Transcript
Page 1: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

„ ”

1. :

, , , 35064.37.70 - .

2. : – „ ” , 824033568

3. :3.1.

: ”.

. , . ,

.

, .

, ,.

3.2. . , 35064.37.70 -

. . 35064.37.70 III - 296. - ” 40+288 – .

3.3. ” „ ”

( ) ( ) .

, :1. , :

Page 2: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

1+1 , , ,

), , ,;

( ); ( ) ;

( );;

; ( ) ;

, ; ,.

2. III-296 „ – ” km 40+288 , .

3. . ,

. , , ,

.4. ;5. , , ,

;6. ;

7. , .3.4. „ ” „

35064.37.70 - . III - 296 „ . - ” 40+288 – .

, , 24.09.2013 .

25.09.2013 . :

. . 23.: 0570-82032.

: . : 0879 – 298- 707

Page 3: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

4. :

4.1. :

. I- , . 137, . 1 .

, :

- ;

- I – 1971 29 2009 . .

:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ( );

5. ( ).

.

.

, , I – 1971 29

2009 . .

3 : , . . –

PVC . . -

Page 4: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

, . – , .

.

4.2.

:

- , ( ).

- 6 , , , ;

- I – 1971 29 2009 . .

- , .

( ). 35064.37.70, . ,. " .

, - , 1.0 (1.0 / 0.6 ),

( ). ( ),

( ) : 1+1 ,

, , ), , ,

; ( );

, , ) - , ( .

); ( );

( ) .

1. :

Page 5: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

, :

1.1. :

;

( ) 1.0 / 0.6 ;

( .

1.2.,

.. = 0.6 .

(min-max) 6 bar15<= 220 Bar r1500 Sm3/h250 kW

Page 6: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

1.3.A :

. ..

1.4. ::

- – 1 - – 1

, , . 75Db(A)

, . , 20% LEL (Lower Explosive Limit).

, . ,

. , 20% LEL (Lower Explosive Limit) 40%

LEL(Lower Explosive Limit). , ..

2. ( ) ., , II

. 1 , 20 3.

:1. ;2. ;3. ;4. .

:1. ;2. , ;3. , ;

„ ” ..

3. :

22.0 .:

Page 7: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

22.0 ST316L

33.022.0

1.0 .:

1.0 PE-HD, SDR11, PN 10

1.31.0

0.6 .

0.6 , PE-HD, SDR11, PN 10

,

0.780.6

.92 6 “ 0.51.6 =0.6 .

Qmax=3000 .m3 ( , 20 ). .

, 2 2 .87, .3

, ( ).

: 0,8

. . “ ",

0,3 . .

Page 8: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

( ) , . ,

, :

1kV 1,1 35kV

0,2 0,2 0,5 0,6 0,2

.

:

1

1

( ), 1.0 / 0.6 , ( 1 ).

/ /. ,

. , .

, , .

4.3. : .

:

- 3 ;- 4 , .- 4 2003 . ,

( ., , . 76 2003 .; ., . 79 87 2003 .; ., . 14 2004.),. 17 22.02.2005 .

- 4/22.12.2010 . , ;- 4 , . 99 09 11 2004 .;

Page 9: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

-, ” ( ), , .67 02.08. 2004 .;

- - I -1971 2009 .;- ;- .

:

( ). :

- ( ) 1 . 20/200, ;

- 20kV;- 20/04-800kVA.-

. . 20kV .

.

.

1. :

( ) . 20kV " " . : 1 .

20/200 2 . -20, 3 . 24kV/5kA, 6 . -20 .

3m 140mm. 140mm .

, 40/4mm.

R 10 , 63 63 5mm, 1500mm. 1320mm

. " " 100x50 .

2. 20/04-800kVA

Page 10: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

“ ” .,

.. 20kV / /,

20kV.

- – 20 V: ( , ), SM-6 20 kV Merlin Gerin - Schneider

Electric – , , « » (GBC-B) .

SM-6 /, , .

( ). .,

( , ). SM-6 , .

.

- :

» 1 50 mm2, , . ,

« ».

, .

- – 0,4 V: 800 ,

2 3 (2 185 mm2).. NS 1250N Micrologic2.0 , 1000/5

– , 10/118. 8 . 400A.

2 120kvar - step 6x20»..

Page 11: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

- : – ,

, . 220V ” ”.

, . 40/4 0,8 .

5 , 10 . 2000/500/4,

. 0,2 . 0,6. ,

, . 40 4 .

.

- : 2 95+50 2

, / */, 5 16 2 / /

, -03.00.00.01.

10 . 0,3 . ,

. ., ,

, . „ ”. .

. ( ) 0,6 .

, .

- : 14 „ “,

-03.00.00.01. NOVA PRO 2x55W.

- : 3 : ,

. .

Page 12: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

B. I -1971–

4/22.12.2010 . , 5.3, .

GROMOSTAR – G45, 8 , -01.00.00.01..

40 4 ..

. -01.00.00.01.

63/63/6 -2.5 . 3.0 ( ) 3.0 .

. - , .

364.0-94 ( .13.2.2.2.) 3 , .

.1705 .1706 3 .

.

,

..

, , ,, ,

0,8 - .

:

- 4/22.12.2010 – , ;

Page 13: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

- 1000V.

-, ” ( );

- - I -1971 2009 .

4.4.

.

, I -1971 – , 4 , .

. 63 .

. 20 . 243 63 , PN 6 .

:

0.6q = 0.25 q + 0.012 q

80 .

- , .

, ,

. – NaOCI

. .

40 , .

Page 14: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

, 24 , 48

., ,

. . , 0,1%

. .

0,1% 0,3- 0,4.

: 1,15 – 1,20.

. .

”. /

. , . .

. ..

. PVC 110 .

: = Q .

Qww = k DU , = 0.7 – :

DU DU

1 . 1 0.50 0.502 1 0.35 0.353 50 1 0.90 0.90

Qww = 0.7 = PVC 110 i = 0.0 , Q = ,V=

Page 15: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

3 ..

. :

= 0.03 0.9 = 35.80 . 20 . Q = 35.8 20 60 = 42960 . F= ., . : L = .

IV= : „ 5.3”, .611, .3.

„ ” 10 . DN 100, ”/ 2 75 .

.180, .1 I -1971 3 . , 10 ,

. .181, .1 -1971 . .182, .3

. :

V= /10 3 / - /3 2.3 / = 108 – 24.84 = 83.16 .

.183, .1 – 24 . , :

Q = 24 3600 2.3 = 198.72 . , .

50 . . .

- DN 150.

50 . . . DN100 ”/ 2 75/,

.

4.5. :

1. : 35064.37.70 – . .

, .

2. : – 296 „ – ”.

Page 16: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

- 296 / . / .-9 -296

, . 6, . 1 .

2.1. .,

1 2000 . 2 2004 . .

1970 . „ ”.

2.2. .,

, .

2.3. .,

296, .

2.4. :2.4.1. - „

”/2003 .,

, “ ” = 200 .

min = 40 , .

= 200 . 6.3 . 2 ,

( ).

:- - 4 – = 1200 - - 5 – = 1000 - - 40 – = 500

2282-83 .

Page 17: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

4132, 4435 15783/83.

2.5. :

. 1 17.01.2001 . .

2 17.01.2001 . .

18 23.07.2001 . .

, 1517 „ . , , ,” 16102 „ , . ”

EN 12899-1 „”.

2. 35064.37.70 - . III-296 „ . - ” 40+288 -

1. : 4 21.05.2001 .

, , .

: 1 2000 . - .

35064.37.70 - . .

III - 296 „ - ” 40+288 - .

. 137, . 1, . 3 . .

2. : III -296 „ ”.

, , . 4,00 , „ . ”.

8.00 , .

Page 18: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

„ ” „ ” - .

„ ”, – 35064.37.70- . III-296, 40+288- ,

. -03-274/06.08.2013 . 6 06.08.2013 . 35064.37.70 III-296 40+288- .

2.1. . 1 26

2000 . .

1970 , .

2.2. .,

, . 0,5 % 2,5 %.

2.3. .

, III 296, .

2.4. : „

” /2003 .

, , “ ”

= 200 .

min = 30 , .

= 210 .

:

- - 4 - = 1200 - – 5 – = 1000

Page 19: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

- – 40 – = 500

2282-83 ., 4132 4435.

2.5. :

.

.

2/2001 . 18/2001 . .

1 17.01.2001 . .

18 2001 . .

II- , 1517 „ . , , ,” 16102 „ , . ”.

: . -

35064.37.70 – . – 296. ” – ” 40+288 - .

2 22.03.2004 . .

. 10 2 :- ;- ;- ;-

;- ,

;- , , ;

Page 20: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

- ( , , ) , , ,

;- , ;- , ;- ,

;- ;- , , ,

.

:1. 1 – ;2. 2 – ;3. 3 – ;4. 4 - ;5. 5 - ;6. 6 – ;7. 10 – ;8. 5 - ;9. 8 – ;10. 11 – ;11. 12 – .

Page 21: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

1

: : , .

. - -

. " " " "

1 3 27,02 3 144,43 3 348,04 3 373,45 10 3 173,3

6 2 98,3

7 3 19,78 3 19,7

9 2 98,3

10 3 173,3

1 2 12,08

Page 22: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

2 15 3 9,8283 20 3 16,56

1 540,02 54,0

3 252,0 " "

1 3 18,42 3 22,03 10 3 22,0

4 2 70,0

5 3 10,56 3 10,5

7 2 70,0

8 3 33,0

1 2 8,62 15 3 7,33 20 3 10,5

1 285 " "

1 3 45,42 3 54,43 10 3 54,4

4 2 75,6

5 3 15,1

Page 23: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

6 3 15,1

7 2 75,6

8 3 54,4

1 2 20,02 15 3 7,63 20 3 28,2

1 883 " "

1 3 1,42 3 12,73 3 10,84 3 12,15 10 3 15,2

6 2 9,0

7 3 1,48 3 1,4

9 2 9,0

10 3 15,2

1 2 31,872 2 3,063 20 3 6,52

1 180,002 600 . 1,00

Page 24: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

1 3 0,752 3 4,853 3 3,654 3 4,405 10 3 5,82

6 2 5,00

7 3 0,758 3 0,75

9 2 5,00

10 3 5,82

1 2 18,662 2 1,603 15 3 1,98

1 90,002 60/60 . 1,00

" "

1 3 826,002 3 991,203 10 3 991,204 2 1 652,005 2 1 652,00

63

693,847 3 693,84

8 5 2

1 652,00

Page 25: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

9 4 2

1 652,00

1 2 136,40

212,5 3

22,513 50/25/15 341,00

1 3 18,842 15/8 129,00

3 5 2

125,60- 292

1 43,802 3 52,563 10 3 52,564 3 52,565 2 233,606 17,527 15 3 73,00

8 60 1,5 . 146,00

92

438,00 " - 2 "

1 3 98,02 3 5,83 3 71,04 20 3 71,05 3 39,46 10 3 39,4

Page 26: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

7 3 39,4

1 2 44,02 30 2 280,43 10 3 5,84 15 3 30,65 15 3 41,3

1 5900

. " "

1 0,20 60 , 22

3 184,00

2 2 3 572,00

3 , 22 3 388,004 22 3 24,00

5 50/35/18 . 2 142,00

1, ,

4 , 64,56

2 , 2 556,00

3, 1/16,

5 , 80,83

4 , 2 556,00

1 3 306,00

Page 27: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

2 50/15/25 253,00

3 , . 10

4 , . 7

5,

, ,

2 48,00

. " - "

1160, PE-HD, 1/4 ,

1.0 . 12 1/2”, 1.6 . 63 , DN80, 1.6MPa . 14 , DN100, 1.6MPa . 15 , DN125, 1.6MPa . 16 , DN100, 1.6MPa . 17 , DN150, 1.6MPa . 18 0 - 1.6 . 19 0 - 1.0 . 1

10,

, DN125, 1.6 . 1

11, 2100 3/h , DN25,

.=1,6 , P .0.6 . 112 , P .0.675 . 1

13

, G-250, 400 3/h , DN100,1,6 ,

. 114 , DN80, 1.6MPa . 1

1 32 . 52 20 . 53 159x5.0 . 2,5

Page 28: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

4 133x4.0 . 15 108x4.0 . 26 32x3.0 . 107 22x3.0 . 108 10 . 89 ST316L, 1/2" . 4510 ST316L, 1" . 4511 PE-HD, SDR11, PN 10, 160x14.6 . 4012 900 - f133, STD . 113 900 - f108, STD . 214 900 - f89, STD . 115 900 - f32, STD . 216 900 - f22, STD . 2

17,

DN15, STD . 1

18,

DN100, STD . 1

19,

DN150, STD . 1

20- DN125 / DN150,

STD . 1

21- DN100 / DN150,

STD . 2

22- DN80 / DN150,

STD . 2

23- DN100 / DN125,

STD . 1

24- DN50 / DN100,

STD . 125 DN25 / DN50, STD . 126 DN25 / DN80, STD . 127 , DN25 . 228 , DN80 . 329 , DN100 . 730 , DN125 . 231 , DN150 . 2

Page 29: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

32 68 25 . 233 138 90 . 834 158 108 . 435 188 132 . 336 212 160 . 237 12 70 . 838 16 80 . 4439 16 85 . 6440 16 90 . 2441 20 140 . 842 12 . 843 16 . 13244 20 . 845 PE-HD/ d160/DN150 . 446 d160 . 347 d160, PE 100 SDR 11, 90 . 348 St 316L, 1/2" . 149 St 316L, 1/2" . 850 St 316L, 1" . 151 St 316L, 1" . 852 50/50 . 1053 100/100 . 354 . 8055 2700/1600/600 . 156 3000/1600/1300 . 157 1/2", F/M . 258 1", F/M . 1

1 . 302 . 1703 . 1704 0,5/1,0 3 805 0,5/0,1 3 8V. " "

Page 30: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

V. 20 V1 . 132 0,6/1,2 . 13

3 .3 0.08

4 1x95 mm2/20kV . 305 1x95mm2/20kV . 1206 . . 1207 0,8/1,2 . 120

8 20/200 2 .

-20, 3 . 24kV/5kA, 6 .-20 .

. 1

9 1x95mm2/20kV . 3

10 1x95mm2/20kV . 3

11 1x95mm2/20kV 20/200 . 3

12 1x95mm2/20kV . 1

13 2 63/63/6 - ( ) . 114 . 1V.1 . 12 . 13 . 14 800 VA-20/0,4/ . 15 . 16 . 17 20 V . 38 . 29 2000/500/4 . 59 . 210 )- 120kVAr . 2

11 . 1

Page 31: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

12 . 113 . 514 . 115 . 116 . 117 . 118 . 519 . 120 50 2 . 121 . 122 . 123 . . 124 . . 1

25 „ ! !”. . 2

26 „ ! !”. . 2

27 „ ! !”. . 2V.1 IP55 (400x600x150 ) . 12 . 13 3- C60N, R=63 . 14 3- C60N, R=32 . 15 3- C60N, R=25 . 16 1- C60N, R=50 . 17 1- C60N, R=16 . 38 1- C60N, R=6 . 1

9 I =12 , ( 3 ) 220V, 50Hz . 1

10 . 111 . 16 2 . 112 10 2 . 913 4 2 . 514 4 2, . 215 . 10 2 . 3

Page 32: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

16 - 37x50 . 217 - 37 . 218 U- 35 . 119 13,5 . 6V.1 IP55 (500x500x250 ) . 12 . 13 4- INS, R=63 . 24 3- C60N, R=16 . 25 . 26 INS63 . 17 1- C60N, R=6 . 2

V. 0,4 V1 0.8/0,8/0,6 . 2902 , =6 . 113 NOVA PRO 2x55W . 15

4 GROMOSTAR G-45 , H=3 . 1

5 3 95+50 2 . 200

6 5 10 2 . 360

7 5 16 2 . 115

8 3 1,5 2 . 709 16 . 60

10 263/63/6mm., L=2.5m., R<4 . 7

11 . 112 . 113 40 . 10014 . 1115 PVC , Ø13,5 . 5016 PVC Ø120 . 13017 . 4

Page 33: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

18 IP55 . 1V. " "

V. " "1 . 42

2 2 15

3 0.6-1.2 2 ., 3 22

4 0.6-1.2 , 2 ., 3 8

5 6 2 .

2 60

6 3 30

7 20 . 3 30

8 3 9

9 63/6 . 256

10 63/6 . 250

11 63 . 1

12 :- 63 . 19- 63 . 2- 90º 63 . 2- 90º 63 . 2- 90/63 . 1- 90 4 . 1- 2" . 2

13 2" . 1

14 DN80 . 115 . 25016 . 250V. " "

Page 34: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

1 0.6-1.2 , 2 ., 3 1502 2 . 3 113 3 161

4 20 . 3 161

5 2 . 2 96

6 3 35

7 63/6 . 32

8 25/6 . 79

9 1/2" . 210 DN100 . 1611 DN150 . 712 200 . 1813 150 . 2014 :

- 100/100 . 1- 90º 100 . 4- 90º 150 . 2- 45º 100 . 1

15 DN 150 . 23

16 :- 25 . 8- 63 . 8- 63 2 . 7- 25 3/4 . 2- 63/25 . 1- 90º 63 . 2- 90º 63 . 4- 90º 25 . 2- 30º 63 . 1

Page 35: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

- 30º 25 . 1- 3/4" . 2- 2" . 9- 2" . 2

17 2" . 1

18 3/4" . 1

19 2" . 120 2" . 121 2" . 1

22

DN 50 . 1

23 DN 50 . 1

24 2"

50 . . 2

25 180 . 2

26

,, , 600,

50 .. 2

27 150 50 . . 828 . 13629 . 136V. " "1 3 58

2 2 .

2- 5 .3 25

3 3 84 0.6-1.2 , 2 . 3 125 3 876 3 87

7 PVC:- PVC 200 . 15

Page 36: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

- PVC 160 . 1- PVC 200/200 . 2- PVC 200 . 1- PVC 200 . 3- 200/160 . 2

8 ", 6/60 , 15 . 1

9 . 310 . 1611 . 4612 . 1V. " "1 DN 100 . 42 DN 150 . 163 200 . 104 100 . 95 150 . 86 100 . 167 150 . 128 150 . 29 ( ) DN 100 . 210 ( ) DN 150 . 211 DN 100 . 212 :

- 100/80 . 2- 100/100 . 1- 90º 100 . 4- 80 . 2- 100 . 6- 150/80 . 2

13m 300/3,

Q= 72 ., =18,5 , N= 2,2 . 2

14 72- . 2

15 DN

100 . 4

Page 37: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

16 DN

150 . 16

17 DN 100,

/ " "/ 2 75/ . 1

18 . 20

V. "

"1 25/6 . 1

220 . 12

3 1/2" . 24 1/2" /3/8 . 25 1/2" . 1

6 . 1

7 - . 18 . 129 80 . 110 1211 . 1312 . 13V. " "1 0.6-1.2 , 2 . 3 52 3 11

3 2 .

2- 5 .3 4

4 3 135 3 136 3 3

7 PVC:- 110 . 7- C49350 . 5- 50/50 . 1- 110/50 . 2

Page 38: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

- 110 . 1- 50 . 5- 110 . 1- 50 . 4

8 . 19 . 110 . 1

11 50 . 1

12 3

. . 1

13 . 12

. " "1 I, II III 2 30002 . 43 . 34 . 611

5, ,

, , ,

. „ ”1 12 g . 22 9 l . 23 . 24 6 g . 25 6 g . 16 12 g . 17 5 kg . 1

Page 39: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 40: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 41: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

ВШ

125.02

124.75

каломаслоуловител

ОГРАДА

елпровод - 110 kV

жрс

Page 42: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

100

ВШ

125.02

124.75

каломаслоуловител

ОГРАДА

Page 43: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

ВШ

елпровод - 110 kV

жрс

Page 44: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 45: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

ф200

Y = 0.03

5

КДК 124

.18КН 125.

10

ПЕВП ф200

Y = 0.03

5

1210

КДК 1

24.60

КН 125

.02

200

КН 124.75

КН 124.75

КН 124.70

КН 124

.75

КН 124.75

ОГРАДА

100

335

PVC ф 110

Y = 0.047

изгр. яма

ВШ

200

ПЕВП ф 63 ПЕВП ф 63

535

ПЕВП ф 25

3180

ПЕВП

ф 253100

ПЕВП ф 251140

150

ПЕВ

П ф 63

КДК 1

24.50

КН 125.30

СИТУАЦИЯ ВиК М 1: 250

калома

слоуло

вител

490

СТ

DN

150

2.2 kw

2.2 kw

СТ D

N15

0

190 СТ DN100

300

450

ПЕ

ВП ф 63

80 ПОЦ. ф2"

ПРЕЛ

.ТР. СТ

DN

ПРЕЛ

.ТР. СТ

DN10

0

745

250

ПЕВ

П ф 63

1190

ПЕВП

ф 63

Page 46: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

п

о

д

з

е

м

е

н

г

а

з

о

п

р

о

в

о

д

зона за разполагане на съораженията

ВШ

каломаслоуловител

Тк1

Тк2

РТ

ТПп

ЖРС

разрез А-А

груба пръст трамбована

пясъчна възглавница

4 броя PVC, Ø100мм.

трамбована пръст

баластра

асвалтова настилка

0,1м

0,3м

1,0м

0,1м

0,6м

4хСАВТ 3х95+50мм²

САВТ 5х10мм²

САВТ 5х16мм²

4хСАВТ 3х95+50мм²

САВТ 5х10мм²

САВТ 5х16мм²

САВТ 5х10мм²

дизел генератор

резервно захранване ТПп

4хСАВТ 3х95+50мм²

САВТ 5х10мм²

САВТ 5х10мм²

2хСАВТ 3х95+50мм²

САВТ 5х10мм²

В

В

Б

Б

А

А

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Максималната сила , начинът на теглене и минималните радиуси на огъване на

кабелът се определя по указанията на производителят .

2. В местата на преминаване на кабела от хоризонтална във вертикална плоскост , при

въводи в тръби, при кабелни шахти, при съединителни муфи , при въводи в сгради

и др. трябва да се оставя резерв във формата на буквата "Ω";

3. Кабелът трябва да се полага зигзагообразно с резерв 1-3%, достатъчен за

компенсиране на евентуално разместване на терена , и деформацията на самият

кабел в следствие на температурните изменения ;

4. В тревните площи кабелът да се положи в траншея 0,8/0,6м., а при преминаването

му порез пътища в PVC тръба положена в траншея 1,0/0,6м.

САВТ 5х10мм²

САВТ 5х10мм²

САВТ 5х16мм²

0,5м

0,4м

.0,3м

.

1,4м

.

0,4м.

тревна площ

трамбована пръст

сигнална лента

груба пръст трамбована

пясъчна възглавница

разрез В - В

0,8м

газопровод

70

САВТ 3х95+50мм²

САВТ 5х16мм²

0,4м

.0,3м

.

0,8м

.

0,6м.

тревна площ

трамбована пръст

сигнална лента

груба пръст трамбована

пясъчна възглавница

разрез В - В

70

САВТ 3х95+50мм²

САВТ 5х16мм²

САВТ 5х10мм²

0,1м

кабелна шахта

кабелна шахта

- Поцинкована стоманена шина 40х4мм

изграждаща заземителен контур

- Гъвкав меден проводник ПВА 10

- Заземител от 2бр.поцинковани стоманени

колове 63/63/6mm., L=2.5m., R<10Ω ;

- мълниеприемник с изпреварващо действие

GROMOSTAR G-45 , H=8м

Тк*

ТПп

СИТУАЦИЯ КАБЕЛИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ М 1:250

2. Kомпресорeн модул

4. БКТП

Легeнда:

1. Moбилна бутилкова група

3. Газоколонка

6. Ажурна ограда

8. Резервоар 50 куб.м

7.Изгребна яма

9. Шахта с помпи

10. ГРИП

11. Стоманобетонна стена H=3.5м

5. Обслужваща сграда

Page 47: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 48: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 49: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 50: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 51: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 52: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 53: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù
Page 54: 1. 2. 3. 3.1.pdng.my.contact.bg/gazostanciq/technicheska.pdf · é ì ù 4132, é ì ù 4435 é ì ù 15783/83. 2.5. ö ' : ÷ ' ' ! ô ÷ ù

Top Related