dopady oze ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v eu

of 30 /30
1 Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU www. ceps. cz L. Petráňová, Poděbrady 22.3.2006

Upload: vonda

Post on 14-Jan-2016

29 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU www. ceps. cz L. Petráňová, Poděbrady 22.3.2006. Rozvoj větrné energie v Německu. Generation of wind-power inside the control area of VE-T in 2003. Installed capacity of wind-power in the end of 2003: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

1

Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

www. ceps. czL. Petráňová, Poděbrady 22.3.2006

Page 2: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Rozvoj větrné energie v Německu

Page 3: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

0

50

100

150

200

10

21

0

41

0

61

0

81

0

10

10

12

10

14

10

16

10

18

10

20

10

22

10

24

10

26

10

28

10

30

10

32

10

34

10

36

10

38

10

40

10

42

10

generated wind-power [MW]

nu

mb

er

of

ho

urs

Generation of wind-power inside the control area of VE-T in 2003

Installed capacity of wind-power in the end of 2003:about 5.300 MW

Maximum of generated wind-power:4277 MW (15.12.2003 at 6 a.m.)

Page 4: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Page 5: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Page 6: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

ČEPS a obnovitelné zdroje Energetika je součástí ekologie a proto

nemohou stát proti sobě Je nutné více využívat obnovitelné zdroje Podpora OZE je užitečná a nutná Ceny elektřiny porostou, neboť zásoby

fosilních paliv budou vyčerpány Rozpory vznikají hledáním nových cest

Page 7: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Co je třeba současně řešit?

-bezpečnost dodávky ochranu životního prostředí -liberalizaci trhu -zamezení nekontrolovatelného cenového

růstu elektrické energie

Page 8: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Výroba PS ZákazníkDS

Výroba PS DS Zákazník

1)

2)

Možné strategie výrobce prodeje energie z OZ:

Výrobce dodává zákazníkovi a inkasuje zelený bonus:

300 MW-zelený bonus, PPS použije cca 90% z 300 MW, tj cca 270 MW

0-100%PpS

60 MW0-100%Pps z 240 MW

z 300MW

na ztráty

300MW dodávka , 240 MW odchylka, obvykle dražší než regulační energie

Výrobce dodává energii na krytí ztrát do PS

Page 9: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Hořké cesty k novým technologiím: Výroba bionafty používající slunečnicový olej

znamená o 18%vyšší potřebu fosilních paliv pro její výrobu, než bionafta poskytne

Vysoká energetická náročnost vodíkových článků

Nízká účinnost přeměny solární energie Nízká energetická účinnost větrných

elektráren

Page 10: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

A co dál v EVROPĚ ?Připojování dalších zemíHledání nových zdrojů energie Hledání principů společné tarifní politiky

Page 11: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

UCTE

Maintain the security of operation in the interconnected power system supplying

23 countries 450 Million people 2500 TWh: 16% of world consumption

Page 12: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

?

Existují limity pro společnou synchronní zónu?UCTE Analysis of synchronous extensions with:

• CIS

• Mediterr. Ring

LI

Baltics, Belarus, Ukraine, Moldavia, Russia, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Khirgisia,

Tajikistan, Mongolia

Page 13: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

UCTE-IPS/UPS Study

power systems of UCTE

power systems of IPS/UPS

other power systems

The worlds largest synchronous system:13 time zones approx. 850 GW installed capacity approx. 700 million customers

The challenge: One “heart beat” from Lisbon to Vladivostok

Page 14: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

FR

DZ

TN

MA

ES

HRSL

ITBH

FY

YO

GR

TQ

EGLY

JO

SY

BG

RO

CZ

BEDE

PL

AT HU

SK

GB

PT

NL

CH

IE

LI

SH

IRK

AS

IRN

The Meditteranean Ring

Page 15: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

The strategy of UCTE in the region is

a step by step approach:UCTE Strategy in MedringStudy of the connection of LEJSL countries

(2006 if everything goes right) Study of the connection of Turkey alone

(2008 if anything goes right) Then study for the loop around the

Mediterranean sea

Page 16: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Nové aspekty provozu systému UCTE:

provozní důsledky větrných elektráren (zvláště v Německu), propojení dvou synchronních zón UCTE, plné obchodní využití přenosové sítě (více deficitních

oblastí, transport elektřiny je zdarma)

=> kriticky ovlivňují provoz systému UCTE (Benelux, Německo, střední Evropa).

připravovaná východní propojení (IPS/UPS nebo „pouze“ Ukrajina a Moldavsko) by dále zvýšila složitost provozu rozsáhlých soustav

Page 17: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Reakce: EU/DGTREN Bezpečnost dodávek / její nezabezpečení je politickým tématem v EU (viz Evropské legislativní iniciativy)

Britské presidentství: „Elektrické sítě mají velký význam z hlediska důsledků jejich provozu a má proto ekonomický smysl o nich uvažovat z celosystémového (evropského) pohledu………Zřídit rámec nebo plán plně integrované sítě v příštích deseti letech.

Snahy o sjednocení světa TSO: harmonizace kompetencí národních regulátorů, důraz na právně prosaditelné technické standardy, prosazování regionálního přístupu

Page 18: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Reakce: Francouzské memorandum pro revitalizaci Evropské energetické politiky s ohledem na udržitelný rozvoj (24/01/2006)

„Francie navrhuje, aby EU ustanovila koordinační centrum pro výměnu informací mezi různými TSO působícími v každé členské zemi, což by upevnilo bezpečnost fungování elektrického systému, podpořilo přeshraniční výměny a zároveň pomohlo kontrolovat toky na úrovni všech členských zemí“

Page 19: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

“ DGTREN 8. březen 2006

„Evropské Centrum pro energetické sítě“ by mohlo rovněž přivést provozovatele sítí dohromady do formálního orgánu který by pomáhal při vypracování Evropského kodexu přenosové soustavy.“

Reakce: „Green Paper

Page 20: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Reakce: International Energy Agency, prosinec 2005, studie o posledních výpadcích sítí ve světě

„Je požadováno koordinované hodnocení bezpečnosti a řízení v reálném čase“

„Přesné informace v reálném čase jsou nutné pro efektivní přípravu na havarijní situace“

Návrh NERC a DoE senátu USA, únor 2006: …zavést monitorovací systém v reálném čase, který by v rámci všech propojení v USA mohl poskytnout téměř okamžitý obraz o „zdravotním stavu“ přenosové soustavy

Page 21: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Bude filozofie decentralizovaného řízení a spoléhání se na spolupráci mezi TSO dostatečná pro příští IEM?

Neměla by zúčtovací centra mít větší pravomoc, obdobně jako v USA v rámci NERC?

Všechny informace, které nejsou citlivé z obchodní stránky se mají stát dostupnými pro všechny partnery

Reakce: DG TREN: Studie o technických a bezpečnostních pravidlech evropské elektrické sítě – únor 2006:

Page 22: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Hlavními úkoly koordinačního centra by byla koordinace

údržby (koordinace provádění plánovaných odstavení prvků soustavy pro předcházení výskytu přetížení v síti a úzkých míst na přeshraničních profilech)

denní předpovědi míst přetížení sítě (úzkých míst) (day-ahead congestion forecast-DACF)

postupů ve stavech nouze vývoje struktury přenosových soustav pro předcházení výskytu

úzkých míst a posílení kapacit pro obchod s elektřinou v oblasti propojených soustav regionu UCTE

sledování provozu propojeného systému regionu UCTE v reálném čase, jeho hodnocení a transparentní poskytování těchto údajů TSO

Page 23: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Proč OCC? Jak ho implementovat? Základní účel OCC: nezávislá organizace sloužící

všem zúčastněným TSO. Organizovat aukce v regionu zajistit výměnu provozních informací (také v reálném

a téměř reálném čase) které jsou důležité pro bezpečnost synchronního systému, pod podmínkou plné transparentnosti

Upevnit privilegované postavení regionu CENTREL v evropské komunitě TSO

Založit OCC jako právnickou osobu, podnikatelský subjekt. Členství podmíněno členským poplatkem nebo nákupem akcií………..

Page 24: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Navrhované umístění Centra Praha na rozhraní mezi „starou“ a „novou“ Evropou,

křižovatka systému UCTE

Výborné letecké spojení (nejrychleji rostoucí letiště ve střední Evropě), a dobré regionální dálniční a vlakové spojení (snadná dostupnost Bratislavy, Berlína, Vídně, Mnichova…)

tradice: Praha byla sídlem CDO více než 40 let

velká mezinárodní komunita ve městě

Page 25: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Evropský regulační úřad Sjednocování pravidel Sjednocování tarifů

Důsledek: ovlivňování cen regulovaných činností v členských státech

Členské státy zatím proti

Page 26: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Směrnice 89/2005 ze dne 18. ledna-SOSo opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury

Dostatečná úroveň výrobní kapacity Dostatečná rovnováha mezi nabídkou a

poptávkou Vhodná úroveň propojení mezi členskými státy

pro rozvoj vnitřního trhu.

Page 27: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Udržování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou-článek 5 Členské státy požadují po provozovatelích PPS,

aby zajistili dostupnou přiměřenou úroveň výrobní rezervní kapacity pro účely udržování rovnováhy nebo přijali rovnocenná opatření vyplývající z trhu

Page 28: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Provozní zabezpečení sítí-článek 4 Členské státy požadují, aby provozovatelé

přenosových sítí náležitou úroveň provozního zabezpečení sítí.

PPS musí k tomuto účelu udržovat náležitou úroveň technické přenosové rezervní kapacity pro provozní zabezpečení sítí a spolupracovat s dotčenými provozovateli, s nimiž jsou propojeni

Page 29: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung

Investice do sítí-článek 6 Členské státy vytvoří regulační rámec, který 1. poskytuje provozovatelům PPS investiční

signály k rozvíjení jejich soustav2. Usnadňuje údržbu a v případě nutnosti

obnovu těchto soustav

Tato směrnice musí být zavedena do národní legislativy do 24.2.2008

Page 30: Dopady OZE ,nové legislativy a otevření trhu na provozovatele přenosových soustav v EU

Datum Vortragsthema • Autor • Abteilung