ironfist games presentation

of 19 /19

Upload: jonaska80

Post on 30-Jun-2015

73 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation av Ironfist Games

TRANSCRIPT

Page 1: Ironfist games presentation
Page 2: Ironfist games presentation

Part I

Introduktion Vad Ironfist erbjuder Marknader Strategi

Page 3: Ironfist games presentation

Part II

Value Network Analysis e3-value Business Model Aktörer och värdeobjekt

Page 4: Ironfist games presentation
Page 5: Ironfist games presentation

Spelforum

Tredjepartsföretag

Kunder

Internetleverantörer

Personal

Leverantörer

Återförsäljare

Aktörer och värdeobjekt

Page 6: Ironfist games presentation

Part III

Goal Design BMM Goal Model Porter’s five forces

Page 7: Ironfist games presentation
Page 8: Ironfist games presentation

Five Forces Kunders förhandlingsstyrka Leverantörens förhandlingsstyrka Substitut för varan eller tjänsten Konkurrens från nya aktörer Konkurrens mellan befintliga aktörer

Page 9: Ironfist games presentation

Part IV

Process Design REA Value Process Graph Function tree och EPC

diagram

Page 10: Ironfist games presentation
Page 11: Ironfist games presentation
Page 12: Ironfist games presentation
Page 13: Ironfist games presentation

Function tree and epc

Page 14: Ironfist games presentation
Page 15: Ironfist games presentation

Part V

IT Architecture Design Arkitektur System och dataflöden

Page 16: Ironfist games presentation
Page 17: Ironfist games presentation

Part VI

Process Measurement KPIs och deras relationer Utvärdering

Page 18: Ironfist games presentation

Lagging KPI

Name Försäljning av spel

Definition Försäljningen av antal spel ska under 2014 totalt uppgå till minst 100´

Relationship to goal Öka försäljningen av spel

Target value 100 000 st

Which part of the b. process/activity is the KPI measured?

Sälja spel

Which IT-system is the datasource?

e-commerce

Which IT-solution to feed the dashboard

DW via EAI/ESB via ERP DB från e-commerce

Metric business owner

Head of Marketing and Sales

Page 19: Ironfist games presentation

Aligned Owned Predictive Actionable Few in number Easy to understand Balanced and linked

Trigger changes Standardized Context driven Reinforced with

incentives Relevant

Utvärdering av KPI