mkhm l`kj`r fks`j bh r`kl.

  lie` snumml`r Dkci Nkstkh&, pbrtrky`j fy Knitkfd Fkadadkh, it wks j`sarif`j ks f`ihm

  kfsblut`ly o`y tb Ihjikh aih`nk fyJkhhy Fbyl`(

  Abnn`raikl aih`nk eurtd`r mr`w tdrbumdbut td` ;947s khj td` ;997s witd td` r`l`ks` be eilnssuad ks Nr Ihjik $;94=), [kyknkt Q` [kyknkt Zko $;944), Z`zkkf $;944), Adkhjhi $;949),

  Nkih` Wykr Oiyk$;949),Fkkzimkr$;991),Jkrr$;991),Jilwkl` Juldkhiyk L` Cky`hm`$;990)

  khj Ouad Ouad Dbtk Dki $;994), nkhy be wdiad stkrr`j Kknir Odkh, Qklnkh Odkh khj

  Qdkdruod Odkh(

  http://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathilukalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathilukalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathilukalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shyam_Benegalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ritwik_Ghatakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mrinal_Senhttp://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadeb_Dasguptahttp://en.wikipedia.org/wiki/Gautam_Ghosehttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/G._Aravindanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Keralahttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Keralahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Kaulhttp://en.wikipedia.org/wiki/Kumar_Shahanihttp://en.wikipedia.org/wiki/Ketan_Mehtahttp://en.wikipedia.org/wiki/Govind_Nihalanihttp://en.wikipedia.org/wiki/Vijaya_Mehtahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sholayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sholayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sholayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Amitabh_Bachchanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Amitabh_Bachchanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Jai_Santoshi_Mahttp://en.wikipedia.org/wiki/Jai_Santoshi_Mahttp://en.wikipedia.org/wiki/Jai_Santoshi_Mahttp://en.wikipedia.org/wiki/Deewar_(1975_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Deewar_(1975_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Deewar_(1975_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Yash_Choprahttp://en.wikipedia.org/wiki/Salim-Javedhttp://en.wikipedia.org/wiki/Crime_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haji_Mastanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Boylehttp://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Boylehttp://en.wikipedia.org/wiki/Mr_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mr_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Qayamat_Se_Qayamat_Takhttp://en.wikipedia.org/wiki/Qayamat_Se_Qayamat_Takhttp://en.wikipedia.org/wiki/Tezaabhttp://en.wikipedia.org/wiki/Tezaabhttp://en.wikipedia.org/wiki/Chandnihttp://en.wikipedia.org/wiki/Chandnihttp://en.wikipedia.org/wiki/Maine_Pyar_Kiyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Maine_Pyar_Kiyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Baazigarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Baazigarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Baazigarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Darrhttp://en.wikipedia.org/wiki/Darrhttp://en.wikipedia.org/wiki/Darrhttp://en.wikipedia.org/wiki/Dilwale_Dulhaniya_Le_Jayengehttp://en.wikipedia.org/wiki/Dilwale_Dulhaniya_Le_Jayengehttp://en.wikipedia.org/wiki/Dilwale_Dulhaniya_Le_Jayengehttp://en.wikipedia.org/wiki/Kuch_Kuch_Hota_Haihttp://en.wikipedia.org/wiki/Kuch_Kuch_Hota_Haihttp://en.wikipedia.org/wiki/Aamir_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Salman_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shahrukh_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Mathilukal.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Shahrukh_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Salman_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Aamir_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Kuch_Kuch_Hota_Haihttp://en.wikipedia.org/wiki/Dilwale_Dulhaniya_Le_Jayengehttp://en.wikipedia.org/wiki/Darrhttp://en.wikipedia.org/wiki/Baazigarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Maine_Pyar_Kiyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Chandnihttp://en.wikipedia.org/wiki/Tezaabhttp://en.wikipedia.org/wiki/Qayamat_Se_Qayamat_Takhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mr_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Boylehttp://en.wikipedia.org/wiki/Haji_Mastanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Crime_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Salim-Javedhttp://en.wikipedia.org/wiki/Yash_Choprahttp://en.wikipedia.org/wiki/Deewar_(1975_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Jai_Santoshi_Mahttp://en.wikipedia.org/wiki/Amitabh_Bachchanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Amitabh_Bachchanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sholayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Vijaya_Mehtahttp://en.wikipedia.org/wiki/Govind_Nihalanihttp://en.wikipedia.org/wiki/Ketan_Mehtahttp://en.wikipedia.org/wiki/Kumar_Shahanihttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Kaulhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Keralahttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Keralahttp://en.wikipedia.org/wiki/G._Aravindanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Gautam_Ghosehttp://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadeb_Dasguptahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mrinal_Senhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ritwik_Ghatakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Shyam_Benegalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathilukalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movies
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  17/78

  _;=^

  Vbck, td` villkm` mirl plky`j fy Nkjdbb, ih Nkhi Vkthkn-s Zknil e`ktur` eilnVbck$;996)(

  Zd` ;997s klsb skw k surm` ih td` hktibhkl pbpulkrity beZknil aih`nk ks eilns jir`at`j fy Nkhi

  Vkthkn akptur`j Ihjik-s inkmihktibh( Quad eilns ihaluj`j Vbck $;996) khj Fbnfky $;990)(

  Vkthkn-s `krli`r eilnHkykmkh$;94=), stkrrihm Oknkl Dkkskh, wks ihaluj`j ih Zin` nkmkzih`-s

  &Kll.ZIN@& ;77 f`st nbvi`s, klbhmsij` ebur `krli`r Ihjikh eilns3 Qktykcit Vky-sZd` Kpu Zrilbmy

  $;900.;909) khj Muru Jutt-s Wykksk $;90=)( Khbtd`r Zknil jir`atbr Q( Qdkhokr wdb nkj`

  wkv`s tdrbumd dis Okjdklkh v`ry eknbus ebr its sbhms ,jkha` khj mrkpdias wdiad wks fim kt tdkttin` ih Ihjik( Zd` Qbutd Ihjikh eiln ihjustry hbt bhly r`l`ks`j aih`nk witd hktibhkl kpp`kl fut

  klsb e`ktur`j nultiaulturkl nusia, wdiad ebuhj kppr`aiktibh knbhm td` Ihjikh kuji`ha`( Qbn`

  Zknil eilni abnpbs`rs suad ks K( V( Vkdnkh khj Ilkiykrkkck dkv` siha` kaquir`j k lkrm`

  hktibhkl, khj lkt`r iht`rhktibhkl, ebllbwihm( Zkfkrkhk Oktd`, k Okhhkjk aih`nk wks sar``h`j kt

  Ukribus Eiln E`stivkls ihalujihm Zksdo`ht, Hkht`s, Zboyb khj td` Eiln E`stivkl be Vussik(

  Vkdnkh-s j`fut sbuhjtrkao ebrVbckwks ihaluj`j ih Zin` Nkmkzih`-s &;7 F`st Qbuhjtrkaos& be

  kll tin`, khj d` wbulj lkt`r mb bh tb wih twb Kakj`ny Kwkrjs ebr dis iht`rhktibhklQlunjbm

  Nillibhkir` $6774) sbuhjtrkao(

  Lbhm ket`r td` Mblj`h Km` be Ihjikh aih`nk, Qbutd Ihjik-s Nklkyklkn aih`nk be O`rklk

  `xp`ri`ha`j its bwh -Mblj`h Km`- ih td` ;947s khj `krly ;997s( Qbn` be td` nbst kaalkin`j

  Ihjikh eilnnko`rs kt td` tin` w`r` erbn td` Nklkyklkn ihjustry, ihalujihm Kjbbr

  Mbpklkorisdhkh, M( Krkvihjkh, Z( U( Adkhjrkh khj Qdkci H( Okruh( Kjbbr Mbpklkorisdhkh, wdb

  is bet`h abhsij`r`j tb f` Qktykcit Vky-s spiritukl d`ir, jir`at`j sbn` be dis nbst kaalkin`j eilns

  jurihm tdis p`ribj, ihalujihm @lippktdkykn $;94;) wdiad wbh td` Qutd`rlkhj Zrbpdy kt td`

  Lbhjbh Eiln E`stivkl, ks w`ll ksNktdiluokl$;949) wdiad wbh nkcbr priz`s kt td` U`hia` Eiln

  E`stivkl( Qdkci H( Okruh-s j`fut eiln Wirkvi $;949) wbh td` Akn`rk j-Br kt td` ;949 Akhh`s

  Eiln E`stivkl, wdil` dis s`abhj eilnQwkdkn$;99:) wks ih abnp`titibh ebr td` Wkln` j-Brkt td`

  ;99: Akhh`s Eiln E`stivkl(

  http://en.wikipedia.org/wiki/Madhoohttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Ratnamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Rojahttp://en.wikipedia.org/wiki/Rojahttp://en.wikipedia.org/wiki/Rojahttp://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Ratnamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Ratnamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Rojahttp://en.wikipedia.org/wiki/Rojahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Nayaganhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nayaganhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nayaganhttp://en.wikipedia.org/wiki/Kamal_Haasanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movieshttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Dutthttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/S._Shankarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Kadhalanhttp://en.wikipedia.org/wiki/South_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Filmihttp://en.wikipedia.org/wiki/Filmihttp://en.wikipedia.org/wiki/A._R._Rahmanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ilaiyaraajahttp://en.wikipedia.org/wiki/Tabarana_Kathehttp://en.wikipedia.org/wiki/Kannada_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Roja_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Roja_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Roja_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine)http://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movies#10_Best_Soundtrackshttp://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Awardhttp://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Keralahttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/G._Aravindanhttp://en.wikipedia.org/wiki/T._V._Chandranhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shaji_N._Karunhttp://en.wikipedia.org/wiki/Elippathayamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Elippathayamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sutherland_Trophyhttp://en.wikipedia.org/wiki/London_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathilukalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathilukalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathilukalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Piravihttp://en.wikipedia.org/wiki/Piravihttp://en.wikipedia.org/wiki/Camera_d%27Orhttp://en.wikipedia.org/wiki/1989_Cannes_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/1989_Cannes_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Swahamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Swahamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Swahamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Palme_d%27Orhttp://en.wikipedia.org/wiki/1994_Cannes_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Roja002.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/1994_Cannes_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Palme_d%27Orhttp://en.wikipedia.org/wiki/Swahamhttp://en.wikipedia.org/wiki/1989_Cannes_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/1989_Cannes_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Camera_d%27Orhttp://en.wikipedia.org/wiki/Piravihttp://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathilukalhttp://en.wikipedia.org/wiki/London_Film_Festivalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sutherland_Trophyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Elippathayamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shaji_N._Karunhttp://en.wikipedia.org/wiki/T._V._Chandranhttp://en.wikipedia.org/wiki/G._Aravindanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adoor_Gopalakrishnanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_Keralahttp://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Awardhttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movies#10_Best_Soundtrackshttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine)http://en.wikipedia.org/wiki/Roja_(soundtrack)http://en.wikipedia.org/wiki/Kannada_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Tabarana_Kathehttp://en.wikipedia.org/wiki/Ilaiyaraajahttp://en.wikipedia.org/wiki/A._R._Rahmanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Filmihttp://en.wikipedia.org/wiki/South_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Kadhalanhttp://en.wikipedia.org/wiki/S._Shankarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyaasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Dutthttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine%27s_%22All-TIME%22_100_best_movieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Kamal_Haasanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nayaganhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Rojahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Ratnamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Ratnamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Rojahttp://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Ratnamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhoo
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  18/78

  _;4^

  Fduvkh $Kknir Odkh) witd dis ariao`t t`kn abhsistihm be villkm`.eblo, ih Ksdutbsd Mbwkriokr-sLkmkkh$677;)(

  Ih td` lkt` ;997s, -Wkrkll`l Aih`nk- f`mkh `xp`ri`haihm k r`surm`ha` ih Dihji aih`nk, lkrm`ly ju`

  tb td` aritiakl khj abnn`raikl suaa`ss beQktyk$;994), k lbw.fujm`t eilnfks`j bh td` Nunfki

  uhj`rwbrlj, jir`at`j fy Vkn Mbpkl Ukrnk khj writt`h fy Khurkm Oksdykp( Zd` eiln-s suaa`ss

  l`j tb td` `n`rm`ha` be k jistihat m`hr` ohbwh ks Nunfki hbir, urfkh eilns r`el`atihm sbaikl

  prbfl`ns ih td` aity beNunfki( Lkt`r eilns f`lbhmihm tb td`Nunfki hbirm`hr` ihaluj` Nkjdur

  Fdkhjkrokr-s Adkhjhi Fkr $677;) khj Zrkeeia Qimhkl $677=), Vkn Mbpkl Ukrnk-s Abnpkhy

  $6776) khj its pr`qu`l J $6770), Khurkm Oksdykp-s Flkao Erijky $677:), khj Irekh Oknkl-s

  Zdkhos Nkk $6779)( Btd`r krt eiln jir`atbrs kativ` tbjky ihaluj` Nrihkl Q`h, Fujjdkj`f

  Jksmuptk, Mkutkn Mdbs`, Qkhjip Vky, Kpkrhk Q`h khj Vitupkrhb Mdbsd ih F`hmkli aih`nk?

  Kjbbr Mbpklkorisdhkh, Qdkci H( Okruh khj Z( U( Adkhjrkh ih Nklkyklkn aih`nk? Nkhi Okul,

  Ounkr Qdkdkhi, O`tkh N`dtk, Mbvihj Hidklkhi, Qdykn F`h`mkl, Nirk Hkir, Hkm`sd Ououhbbr,

  Qujdir Nisdrk khj Hkhjitk Jks ih Dihji aih`nk? Nkhi Vkthkn khj Qkhtbsd Qivkh ih Zknil

  aih`nk? khj J``pk N`dtk, Khkht Fklkhi, Dbni Kjkckhik, Uicky Qihmd khj Qbbhi Zkrkpbr`vklkih Ihjikh @hmlisd aih`nk(

  http://en.wikipedia.org/wiki/Aamir_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ashutosh_Gowarikarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Lagaanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Lagaanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Satya_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Satya_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Satya_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Low-budget_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_mafiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_mafiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ram_Gopal_Varmahttp://en.wikipedia.org/wiki/Anurag_Kashyap_(director)http://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai_noirhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai_noirhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhur_Bhandarkarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhur_Bhandarkarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Chandni_Barhttp://en.wikipedia.org/wiki/Chandni_Barhttp://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_Signal_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_Signal_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Company_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Company_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/D_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/D_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(2004_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(2004_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Sandip_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Aparna_Senhttp://en.wikipedia.org/wiki/Rituparno_Ghoshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Govind_Nihalanihttp://en.wikipedia.org/wiki/Mira_Nairhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nagesh_Kukunoorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sudhir_Mishrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Nandita_Dashttp://en.wikipedia.org/wiki/Santosh_Sivanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Deepa_Mehtahttp://en.wikipedia.org/wiki/Anant_Balanihttp://en.wikipedia.org/wiki/Homi_Adajaniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Sooni_Taraporevalahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Englishhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Lagaan_cricket_team.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Englishhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sooni_Taraporevalahttp://en.wikipedia.org/wiki/Homi_Adajaniahttp://en.wikipedia.org/wiki/Anant_Balanihttp://en.wikipedia.org/wiki/Deepa_Mehtahttp://en.wikipedia.org/wiki/Santosh_Sivanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nandita_Dashttp://en.wikipedia.org/wiki/Sudhir_Mishrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Nagesh_Kukunoorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mira_Nairhttp://en.wikipedia.org/wiki/Govind_Nihalanihttp://en.wikipedia.org/wiki/Rituparno_Ghoshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Aparna_Senhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sandip_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(2004_film)http://en.wikipedia.org/wiki/D_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Company_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_Signal_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Chandni_Barhttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhur_Bhandarkarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhur_Bhandarkarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai_noirhttp://en.wikipedia.org/wiki/Anurag_Kashyap_(director)http://en.wikipedia.org/wiki/Ram_Gopal_Varmahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_mafiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_mafiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Low-budget_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Satya_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Lagaanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ashutosh_Gowarikarhttp://en.wikipedia.org/wiki/Aamir_Khan
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  19/78

  _;9^

  Ihelu`ha`s

  Wrkskjs INKT Zd`ktr` dbus`s kt dyj`rkfkj, td` lkrm`st INKT.1J ih td` wbrlj(

  WUV Aih`nks ih Fkhmklbr` is bh` be td` lkrm`st aih`nk adkihs ih Ihjik

  NM Vbkj Murmkbh, td` lbhm`st str``t be nklls, r`stkurkhts, ake`s `t a`t`rk ih Ksik(

  Zd`r` dkv` m`h`rklly f``h six nkcbr ihelu`ha`s tdkt dkv` sdkp`j td` abhv`htibhs be Ihjikh

  pbpulkr aih`nk( Zd` eirst wks td` khai`ht Ihjikh `pias beNkdkfdkrktkkhjVknkykhkwdiad

  dkv` `x`rt`j k prbebuhj ihelu`ha` bh td` tdbumdt khj inkmihktibh be Ihjikh pbpulkr aih`nk,

  pkrtiaulkrly ih its hkrrktiv`s( @xknpl`s be tdis ihelu`ha` ihaluj` td` t`adhiqu`s be k sij` stbry,

  fkao.stbry khj stbry witdih k stbry( Ihjikh pbpulkr eilns bet`h dkv` plbts wdiad frkhad bee ihtb

  suf.plbts? suad hkrrktiv` jisp`rskls akh al`krly f` s``h ih td` ;991 eilnsOdklhkykokhjMkrjisd(

  Zd` s`abhj ihelu`ha` wks td` inpkat be khai`ht Qkhsorit jrknk, witd its dimdly styliz`j hktur`

  khj `npdksis bh sp`atkal`, wd`r` nusia, jkha` khj m`stur` abnfih`j &tb ar`kt` k vifrkht krtistia

  uhit witd jkha` khj nin` f`ihm a`htrkl tb td` jrknktia `xp`ri`ha`(& Qkhsorit jrknks w`r`

  ohbwh kshktyk, j`riv`j erbn td` rbbt wbrj hrit$jkha`), adkrkat`rizihm td`n ks sp`atkaulkr

  jkha`.jrknks wdiad dks abhtihu`j ih Ihjikh aih`nk( Zd` tdirj ihelu`ha` wks td` trkjitibhkl eblo

  http://en.wikipedia.org/wiki/PVR_Cinemashttp://en.wikipedia.org/wiki/Bangalorehttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_epic_poetryhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharatahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharatahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharatahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ramayanahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ramayanahttp://en.wikipedia.org/wiki/Ramayanahttp://en.wikipedia.org/wiki/Side_storyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Back-storyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Story_within_a_storyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Khalnayakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Khalnayakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Khalnayakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Gardishhttp://en.wikipedia.org/wiki/Gardishhttp://en.wikipedia.org/wiki/Gardishhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit_dramahttp://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Indian_musichttp://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Indian_dancehttp://en.wikipedia.org/wiki/Natya_Shastrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Natya_Shastrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Natya_Shastrahttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Mall_road,_Gurgaon.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Forum,_Bangalore.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Imax_theater_hyderabad.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Mall_road,_Gurgaon.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Forum,_Bangalore.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Imax_theater_hyderabad.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Mall_road,_Gurgaon.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Forum,_Bangalore.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Imax_theater_hyderabad.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Natya_Shastrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Indian_dancehttp://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Indian_musichttp://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit_dramahttp://en.wikipedia.org/wiki/Gardishhttp://en.wikipedia.org/wiki/Khalnayakhttp://en.wikipedia.org/wiki/Story_within_a_storyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Back-storyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Side_storyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ramayanahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharatahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_epic_poetryhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bangalorehttp://en.wikipedia.org/wiki/PVR_Cinemas
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  20/78

  _67^

  td`ktr` be Ihjik, wdiad f`akn` pbpulkr erbn krbuhj td` ;7td a`htury witd td` j`alih` be Qkhsorit

  td`ktr`( Zd`s` r`mibhkl trkjitibhs ihaluj` td` Yktrk beF`hmkl, td` Vknlilk bePttkr Wrkj`sd, khj

  td` Z`ruoouttu beZknil Hkju( Zd` eburtd ihelu`ha` wks Wkrsi td`ktr`, wdiad &fl`hj`j r`klisn

  khj ekhtksy, nusia khj jkha`, hkrrktiv` khj sp`atkal`, `krtdy jiklbmu` khj ihm`huity be stkm`

  pr`s`htktibh, iht`mrktihm td`n ihtb k jrknktia jisaburs` ben`lbjrknk( Zd` Wkrsi plkys abhtkih`j

  aruj` dunbur, n`lbjibus sbhms khj nusia, s`hsktibhklisn khj jkzzlihm stkm`arket(& Zd`s`

  ihelu`ha`s kr` `vij`ht ih td`nksklkeiln m`hr` tdkt f`mkh witd Nkhnbdkh J`ski ih td` ;9=7s(

  Zd` eietd ihelu`ha` wks Dbllywbbj, wd`r` nusiakls w`r` pbpulkr erbn td` ;967s tb td` ;907s,

  tdbumd Ihjikh eilnnko`rs j`pkrt`j erbn td`ir Dbllywbbj abuht`rpkrts ih s`v`rkl wkys( &Ebr

  `xknpl`, td` Dbllywbbj nusiakls dkj ks td`ir plbt td` wbrlj be `ht`rtkihn`ht its`le( Ihjikh

  eilnnko`rs, wdil` `hdkhaihm td` `l`n`hts be ekhtksy sb p`rvksiv` ih Ihjikh pbpulkr eilns, us`j

  sbhm khj nusia ks k hkturkl nbj` be krtiaulktibh ih k miv`h situktibh ih td`ir eilns( Zd`r` is k

  strbhm Ihjikh trkjitibh be hkrrktihm nytdblbmy, distbry, ekiry stbri`s khj sb bh tdrbumd sbhm khj

  jkha`(& Ih kjjitibh, &wd`r`ks Dbllywbbj eilnnko`rs strbv` tb abha`kl td` abhstruat`j hktur` be

  td`ir wbro sb tdkt td` r`klistia hkrrktiv` wks wdblly jbnihkht, Ihjikh eilnnko`rs nkj` hb

  ktt`npt tb abha`kl td` ekat tdkt wdkt wks sdbwh bh td` sar``h wks k ar`ktibh, kh illusibh, k

  eiatibh( Dbw`v`r, td`y j`nbhstrkt`j dbw tdis ar`ktibh iht`rs`at`j witd p`bpl`-s jky tb jky liv`s

  ih abnpl`x khj iht`r`stihm wkys(& Zd` eihkl ihelu`ha` wks ]`st`rh nusiakl t`l`visibh,

  pkrtiaulkrly NZU, wdiad dks dkj kh ihar`ksihm ihelu`ha` siha` td` ;997s, ks akh f` s``h ih td`

  pka`, akn`rk khml`s, jkha` s`qu`ha`s khj nusia be r`a`ht Ihjikh eilns( Kh `krly `xknpl` be tdis

  kpprbkad wks ih Nkhi Vkthkn-sFbnfky$;990)(

  Ih abhtrkst tb nkihstr`kn Ihjikh pbpulkr aih`nk, Ihjikh Wkrkll`l Aih`nk wks ihelu`ha`j fy k

  abnfihktibh be Ihjikh td`ktr` $pkrtiaulkrly Qkhsorit jrknk), Ihjikh lit`rktur` $pkrtiaulkrly

  F`hmkli lit`rktur`), khj @urbp`kh aih`nk $pkrtiaulkrly Itklikh h`br`klist khj Er`had pb`tia

  r`klisn)( Qktykcit Vky ait`j Itklikh eilnnko`r Uittbrib J` Qiak-s Fiayal` Zdi`v`s $;9:4) khj

  Er`had eilnnko`rC`kh V`hbir-sZd` Viv`r$;90;), wdiad d` kssist`j, ks ihelu`ha`s bh dis j`fut

  eilnWktd`r Wkhadkli $;900)( F`sij`s td` ihelu`ha` be @urbp`kh aih`nk khj F`hmkli lit`rktur`,

  Vky is klsb ihj`ft`j tb td` Ihjikh td`ktriakl trkjitibh, pkrtiaulkrly td` rksk td`bry be alkssiakl

  Qkhsorit jrknk( Zd` abnpliakt`j jbatrih` berksk &a`ht`rs pr`jbnihkhtly bh e``lihm `xp`ri`ha`j

  hbt bhly fy td` adkrkat`rs fut klsb abhv`y`j ih k a`rtkih krtistia wky tb td` sp`atktbr( Zd` juklity

  http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Yatrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ramlilahttp://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Terukkuttuhttp://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Naduhttp://en.wikipedia.org/wiki/Parsi_peoplehttp://en.wikipedia.org/wiki/Realism_(arts)http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Melodramahttp://en.wikipedia.org/wiki/Masala_(film_genre)http://en.wikipedia.org/wiki/Masala_(film_genre)http://en.wikipedia.org/wiki/Masala_(film_genre)http://en.wikipedia.org/wiki/Manmohan_Desaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Hollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Musical_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/MTVhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Ratnamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_literaturehttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_literaturehttp://en.wikipedia.org/wiki/European_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Italian_neorealismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Poetic_realismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Poetic_realismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_De_Sicahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_Thieveshttp://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_Thieveshttp://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Renoirhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_River_(1951_film)http://en.wikipedia.org/wiki/The_River_(1951_film)http://en.wikipedia.org/wiki/The_River_(1951_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Rasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Rasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Rasahttp://en.wikipedia.org/wiki/Pather_Panchali_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/The_River_(1951_film)http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Renoirhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_Thieveshttp://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_De_Sicahttp://en.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Rayhttp://en.wikipedia.org/wiki/Poetic_realismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Poetic_realismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Italian_neorealismhttp://en.wikipedia.org/wiki/European_cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_literaturehttp://en.wikipedia.org/wiki/Indian_literaturehttp://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_Cinemahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bombay_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Mani_Ratnamhttp://en.wikipedia.org/wiki/MTVhttp://en.wikipedia.org/wiki/Musical_filmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Manmohan_Desaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Masala_(film_genre)http://en.wikipedia.org/wiki/Melodramahttp://en.wikipedia.org/wiki/Fantasyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Realism_(arts)http://en.wikipedia.org/wiki/Parsi_peoplehttp://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Naduhttp://en.wikipedia.org/wiki/Terukkuttuhttp://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradeshhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ramlilahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bengalhttp://en.wikipedia.org/wiki/Yatrahttp://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_India
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  21/78

  _6;^

  be tdis oihj be k rksk infriaktibh& sdbws ih Zd` Kpu Zrilbmy(Finkl Vby-sZwb Kar`s be Lkhj

  $;901) wks klsb ihelu`ha`j fy J` Qiak-s Fiayal` Zdi`v`s khj ih turh pkv`j td` wky ebr td` Ihjikh

  H`w ]kv`, wdiad f`mkh krbuhj td` skn` tin` ks td` Er`had H`w ]kv` khj td` Ckpkh`s` H`w

  ]kv`(

  Fbllywbbj

  Hkrmis khj Vkc OkpbbrihKwkkrk$;90;), klsb jir`at`j khj prbjua`j fy Okpbbr(

  Nkih krtial`3 Fbllywbbj

  Zd` Dihji lkhmukm` eiln ihjustry be Nunfkiklsb ohbwh ks Fbllywbbjis td` lkrm`st khj

  nbst pbpulkr frkhad be Ihjikh aih`nk( Zd` t`rn &Fbllywbbj& is sbn`tin`s ihabrr`atly kppli`j

  tb Ihjikh aih`nk ks k wdbl`, `sp`aiklly butsij` Qbutd Ksik khj td` Qbutd Ksikh jikspbrks(

  Fbllywbbj ihitiklly `xplbr`j issu`s be akst` khj aultur` ih eilns suad ks Kaddut Okhyk $;915)khj Qucktk $;909)( Iht`rhktibhkl visifility akn` tb td` ihjustry witd Vkc Okpbbr-s Kwkrk(

  Fbllywbbj mr`w jurihm td` ;997s witd td` r`l`ks` be ks nkhy ks 6;0 eilns ih ;99;( ]itd

  Jilwkl` Juldkhik L` Cky`hm`, Fbllywbbj r`mist`r`j its abnn`raikl pr`s`ha` ih td` ]`st`rh

  wbrlj(Ih ;990 td` Ihjikh `abhbny f`mkh sdbwihm sustkihkfl` khhukl mrbwtd, khj Fbllywbbj, ks

  k abnn`raikl `ht`rpris`, mr`w kt k mrbwtd rkt` be ;0% khhuklly( ]itd mrbwtd ih abnn`raikl

  kpp`kl td` `krhihms be ohbwh Fbllywbbj stkrs suad ks Qdkdruod Odkh r`kad`j 17 nillibh rup``s

  p`r eiln fy td` y`kr 6777( E`nkl` stkrs suad ks Nkjduri Jixit, tbb, `krh`j ks nuad ks ;6(0

  nillibh rup``s ebr k eiln( Nkhy katbrs simh`j abhtrkats ebr sinultkh`bus wbro ih 1.: eilns(

  Ihstitutibhs suad ks td` Ihjustrikl J`v`lbpn`ht Fkho be Ihjik klsb akn` ebrwkrj tb eihkha`

  Fbllywbbj eilns( K hunf`r be nkmkzih`s suad ks Eilnekr`,Qtkrjust, Aih`flitz `ta( f`akn`

  pbpulkr(

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bimal_Royhttp://en.wikipedia.org/wiki/Two_Acres_of_Landhttp://en.wikipedia.org/wiki/Two_Acres_of_Landhttp://en.wikipedia.org/wiki/Two_Acres_of_Landhttp://en.wikipedia.org/wiki/French_New_Wavehttp://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_New_Wavehttp://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_New_Wavehttp://en.wikipedia.org/wiki/Nargishttp://en.wikipedia.org/wiki/Raj_Kapoorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Awaarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Awaarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Awaarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hindi_languagehttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Achhut_Kanyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Achhut_Kanyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Sujata_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Sujata_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Raj_Kapoorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Awarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Awarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Dilwale_Dulhania_Le_Jayengehttp://en.wikipedia.org/wiki/Dilwale_Dulhania_Le_Jayengehttp://en.wikipedia.org/wiki/Western_worldhttp://en.wikipedia.org/wiki/Western_worldhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shahrukh_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhuri_Dixithttp://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Development_Bank_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Filmfarehttp://en.wikipedia.org/wiki/Stardust_(magazine)http://en.wikipedia.org/wiki/Stardust_(magazine)http://en.wikipedia.org/wiki/Stardust_(magazine)http://en.wikipedia.org/wiki/Cineblitzhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cineblitzhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Awaara.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Cineblitzhttp://en.wikipedia.org/wiki/Stardust_(magazine)http://en.wikipedia.org/wiki/Filmfarehttp://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Development_Bank_of_Indiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Madhuri_Dixithttp://en.wikipedia.org/wiki/Shahrukh_Khanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Western_worldhttp://en.wikipedia.org/wiki/Western_worldhttp://en.wikipedia.org/wiki/Dilwale_Dulhania_Le_Jayengehttp://en.wikipedia.org/wiki/Awarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Raj_Kapoorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sujata_(film)http://en.wikipedia.org/wiki/Achhut_Kanyahttp://en.wikipedia.org/wiki/Mumbaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Hindi_languagehttp://en.wikipedia.org/wiki/Bollywoodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Awaarahttp://en.wikipedia.org/wiki/Raj_Kapoorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nargishttp://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_New_Wavehttp://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_New_Wavehttp://en.wikipedia.org/wiki/French_New_Wavehttp://en.wikipedia.org/wiki/Two_Acres_of_Landhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bimal_Royhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Apu_Trilogy
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  22/78

  _66^

  FrkhjWbsitibhihm be

  Ihjikh Nbvi`s

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  23/78

  _61^

  Frkhj Wbsitibhihm be Ihjikh Nbvi`[email protected]`ry nkro`t tbjky is ekaihm td` prbfl`n be risihm abnp`titibh( Zd` abnp`titibh dks nkj` it

  jieeiault ebr trkjitibhkl fusih`ss`s tb surviv` ih td` nkro`t( Adkhm` is td` h``j be dbur khj

  fusih`ss`s witd trkjitibhkl tdihoihm akhhbt surviv` ebr lbhm( Fusih`ss`s `v`ryjky is eihjihm h`w

  wkys be eimdtihm ih tdis abnp`titiv` wbrlj( Fbllywbbj is klsb hbt f``h l`et uhtbuad`j witd tdis

  jrkmbh abnp`titibh(

  @v`ry eilnnko`r is tryihm h`w wkys be akpturihm nbr` khj nbr` kuji`ha` ebr dis"d`r nbvi`s

  khj Frkhj pbsitibhihm is bh` be td` t`adhiqu`s wdiad eilnnko`rs tdiho akh m`t k sup`r dit fbkrj

  bh td` tiao`t abuht`rs ih aih`nks ebr td`ir nbvi`s( Frkhj pbsitibhihm is mivihm r`ksbhs tb td`

  austbn`r tb fuy k abnpkhys prbjuat bv`r its abnp`titbrs prbjuat( Zd`r`ebr` eilnnko`rs kr`

  klsb usihm tdis abha`pt ebr td`ir nbvi`s ebr mivihm r`ksbhs tb td` kuji`ha`s tb wktad td`ir eilns

  bv`r btd`r eilnnko`rs eilns( F`ebr` lkuhadihm td` eiln k pbsitibh be td` eiln is ar`kt`j ih td`

  nihjs be kuji`ha`s sb, tdkt td` kuji`ha` akh akrry k a`rtkih inkm` be td` nbvi` ih td`ir nihjs

  f`ebr` `v`h wktadihm it( It d`lps ih nbtivktihm td` kuji`ha` tb abn` khj wktad td` nbvi` sb tdkt

  td`y akh nktad td` katukl nbvi` witd td` inkm` be td` nbvi` wdiad td`y dkv` ar`kt`j ih td`ir

  nihjs(

  Frkhj Wbsitibhihm be Fbllywbbj erbn 6777 tb 6779

  Eiln Y`kr Inpkat

  Nuhhkfdki NFFQ 6771 Abn`jy witd l`krhihm

  Adko J` Ihjik 677= Nbtivktibh,L`kj`rsdip

  Vkhm j` Fkskhti 677= V`f`llibus

  Hkadl` 6774 Jkha` fks`j eiln

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  24/78

  _6:^

  Kltdbumd td` us` be frkhj pbsitibhihm is dimdlimdt`j ih nbvi`s td`s` jkys bhly fut td` us` be tdis

  abha`pt is hbt h`w ih Ihjikh Aih`nk( Zd` `xknpl`s n`htibh`j uhj`r r`pr`s`ht sbn` be td`

  nbvi`s be Ihjikh aih`nk wdiad dks ebllbw`j td` frkhj pbsitibhihm ih `krli`r jkys3

  Wibh``r Frkhjs be Fbllywbbj erbn ;997 tb 6777

  Eiln Katbr Y`kr Inkm`

  Mdkykl Quhhy J`bl ;997 Vbfust

  Wdbbl Kur Okht`ih Kcky J`vmkh ;99; Katibh

  Odilkji Kosdky Ounkr ;99: Katibh

  JJLC Qdkdruod Odkh ;990 Vbnkhtia

  Ablli` hb( ; Mbvihjk ;990 Mbvihjk

  Wibh``r Frkhjs be Fbllywbbj erbn ;947 tb ;997

  Eiln Katbr Y`kr Inkm`

  Orkhti Nkhbc Ounkr ;94; Wktribtia

  Vbaoy Qkhcky Jutt ;94; Vbnkhtia

  Khousd Hkhk Wkt`okr ;945 ]dinsiakl

  Adkhjkhi Visdi Okpbbr ;949 Vbnkhtia

  Muru Nitduh ;949 Vbnkhtia

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  25/78

  _60^

  Wibh``r Frkhjs be Fbllywbbj erbn ;9=7 tb ;947

  Eiln Katbr Y`kr Inkm`

  Skhz``r Knitkfd Fkadadkh ;9=1 Khmry Ybuhm Nkh

  Qdblky Knitkfd Fkadadkh ;9=0 Khmry Ybuhm Nkh

  J``wkr Knitkfd Fkadadkh ;9=0 Khmry Ybuhm Nkh

  Knkr Kofkr Khtdbhy Knitkfd Fkadadkh ;9== Khmry Ybuhm Nkh

  Zrisdul Knitkfd Fkadadkh ;9=4 Khmry ybuhm Nkh

  Wibh``r Frkhjs be Fbllywbbj erbn ;957 tb ;9=7

  Eiln Katbr Y`kr Inkm`

  [email protected] Jilip Ounkr ;957 Vbnkhtia

  Qkdif Fiwi br Mdulkn Muru Jutt ;956 Q`ribus

  Khpkjd Jdkrn`hjrk ;956 Vbnkhtia

  Muij` J`v Khkhj ;950 Vbnkhtia

  ]kqt Vkc Ounkr ;950 Jiklbmu` J`liv`ry

  Krkjdkhk Vkc`sd Odkhhk ;959 Vbnkhtia

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  26/78

  _65^

  Frkhj

  Wbsitibhihm be

  Ihjikh Katbrs

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  27/78

  _6=^

  Frkhj pbsitibhihm is hbt linit`j tb nbvi`s bhly fut katbrs klsb kr` hbw us`j ebr td` eilns

  prbnbtibh purpbs`s khj pbsitibhihm td` frkhj ih td` kuji`ha`s nihjs( Qbn` be td` `xknpl`s kr`

  n`htibh`j f`lbw3

  W`ribj Frkhj Wbsitibh`j

  ks

  V`ihv`ht`j

  ks

  Quaa`ss

  @krly ;997s Quhhy J`bl Vbfust Khmry prbtkmbhist be

  custia`

  Mdkykl,Krcuh

  Nij ;997s Qkhcky Jutt Vbfust khj

  Mikht

  Abn`jy Nuhhkfdki

  NFFQ

  Lkt` ;997s

  khj `krly 6777

  Qklnkh Odkh Vbnkhtia Katibh ]kht`j

  Lkt` 677= Qdkdruod odkh Vbnkhtia Vbfust Bn Qdkhti Bn

  Lkt` 6774 Kknir Odkh Vbnkhtia Vbfust Mdkcihi

  Frkhj pbsitibhihm wks klsb us`j `krli`r khj jiee`r`ht katbrs w`r` pbsitibh`j jiee`r`htly ih td`

  nihjs be kuji`ha`s( Kll katbrs w`r` akrryihm k s`pkrkt` inkm` khj td` kuji`ha` us` tb mu`ss td`

  eilns stbry witd td` oihj be katbr katihm ih td` nbvi`s( Zd` `xknpl`s n`htibh`j uhj`r r`pr`s`ht

  sbn` be td` katbrs be Ihjikh aih`nk wdiad pbsitibh`j jiee`r`htly ih `krli`r jkys3

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  28/78

  _64^

  W`ribj Wibh``r`j Frkhj Wibh``r`j

  Wbsitibh

  ]bh td` abnp`titibh

  erbn

  ;9=7.6779 Knitkfd Fkadadkh Khmry Ybuhm Nkh Quhil

  Jutt,Jdkrn`hjrk,Qdktrumdkh

  Qihdk,Uihbj Odkhhk

  ;957.;947 Vkc`sd Odkhhk Vbnkha` Qdksdi

  Okpbbr,C``t`hjrk,Uicky Krbrk

  ;957.;997 Jdkrn`hjrk Katibh Knitkfd Fkadadkh,Quhil

  Jutt,Qdktrumdkh Qihdk,Uihbj

  Odkhhk

  ;957.;947 C``t`hjrk Jkha` Klnbst kll abht`npbrkry

  katbrs

  ;907.;947 Jilip Ounkr Zrkm`jy Klnbst kll abht`npbrkry

  katbrs

  ;991.6779 Mbvihjk Abn`jy Kketkkf sdivjkskhi,Vit`sd

  J`sdnuod

  ;991.6779 Qdkdruod Odkh Vbnkha` Kcky J`vmkh,Qklnkh Odkh,

  Knir Odkh

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  29/78

  _69^

  Frkhj

  Wbsitibhihm ihNbvi`s

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  30/78

  _17^

  Zd` F`st Wrbnbtibh Qtrkt`my be

  MDKCIHI

  ;( Odkh dkj akll`j nultipl`x bwh`rs tb dis Lbhkvklk ekrn dbus` khj jisauss`j witd td`ndbw tb nkro`t Mdkcihi( Ih ekat wdkt l`j tb nkhy `nplby``s be vkribus nultipl`x

  suppbrtihm td` pbpulkr Mdkcihi dkir aut( Zd`s` w`r` nkro`tihm tbbls tdkt w`r` j`vis`j fy

  hbt khy nkro`tihm muru fut Odkh dins`le(

  6( Qknsuhm lkuhad`j s`v`rkl Mdkcihi nbfil`s pdbh` nbj`ls(1( Ukh.D`us`h lkuhad`j k albtdihm lih` ihspir`j fy td` nbvi`(:( Zktk ihjiabn dkj Odkhs vbia` ks k pr`r`wkrj`j n`sskm` wdiad kso`j td` akll`r ie d`

  wks Mdkcihi(

  0( Zktk soy rkh k prbmrknn` bh dbw Odkh mbt dis `imdt pkaos kfs(5( Odkh jb`s hbt jb nbr` tdkh bh` nbvi` ih k y`kr wdiad rkis`j auribsity knbhmst

  kuji`ha`(

  =( Zd` beeiaikl prbnbtibh be td` eiln is s`t tb f`mih krbuhj Jiwkli tin`(4( Wbsitibh`j td` junny be dins`le butsij` td` nultipl`x`s kt td` tin` be td` r`l`ks` be Bn

  Qdkhti Bn(

  9( Zd` prbnbtibhkl strkt`mi`s ihaluj`j virkl nkro`tihm, knfusd nkro`tihm, t`l`visibh kjv`rtisihm,nultipl`x prbnbtibh, ti`.ups witd s`v`rkl w`ll.ohbwh frkhjs, khj n`radkhjisihm( Ih kjjitibh tb

  tdis, k 1J WA mkn` fks`j bh td` eiln wks klsb lkuhad`j(

  ;7(Zd` jistrifutibh strkt`my wks klsb uhiqu`( Zd` nko`rs be Mdkcihi dkj rkis`j td` fkr ebr eilnprbnbtibh ih Ihjik( Zd` rul`s be eiln prbnbtibh dkv` adkhm`j ks eiln nko`rs w r` f`abnihm

  nbr` khj nbr` kmmr`ssiv` ih td`ir nkro`tihm strkt`mi`s ih td`ir fij tb `hsur` tdkt td` nbvi` wks

  vi`w`j fy td` nkxinun hunf`r be p`bpl`(

  http://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/13397/wallpaper9088.html
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  31/78

  _1;^

  Zd` Wrbnbtibh Qtrkt`my ebr Btd`r Nbvi`s

  Dbw Katbrs Wbsitibh`j Zd`ns`lv`s

  QVO jbhh`j td` nuad dyp`j six pkao kfs khj Ekrkd w`ht tb kll

  bv`r td` ihjustry tb prbnbt` td` eiln(

  Wrbnbtibh tdrbumd tkm &Dkt` it br Lbv` it ybu sinply akh-t imhbr`it&(

  Wrbnbtibh tdrbumd td` tribs Jdbhi.J``piok.Yuvrkkc keekir(

  Nkjdur.Okhmkhk.Wriykhok puflialy s``h tbm`td`r ih r`klitysdbws,euhatibhs,pkrti`s,iht`rvi`ws(

  Okhmkhk plky`j r`kl lie` stbry be M``tkhckli Hkmpkl(

  D` is :: fut s``ns lio` k 67 y`krs blj ybuhm muy(Qkadih Z`hjulokris prbnbtihm td` eiln tdrbumd k rijjl`(

  Knir Odkh dkvihm k liv` adkt witd ekhs(

  Mbt ih tbuad witd ekhs tdrbumd sbaikl h`twbroihm w`fsit`s `v`hlkuhad td` nusia be td` eiln bhlih`(

  F`ebr` Qihmd is Oihhm d` adkhm`j dis lbbos lio` k Qkrjkr ihAdkhjhi Adbwo tb Adihk d` r`pr`s`ht`j dins`le ks k villkm`rkaabrjihm tb j`nkhj be td` nbvi`(

  F`ebr` Lbv` Kkc Okl d` mkv` dins`le k lbbo be k Qkrjkr(Zbbo fbtbxtr`ktn`ht f`ebr` td` nbvi`(

  F`ebr` Zksdkh td` keekir be Okr``hk Qkie wks bh td` kir(

  F`ebr` td` r`l`ks` be dis nbvi` d` nbuljs dis adkrkat`r kaabrjihm tbdis nbvi` lio` dis dkir styl`,dis lbbos khj fbjy tbb(

  D` us`s jiee r`ht prbnbtibh strkt`my tdkt is h`v`r tko`h fy btd`rs(

  Ebr `xknpl`3 Mdkcihi,Nkhmkl Wkhj`y, 1 Ijibts,VJF `ta(

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  32/78

  _16^

  Abhalusibh

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  33/78

  _11^

  Abhalusibh

  Frkhj pbsitibhihm is plkyihm k vitkl rbl` ih td` nkro`tihm be fbllywbbj nbvi`s( Jir`atbrs khj

  prbjua`rs kr` tkoihm ihitiktiv` tb ar`kt` k frkhj inkm` be katbrs( Kjv`rtis`n`hts, Z(U( r`kliti`s

  sdbws, wkllpkp`rs, jikl tbh`s, akll`r tuh`s kr` d`lpihm tb fuilj frkhjs( Wrbjua`rs ihvblv` ih

  nkro`tihm khj ar`kt` k fim knbuht be prbeit witd td` d`lp be frkhj inkm`(

  Frkhj inpkats bh hunf`r be sar``hs jurihm r`l`ks`s khj ebrtdabnihm r`l`ks`s( Kh inkm` dks

  f`abn` kh `nbtibhkl pkrt be `v`rybh`s nihj( Ih sdbrt, kjbptihm khj inpl`n`htihm frkhj

  pbsitibhihm akh `krh dum` suaa`ss ih khy ihjustry khj fbllywbbj is hb `xa`ptibh(

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  34/78

  _1:^

  V`e`r`ha`s

  dttp3""www(nusiahnbvi`s(iheb"ihj`x(pdp"6770";6"`xalusiv`s

  dttp3""nbbvysdbbvy(abn"dihjiRnbvi`Rlist(pdp2`rk>;90"adkhmihm.eka`.be.fbllywbbj"

  dttp3""fbllyfusih`ss(wbrjpr`ss(abn"6779";;";5"=7s47s.wks.td`.`rk.wd`h.l`kst.prbeitkfl`.nbvi`s.

  w`r`.j`alkr`j.elbps.mkurkv.v`rnk"

  dttp3""www(adkopko(abn"pdbtb"eksdibh"1707772mtyp`>npmjktk>;4971ihj`x>0

  dttp3""www(mlknsdkn(abn"jbwhlbkj"wkllpkp`r"nbvi`s"duntun(ksp

  dttp3""www(kpuhokadbia`(abn"jyh"nbvi`s"dihji"1Rijibts"

  dttp3""www(fbllywbbjduhmknk(abn"nbvi`s"wkllpkp`rs";69:4"ihj`x(dtnl

  dttp3""www(fbllywbbjdudttp3""www(skhtkfkhtk(abn"wkllpkp`rs"akt`mbry(ksp2akthkn`>rkhm%67j`%

  67fkskhtihmknk(abn"nbvi`s"wkllpkp`rs";6907"ihj`x6(dtnl

  dttp3""www(ihjikmlitz(abn"adkhh`ls"dihji"nbvi`wkllpkp`rs"=;54(dtnl

  dttp3""www(fusih`ss.stkhjkrj(abn"ihjik"stbrypkm`(pdp2kutbhb>15::;7

  dttp3""nbvi`s(hjtv(abn"nbvi`Rstbry(kspx2Q`atibh>Nbvi`sIJ>@[email protected];67910sufaktm>[email protected]

  HJIKo`ywbrj>fbllywbbj

  dttp3""www(tdkihjikh(abn"h`wspbrtkl"`ht`rtkihn`ht"knitkfd.kknir.tb.jisauss.nkro`tihm.strkt`mi`s.ebr.pkk.1.ijibtsR;776=0;1=(dtnl

  dttp3""www(fbllywbbjduhmknk(abn"nbvi`s"wkllpkp`rs";119="ihj`x;(dtnl

  dttp3""www(nksklk(abn"9;61.mdkcihi.dkirstyl`.abnp`titibh

  http://www.musicnmovies.info/index.php/2005/12/exclusiveshttp://www.musicnmovies.info/index.php/2005/12/exclusiveshttp://moovyshoovy.com/hindi_movie_list.php?era=195/changing-face-of-bollywood/http://moovyshoovy.com/hindi_movie_list.php?era=195/changing-face-of-bollywood/http://bollybusiness.wordpress.com/2009/11/16/70s80s-was-the-era-when-least-profitable-movies-were-declared-flops-gaurav-verma/http://bollybusiness.wordpress.com/2009/11/16/70s80s-was-the-era-when-least-profitable-movies-were-declared-flops-gaurav-verma/http://bollybusiness.wordpress.com/2009/11/16/70s80s-was-the-era-when-least-profitable-movies-were-declared-flops-gaurav-verma/http://www.chakpak.com/photo/fashion/305000?gtype=mp&gdata=18903&index=5http://www.chakpak.com/photo/fashion/305000?gtype=mp&gdata=18903&index=5http://www.glamsham.com/download/wallpaper/movies/humtum.asphttp://www.glamsham.com/download/wallpaper/movies/humtum.asphttp://www.apunkachoice.com/dyn/movies/hindi/3_idiots/http://www.apunkachoice.com/dyn/movies/hindi/3_idiots/http://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/12948/index.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/12948/index.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/12950/index2.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/12950/index2.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/12950/index2.htmlhttp://www.indiaglitz.com/channels/hindi/moviewallpapers/7168.htmlhttp://www.indiaglitz.com/channels/hindi/moviewallpapers/7168.htmlhttp://www.business-standard.com/india/storypage.php?autono=364410http://www.business-standard.com/india/storypage.php?autono=364410http://movies.ndtv.com/movie_story.aspx?Section=Movies&ID=ENTEN20090120935&subcatg=MOVIESINDIA&keyword=bollywoodhttp://movies.ndtv.com/movie_story.aspx?Section=Movies&ID=ENTEN20090120935&subcatg=MOVIESINDIA&keyword=bollywoodhttp://movies.ndtv.com/movie_story.aspx?Section=Movies&ID=ENTEN20090120935&subcatg=MOVIESINDIA&keyword=bollywoodhttp://www.thaindian.com/newsportal/entertainment/amitabh-aamir-to-discuss-marketing-strategies-for-paa-3-idiots_100275137.htmlhttp://www.thaindian.com/newsportal/entertainment/amitabh-aamir-to-discuss-marketing-strategies-for-paa-3-idiots_100275137.htmlhttp://www.thaindian.com/newsportal/entertainment/amitabh-aamir-to-discuss-marketing-strategies-for-paa-3-idiots_100275137.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/13397/index1.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/13397/index1.htmlhttp://www.masala.com/9123-ghajini-hairstyle-competitionhttp://www.masala.com/9123-ghajini-hairstyle-competitionhttp://www.masala.com/9123-ghajini-hairstyle-competitionhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/13397/index1.htmlhttp://www.thaindian.com/newsportal/entertainment/amitabh-aamir-to-discuss-marketing-strategies-for-paa-3-idiots_100275137.htmlhttp://www.thaindian.com/newsportal/entertainment/amitabh-aamir-to-discuss-marketing-strategies-for-paa-3-idiots_100275137.htmlhttp://movies.ndtv.com/movie_story.aspx?Section=Movies&ID=ENTEN20090120935&subcatg=MOVIESINDIA&keyword=bollywoodhttp://movies.ndtv.com/movie_story.aspx?Section=Movies&ID=ENTEN20090120935&subcatg=MOVIESINDIA&keyword=bollywoodhttp://www.business-standard.com/india/storypage.php?autono=364410http://www.indiaglitz.com/channels/hindi/moviewallpapers/7168.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/12950/index2.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/12950/index2.htmlhttp://www.bollywoodhungama.com/movies/wallpapers/12948/index.htmlhttp://www.apunkachoice.com/dyn/movies/hindi/3_idiots/http://www.glamsham.com/download/wallpaper/movies/humtum.asphttp://www.chakpak.com/photo/fashion/305000?gtype=mp&gdata=18903&index=5http://bollybusiness.wordpress.com/2009/11/16/70s80s-was-the-era-when-least-profitable-movies-were-declared-flops-gaurav-verma/http://bollybusiness.wordpress.com/2009/11/16/70s80s-was-the-era-when-least-profitable-movies-were-declared-flops-gaurav-verma/http://moovyshoovy.com/hindi_movie_list.php?era=195/changing-face-of-bollywood/http://www.musicnmovies.info/index.php/2005/12/exclusives
 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  35/78

  _10^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  36/78

  _15^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  37/78

  _1=^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  38/78

  _14^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  39/78

  _19^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  40/78

  _:7^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  41/78

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  42/78

  _:6^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  43/78

  _:1^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  44/78

  _::^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  45/78

  _:0^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  46/78

  _:5^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  47/78

  _:=^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  48/78

  _:4^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  49/78

  _:9^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  50/78

  _07^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  51/78

  _0;^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  52/78

  _06^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-An Effective Tool for Successful Marketing of Bollywood Movies

  53/78

  _01^

 • 7/21/2019 Brand Positioning-