de selectie for…  · web viewbune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către formator...

of 10 /10
INVITAȚIE SELECȚIE FORMATOR În cadrul proiectului transnațional “Strengthening lawyers legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings finanțat de Comisia Europeană, Programul Justitie, JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686. Proiectul este coordonat de către Asociatia Pro Refugiu, (www.prorefugiu.org ) in parteneriat cu organizațiile ECPAT Germania; KOK- German NGO network against trafficking in human beings; Scandinavian Human Rights Lawyers Suedia; Bulgarian Gender Research Foundation. Partener Asociat Institutul National al Magistraturii. Obiectivele proiectului constau în: consolidarea notiunilor juridice si a colaborării intre avocati-procurori-judecatori; schimb de bune practici / expertiză intre sistemele de drept român-german- suedez-bulgar. Activitatile principale ale proiectului constau în: training-uri in România si Bulgaria destinate avocatilor, procurorilor, judecatorilor din cele două tări, cu formatori români, germani, suedezi si bulgari. In România la Bucuresti vor fi organizate 2 training-uri in decursul anului 2017. Training la Bucuresti România, perioada 11-13 mai 2017. Participanti 25 avocati din Baroul Bucuresti, 5 avocati din alte barouri ale țării, 10 magistrati români, 7 avocati bulgari si 3 magistrati bulgari. In cadrul training-ului vor fi implicati 3 formatori romani, 1 formator bulgar, 1 formator german, 1 formator suedez. Training la Bucuresti, România, perioada 20-21 Octombrie 2017 Participanti 25 avocati din Baroul Bucuresti, 5 avocati din alte barouri ale tării, 10 magistrati români, 7 avocati bulgari. Prezenta Invitatie vizează selectia de către Asociatia Pro Refugiu a 1 Formator , conform procedurilor inserate în cele 3 documente anexate: Anexa 1 Regulile Procedura de Selectie 1

Upload: vongoc

Post on 05-Feb-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: de Selectie For…  · Web viewBune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către ... at de cunoastere limba Engleza),

INVITAȚIE

SELECȚIE FORMATOR

În cadrul proiectului transnațional “Strengthening lawyers legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings” finanțat de Comisia Europeană, Programul Justitie, JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686.

Proiectul este coordonat de către Asociatia Pro Refugiu, (www.prorefugiu.org) in parteneriat cu organizațiile ECPAT Germania; KOK- German NGO network against trafficking in human beings; Scandinavian Human Rights Lawyers Suedia; Bulgarian Gender Research Foundation. Partener Asociat Institutul National al Magistraturii.

Obiectivele proiectului constau în: consolidarea notiunilor juridice si a colaborării intre avocati-procurori-judecatori; schimb de bune practici / expertiză intre sistemele de drept român-german-suedez-bulgar.

Activitatile principale ale proiectului constau în: training-uri in România si Bulgaria destinate avocatilor, procurorilor, judecatorilor din cele două tări, cu formatori români, germani, suedezi si bulgari.

In România la Bucuresti vor fi organizate 2 training-uri in decursul anului 2017.

Training la Bucuresti România, perioada 11-13 mai 2017. Participanti 25 avocati din Baroul Bucuresti, 5 avocati din alte barouri ale țării, 10 magistrati români, 7 avocati bulgari si 3 magistrati bulgari. In cadrul training-ului vor fi implicati 3 formatori romani, 1 formator bulgar, 1 formator german, 1 formator suedez.

Training la Bucuresti, România, perioada 20-21 Octombrie 2017 Participanti 25 avocati din Baroul Bucuresti, 5 avocati din alte barouri ale tării, 10 magistrati români, 7 avocati bulgari.

Prezenta Invitatie vizează selectia de către Asociatia Pro Refugiu a 1 Formator, conform procedurilor inserate în cele 3 documente anexate:

Anexa 1 Regulile Procedura de Selectie

Anexa 2 Caietul de Sarcini

Anexa 3 Tabel Activitati

Prezentul document a fost întocmit la data de 19.01.2017

Asociatia Pro Refugiu

Presedinte

Berbec Silvia Antoaneta

1

Page 2: de Selectie For…  · Web viewBune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către ... at de cunoastere limba Engleza),

ANEXA 1

PROCEDURA DE SELECTIE FORMATOR

PROIECT

Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings

Comisia Europeană, Programul Justitie, JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686

1. Publicare online invitație de selectie Formator

Publicare pe website-ul Institutului National al Magistraturii. http://www.inm-lex.ro/

Publicare pe website-ul proiectului Asociatiei Pro Refugiu

http://project-ecjusticeprogram.prorefugiu.org/ro/documente/

2. Transmiterea de către candidati până la data de 26 Ianuarie 2017, a următoarelor documente, pe adresa de email [email protected] (a Asociatiei Pro Refugiu, coordonatorul proiectului).

2.1. Curriculum Vitae (în limba română) continand informatii detaliate privind experienta juridica, drept penal.

2.2. Copie diplomă de studiu (licentiat/ă în drept).

2.3. Copii ale diplomelor/certificatelor de participare la evenimente în Romania și/sau în străinătate (conferințe, training-uri, seminarii etc), în perioda anilor 2010-2016. Tematica acestor evenimente: drept penal, protectia drepturilor victimelor infractiunilor, lupta impotriva traficului de persoane.

2.4. Tabel (anexa 3) completat cu informatii privind evenimentele (conferințe, seminarii etc) la care a participat candidatul, în perioada 2010-2016 în calitate de Formator / Trainer / Expert.

3. Criterii de selecție Formator:

3.1. Desfășurare activitate în domeniul juridic, drept penal.

3.2. Experiența anterioară (minim 4 ani) în domeniul juridic, drept penal.

3.3. Participare la training-uri / seminarii / conferinte destinate procurorilor și judecătorilor, organizate in România și / sau în străinătate. Tematica drept penal, protectia drepturilor victimelor infractiunilor, a victimelor traficului de persoane, legislatia natională si europeană in domeniul luptei impotriva traficului de persoane.

3.4. Notiuni juridice (teoretice si practice) în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, protectia drepturilor victimelor traficului de persoane, drept penal.

3.5. O bună cunoastere și utilizare a metodelor interactive de predare, susținere sesiuni de formare.

2

Page 3: de Selectie For…  · Web viewBune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către ... at de cunoastere limba Engleza),

3.6. Bune abilitati de comunicare, inter-relationare, flexibilitate, capacitate de lucru în echipă.

Nota: training-urile vor avea un format interactiv, ceea ce presupune ca pe durata evenimentului să se utilizeze frecvent metode /tehnici precum analiza studiilor de caz, jocuri de rol, sesiuni intrebări-raspunsuri. Timpul alocat prezentarilor power point va fi unul limitat.

4. Procedura de Selecție

4.1. Analiza expertizei candidatilor pe baza documentelor transmise pe email până la data de 26.01.2017.

Comitetul de evaluare va completa o Fisa de evaluare per candidat. Procedura de analiză a expertizei candidatilor pe baza documentelor, se va finaliza în data de

27.01.2017

4.2. Publicarea în data de 27.01.2017 pe website-ul proiectului a rezultatelor (candidatii respinsi, candidatii admisi pentru proba de interviu).

4.3. Transmiterea în data de 27.01.2017, de către Asociatia Pro Refugiu, a unui email către candidatii admisi pentru proba Interviu, conținând informatii privind ziua, ora, locatia în care va avea loc Interviul.

4.4. Interviul va avea loc in perioada 8-9 Februarie 2017, ziua exactă urmând a fi comunicată candidatilor ulterior datei de 27.01.2017.

Interviul va putea fi realizat fie la biroul Asociatiei Pro Refugiu (situat în Bucuresti, strada CA Rosetti nr 17), fie în format online Skype în măsura în care candidatul nu se poate deplasa la biroul organizatiei.

Interviul se va realiza doar cu acei candidati care au obtinut minim 70 puncte (din total 100) în urma analizării documentației transmise (mentionate la punctele 2.1 -2.4)

Interviul va avea o durată de maxim 1 ora / candidat. Obiectivele interviului constând în verificarea abilitătilor de comunicare și inter-relationare, a capacitatii persoanei de utilizare metode interactive în cadrul training-urilor.

Comisia de evaluare va completa o Fisa de Interviu per Candidat. Pentru a obtine functia de Formator în cadrul proiectului, un candidat trebuie să obtina minim 70 puncte (din totalul de 120 puncte) la proba Interviu.

4.4. Publicarea în data de 10.02.2017 pe website-ul proiectului a rezultatelor interviului (candidatii respinsi, candidatul admis ca Formator).

4.5. Transmiterea în data de 10.02.2017 de către Asociatia Pro Refugiu, a unui email către candidatul admis ca Formator.

Comisia de Evaluare este formată din 3 membri: Dna Berbec Silvia Asociatia Pro Refugiu. Dna Ionescu Gabriela Asociatia Pro Refugiu. Dna Maria Scarlat Institutul National al Magistraturii. Comisia de Evaluare va întocmi in data de 10.02.2017 un Raport cu informatii detaliate privind procedura de selectie a formatorului.

Prezentul document a fost întocmit la data de 19.01.2017

3

Page 4: de Selectie For…  · Web viewBune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către ... at de cunoastere limba Engleza),

Asociatia Pro RefugiuPresedinte Berbec Silvia Antoaneta

ANEXA 2CAIETUL DE SARCINI FORMATOR

PROIECT

Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings

Comisia Europeană, Programul Justitie, JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686

1. Forma Contractuală:

Între Asociatia Pro Refugiu si Formator se va încheia un Contract care va respecta cerintele Comisiei Europene si legislatia natională (contract drepturi de autor, conventie civilă). Se vor încheia 3 contracte: 1 contract pentru elaborarea materialelor de training; 1 contract pentru participare la primul training; 1 contract pentru participare la al doilea training.

2. Durata colaborării: 13.02.2017 – 21.10.2017.

3. Număr de zile lucrătoare în proiect 14 zile alocate pentru:

- Elaborare materiale care vor fi inserate în Manualul de Training și totodată care vor fi utilizate pe durata training-urilor.

- Prezența în calitate de Formator la primul Training în Bucuresti Romania (11- 13 Mai 2017)

- Prezența în calitate de Formator la al doilea Training în Bucuresti Romania (20 -21 Octombrie 2017)

4. Remunerația Formatorului:

Suma Brută pentru cele 14 zile lucratoare în proiect: echivalentul în LEI a sumei de 1500 EURO (calculati la curs infoeuro al Comisiei Europene de la data incheierii contractului).

5. Relatii Ierarhice în cadrul proiectului:

5.1. Formatorul Coordonator al Asociatiei Pro Refugiu va superviza, monitoriza, coordona activitatea Formatorului în proiect.

5.2. Formatorul selectat va colabora cu restul formatorilor.

6. Obligațiile Formatorului:

6.1. Elaborarea în limba Română unui material scris avand ca temă “Drepturile victimelor traficului de persoane în procesul penal”. Acest material va fi inclus în Manualul de Training realizat în cadrul proiectului Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings.

4

Page 5: de Selectie For…  · Web viewBune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către ... at de cunoastere limba Engleza),

6.1.1. Materialul cu tema “Drepturile victimelor traficului de persoane in procesul penal” va cuprinde:

Descrierea drepturilor victimelor traficului de persoane, cu referire la legislatia natională si Europeană.

4 studii de caz, problematica protectia drepturilor victimelor traficului de persoane în procesul penal.

6.1.2. Materialul cu tema “Drepturile victimelor traficului de persoane in procesul penal” va avea un total de 14 pagini, TimesNewRoman, font 12, single space.

6.1.3. Materialul având ca temă “Drepturile victimelor traficului de persoane în procesul penal” va fi elaborat de către Formator și va fi transmis în format Word către Asociatia Pro Refugiu pe email ([email protected]) până la data de 17.03.2017.

6.2. Elaborarea în limba Română unui material scris având ca temă ‘Compensatia financiară a victimelor traficului de persoane” Acest material va fi inclus în Manualul de Training realizat în cadrul proiectului Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings.

6.2.1. Materialul cu tema “Compensatia financiară a victimelor traficului de persoane” va cuprinde:

Descrierea procedurii de solicitare și acordare a compensatiei financiare pentru victimele traficului de persoane, cu referire la legislația national si Europeană.

4 studii de caz, problematica compensatiei financiare pentru victimele traficului de persoane.

6.2.2. Materialul cu tema “Compensatia financiară a victimelor traficului de persoane” va avea un total de 14 pagini, TimesNewRoman, font 12, single space.

6.2.3. Materialul cu tema “Compensatia financiară a victimelor traficului de persoane” va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către Asociatia Pro Refugiu pe email ([email protected]) până la data de 17.03.2017.

6.3. În situatia în care Formatorul Coordonator al Asociatiei Pro Refugiu consideră ca sunt necesare ajustări / completari la materialele elaborate (mentionate la pct 6.1. -6.2.), va notifica Formatorul care va afectua modificările necesare până la data de 30.03.2017, retransmițând materialul pe email către Asociatia Pro Refugiu ([email protected]) până la finalul lunii Martie 2017.

6.4. Elaborarea în limba Română a două Prezentări Power Point care vor fi utilizate pe durata training-urilor din lunile Mai 2017 si Octombrie 2017. In cele două prezentari power point se vor regăsi informatii privind Drepturile victimelor traficului de persoane in procesul penal și Compensatia financiară a victimelor traficului de persoane.

6.4.1. Cele 2 prezentari power point vor fi trasmise până la data de 30.03.2017 către Asociatia Pro Refugiu pe adresa de email [email protected]

6.5. Formatorul va utiliza pe durata celor 2 training-uri ( 11-13 Mai 2017 si 20-21 Octombrie 2017), studiile de caz inserate în Manualul de Training (4 studii de caz / problematica protectia

5

Page 6: de Selectie For…  · Web viewBune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către ... at de cunoastere limba Engleza),

drepturilor victimelor traficului de persoane in procesul penal), (4 studii de caz / problematica compensatiei financiare a victimelor traficului de persoane).

6.6. Formatorul va respecta intervalul orar care îi va fi alocat pe durata training-urilor. Intervalul orar in cadrul fiecarui training îi vor fi comunicate de către Asociatia Pro Refugiu cu cel putin 1 luna inainte de eveniment.

Nota: Pentru prezentarea celor 2 subiecte (mentionate la punctul 6) formatorul va utiliza limba română, urmand a fi asigurată traducerea simultană Română-Bulgară (având în vedere faptul că participantii sunt Romani și Bulgari). Este recomandat ca formatorul român să detină si cunostiințe de limba engleză (nu se solicita un nivel avansat de cunoastere limba Engleza), pentru a putea dialoga și interactiona în general pe durata evenimentului și cu formatorii din Germania și Suedia.

6.7. Pe durata training-urilor, Formatorul va utiliza metode si tehnici interactive de formare (prezentarile power point vor avea alocat un numar redus de minute; un interval de timp corespunzător fiind alocat analizei studiilor de caz / grupuri de lucru, sesiune de întrebari si răspunsuri etc).

6.8. Formatorul selectat va participa la ședinte organizate înaintea fiecarui training la biroul Asociatiei Pro Refugiu (o sedință in Februarie 2017, o sedinta in Aprilie 2017; o sedință in Septembrie 2017). Obiectivul sedintelor este de a discuta aspectele organizatorice, logistice, programa fiecarui training. Ziua si intervalul orar al fiecarei ședinte vor fi comunicate Formatorului în timp util de către Asociatia Pro Refugiu.

6.9. Toate materialele elaborate de Formator și incluse in Manualul de Training, respectiv utilizate pe durata training-urilor, vor fi diseminate în țară și în străinatate, atât în mediul online (publicare pe website-ul proiectului) cât si tipărite pe suport hartie. Formatorul va ceda Asociatiei Pro Refugiu toate drepturile de proprietate intelectuală, privind materialele si documentele elaborate în cadrul proiectului, în orice formă, inclusiv pe hartie si formă electronică.

6.10. Formatorul selectat va întocmi în limba Engleză un Raport de Activitate (un formular tip îi va fi pus la dispozitie de către Asociatia Pro Refugiu în ziua incheierii contractului) din care vor rezulta informatii precum: zilele în care a desfasurat activitate, descrierea activitătii în cadrul proiectului, numele și semnatura formatorului.

Prezentul document a fost întocmit la data de 19.01.2017

Asociatia Pro RefugiuPresedinteBerbec Silvia Antoaneta

6

Page 7: de Selectie For…  · Web viewBune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către ... at de cunoastere limba Engleza),

ANEXA 3TABEL ACTIVITATI

Numele si Prenumele Candidatului:

Semnatura:

Vă rugăm să completati tabelul de mai jos cu date privind evenimentele (training-uri, conferinte, seminarii) la care ati participat în calitate de Formator / Expert în perioada 2010 -2016

In cazul în care numărul evenimentelor în care ati fost implicat/ă, depășeste numărul de rânduri al tabelului, vă rugăm să inserati rânduri suplimentare. Vă rugăm să inserati informatii privind evenimente care au avut ca tematică: drept penal, lupta împotriva traficului de persoane, drepturile victimelor infractiunilor, protecția internatională a drepturilor omului.

Denumire training/seminar/conferinta

Locatia(tara,oras)

Dataevenimentului

Organizatorul evenimentului

Grupul tinta(participantii)

Numele Formatorului

Metode, tehnici interactive de predare a cursului, training-ului, seminarului, conferintei

7

Page 8: de Selectie For…  · Web viewBune abilitati de comunicare ... va fi elaborat de către Formator si va fi transmis în format Word către ... at de cunoastere limba Engleza),

8