document practica pipp anul 2

Upload: viviene-olivieri

Post on 21-Feb-2018

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  1/53

  UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIFACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEIDEPARTAMENTUL DE FORMAREA PROFESORILORPEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

  PRACTICA PROFESIONALA

  Invatamant primar si prescolar

  Pentru: Studentii la specializarea

  Pedagogia invatamantului primar siprescolar

  Cadre didactice Alte persoane interesate

  Forma de prezentare: GI!

  Forma de invatamant: Cursuri cu "recventa# de zi

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  2/53

  $% A&OR!AREA PRACTICII PROFESIONALE

  Practica pro"esionalava fi abordata din r!atoar"#" $"r%$"&tiv"'

  R"#a(ia %td"nt) $rof"%or &oordonator d" $ra&ti&a*

  Stdi individa# +i a&tivitat" ind"$"nd"nt,-

  R"#a(ii#" dintr" $"r%oan"#" i!$#i&at" vor n"&"%ita o abordar" int"ra&tiv,. ba/at, $"

  o $"r!an"nt, %ti!#ar". !otivar". dina!i/ar"-

  Studiul individual 'i activitatea independent( vor o&$a n #o& i!$ortant 0n

  $ar&r"r"a !od##i d" $ra&ti&, $"daoi&,- P"ntr a%irar"a %&&"%#i. %nt

  n"&"%ar"' &or"#ar"a do&!"nt,rii t"or"ti&" individa#" 0n fn&(i" d"

  &"rin("#" %$"&ifi&" fi"&,ri %"!"%tr & "2"!$#"#" of"rit" d"

  G3id# d" $ra&ti&, %a d" a#t" !at"ria#" d" %$"&ia#itat"*

  va#orifi&ar"a "2$"ri"n("i $rof"%or#i &oordonator d" $ra&ti&a %i

  a a#tor &adr" dida&ti&" *

  atoana#i/a +i ato"va#ar"a $ro$ri"i "2$"ri"n(" d" $r"dar"-

  Sarcinile de lucrutr"bi" r"/o#vat". d" r"#,. $" $ar&r%# %"!"%tr"#or-E#" %" vor &on%titi 0n do&!"nt" &" %" vor int"ra 0n $ortofo#i# d" $ra&ti&, %a

  $ortofo#i# !od#"#or &o!$#"!"ntar" +i &ar" vor %ta #a ba/a d"!"r%#i "va#ativ-

  E%t" r"&o!andabi# &a fi"&ar" %td"nt %, &noa%&a 0n&, d" #a 0n&"$t# %"!"%tr#i

  orani/ar"a. &on(int#. %ar&ini#" d" $ra&ti&, +i !od# d" "va#ar". $"ntr a)+i r"#a

  &o!$orta!"nt# 0n &on&ordan(, & %$"&ifi $ra&ti&ii $" %"!"%tr# r"%$"&tiv-

  D" a%"!"n"a %" i!$n" %, (in"! %"a!a d" &rit"rii#" d" &or"&tar" +i

  a$r"&i"r" a r,%$n%ri#or%td"nti#or- Portofo#ii#" vor fi $r"dat" #a t"r!"n"#" %tabi#it"

  $rof"%or#i &oordonator d" $ra&ti&a-

  )% PLAN*L !E +N,-.-/0NT

  An# I) %"! 1 +i 4

  An# II ) %"! 5 +i 6

  An# III ) %"! 7 +i 8-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  3/53

  1% E2ALONAREA PRACTICII PROFESIONALE PE !*RATA ST*!IILOR

  Anul I semestrul 1 !od## a9) Proi"&tar" +i "va#ar" dida&ti&,* !od## b9) Pra&ti&a ob%"rvativ,. d" ana#i/, +i "va#ar" a

  #"&(ii#or: a&tivitati#or a%i%tat" !od## &9) Pr"dar" +i atoana#i/,: ato"va#ar" a #"&(ii#or:

  a&tivitatati#or %%(int": $r"dat"Anul I semestrul 2

  !od## a9) Proi"&tar" +i "va#ar" dida&ti&,* !od## b9) Pra&ti&a ob%"rvativ,. d" ana#i/, +i "va#ar" a

  #"&(ii#or: a&tivitati#or a%i%tat" !od## &9) Pr"dar" +i atoana#i/,: ato"va#ar" a #"&(ii#or:

  a&tivitatati#or %%(int": $r"dat" !od## "9) M"dia 0n "d&a(i"

  Anul II semestrul 3 !od## a9) Proi"&tar" +i "va#ar" dida&ti&,* !od## b9) Pra&ti&a ob%"rvativ,. d" ana#i/, +i "va#ar" a

  #"&(ii#or: a&tivitati#or a%i%tat" !od## &9) Pr"dar" +i atoana#i/,: ato"va#ar" a #"&(ii#or:

  a&tivitatati#or %%(int": $r"dat" !od## 9) Mod## d" Con%i#i"r" +i Ed&a(i" a &o$ii#or & CES

  ;C"rin(" "d&a(iona#" %$"&ia#"9

  semestrul 4 !od## a9) Proi"&tar" +i "va#ar" dida&ti&,* !od## b9) Pra&ti&a ob%"rvativ,. d" ana#i/, +i "va#ar" a

  #"&(ii#or: a%i%tat" !od## &9) Pr"dar" +i atoana#i/,: ato"va#ar" a #"&(ii#or:

  a&tivitati#or %%(int": $r"dat" !od## f9)

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  4/53

  !od## 39 Mana"!"nt "d&a(iona#-

  3% CATEGORII !E ACTI,IT-.I !E PRACTIC- PROFESIONALA

  Cnoa+t"r"a "n"ra#, a +&o#ii: radinit"i* $arti&i$ar"a #a a&tivit,(i#" d"d"/vo#tar" in%tit(iona#,

  Ob%"rvar"a a&tivit,(i#or dida&ti&" d"%f,+rat" 0n +&oa#,: radinita*

  Ob%"rvar"a &o!$orta!"nt#i "#"vi#or: &o$ii#or $rin ti#i/ar"a nor in%tr!"nt"%$"&ifi&"

  Proi"&tar"a. &ond&"r"a +i "va#ar"a nor a&tivit,(i dida&ti&"

  Proi"&tar"a. &ond&"r"a +i "va#ar"a nor a&tivit,(i "2tra&rriar"

  Proi"&tar"a. &ond&"r"a nor a&tivit,(i. $rora!". "t&- d" &o#aborar" &&o!nitat"a #o&a#, Con&"$"r"a nor d"!"r%ri +i a nor $roi"&t" d" &"r&"tar" "d&a(iona#,

  Ini(i"r"a +i orani/ar"a nor a&tivit,(i !ana"ria#"' &o!i%ii !"todi&". &on%i#ii$rof"%ora#". +"din(" & $,rin(ii. &o!$#"tar"a do&!"nt"#or +&o#ar"' &arn"t d"not". &ata#o. r"i%tr !atri&o#. a&tivit,(i %$"&ifi&" d" !ana"!"nt a# a%"i:r$"i "t&-

  4% SARCINI GENERALE !E PRACTIC- PROFESIONALA

  1- R"a#i/ar"aportofoliilor de modul+i a portofoliului profesional (de final)d" $ra&ti&, $"daoi&,-

  4- Fi"&ar"portofoliu de modulva &$rind"'

  fi+"#" d" "vid"n(, a a&tivit,(i#or d" $ra&ti&, $"daoi&, ;An"2a 19*

  do&!"nt" &ar" %, at"%t" r"/o#var"a %ar&ini#or $"ntr fi"&ar" !od# 0n

  $art". 0n fn&(i" d" %o#i&it,ri#" "2$ri!at"' $roi"&t" d" #"&(ii: a&tivitati. fi+"

  d" !n&, ind"$"nd"nt,. $rob" d" "va#ar". $#anifi&,ri &a#"ndari%ti&".

  $roi"&t" $" nit,(i d" 0nv,(ar". fi+" d" &ara&t"ri/ar" $%i3o$"daoi&,.$roi"&t" d" &"r&"tar". int"rviri. &3"%tionar". $roi"&t" d" &o#aborar" &

  &o!nitat"a #o&a#, "t&-

  5- Portofoliul profesionalva int"ra. 0n fi"&ar" %"!"%tr'

  $ortofo#ii#" d" !od#

  ra$ort#: r"f"rat# fina# d" $ra&ti&, $"daoi&, r"da&tat d" &adr#

  dida&ti& "va#ator-

  5% SARCINI SPECIFICE !E PRACTIC- PROFESIONALA

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  5/53

  ,or "i detaliate pentru "iecare semestru 'i pentru "iecare modul 6n parte%)vei Partea a !!" a

  7%E,AL*AREA PRACTICII PROFESIONALE

  Eva#ar"a %" va r"a#i/a %"!"%tria# $r"&! +i #a fina## $rora!#i d" $r",tir"-

  Eva#ar"a %td"nt#i #a $ra&ti&a $"daoi&, %" va fa&" $" ba/a'

  Portofoliilor de modul#Porto"oliul de modul&$rind"' !at"ria#"#" ti#i/at"

  0n &adr# a&tivit,(ii d"%f,+rat" #a r"%$"&tiv# !od#. di$#o!". &"rtifi&at".

  at"%tat" ob(int" $" $"rioada $ra&ti&ii #a niv"## a&"#i !od#. fi+" d"

  "va#ar". 0nr"i%tr,ri vid"o & a&tivit,(i#" r"$r"/"ntativ" $"ntr %td"nt# 0n&a/,. t"%t". fotorafii. $#iant". r"&o!and,ri#" +i a$r"&i"ri#" "va#ator#i "t&-

  Portofoliului profesional$ A&"%ta va fi a#&,tit din $ortofo#ii#" d" !od#-

  Porto"oliul pro"esional"%t" &on%titit din &!#ar"a $ortofo#ii#or d" !od#.$" fi"&ar" %"!"%tr 0n $art". dar +i #a fina## $rora!#i d" $r",tir"-

  8Porto"oliul pro"esional9 &$rind". 0n fina#. o &o#"&(i" d" !at"ria#" d" !ar" ti#itat"

  $"ntr ori&" &adr dida&ti&- A&"%t"a $ot fi r$at" $" r!,toar"#" domenii%

  C*RRIC*L*/:

  Str&tra an#i +&o#ar

  S&3"!" orar"

  Orar# a%"i: a%"#or* r$"i: r$"#or

  P#an# d" 0nv,(,!>nt

  Prora!"#" +&o#ar": $r"%&o#ar"

  Prora!" $"ntr di%&i$#in" o$(iona#"

  Proi"&t"#" nit,(i#or d" 0nv,(ar"

  Proi"&t" d" #"&(ii: a&tivitati

  Li%ta !at"ria##i dida&ti& "2i%t"nt 0n +&oa#,: radinita +i &ar" $oat" fi fo#o%it

  Li%ta !at"ria##i dida&ti& n"&"%ar

  Li%ta d" #"&tri %$#i!"ntar" "t&-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  6/53

  E,AL*ARE

  D"%&ri$torii d" $"rfor!an(, $"ntr 0nv,(,!>nt# $ri!ar

  Crit"rii d" notar" $"ntr a%a a VIII) a. SNEE. B&r"+ti. 4??6

  Cai"t# d" "va#ar" a "#"vi#or T"%t":$rob" d" "va#ar" ;ini(ia#". %!ativ". r"/#tat" ob(int". &on/ii. !,%ri

  a!"#iorativ"9

  Eva#ar"a a#t"rnativ, ;$ortofo#ii a#" "#"vi#or: &o$ii#or. $roi"&t". inv"%tia(ii "t&9

  Fi+" d" "va#ar" a#t"rnativ,. fi+" d" #&r

  Fi+": #&r,ri d" a!"#iorar"

  Prora!" d" $r",tir" %$#i!"ntar, a "#"vi#or: &o$ii#or &a$abi#i d" $"rfor!an("

  %$"rioar" %a a "#"vi#or: &o$ii#or &ar" 0nt>!$in, difit,(i

  Stati%ti&i. &on/ii $rivind "vo#(ia r"/#tat"#or #a 0nv,(,tr,*

  Fi+" d" a%i%t"n(": int"ra%i%t"n("

  /ANAGE/ENT*L CLASEI# GR*PEI

  Cai"t#:do%ar# $"r%ona# a# &adr#i dida&ti& ;%" 0nr"i%tr"a/, ob%"rva(ii#" a%$ra

  "#"vi#or $" drata %tdii#or9

  Fi+"#" d" &ara&t"ri/ar" $%i3o$"daoi&,

  Tab"#" & "#"vii : &o$iii &ar" a n"voi" d" $rora!" %$"&ia#" d" r"&$"rar"

  Tab"#" & "#"vii : &o$iii &a$abi#i d" $"rfor!an(" %$"rioar"

  Do%ar# $rivind $rot"&(ia "#"vi#or: &o$ii#or

  Do%ar# $rivind of"rta d" di%&i$#in" o$(iona#"

  Do%ar# $rivind a&tivitat"a & $,rin(ii

  In%tr!"nt" d" "va#ar" $rivind &noa+t"r"a "#"vi#or: &o$ii#or

  Tab"#" $rivind $r"dar"a: $ri!ir"a !ana#"#or

  R"#a!"nt# d" ordin" int"rioar,

  In%tr!"nt" +i infor!a(ii d" !onitori/ar" a "#"vi#or: &o$ii#or &ar" a tr"&t 0n &i#

  r!,tor

  Proi"&t" $"r%ona#" & finan(ar" din %$on%ori/,ri "t&-

  ACTI,IT-.I /ETO!ICE 2I !E PERFEC.IONARE

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  7/53

  Ca#"ndar# a&tivit,(i#or $"ntr an# 0n &r%'

  o Sar&ini#" +i a&tivit,(i#" $" &ar" %td"nt# va tr"bi %, #" r"a#i/"/" %a #a &ar"

  va tr"bi %, $arti&i$". & t"r!"n"' 0nto&!ir"a $#anifi&,rii. a $roi"&t"#or

  nit,(i#or d" 0nv,(ar". $arti&i$,ri & r"f"rat" #a div"r%" a&tivit,(i !"todi&".&on%i#ii $rof"%ora#" & t"!,. &o!i%ii !"todi&" #a niv"# d" +&oa#,: radinita :

  /on,: !ni&i$i "t&. %&3i!bri d" "2$"ri"n(,. %"%ini d" &o!ni&,ri. a&tivit,(i

  "2tra&rriar". &r%ri d" for!ar". #"&torat" & $,rin(ii "t&

  Div"r%" !at"ria#" !"todi&" "#aborat" d" &adr# dida&ti& %a $ri!it"*

  Li%ta arti&o#"#or $b#i&at" +i t"2t# arti&o#"#or "t&-

  ACTI,IT-.I ETRAC*RRIC*LARE Prora!# a&tivit,(i#or "2tra&rriar"

  R"#a!"nt# &on&r%ri#or +&o#ar": $r"%&o#ar"

  Tab"#" & "#"vii: $r"%&o#arii $arti&i$an(i #a div"r%" &on&r%ri

  Sita(ii $rivind $arti&i$ar"a "#"vi#or: &o$ii#or #a div"r%" &o!$"ti(ii. a&tivit,(i

  "2tra&rriar". di$#o!" "t&-

  ALTE /ATERIALE

  L"i. d"&r"t". ordin" d" !ini%tr. a#t" !at"ria#" &ar" r"#"!"nt"a/, a&tivitat"a

  +&o#ar,: $r"%&o#ara

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  8/53

  PARTEA A II ; A

  ANALITICA PRACTICII PROFESIONALE PE ANI !E ST*!II 2I /O!*LE

  C*PRINS

  AN*L I ; semestrul semestrul $

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  10/53

  Predare 'i autoanaliza# autoevaluare a lec@iilor predate ;$roi"&tar"a

  #"&(ii#or: a&tivitati#or. %%(in"r"a. ana#i/a:"va#ar"a a&"%tora "t&9- A&"%t !od#

  %" adr"%"a/, ttror &at"orii#or d" %td"nti- Studentilor necali"icati>ab%o#v"n(i ai a#tor ti$ri d" #i&"" d"&>t

  &"# $"daoi&: +&oa#a nor!a#, +i &ar" n a ob(int $rinfor!ar" ini(ia#, %$"&ia#i/ar"a 0nv,(,tor. "d&atoar" %adb#a %$"&ia#i/ar"' invatator) "d&atoar" %i &ar" vor fa&"a&"%t !od# d" $r"dar" %i in %&oa#a)invata!ant $ri!ar = %i inradinita) invata!ant $r"%&o#ar*

  Studentilor cu du?la specializareB invatator =educatoareobtinta $rin #i&" $"daoi& . &ar" #&r"a/a fi" in invata!ant#

  $ri!ar. fi" in invata!ant# $r"%&o#ar. %i &ar" vor fa&" a&"%t!od# d" $r"dar" in %$"&ia#i/ar"a $" &ar" N*o $ra&ti&a* Studentilor cali"icati prin liceu pedaoic ca invatator %i

  &ar" vor fa&" a&"%t !od# d" $r"dar" in radinita $"ntr aobtin" %i %$"&ia#i/ar"a invata!ant $r"%&o#ar*

  Studentilor cali"icati prin liceu pedaoic ca educatoare%i&ar" vor fa&" a&"%t !od# d" $r"dar" in a%"#" I) IV $"ntr aobtin" %$"&ia#i/ar"a invata!ant $ri!ar-

  Studentilor care se a"la in alta situatied"&at &"#" d" !ai %%

  %i &ar" %" vor r"/o#va d" #a &a/ #a &a/-

  $ Componenta complementar&%

  /odulul de Consiliere 'i educa@ie a copiilor cu CES ;&noa+t"r"a d"

  &,tr" %td"nti a %$"&ifii a&tivit,(ii "d&ativ" r"a#i/at, & a&"a%ta

  &at"ori" d" &o$ii. fa!i#iari/ar"a & $rob#"!ati&a ni &"ntr d" &on%i#i"r"

  +i a%i%t"n(, $%i3o$"daoi&,. $arti&i$ar"a. 0n !,%ra 0n &ar" "%t" $o%ibi#.

  #a a&tivit,(i %$"&ifi&" a&"%tor in%tit(ii. int"rar"a %td"n(i#or 0n $rora!"&ar" a dr"$t %&o$ &on%i#i"r"a &o$ii#or & n"voi "d&a(iona#" %$"&ia#" "t&9-

  =% ORGANIARE

  A% Componenta pedagogic&: /O!*LELE: PROIECTARED ASISTEN.- 2IPRE!ARE

  Std"ntii NECALIFICATI :

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  11/53

  A%i%t, ti!$ d" o %a$ta!ana . &onfor! $#anifi&,rii. #a #"&(ii#" (int" 0n %&o#i#" d"$ra&ti&,- In a&"a%ta $"rioada vor $r"da doua lec@ii-

  A%i%t, ti!$ d" o %a$ta!ana . &onfor! $#anifi&,rii. #a a&tivitati#" (int" 0n radinit"#"d" $ra&ti&,- In a&"a%ta $"rioada vor $r"da doua activitati-

  Studentii cali"icati ca 8 invatator9: A%i%ta o /i #a a&tivitati#" din radinita %i vor $r"da doa a&tivitati-

  Studentii cali"icati ca 8 educatoare9:

  A%i%ta o /i #a #"&tii#" din &i# $ri!ar %i vor $r"da o #"&ti"-

  Studentii care au du?la specializare ;invatator) "d&atoar"9 obtinta $rin #i&"#$"daoi& %i lucreaza in invatamantul primar:

  Vor $r"da o a&tivitat" in radinita-

  Studentii care au du?la specializare ;invatator) "d&atoar"9 obtinta $rin #i&"#$"daoi& %i lucreaza in invatamantul prescolar:

  Vor $r"da o #"&ti" #a a%"#" I)IV-

  !P*+,A-,.

  /a practica o0servativ&% #"&tii#": a&tivitati#" a%i%tat" vor fi r!at" d" ana#i/a

  a&"%tora-

  Fi"&ar" %td"nt va &on%"!na. $" $ar&r%# #"&(ii#or: a&tivitati#or a%i%tat". 0n

  Caietul de practic( pedaoic(Dob%"rva(ii#" %a#". $otrivit in%tr&ta#i r"a#i/at-

  /a practica de predare%td"nt# va fi a%i%tat d" invatator#: "d&atoar"a r$"i

  %i d" $rof"%or# &oordonator d" $ra&ti&a- L"&(ii#": a&tivitati#" $r"dat" vor fi r!at"

  d" atoana#i/a: ato"va#ar"a a&"%tora-

  $ Componenta complementar&%

  /odulul de Consiliere 'i educa@ie a copiilor cu CES

  Std"nt# va id"ntifi&a. i!$r"na & "d&atoar"a: invatator# . "#"vii: &o$iii din

  a%a: r$a &ar" $r"/int, &"rin(" "d&a(iona#" %$"&ia#" +i va $arti&i$a #a &on&"$"r"a nor

  $rora!" d" int"rv"n(i" $"r%ona#i/at,* va r!,ri i!$#i&ar"a "f"&tiv, 0n &on&"$"r"a +i

  a$#i&ar"a nor $rora!" &" vi/"a/, &on%i#i"r"a +i int"rar"a &o$ii#or & CES* va &o#abora.

  %b 0ndr!ar"a $rof"%or#i &oordonator d" $ra&ti&a %i a invatator#i: "d&atoar"i. 0n

  !,%ra 0n &ar" "%t" $o%ibi#. & &"ntr"#" d" a%i%t"n(, $%i3o$"daoi&, +i & a#t" in%tit(ii

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  12/53

  %$"&ia#i/at" 0n $rot"&(ia +i int"rar"a &o$ii#or & CES. va r!,ri fa!i#iari/ar"a &

  $rob#"!ati&a +i %$"&ifi a&"%tor in%tit(ii-

  $% Sarcini pentru practica pro"esionala

  $% n,

  %a d" Mat"!ati&, d$, &ar" %" #&r"a/a #a a%a d" $ra&ti&a %a

  n !at"ria# dida&ti& a2i#iar fo#o%it in radinita d" a$#i&ati"-

  Proi"&ta(i. din $"r%$"&tiv, &rriar,. &>t" o nitat" d" 0nv,(ar" &ar"

  %" %tdia/, 0n a&"%t %"!"%tr. in radinita %a %&oa#a-

  R"a#i/a(i $#anifi&ar"a &a#"ndari%ti&, $" n %"!"%tr. #a o di%&i$#in, #a

  a#""r". din P#an# d" 0nv,(,!>nt $"ntr 0nv,(,!>nt# $ri!ar %a$r"%&o#ar-

  Sarcini "acultative

  E#abora(i o $rora!, $"ntr n o$(iona# #a &i# $ri!ar %a $r"%&o#ar.

  E#abora(i &"# $(in tr"i $rob" d" "va#ar" $"ntr di%&i$#in" din $#an#

  d" 0nv,(,!>nt. #a nit,(i d" 0nv,(ar" $r"f"rat"-

  E#abora(i o ri#, d" "va#ar" a nor do&!"nt" &rriar" a2i#iar"'

  &ai"t" d" #&r a#" "#"vi#or: &o$ii#or. 3idri !"todi&" "t&

  3$2$ Componenta complementar&%*// ' C*-!/!'+' ! 'CA!'A C*P!!/*+ C C'+!-' 'CA,!7' P'C!A/'

  Sarcini o?liatorii

  D"fini(i &on&"$t"#"' &"rin(" "d&ativ" %$"&ia#". difit,(i d" 0nv,(ar".

  "d&a(i" int"rat,. "d&a(i" in/iv,*

  A$#i&a(i 0n &adr# &o#"&tiv#i a%"i: r$"i nd" "f"&ta(i $ra&ti&a $rob"

  $%i3o#oi&" $%" #a di%$o/i(i" d" r"%$on%abi## &o!i%i"i !"todi&"-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  13/53

  Co!$#"ta(i fi+a d" &ara&t"ri/ar" $%i3o$"daoi&, a ni "#"v: &o$i# din a%a:

  r$a #a &ar" r"a#i/ati $ra&ti&a $"daoi&a. fo#o%ind n# dintr" !od"#"#" din

  an"2" %a n a#t !od"# d" &ar" di%$n"(i-

  Sarcini "acultative

  Con%"!na(i ob%"rva(ii#" $" !arin"a a&tivit,(i#or #a &ar" a(i a%i%tat 0n &"ntr"

  d" &on%i#i"r" +i a%i%t"n(, +&o#ar,. +&o#i %$"&ia#"*

  Con%"!na(i ob%"rva(ii#" 0n r!a $arti&i$,rii #a o 0nt>#nir". +"din(, %a

  a&tivitat" &o!n, a "&3i$"i "d&ativ" ;"d&atoar": 0nv,(,tor: in%tittor.

  #oo$"d. $%i3ot"ra$"t. &on%i#i"r +&o#ar. !"di %$"&ia#i%t "t&-9* 0nto&!i(i

  $roto&o## af"r"nt-

  E#abora(i n $rora! d" int"rv"n(i" $"r%ona#i/at. #a o di%&i$#in,. $"ntr

  n "#"v: &o$i# & difit,(i 0n 0nv,(ar" %a & &"rint" "d&ativ" %$"&ia#"*

  E#abora(i o $#anifi&ar" %"!"%tria#, a t"!ati&ii a&tivit,(i#or d" &on%i#i"r"

  d"%f,+rat" 0n &adr# +"din("#or. &on%#ta(ii#or %a #"&torat"#or & $,rin(ii ;#a

  $ri!ar %a $r"%&o#ar9-

  )% E,AL*ARE

  Eva#ar"a $ra&ti&ii $"daoi&" %" va fa&" $" ba/, d" PORTOFOLII !E

  PRACTIC-. $" $ar&r%# +i #a fina## %"!"%tr#i- P"ntr fi"&ar" !od# %"

  va 0nto&!i &>t" n $ortofo#i-

  )%

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  14/53

  P#anifi&ar"a &a#"ndari%ti&, $" n %"!"%tr #a o di%&i$#in,

  din P#an# d" 0nv,(,!>nt $"ntr 0nv,(,!>nt# $ri!ar:

  $r"%&o#ar. #a a#""r"-

  Facultativ

  Obi"&tiv"#" &adr a#" di%&i$#in"#or din 0nv,(,!>nt# $ri!ar %a

  $r"%&o#ar*

  Mat"ria# dida&ti& &onf"&(ionat %a fo#o%it 0n a&tivit,(i#" (int" d"

  %td"nt #a a%a: r$a*

  A#t" !at"ria#" $" &ar" %td"nt# #" &on%id"r, r"#"vant" $"ntr

  $ra&ti&a %a $"daoi&,- O $rora!, $"ntr o di%&i$#in, o$(iona#,-

  )%$ % PORTOFOLI*L pentru /odulul de Consiliere 'i educa@ie a copiilor cu CES vacon@ine:

  O?liatoriu

  Fi+a d" &ara&t"ri/ar" $%i3o$"daoi&, a ni "#"v: &o$i#.

  D"finir"a &on&"$t"#or' &"rin(" "d&ativ" %$"&ia#". difit,(i d"

  0nv,(ar". "d&a(i" int"rat,. "d&a(i" in/iv,*

  Facultativ

  Prora!# d" int"rv"n(i" $"r%ona#i/at

  Proto&o## a&tivit,(ii "&3i$"i d" int"rv"n(i" ; "d&atoar": invatator: in%tittor.

  $,rint". #oo$"d. $%i3o#o. !"di&. a%i%t"nt %o&ia# "t&9-

  )%)% /ETO!OLOGIA !E E,AL*ARE A PORTOFOLIILOR

  Eva#ar"a $ra&ti&ii $"daoi&" %" va fa&" $" ba/a $ortofo#ii#or d" !od#. $"

  $ar&r%# +i #a fina## %"!"%tr#i-

  Fi"&ar" $ortofo#i d" !od# va fi "va#at %"$arat +i va ob(in" o medie%

  Portofoliul de modul va fi evaluat astfel%

  Fi"&ar" !at"ria#:&at"ori" d" !at"ria#". #&rar". do&!"nt "t& &" tr"bi" %, %"

  r",%"a%&, 0n $ortofo#i va $ri!i o nota de la

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  15/53

  M"dia $" $ortofo#i va fi !"dia arit!"ti&, a not"#or ob(int" $"ntr fi"&ar" !at"ria#:

  &at"ori" d" !at"ria#". #&rar". do&!"nt "t&- %o#i&itat*

  Criteriile de evaluarea $rod%"#or: !at"ria#"#or din $ortofo#ii vor fi'1- va#iditat"a ;ad"&var" #a &"rin(,* !od# d" &on&"$"r"9*4- &o!$#"titdin"a: fina#i/ar"a

  5- "#aborar"a +i %tr&tra ;a&rat"(". rioar". #oi&,. &o"r"n(a "t&9*

  6- &a#itat"a !at"ria##i ti#i/at

  7- &r"ativitat"a: oriina#itat"a

  8- r"da&tar"a ;r"%$"&tar"a &onv"n(ii#or. &a$a&itat"a d" %int"/,9*

  @- &or"&titdin"a #i!bii ti#i/at" ;"2$ri!ar". ortorafi". $n&ta(i"9-

  S" vor !ai #a 0n &on%id"rar" r!,toar"#" &rit"rii'1- !otiva(ia: #i$%a d" !otiva(i" a %td"nt#i $"ntr a&tivitat"a d" $ra&ti&,

  $"daoi&,*

  4- $ror"%# %a r"r"%# 0n $r",tir"a %td"nt#i. 0n dob>ndir"a

  &o!$"t"n("#or "n"ra#" +i %$"&ifi&"*

  5- ra$ort# "fort: r"/#tat"*

  6- i!$#i&ar"a %td"nt#i 0n a#t" a&tivit,(i %$"&ifi&". &o!$#"!"ntar" &"#or

  %o#i&itat" 0n !od "2$#i&it-

  PRACTICA PROFESIONALA

  AN*L II > semestrul )

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  16/53

  'ste destinata % Studentilor necali"icati$rin for!ar"a initia#a in &adr# #i&"#i

  $"daoi& ;%nt ab%o#v"nti ai a#tor ti$ri d" #i&"" d"&at &"#

  $"daoi&9- A&"%tia vor fa&" $ra&ti&a ob%"rvativa %i in

  invata!ant# $ri!ar %i in radinita-

  Studentilor cali"icati ca 8invatator9%i &ar" vor fa&" $ra&ti&a

  ob%"rvativa in radinita $"ntr a obtin" &"a d") a doa

  %$"&ia#i/ar") invata!ant $r"%&o#ar-

  Studentilor cali"icati ca 8 educatoare9 %i &ar" vor fa&"

  $ra&ti&a ob%"rvativa in invata!ant# $ri!ar $"ntr a obtin"

  %$"&ia#i/ar"a %i in $"daoia invata!ant#i $ri!ar-

  Studentilor cu du?la specializare o?tinuta prin scoala

  normala# liceu pedaoic Binvatator si educatoareD carelucreaza "ie in invatamantul primar "ie in invatamantulprescolar si care vor "ace practica o?servativa inspecializarea pe care N* o practica%

  Predare 'i autoanaliza# autoevaluare a lec@iilor predate ;$roi"&tar"a

  #"&(ii#or: a&tivitati#or. %%(in"r"a. ana#i/a:"va#ar"a a&"%tora "t&9- A&"%t !od#

  %" adr"%"a/, ttror &at"orii#or d" %td"nti-

  Studentilor necali"icati>ab%o#v"n(i ai a#tor ti$ri d" #i&"" d"&>t&"# $"daoi&: +&oa#a nor!a#, +i &ar" n a ob(int $rinfor!ar" ini(ia#, %$"&ia#i/ar"a 0nv,(,tor. "d&atoar" %adb#a %$"&ia#i/ar"' invatator) "d&atoar" %i &ar" vor fa&"a&"%t !od# d" $r"dar" %i in %&oa#a)invata!ant $ri!ar = %i inradinita) invata!ant $r"%&o#ar*

  Studentilor cu du?la specializareB invatator =educatoareobtinta $rin #i&" $"daoi& . &ar" #&r"a/a fi" in invata!ant#$ri!ar. fi" in invata!ant# $r"%&o#ar. %i &ar" vor fa&" a&"%t!od# d" $r"dar" in %$"&ia#i/ar"a $" &ar" N*o $ra&ti&a*

  Studentilor cali"icati prin liceu pedaoic ca invatator %i&ar" vor fa&" a&"%t !od# d" $r"dar" in radinita $"ntr aobtin" %i %$"&ia#i/ar"a invata!ant $r"%&o#ar*

  Studentilor cali"icati prin liceu pedaoic ca educatoare%i&ar" vor fa&" a&"%t !od# d" $r"dar" in a%"#" I) IV $"ntr aobtin" %$"&ia#i/ar"a invata!ant $ri!ar-

  Studentilor care se a"la in alta situatied"&at &"#" d" !ai %%

  %i &ar" %" vor r"/o#va d" #a &a/ #a &a/-

  Componenta complementar&

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  17/53

  Mod## coala8 gradinita 9i comunitatea 9i practica :n *-;"uri'

  $art"n"riat +&oa#,: radinita )fa!i#i". +&oa#a: radinita )&"i#a#(i fa&tori din

  &o!nitat"a #o&a#,' bi%"ri&,. $o#i(i". andar!"ri"* &o#aborar". $rora!".i!$#i&ar"a &o!nit,(ii "t&* a%i%t"n(" #a div"r%" a&tivit,(i orani/at" d"

  ONG)ri. $arti&i$ar"a #a n"#" $roi"&t" a#" a&"%tora-

  =% ORGANIARE

  A% Componenta pedagogic&: /O!*LELE: PROIECTARED ASISTEN.- 2IPRE!ARE

  Std"ntii NECALIFICATI : A%i%t, ti!$ d" o %a$ta!ana . &onfor! $#anifi&,rii. #a #"&(ii#" (int" 0n %&o#i#" d"

  $ra&ti&,- In a&"a%ta $"rioada vor $r"da doua lec@ii- A%i%t, ti!$ d" o %a$ta!ana . &onfor! $#anifi&,rii. #a a&tivitati#" (int" 0n radinit"#"

  d" $ra&ti&,- In a&"a%ta $"rioada vor $r"da doua activitati-Studentii cali"icati ca 8 invatator9:

  A%i%ta o /i #a a&tivitati#" din radinita %i vor $r"da doa a&tivitati-Studentii cali"icati ca 8 educatoare9:

  A%i%ta o /i #a #"&tii#" din &i# $ri!ar %i vor $r"da o #"&ti"-

  Studentii care au du?la specializare ;invatator) "d&atoar"9 obtinta $rin #i&"#$"daoi& %i lucreaza in invatamantul primar:

  Vor $r"da o a&tivitat" in radinita-

  Studentii care au du?la specializare ;invatator) "d&atoar"9 obtinta $rin #i&"#$"daoi& %i lucreaza in invatamantul prescolar:

  Vor $r"da o #"&ti" #a a%"#" I)IV-

  !P*+,A-,.

  /a practica o0servativ&% #"&tii#": a&tivitati#" a%i%tat" vor fi r!at" d" ana#i/a

  a&"%tora-

  Fi"&ar" %td"nt va &on%"!na. $" $ar&r%# #"&(ii#or: a&tivitati#or a%i%tat". 0n

  Caietul de practic( pedaoic(Dob%"rva(ii#" %a#". $otrivit in%tr&ta#i r"a#i/at-

  /a practica de predare%td"nt# va fi a%i%tat d" invatator#: "d&atoar"a r$"i

  %i d" $rof"%or# &oordonator d" $ra&ti&a- L"&(ii#": a&tivitati#" $r"dat" vor fi r!at"d" atoana#i/a: ato"va#ar"a a&"%tora-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  18/53

  $ Componenta complementar&%

  2coala# radinita 'i comunitatea 'i practica 6n ONG>uri

  Std"nt# va $arti&i$a #a div"r%" a&tivit,(i %$"&ifi&" d" &o#aborar" & fa&tori

  "d&a(iona#i din &o!nitat"a #o&a#,. & div"r%" a%o&ia(ii. ONG)ri "t&-

  $% Sarcini pentru practica pro"esionala

  $% n,

  %a d" Mat"!ati&, d$, &ar" %" #&r"a/a #a a%a d" $ra&ti&a %a

  n !at"ria# dida&ti& a2i#iar fo#o%it in radinita d" a$#i&ati"-

  Proi"&ta(i. din $"r%$"&tiv, &rriar,. &>t" o nitat" d" 0nv,(ar" &ar"

  %" %tdia/, 0n a&"%t %"!"%tr. in radinita %a %&oa#a-

  R"a#i/a(i $#anifi&ar"a &a#"ndari%ti&, $" n %"!"%tr. #a o di%&i$#in, #a

  a#""r". din P#an# d" 0nv,(,!>nt $"ntr 0nv,(,!>nt# $ri!ar %a

  $r"%&o#ar-

  Sarcini "acultative E#abora(i o $rora!, $"ntr n o$(iona# #a &i# $ri!ar %a $r"%&o#ar.

  E#abora(i &"# $(in tr"i $rob" d" "va#ar" $"ntr di%&i$#in" din $#an#

  d" 0nv,(,!>nt. #a nit,(i d" 0nv,(ar" $r"f"rat"-

  E#abora(i o ri#, d" "va#ar" a nor do&!"nt" &rriar" a2i#iar"'

  &ai"t" d" #&r a#" "#"vi#or: &o$ii#or. 3idri !"todi&" "t&-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  19/53

  $%=% SARCINI pentru /O!*L*L C*A/A 8 ;+A!-!,A ! C*-!,A,'A#P+AC,!CA t" n $ortofo#i-

  )%nt $"ntr 0nv,(,!>nt# $ri!ar:

  $r"%&o#ar. #a a#""r"-

  Facultativ

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  20/53

  Obi"&tiv"#" &adr a#" di%&i$#in"#or din 0nv,(,!>nt# $ri!ar %a

  $r"%&o#ar*

  Mat"ria# dida&ti& &onf"&(ionat %a fo#o%it 0n a&tivit,(i#" (int" d"%td"nt #a a%a: r$a*

  A#t" !at"ria#" $" &ar" %td"nt# #" &on%id"r, r"#"vant" $"ntr

  $ra&ti&a %a $"daoi&,-

  O $rora!, $"ntr o di%&i$#in, o$(iona#,-

  )%=% Porto"oliul pentru modulul 8 2coala 'i comunitatea practica 6n ONG9 vacon@ine:

  O?liatoriu Un $rora! d" $art"n"riat & n# din fa&torii &o#aboratori din &o!nitat"a

  #o&a#,-

  Facultativ Proto&o## n"i a&tivit,(i 0ntr)n ONG ;#a &ar" a(i $arti&i$at9-

  )%)% /ETO!OLOGIA !E E,AL*ARE A PORTOFOLIILOR

  Eva#ar"a $ra&ti&ii $"daoi&" %" va fa&" $" ba/a $ortofo#ii#or d" !od#. $"

  $ar&r%# +i #a fina## %"!"%tr#i-

  Fi"&ar" $ortofo#i d" !od# va fi "va#at %"$arat +i va ob(in" o medie%

  Portofoliul de modul va fi evaluat astfel%

  Fi"&ar" !at"ria#:&at"ori" d" !at"ria#". #&rar". do&!"nt "t& &" tr"bi" %, %"

  r",%"a%&, 0n $ortofo#i va $ri!i o nota de la

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  21/53

  @- &or"&titdin"a #i!bii ti#i/at" ;"2$ri!ar". ortorafi". $n&ta(i"9-

  S" vor !ai #a 0n &on%id"rar" r!,toar"#" &rit"rii'

  1- !otiva(ia: #i$%a d" !otiva(i" a %td"nt#i $"ntr a&tivitat"a d" $ra&ti&,$"daoi&,*

  4- $ror"%# %a r"r"%# 0n $r",tir"a %td"nt#i. 0n dob>ndir"a

  &o!$"t"n("#or "n"ra#" +i %$"&ifi&"*

  5- ra$ort# "fort: r"/#tat"*

  6- i!$#i&ar"a %td"nt#i 0n a#t" a&tivit,(i %$"&ifi&". &o!$#"!"ntar" &"#or

  %o#i&itat" 0n !od "2$#i&it-

  PARTEA A III> A

  INSTR*/ENTE !E EFICIENTIARE A ACTI,IT-.II !I!ACTICE REPERETEORETICED EE/PLIFIC-RI

  Cuprins

  A% OranizareD proiectareD realizare 'i evaluare a practicii pedaoice

  Fi+a d" "vid"n(, a /i#"#or d" $ra&ti&, $"daoi&,

  Fi+a d" a%i%t"n(, #a #"&(i" (Varianta A)

  Eva#ar"a #"&(i"i (Varianta B)

  R"$"r" $"ntr ana#i/a #"&(ii#or a%i%tat" Ti$ri fnda!"nta#" d" #"&(ii

  Str&tra $rora!"i +&o#ar" $" di%&i$#in"

  Prora!a $"ntr o$(iona#

  Proi"&tar"a a&tivit,(ii dida&ti&"

  P#anifi&ar"a &a#"ndari%ti&,

  Proi"&tar"a n"i nit,(i d" 0nv,(ar"

  Proi"&t# $"daoi& a# #"&(i"i ) $r"/"ntar" "n"ra#,

  Proi"&t d" #"&(i"

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  22/53

  P#anifi&ar"a &a#"ndari%ti&,

  A% Instrumente complementare Fi+a d" &ara&t"ri/ar" $%i3o)$"daoi&, a "#"v#i (Varianta A))

  Fi+, d" &ara&t"ri/ar" $%i3o$"daoi&, (Varianta B)

  Prora! d" int"rv"n(i" $"r%ona#i/at ;Co$iii & &"rin(" "d&ativ" %$"&ia#"9

  Fi+a d" "va#ar" &ontin, a "#"vi#or & CES

  Fi+a $rivind tra%"# "d&a(iona#

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  23/53

  A% OranizareD proiectareD realizare 'i evaluare a practicii pro"esionale

  A-'>A 1

  FI2A !E E,I!EN.- A ILELOR!E PRACTIC- PE!AGOGIC-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  24/53

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Evaluator %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Bsemn(tura

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  25/53

  7arianta 1

  FI2A ; SINTE- !E E,AL*ARE A LEC.IEI

  2COALA HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Cursant# Cadru didactic HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHClasa la care pred( HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHO?iectul# !isciplina HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSu?iectul lec@iei HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  GR*PAACTI,IT-.ILOR*R/-RITE

  IN!ICATORI SCALA !E E,AL*AREIn%fi&i"nt Sati%f,&,tor Bin" F- Bin"

  I- Proi"&tar"a +iorani/ar"a #"&(i"i

  1-E#aborar"a $roi"&t#i +i$r",tir"a &ondi(ii#or n"&"%ar"

  d"%f,+r,rii #"&(i"i) do&!"ntar"a +tiin(ifi&, +i!"todi&,) d"finir"a obi"&tiv"#or) &or"#a(ia dintr" obi"&tiv" +i&"#"#a#t" &o!$on"nt" a#"a&t#i dida&ti&) orani/ar"a a%"i. a%$"&t#"%t"ti&.ii"ni&) a%irar"a !i#oa&"#or d"0nv,(,!>nt) orani/ar"a &o#"&tiv#i

  II- D"%f,+rar"a

  #"&(i"i

  4-Va#"n(" "d&ativ"

  5- Con(int# +tiin(ifi&6-Cor"#a(ii intra) +iint"rdi%&i$#inar"7-Cara&t"r $ra&ti& a$#i&ativ8-A#""r"a +i fo#o%ir"a!"tod"#or d" $r"dar")0nv,(ar"

  @-!binar"a dif"rit"#or for!"d" a&tivitat"

  -Int"rar"a !i#oa&"#or d"0nv,(,!>nt

  -Cr"ar"a !otiva(i"i*

  a&tivi/ar"a "#"vi#or1?-For!ar"a d"$rind"ri#or d"a&tivitat"a ind"$"nd"nt,

  11-Strat"ii d" dif"r"n(i"r" +iindivida#i/ar"

  14-Strat"ii d" a&&"ntar"a a&ara&t"r#i for!ativ15-D"n%itat"a #"&(i"i16-Eva#ar"a $"r!an"nt)for!ativ,

  III- Co!$orta!"nt#$ro$n,tor#i

  17- Orani/ar"a. 0ndr!ar"a.&ond&"r"a. &ontro#ar"aa&tivit,(ii d" 0nv,(ar"

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  26/53

  18- Cr"ativitat"a 0n&on&"$"r"a +i &ond&"r"a#"&(i"i1@- P"r%"v"r"n(a 0n r"a#i/ar"aobi"&tiv"#or1- Condita 0n r"#a(ii#" &"#"vii1- Ca$a&itat"a %t,$>nirii d"

  %in" +i $r"/"n(a d" %$iritIV- Ato"va#ar"a 4?- Atoana#i/a +i

  atoa$r"&i"r"a obi"&tiv,

  RECOMANDRI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  NOTA ACORDATJJJJJJJJJJJJ-JJJJJJJJJJJJ

  S"!n,tra "va#ator#iJJJJJJJJJJJJJJJJ

  JJJJJJJJJJJJJJJJ

  7 i t 2

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  27/53

  E,AL*AREA LEC.IEI

  E,AL*AREA LEC.IEI

  $

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  28/53

  5% Rit!# #"&(i"i 0naint" d" a tr"&" #a o

  no, "ta$,. $rof"%or# %"

  a%ir, &, to(i "#"vii a

  0n("#"%- E# avan%"a/, 0n

  #"&(i" 0n rit!# a%"i- N

  $i"rd" din v"d"r" "#"vii

  < = $ ) 1 3 4

  7% Parti&i$ar"a +i

  at"n(ia "#"vi#or

  C#a%a "%t" at"nt,-

  E#"vii $arti&i$, a&tiv #a

  #"&(i"- < = $ ) 1 3 4

  nd &on%tat, &, "#"vii

  a r"a#i/at &""a &" +i)a

  $ro$%- E# r"/!, &""a

  &" %)a $"tr"&t 0n #"&(i"-

  < = $ ) 1 3 4

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  29/53

  REPERE

  PENTR* ANALIA LEC.IILOR ASISTATE

  o Di%&i$#ina d" %tdi: obi"&t#o Aria &rriar,o Car" a fo%t tit## #"&(i"iKo C" ti$ d" #"&(i"Ko Car" a fo%t obi"&tiv"#"Ko D"%&ri"(i : ana#i/a(i $roi"&t# d" #"&(i" $r"/"ntat d" $ro$n,tor-o Car" a fo%t %&&"%in"a "ta$"#or #"&(i"iKo C! a fo%t v"rifi&at, t"!a $"ntr a&a%,Ko C! %)a f,&t tr"&"r"a #a #"&(ia no,Ko C>t a drat v"rifi&ar"a #"&(i"i ant"rioar"Ko Pr"/"nta(i : &o!"nta(i &on(int# no $r"dat-o C" 0ntr"b,ri afo%t for!#at"Ko R"#a(ii & a#t" di%&i$#in"-o C" !"tod" a fo%t fo#o%it"Ko D"%&ri"(i !at"ria## dida&ti& +i !o!"nt# fo#o%irii #i-o Co!"nta(i a&tivi/ar"a a%"i-o n &" !o!"nt" a#" #"&(i"i %)a r"a#i/at "va#ar"aKo Prin &" !"tod"Ko S)a $% &a#ifi&ativ": not" 0n &ata#oKo Co!$orta!"nta# "va#ativ a fo%t %ti!#ant %a in3ibitorKo C! %)a #&rat & "#"vii & difit,(iKo Dar & &"i & $"rfor!an("Ko C>nd +i &! %)a fo#o%it a&tivitat"a individa#,. fronta#,. $" r$"Ko Ana#i/a(i &o!$orta!"nt# v"rba# +i nonv"rba# a# "#"vi#or +i $ro$n,tor#i-o Co!"nta(i a%$"&t"#" "d&ativ"-o S)a &r"at %ita(ii t"n%ionat": &onf#i&ta#"K C! %)a r"/o#vatKo n a%, %nt "#"vi & n"voi %$"&ia#"K C! %nt int"ra(iKo C" rit! a avt #"&(iaKo C" ti$ d" r"#a(ii "d&a(iona#" a fo%t $ro!ovat"K

  o Co!"nta(i &o!$orta!"nt# &adr#i dida&ti&-o For!#a(i %int"ti& a$r"&i"ri a%$ra #"&(i"i a%i%tat"-o Co!"nta(i $#anifi&,ri#" $ro$n,tor#i-o Co!"nta(i orar# a%"i-o Ana#i/a(i %inta#itat"a a%"i d" "#"vi-o Co!"nta(i a!bian(a "d&a(iona#,-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  30/53

  TIP*RI F*N!A/ENTALE !E LEC.II

  L"&(ia d" &o!ni&ar": 0n%+ir" d" noi &on(intri

  L"&(ia d" r"&a$it#ar" +i %i%t"!ati/ar"

  L"&(ia d" for!ar" d" $ri&"$"ri +i d"$rind"ri

  L"&(ia d" v"rifi&ar" +i a$r"&i"r" a r"/#tat"#or +&o#ar" L"&(ia !i2t,-

  Lec@ia de comunicare# 6nsu'ire de noi con@inuturi

  tructura% Pr",tir"a a%"i $"ntr a&tivitat"

  V"rifi&ar"a t"!"i "f"&tat" a&a%, ;cantitativ, &on%tat>nd)%" da&, a

  fo%t "f"&tat, %a n. +icalitativ, $rin %onda9- R"&a$it#ar"a #"&(i"i: #"&(ii#or $r"&"d"nt"-

  Di%&(i" introd&tiv,:$r",titoar" $"ntr %"n%ibi#i/ar"a fa(, d"&on(int# no &" r!"a/, a fi $r"dat-

  Co!ni&ar"a obi"&tiv"#or #"&(i"i. 0n !ani"ra a&&"%ibi#, "#"vi#or.a$r"&iind)%". d" fi"&ar" dat,. o$ortnitat"a a&"%t"i a&(ini. 0nfn&(i" d" &a$a&itat"a "#"vi#or d" a #" 0n("#"" +i d" $t"r"a d" &a$tar"a at"n(i"i a&"%tora-

  Tran%!it"r"a: a%i!i#ar"a noi#or &on(intri-

  Fi2ar"a +i &on%o#idar"a &on(intri#or $r"dat"-

  E2$#i&a(ii $"ntr &ontinar"a 0nv,(,rii a&a%, +i $"ntr "f"&tar"anor t"!"-

  Lec@ia de recapitulare 'i sistematizare a con@inuturilor

  tructura Pr"&i/ar"a &on(intri#or %$%" r"&a$it#,rii. &3iar a $rob#"!"#or

  $rin&i$a#". $r"/"ntat" 0n for!a ni $#an d" r"&a$it#ar"- R"&a$it#ar"a &on(int#i. 0n &onfor!itat" & $#an# t"!ati& %tabi#it. +i.

  &on&o!it"nt. r"a#i/ar"a n"i %&3"!" %a %int"/".&$rin/>nd dat"#" "%"n(ia#"-

  E2$#i&a(ii %$#i!"ntar". $"ntr &o!$#"tar"a nor #a&n". arifi&ar"anor #&rri in%fi&i"nt 0n("#"%" %a $"ntr %tabi#ir"a nor noi&or"#a(ii 0ntr" &on(intri-

  Ef"&tar"a d" &,tr" "#"vi a nor #&r,ri %o#i&it>nd fo#o%ir"a&on(intri#or r"&a$it#at"-

  E2$#i&a(ii $rivind &ontinar"a a&tivit,(ii d" 0nv,(ar" a "#"vi#or a&a%,%a "f"&tar"a nor t"!"-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  31/53

  Lec@ia pentru "ormarea 'i consolidarea priceperilor 'i deprinderilor

  tructura%

  E2$#i&ar"a %&o$#i a&tivit,(i#or &" r!"a/, %a fi" r"a#i/at" d" "#"vi-

  R"&a$it#ar"a +i a&ta#i/ar"a &on(intri#or &" r!"a/, a fi ti#i/at" 0n

  "f"&tar"a #&r,rii-

  D"%&ri"r"a fa/"#or #&r,rii-

  D"!on%trar"a. d" &,tr" $rof"%or %a $rin int"r!"di# ni "#"v. a !od#i 0n

  &ar" r!"a/, %, %" "f"&t"/" #&rar"a-

  Ev"nta#. $r"/"ntar"a ni !od"# a# #&r,rii. "f"&tat" ant"rior-

  Ef"&tar"a $ro$ri)/i%, a #&r,rii d" &,tr" "#"vi. %b 0ndr!ar"a

  $rof"%or#i: %td"nt#i $ro$n,tor. & rad d" ind"$"nd"n(, 0n #&r a

  "#"vi#or 0n &ontin, &r"+t"r"-

  Ana#i/a !od#i 0n &ar" a fo%t "f"&tat, #&rar"a. a$r"&i"r"a

  a&"%t"ia $rin ra$ortar" #a o #&rar" r"+it,-

  Ev"nta#. r"fa&"r"a #&r,ri#or n"r"+it"-

  Lec@ia de veri"icare 'i apreciere a rezultatelor 'colare

  tructura%

  Stabi#ir"a &on(int#i t"!ati& &" r!"a/, %, fi" v"rifi&at-

  Cnoa+t"r"a a&"%ti &on(int d" &,tr" "#"vi-

  V"rifi&ar"a $r",tirii "#"vi#or-

  A$r"&i"r"a r"/#tat"#or. %b#iniind)%" "#"!"nt"#" !ai $(in &no%&t" d" &,tr"

  "#"vi %a a r"+"#i#or %a #a&n"#or &ara&t"ri%ti&"- Ev"nta#. "2$#i&a(ii %$#i!"ntar" $"ntr &o!$#"tar"a #a&n"#or +i &or"&tar"a

  "rori#or-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  32/53

  STR*CT*RA PROGRA/EI 2COLARE PE !ISCIPLINE

  Prora!a d"%&ri" of"rta "d&a(iona#, a n"i an!it" di%&i$#in" $"ntr n$ar&r% +&o#ar-

  Cuprinde:-ota de preentare. &ar" d"%&ri" $ar&r%# obi"&t#i d" %tdi r"%$"&tiv.%tr&tra dida&ti&, ado$tat, "t&-

  *0iectivele cadru% Snt obi"&tiv" & n rad ridi&at d" "n"ra#itat" +i &o!$#"2itat"* S" r"f"r, #a for!ar"a nor &a$a&it,(i +i ati tdini %$"&ifi&"

  di%&i$#in"i* Snt r!,rit" $" $ar&r%# !ai !#tor ani d" %tdi-

  *0iectivele de referin@&% S$"&ifi&, r"/#tat"#" a+t"$tat" a#" 0nv,(,rii* Ur!,r"%& $ror"%ia 0n a&3i/i(ia d" &o!$"t"n(" +i d" &no+tin(" d" #a

  n an d" %tdi #a a#t#-

  'emple de activit&@i de :nv&@are% P"ntr r"a#i/ar"a obi"&tiv"#or $ro$%" $ot fi orani/at" dif"rit"

  ti$ri d" a&tivit,(i d" 0nv,(ar"* Prora!a of"r, &"# $(in n "2"!$# d" a&tivitat" $"ntr fi"&ar"

  obi"&tiv d" r"f"rin(, 0n $art"* E2"!$#"#" d" a&tivit,(i d" 0nv,(ar" %nt &on%trit" a%tf"# 0n&>t %,

  $orn"a%&, d" #a "2$"ri"n(a &on&r"t, a "#"v#i* A&"%t" "2"!$#" tr"bi" %, %" int"r"/" nor %trat"ii dida&ti&"

  ad"&vat" &ont"2t"#or variat" d" 0nv,(ar"-

  Con@inuturile% Snt !i#oa&" $rin &ar" %" r!,r"+t" atin"r"a obi"&tiv"#or &adr +i

  d" r"f"rin(, $ro$%"*

  Unit,(i#" d" &on(int %nt orani/at" fi" t"!ati&. fi" 0n &onfor!itat"& do!"nii#" &on%tittiv" a#" div"r%"#or obi"&t" d" %tdi-

  tandardele curriculare de performanta% Snt &rit"rii d" "va#ar" a &a#it,(ii $ro&"%#i d" 0nv,(ar" Snt "nn(ri %int"ti&". 0n !,%r, %, indi&" rad# 0n &ar" %nt

  atin%" obi"&tiv"#" &rriar"- Con%titi" %$"&ifi&,ri d" $"rfor!an(, vi/>nd &no+tin("#".

  &o!$"t"n("#" +i &o!$orta!"nt"#" %tabi#it" $rin &rri!- R"$r"/int,. $"ntr to(i "#"vii. n %i%t"! d" r"f"rin(, &o!n +i

  "&3iva#"nt. vi/>nd %f>r+it# n"i tr"$t" d" +&o#aritat"-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  33/53

  PROGRA/A PENTR* 8OP.IONAL9

  Prora!a $"ntr o$(iona# "%t" $roi"&tat, d$, !od"## $rora!"i $"ntr ori&"

  di%&i$#in, din trn&3i# &o!n-

  tructura%

  Ar!"nt

  Obi"&tiv" d" r"f"rin(,

  Con(intri

  A&tivit,(i d" 0nv,(ar"

  Moda#it,(i d" "va#ar"-

  +ecomand&ri%Obi"&tiv"#" d" r"f"rin(,*

  o S, fi" !,%rabi#". %$"&ifi&"

  o n n!,r &or"%$n/,tor

  o Cor"#at" & t"!a o$(iona##i

  o Ad"&vat" niv"##i d" &no+tin(" a#" "#"v#i

  o S, d"riv" din obi"&tiv"#" &adr. da&, a&"%t"a %nt for!#at"

  o A#t"#" d"&>t &"#" din $rora!a d" trn&3i &o!n-

  Con@inuturile s& fie%

  Cor"#at" & obi"&tiv"#" d" r"f"rin(,

  A#t"#" d"&>t &"#" din $rora!a d" trn&3i &o!n

  Orani/at" %i%t"!ati&. artiat"

  S, &!#"/" +i %, $"r!it, $ror"%#

  S, fi" "%"n(ia#". f,r, &ontradi&(ii

  Ada$tat" #a "2$"ri"n(a "#"v#i

  Ad"&vat" int"r"%"#or. n"voi#or "#"v#i

  Activit&@ile de :nv&@are%o S, d&, #a d"/vo#tar"a &a$a&it,(i#or:&o!$"t"n("#or $ro$%"

  o S, fi" orani/at" "f"&tiv

  o

  S, $"r!it, a&tivitat"a n"!i#o&it, a "#"v#io S, $"r!it, 0nv,(ar"a 0n &oo$"rar"

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  34/53

  o S, fa&, r"f"riri #a ti#i/ar"a r"%r%"#or "t&-

  PROIECTAREA ACTI,IT-.II !I!ACTICE

  E#"!"nt# &"ntra# 0n r"a#i/ar"a $roi"&t,rii dida&ti&" "%t" $rora!a +&o#ar,*

  Prora!a r"$r"/int, n do&!"nt nor!ativ* %tabi#"+t" (int"#" &" tr"bi" atin%"*

  Prora!a +&o#ar, n "%t" tab#a d" !at"rii a !ana##i*

  A&"#a+i obi"&tiv %" r"a#i/"a/, $rin !ai !#t" &on(intri +i r"%r%"*

  Mai !#t" obi"&tiv" $ot fi r"a#i/at" & a&"#a+i &on(int +i & a&"#"a+i r"%r%"-

  A%o&i"r"a obi"&tiv")&on(intri "%t" #a #atitdin"a &adr#i dida&ti&

  Proiectarea activit(@ii didactice presupune:

  L"&tra $rora!"i

  P#anifi&ar"a &a#"ndari%ti&,

  Proi"&tar"a %"&v"n(ia#, ;a nit,(i#or d" 0nv,(ar"9-

  /ectura programei

  Prora!a %" &it"+t" $" ori/onta#,. 0n %&&"%in"a r!,toar"'

  Obi"&tiv &adr. &on(intri obi"&tiv" d" r"f"rin(, a&tivit,(i d" 0nv,(ar"

  ImportantJ Fi"&,ri obi"&tiv 0i %nt a%o&iat" do, %a !ai !#t" obi"&tiv" d" r"f"rin(,

  P"ntr r"a#i/ar"a obi"&tiv"#or d" r"f"rin(,. &adr# dida&ti& $oat" orani/a dif"rit"ti$ri d" a&tivit,(i d" 0nv,(ar"- Un"#" dintr" a&tivit,(i#" $o%ibi#" %nt r"&o!andat" $rin $rora!,- Cadr# dida&t i& $oat" o$ta $"ntr fo#o%ir"a nora dintr" a&"%t" a&tivit,(i %a

  $oat" &on%tri a&tivit,(i $ro$rii ;"2"!$#"#" din $rora!, a &ara&t"r ori"ntativ9-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  35/53

  PLANIFICAREA CALEN!ARISTIC-

  Din $"r%$"&tiv, &rriar,. $#anifi&ar"a &a#"ndari%ti&, n "%t" n

  do&!"nt ad!ini%trativ-

  E%t" n in%tr!"nt d" int"r$r"tar" $"r%ona#, a $rora!"i- P#anifi&ar"a $r"%$n" o #"&tr, at"nt, +i $"r%ona#, a $rora!"i-

  E#aborar"a $#anifi&,rii $ar&r" r!,toar"#" etape%

  Citir"a at"nt, a $rora!"i

  Stabi#ir"a %&&"%inii d" $ar&r"r" a &on(intri#or

  Cor"#ar"a fi"&,ri &on(int 0n $art" & obi"&tiv"#" d" r"f"rin(,

  vi/at"

  V"rifi&ar"a &on&ordan("i dintr" tra%"# "d&a(iona# $ro$% d"&,tr" &adr# dida&ti& +i of"rta d" r"%r%" dida&ti&" d" &ar" $oat"

  di%$n" ;!ana#". 3idri "t&9

  A#o&ar"a ti!$#i &on%id"rat n"&"%ar $"ntr fi"&ar" &on(int. 0n

  &on&ordan(, & obi"&tiv"#" d" r"f"rin(, vi/at"-

  +u0rica@ia planific&rii calendaristice poate fi urm&toarea%

  Nr-

  &rt

  Unit,(i d"

  0nv,(ar"

  Obi"&tiv" d"

  r"f"rin(,vi/at"

  Nr- d" or"

  a#o&at"

  S,$t,!>na Ob%-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  36/53

  PROIECTAREA *NEI *NIT-.I !E +N,-.ARE

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  37/53

  PROIECT*L PE!AGOGIC AL LEC.IEI

  Proi"&t# $"daoi& ai n"i #"&(ii "%t" %tr&trat 0n trei p&r@i%

  1 ) Dat" d" id"ntifi&ar"2 ) Con%tr&(ia $ro$ri)/i%,

  3 ) Pr"&i/ar"a &rit"ri#i d" o$ti!a#itat"- (Lazr Vlscan!, "#$ Cit$)

  !atele de identi"icare'

  data

  a%a

  di%&i$#ina

  aria &rriar,

  ti$# #"&(i"i

  %&o$ri#" #"&(i"i

  obi"&tiv"#" o$"ra(iona#"

  %trat"ii dida&ti&" fo#o%it"

  !at"ria# dida&ti& bib#iorafi"-

  Construc@ia

  Ind" &in&i indi&atori. a+"/a(i 0n &o#oan"'

  "+a#onar"a 0n ti!$ a %ita(ii#or in%tr&tiv" ;%"&v"n("#" #"&(i"i9.

  obi"&tiv"#" o$"ra(iona#"*

  nit,(i#" d" &on(int*

  %trat"ii#" dida&ti&"*

  in%tr!"nt"#" d" "va#ar" a r"/#tat"#or-

  ntr" a&"+ti &in&i indi&atori tr"bi" %, "2i%t" r"#a(ii d" &or"%$ond"n(,- Proi"&t# tr"bi" %,

  aib, &o"r"n(, at>t $" ori/onta#, &>t +i $" v"rti&a#,-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  38/53

  Indicatorii $r"/"nta(i !ai %% %" "#abor"a/, 0n r!,toar"a ordin"'

  a) %" for!#"a/, obi"&tiv"#" &ar" tr"bi" %, aib, n &ara&t"r &on&r"t

  o$"ra(iona# +i %, fi" 0n %tr>n%, #",tr, & nit,(i#" d" &on(intr"/#tat" 0n r!a ana#i/"i #oi&" +i $"daoi&" a a&"%tia*

  b) %" o$t"a/, $"ntr %trat"ia $"daoi&, ada$tat, #a obi"&tiv"#" +i

  &on(int# a&tivat-

  c) %" %tabi#"%& !oda#it,(i#" +i in%tr!"nt"#" d" "va#ar"*

  d9 %" "+a#on"a/, 0n ti!$ %ita(ii#" d" in%trir"

  Etapele# secven@ele n"i #"&(ii %nt. 0n "n"ra#. r!,toar"#"'

  &a$tar"a at"n(i"i

  orani/ar"a a&tivit,(ii

  v"rifi&ar"a t"!"i

  "nn(ar"a obi"&tiv"#or

  $r"dar"a noi#or &no+tin("*

  fi2ar"a a&"%tora

  tran%f"r# &no+tin("#or

  t"!a $"ntr a&a%,

  Criteriul de optimalitate precizeaz(:

  di%trib(ia %tandard"#or d" &on(int d" #a niv"# !ini!a# #a niv"# !a2i!a#

  r"$arti(ia a+t"$tat, %a d"/irabi#, a $"rfor!an("#or "#"vi#or %a !od#

  d" r"a#i/ar" ;di%trib(i"9 a $"rfor!an("#or r"#ativ"-

  Calit(@ile unui proiect de lec@ie:

  %, of"r" o $"r%$"&tiv, #oba#, +i &o!$#"t, a%$ra #"&(i"i*

  %, aib, n &ara&t"r r"a#i%t*

  %, fi" %i!$# +i o$"ra(iona#*

  %, fi" f#"2ibi#* %, fa&i#it"/" r"a#i/ar"a obi"&tiv"#or %$"&ifi&"-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  39/53

  PROIECT !E LEC.IE

  I% !ate de identi"icare

  Data

  C#a%a

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  40/53

  &% Instrumente complementare

  'emplul AFI2A !E CARACTERIARE

  PSIO>PE!AGOGIC- A ELE,*L*I

  I- Dat" $"r%ona#"--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dat" d" %tar" &ivi#, ;tata. !a!a9--------------------------------------2. nt-------------------------------

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ--

  III- Dat" a%$ra !"di#i fa!i#ia#1- Fa!i#ia---------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Cara&t"ri%ti&i#" vi"(ii d" fa!i#i"--------------------------------------------------------------------5- Grad# d" int"rar" a "#"v#i 0n fa!i#i"-----------------------------------------------------

  6- At"n(ia a&ordat, for!,rii &o$i##i---------------------------------------------------------------7- Inf#"n(" "2trafa!i#ia#"--------------------------------------------------------------------------------8- A&(ini a#" +&o#ii 0n &o#aborar" & fa!i#ia--------------------------------------------------

  IV- Dat" a%$ra +&o#arit,(ii1. Sita(ia +&o#ar,--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Grad# d" int"rar" a &o$i##i 0n +&oa#,----------------------------------------------------------------3. S&&"%" d"o%"bit" #a &on&r%ri. o#i!$iad". &o!$"ti(ii-----------------------------------------4. A&tivitat"a 0n &"r&ri#" d" "#"vi-------------------------------------------------------------------------------5. Pr"o&$,ri 0n afara +&o#ii----------------------------------------------------------------------------------------6. Fa&tori "2$#i&ativi ai r"+it"i %a n"r"+it"i +&o#ar"-----------------------------------------------7. R"&o!and,ri $"ntr a!"#iorar"a niv"##i d" $r",tir" +i "d&a(i"JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  V- Dat" a%$ra %tr&trii $%i3o#oi&"1- Cara&t"ri%ti&i#" $ro&"%"#or int"#"&ta#"a9 M"!oria

  - vit"/a d" !"!orar" a &no+tin("#or ;ra$id,. !"di". #"nt,9------------------------- drata $,%tr,rii &no+tin("#or ;d" #n, drat,. !"di". d" %&rt, drat,9-- R"$rod&"r"a &no+tin("#or ;fid"#,. &r"atoar". & difit,(i9-----------------------

  b9 I!aina(ia- for!"#" i!aina(i"i ;r"$rod&tiv, %a &r"atoar"9&9 G>ndir"a

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  41/53

  - &a$a&itat"a d" a ti#i/a o$"ra(ii#" >ndirii ;ana#i/a. %int"/a. &o!$ara(ia.ab%tra&ti/ar"a. "n"ra#i/ar"a. &on&r"ti/ar"a9----------------------------------------------

  - o$"ra(ii#" in%tr!"nta#" ;a#orit!i&a +i "ri%ti&a9----------------------------------------- $r"do!inanta >ndirii ;&onv"r"n(a %a div"r"n(a9----------------------------------

  d9 Li!ba#

  -...............................................................................................................................vo#!# vo&ab#ar#i ;boat. %,ra&. !"di9------------------------------------------------------ for!a d" #i!ba ;&on&r"t. &ont"2ta#. !ono#oat. dia#oat9------------------- #i!ba# "n"ra# ;&o"r"nt. in&o"r"nt. "2$r"%iv. in"2$r"%iv "t&9--------------- &on%tr&(ia id"i#or 0n &adr# &o!ni&,rii & ad#(ii +i 0ntr" &o$ii

  ;"2$ri!ar" boat, 0n id"i. %,ra&,9--------------------------------------------------------"9 At"n(ia

  - %tabi#itat"a at"n(i"i 0n ti!$# 0nv,(,rii ;#a +&oa#,. a&a%,9--------------------------- %tabi#itat"a at"n(i"i 0n o individa# +i 0n r$------------------------------------------- &on&"ntrar"a at"n(i"i 0n ra$ort & an!i(i fa&tori $"rtrbatori

  ;f- bn,. bn,. %#ab,9----------------------------------------------------------------------------------- di%trib(ia at"n(i"i 0n ti!$# or"#or ;f- bn,. bn,. %#ab,9----------------------------

  4- Cara&t"ri%ti&i d" $"r%ona#itat"a9 tr,%,tri t"!$"ra!"nta#"

  - !obi#itat" ;ra$id,. !"di". #"nt,9---------------------------------------------------------------- %tabi#itat"a &ondit"i ;%tabi#. in%tabi#9----------------------------------------------------------- int"n%itat"a r"a&(ii#or ;r"(int. "2$#o/iv9-------------------------------------------------------- r"/i%t"n(, #a "fort ;r"/i%t"nt. obo%"+t" +or9-----------------------------------------------

  b9 tr,%,tri d" &ara&t"r

  - %o&iabi#itat"a----------------------------- &a$a&itat"a d" &o!ni&ar"------ -- -- %$irit d" $ri"t"ni"--------------------- %in&"ritat"------------------------------- r"%$"&t fa(, d" ad#t-------------- $o#it"("----------------------------------- %i!( d" ordin"------------------------- 3,rni&i" ---------------------------------- r"%$"&t $"ntr !n&, ----------

  &9 a$titdini- int"r"%"------------------ 0nina(ii- --------------- $r"o&$,ri------------- a$titdini---------------- Ta#"nt--------------------

  VI- R"&o!and,ri ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  42/53

  'emplul FI2- !E CARACTERIARE PSIOPE!AGOGIC-

  I% !ate personale

  1- N!"#" +i $r"n!"#"---------------------4- Lo +i data na+t"rii---------------------5- Do!i&i#i#----------------------------------------6-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  43/53

  III% !ezvoltarea "izic( 'i starea s(n(t(@ii1-Caractristici al z-"ltrii +izic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *$ 34"ln-iri0a9 ant"rioar" intr,rii #a +&oa#, -----------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  b9 $" $ar&r%# +&o#arit,(ii-------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  $ D+icin&, 5anica#!ri (snz"rial, "t"rii)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I,% Particularit(@i ale de?utului 'colarit(@ii

  %$ Pr2tira c"#il!l!i #ntr! a -ni 'c"lara9 d"/vo#tar"a !otiv"#or +i int"r"%"#or d" &noa+t"r"---------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  b9 &a$a&itat"a d" a "f"&ta a&(ini $ra&ti&" +i !"nta#" -------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  &9 rad# d" ind"$"nd"n(, a# $ro&"%"#or int"#"&ta#" ------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *$ Si#t"at"l"2ii al c"n!iti0

  $o/itiv,. ad"&vat, 0n&"$"rii +&o#arit,(ii* n"ativ,. n"ad"&vat, 0n&"$"rii +&o#arit,(ii-

  $ Insr&ia in+l!6!l s"licitril"r 'c"lar0a9 &ara&t"ri%ti&i favorabi#" d" int"rar" a &o$i##i 0n a&tivitat"a +&o#ar,---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  b9 &ara&t"ri%ti&i n"favorabi#" int"r,rii &o$i##i 0n a&tivitat"a +&o#ar, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  44/53

  ,% Rezultatele o?@inute de elev%$ Rz!ltat la 3n-&t!r

  Grafi& #oba# ;$" a%"9

  C#a%a

  M"dii I II III IV1?

  @

  8

  7

  C#a%ifi&atn:N

  *$ Crc!ri +rc-ntat l-

  C#a%a = C"r R"/#tat"#"'$ Partici#ara la c"nc!rs!ri 'c"lar 'i 6tra'c"lar

  C#a%a = Con&r%# R"/#tat"#"'

  /$ Acti-itata in#nnt a l-!l!i0 Cit"+t" %$#i!"ntar din !ana#* R"/o#v, $rob#"!" 0n $#%* Cit"+t" +i a#t" &,r(i* A#t" o&$a(ii ;$#a%ti&". !/i&a#". %$ortiv". &or"rafi&"9---

  ,I% Procesele conitive 'i stilul de munc( intelectual(

  %$ Caractristici al +!nc&ii sns"ri"7#rc#ti-0 $r"do!in, !oda#itat"a vi/a#, d" r"&"$(i" a infor!a(i"i* $r"do!in, !oda#itat"a aditiv, d" r"&"$(i" a infor!a(i"i* $"r&"$(i" dif/,. %$"rfi&ia#, a !at"ria##i d" 0nv,(ar"* $"r&"$(i" &o!$#"2, ;%$irit d" ob%"rva(i"9.

  *$ Ni-l!l intli2n&Int"#i"n(,foart"

  Int"#i"n(,bna

  Int"#i"n(,!"di"

  Int"#i"n(,%&,/ta

  Int"#i"n(,%b #i!it,

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  45/53

  3. M"ria0Foart"bn,

  Bn, M"di" S#ab, Foart"%#ab,

  /$ Ia2ina&ia

  %,ra&,*

  boat,*

  r"$rod&tiv,*

  r"$rod&tiv)&r"ativ,*

  $"ntr a&tivit,(i t"3ni&"*

  $"ntr a&tivit,(i #it"rar)arti%ti&"-

  1$ Li4a8!l

  )Vo&ab#ar# boat*)"2$ri!ar"fr!oa%, +i &or"&t,

  ) E2$ri!ar"+oar, +iCor"&t,

  )Vo&ab#arr"d%*)"2$ri!ar"r"oai"

  )Vo&ab#arfoart" %,ra&*)"2$ri!ar"in&or"&t,

  8- Stil!l !nc

  a9 C! #&r"a/,' %i%t"!ati&. rit!i&. orani/at* in"a# & f#&ta(ii 0n %a#tri* n"#i"nt. &o$ia/, t"!"#" d" #a a#(ii. a+t"a$t, %, i #" fa&, $,rin(ii*

  !ari #a&n" 0n &no+tin(". r,!>n" 0n r!, #a 0nv,(,tr, +i #a a#t" a&tivit,(i* a#t" !"n(ini-

  b9 S>rin(a'

  Foart"%>rin&io%

  D" obi&"i%>rin&io%

  P(in%>rin&io%

  N"%>rin&io%

  &9 atono!i". &r"ativitat"' inv"ntiv. & !anif"%t,ri d" &r"ativitat"* !anif"%t, n"ori ini(iativ,. ind"$"nd"nt,* %" &onfor!"a/, d" r"#, !od"##i $ro&"d"a/, rtini"r*

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  46/53

  n"%ir. d"$"nd"nt. f,r, ini(iativ,* a#t" &ara&t"ri%ti&i

  ,II% Conduita elevului la lec@ie 'i 6n clas(%$ C"n!ita la lc&i at"nt. $arti&i$, a&tiv. & int"r"%* at"n(ia +i int"r"%# in"a#". f#&tant"* d" obi&"i $a%iv. a+t"a$t, %, fi" %o#i&itat* $r"/"nt n!ai fi/i&. & fr"&v"nt" di%tra"ri-

  *$ P!rtara 3n 2nral0 "2"!$#ar,. ir"$ro+abi#,* &or"&t,. &viin&ioa%,. bn,* & abat"ri &o!$orta!"nta#" rav". d"viant,-

  ,III% Conduita 6n rupD interarea social( a elevului

  %$ Partici#ara la -ia&a 2r!#0 !ai !#t r"tra%. r"/"rvat. i/o#at. $(in &o!ni&ativ* $arti&i$, #a a&tivitat"a d" r$ n!ai da&, "%t" %o#i&itat* "%t" 0n &onta&t & r$#. %" int"r"a/,. dar $r"f"r, %ar&ini#" "2"&tiv"* &at, a&tiv &onta&t# & r$#. %o&iabi#. &o!ni&ativ. %tabi#"+t" +or r"#a(ii.

  vin" & id"i +i $ro$n"ri* a&tiv. %o&iabi#. &o!ni&ativ. & ini(iativa. bn orani/ator +i ani!ator a# r$#i-

  4- C! st -z!t c"l2i0 bn %"n%ibi#. t" 0n("#"i +i t" 0!$ri"t"n"+ti +or & "#* bn &o#". %,ritor #a n"voi". t" $o(i ba/a $" "#* $r"o&$at !ai !#t d" %in". individa#i%t. "oi%t-

  $ C"l2ii 3l a#rciaz #ntr!0 r"/#tat"#" #a 0nv,(,tr,* $"rfor!an("#" "2tra+&o#ar"* $"ntr &, "%t" $ri"t"no%. a$ro$iat-

  I% Tr(s(turi de personalitate%$ T#rant!l0

  $t"rni& "2t"riori/at. i!$#%iv. n"%t,$>nit. in"a#. iritabi#. n"ori ar"%iv.a&tiv. r"/i%t"nt #a %o#i&it,ri. & t"ndin(" d" do!inar" a a#tora*

  "2t"riori/at. "n"ri&. vioi. !obi#. "&3i#ibrat. +or ada$tabi#. vorb,r"(.ra#iv. n"%tatorni&*

  &a#!. &ontro#at. r"(int. #"nt. n"ori n"$,%,tor. !ai r" ada$tabi#.r"/i%t"nt #a %o#i&it,ri r"$"titiv"*

  3i$"r%"n%ibi#. int"riori/at. r"tra%. n"%ir. an2io%* ti$ &o!binat-

  *$ E"ti-itat0

  foart" "!otiv. "2&"%iv d" ti!id. "!o(ii#" 0i $"rtrb, a&tivitat"a*

  "!otiv. dar f,r, r"a&(ii d"/ada$tativ"*

  n""!otiv. 0ndr,/n"(-

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  47/53

  $ Dis#"zi&i a+cti- #r"inant0

  v"%"#. o$ti!i%t*

  !ai !#t tri%t. d"$ri!at-

  /$ 9ns!'iri a#tit!inal0

  #&r"a/, r"$"d". r"/o#v, +or +i &or"&t %ar&ini#" d" 0nv,(ar"*

  r"/o#v, &or"&t. dar &on%!, !ai !#t ti!$ +i inv"%t"+t" !ai !#t, "n"ri"*

  #&r"a/, r"oi. & "rori. n %" 0n&adr"a/, 0n ti!$-

  1$ Trst!ri caractr 3n -nir0

  a9 atitdini fa(, d" !n&,'

  $o/itiv"

  n"ativ"b9 atitdini fa(, d" a#(ii'

  $o/itiv"

  n"ativ"

  &9 atitdini fa(, d" %in"'

  $o/itiv"

  n"ativ"-

  COPIII

  C* CERIN.E E!*CATI,E SPECIALE

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  48/53

  PROGRA/ !E INTER,EN.IE PERSONALIAT

  Su?iectul# Elevul: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  ,Krsta: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Clasa: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !ianostic medical: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !ianostic psioloic: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Concluzii#rezultate o?@inute 6n urma evalu(rii ini@iale:

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !omeniul deinterven@ie

  O?iectiveenerale deordinterapeutic

  O?iective de6nv(@areopera@ionale

  Strateii deinterven@ie

  Criterii deevaluare

  !urat(: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  C*P!!!

  C C'+!-' 'CA,!7' P'C!A/'

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  49/53

  FI2A !E E,AL*ARE CONTIN*-

  A ELE,ILOR C* CES

  Numele 'i prenumele elevului: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Clasa: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!ata na'terii: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Certi"icat C%P%C% nr% HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH din HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !ianostic medical: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !ianostic psioloic: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !ianostic educa@ional: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Tipul 'i "orma de 'colarizare: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  E,AL*AREA NI,EL*L*I !E !E,OLTARE A ELE,*L*I +N PERIOA!A

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Interarea 6n colectivul clasei 'i al 'colii

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Adaptare 'colar(

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Evolu@ie comportamental(

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !ezvoltare psioloic(

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Nivel de dezvoltare intelectual( 'i de asimilare a cuno'tin@elorHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Prores 'colarHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Recomand(ri psiopedaoice de orientare 'colar( 'i pro"esional(

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  50/53

  O?serva@ii

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Coordonatorul Comisiei Interne de Evaluare Continu( HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Pro"% psiodianostician: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPro"esor !iriinte: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Pro"esor Educator: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Pro"esor terapii speci"ice: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !irector HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  /edic: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Asistent social: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  !ata#nr% 6nreistr(rii HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  Numele pro"esorului#psiopedaoului HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  51/53

  C*P!!!C C'+!-' 'CA,!7' P'C!A/'

  FI2A PRI,IN! TRASE*L E!*CA.IONAL

  Nume 'i prenumeMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%%%!ata na'teriiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGr(dini@a#2coalaMMMMMMMMMMMMMGrupa#clasaMMMMMMMMMM%%%AdresaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPromovat: da#nu MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPre(tire pre'colar( Br(dini@(D centre de zi cu componen@( educa@ional( ; se vorpreciza: denumirea institu@ieiD tipul proramului 'i rezultatele o?@inute:

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%Activit(@i Binclusiv 'colare de spriin anterioare 'i prezente:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAprecieri asupra comportamentului 6n timpul activit(@ilor 'colare anterioare 'iprezente:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI% Aten@iaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

  II% /otiva@ia de 6nv(@areMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

  III% Receptivitatea de 6nv(@areMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%%

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

  I,% Participare 'i implicare Bpentru di"erite tipuri de 'colarizare

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMM%MMMMMMMMMMMM%%

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%%

  ,% Rela@ii sociale reciproce Bcu pro"esoriiD coleiiD cu personalul auiliar din 'coal(

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  52/53

  ,I% Nivelul de adaptare la cerin@ele activit(@ilor 'colare

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

  MMMMMMM%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

  Aprecieri asupra modului de pre(tire a lec@iilor elevului Bcu spriin#"(r( spriinMMMMMMMMMMMM%%%

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

  MMMMMMMMMMMMMMMMMM%

  Comportamentul 6n a"ara 'colii MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%%

  RECO/AN!-RI Bse ?i"eaz(:

  Gr(dini@( 2colarizare la domiciliu Gr(dini@( special( Frecven@( redus( 6n rupa sau clasa

  special(2coal( eneral( compact( 6n 'coala eneral(2coal( eneral( cu pro"esor despriin

  Liceal#pro"esional de mas(

  2coal( eneral( cu curriculumadaptat

  Liceal#pro"esional special

  2coal( special( Alte servicii#prorameEduca@ionale

  !ata complet(rii:Semn(turaD

  !irectorD

 • 7/24/2019 Document Practica PIPP ANUL 2

  53/53

  &I&LIOGRAFIE GENERAL-

  CURRICULUM NATIONAL. MEN ) CNC. B&r"+ti. 1

  C"r3it. Ioan. V#,%&"an. La/,r ;&oord9. Cr% d" $"daoi". TUB. B&r"+ti.

  1

  Cri+an. A#"2andr ;&oord-9. Crri! +&o#ar- G3id !"todo#oi&. B&r"+ti.

  MEN. ISE. 18. CNC

  I&. Ro!i(,. Mana"!"nt# +i "%tin"a a%"i d" "#"vi. Editra Po#iro!. Ia+i.1

  Mano#"%&. Marin. Crri! $"ntr 0nv,(,!>nt# $ri!ar +i $r"+&o#ar. Editra

  CREDIS ) Univ"r%itat"a din B&r"+ti. B&r"+ti. 4??6

  P,n E!i#. Poto#"a Dan ;&oord9. P"daoi". Editra Po#iro!. Ia+i. 4??4*

  Poto#"a Dan ;&oordonator9. Prora!" +&o#ar" $"ntr di%&i$#in"#" $%i3o#oi&" +i

  $"daoi&". Con%i#i# Na(iona# $"ntr Crri!. 4??4

  Poto#"a. Dan T"oria +i !"todo#oia obi"&tiv"#or "d&a(iona#". 0n Cr% d"

  $"daoi". TUB. B&r"+ti. 1

  Prora!"#" d" $ra&ti&, $"daoi&,. Fatat"a d" P%i3o#oi" +i nt#

  $r"niv"r%itar. CNC. B&r"+ti. 4??5