cdsl community development trough service learning

28
CDSL Community Development trough Service Learning

Upload: fabian

Post on 29-Jan-2016

39 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

CDSL Community Development trough Service Learning. WORLD OF KHLIM. LANGE TRAJECTEN. straatkinderen. KORTE TRAJECTEN. uitgangspunten. Toenemende interesse van studenten voor ZUID-bestemmingen Een té vrijblijvend stageconcept : Studenten ‘uit zicht’ Leerresultaten ? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: CDSL Community Development trough Service Learning

CDSL Community Development trough Service Learning

Page 2: CDSL Community Development trough Service Learning

WORLD OF KHLIM

Page 3: CDSL Community Development trough Service Learning

LANGE TRAJECTEN

straatkindere

n

Page 4: CDSL Community Development trough Service Learning

KORTE TRAJECTEN

Page 5: CDSL Community Development trough Service Learning

uitgangspunten

• Toenemende interesse van studenten voor ZUID-bestemmingen

• Een té vrijblijvend stageconcept : • Studenten ‘uit zicht’• Leerresultaten ? • Toegevoegde waarde : studenten ? partners ?• Continuïteit ?

Page 6: CDSL Community Development trough Service Learning

een duurzaam (samenwerkings)model

I. integratie onderwijs, onderzoek en dienstverlening

II. respectvolle dialoog met de partner

III. een praktisch pedagogisch/didactisch model– Competences / learning outcomes – werkvormen – materiaal– aantoonbare resultaten

IV. Niet naast of boven, maar IN en VANUIT de bestaande curricula

Page 7: CDSL Community Development trough Service Learning

Gemeenschap

Onderwijs

Dienstverlening

Onderzoek

ENGAGEMENT

CDSL

Page 8: CDSL Community Development trough Service Learning
Page 9: CDSL Community Development trough Service Learning

= middel

= doelLeerproces student

Page 10: CDSL Community Development trough Service Learning
Page 11: CDSL Community Development trough Service Learning

Service-learning

ervaringsleren: lesgeven, leren en reflecteren, leeromgeving: reële werkomgeving

dienstverlening aan de lokale gemeenschap.

Page 12: CDSL Community Development trough Service Learning

Community development

RESPECT: binnen elke gemeenschap zijn ervaring en kennis aanwezig

EMPOWERMENT: mensen in/en hun omgeving appelleren op mogelijkheden waarover ze zelf beschikken om hun eigen leven in handen te nemen.

EXPERTISE: studenten/professionals creëren verbinding, worden en maken experts.

Page 13: CDSL Community Development trough Service Learning

Bewustwording van medeverantwoordelijkheid voor de planeet als aanzet tot levenslang maatschappelijk engagement

wereldburgerschap

Page 14: CDSL Community Development trough Service Learning

Tussen droom en daad …

de handen uit de mouwen dus

Page 15: CDSL Community Development trough Service Learning

Inbedding in curricula SAW-LER

Lange CDSL-trajecten (40)

• Voortraject 10 credits

BP /AO /Project

Inhoudelijke voorbereiding, groepsdynamica, culturele informatie,

Taal: B1-B2 (keuzevak)

• Stage: 30 credits– Implementatie BP /AO /Proj– Reflectie– Borging in terugkomtraject

• voortraject

Korte CDSL-trajecten (12)

• Keuzetraject 12 credits

• Voorbereiden, uitwerken, toepassen, evalueren van het ‘inleefprogramma’ (6 credits)

• Taal en cultuur (3 credits)

• Groepsdynamica (3 credits)

• keuzetraject

Page 16: CDSL Community Development trough Service Learning

pedagogisch-didactisch concept

1. Learning outcomesICOMS

2. Werkvormenprojectonderwijs, reflecterend leren,

bachelorproef

3. Leermateriaale-koffer

4. Terugkoppelingnaar inhoud (projecten)

naar (inter)persoonlijke groei

ERVARINGSLEREN

Page 17: CDSL Community Development trough Service Learning

(blend-euh-d) ervaringslerenohau

Page 18: CDSL Community Development trough Service Learning

ICOMS: Learning Outcomes

1. Persoonlijke groei (personal growth)

2. Interculturele competentie

3. Taalbeheersing (vreemde taal) en taalhantering in een anderstalige context

4. Internationale betrokkenheid (global engagement – global citizenship)

5. Internationale vakkennis (international disciplinary learning)

Page 19: CDSL Community Development trough Service Learning

Proj 3

Proj 2

Proj 1

Werkvormen:

• Projectonderwijs• Groepsdynamica• Bachelorproef / actie-

onderzoek• Portfolio

Leermateriaal:

• Interdepartementaal => integratie verworven expertise (K V A)

• Werkboeken (verwachtingen, procedures, planning…)

• e-koffers

Donderdagavonden 15.00 – 17.00 u

Page 20: CDSL Community Development trough Service Learning

Terugkoppeling - Evaluatie

• lokale partner• Presentatie implementatie BP-AO• Terugkomtraject (10 dagen)

– Presentatie + beoordeling implementatie BP-AO voor ‘vakjury’

– Afronding reflecterend leren– Projectvoorstel volgende groep– ‘publieke’ presentatie voor collega’s en studentenTerugkoppelin

g ICOMS

Page 21: CDSL Community Development trough Service Learning

• persoonlijke verrijking en professionalisering

de student

• verbreding expertise

de lokale instelling / gemeenschap

• expertise en kennis rond zuid-werking en reflectie op eigen werking

de KHLim

• Verbreden en delen van expertise

De Belgsiche/ Limburgse gemeenschap

Page 22: CDSL Community Development trough Service Learning

RSA – BELA BELA:Remediëren – Stimuleren

Spa park (pre)primary, Bosele dawn, Tekna, Talje ..

Page 23: CDSL Community Development trough Service Learning

Suriname onderwijs en zorg(leerlingen)

Page 24: CDSL Community Development trough Service Learning

Taroudant – MarokkoAHLI

Lang - stages

• Differentiatie• Leer- en

ontwikkelingsproblemen• Diagnostiek• Handelingsplanning

Kort - inleefreis• themaweek• Differentiatie• Ontspanningsactiviteiten• cultuur

KHLim

Page 25: CDSL Community Development trough Service Learning

Voordelen korte trajecten

alternatief voor lang verblijf

werkstudenten / avondstudente

n

kruisbestuiving tss

de departem

enten

KHLim

Page 26: CDSL Community Development trough Service Learning

CDSL-principes

• Voor

• Tijdens

• Na

• evaluatie

• Voorbereiding

• Implementatie tvv plaatselijke partner(s)• Bijsturing / evaluatie

• Evaluatie• Uitschrijven nieuw projectplan

• Presentatie

KHLim

Page 27: CDSL Community Development trough Service Learning

Ben – Stijn – Jan – Barbara – Lieven -Tom

Page 28: CDSL Community Development trough Service Learning

Bedankt

Merci

Thanks

Grazie

Gracias

Danke

Sukran

Obrigado

Eucharisto

Tack