janacek dead

Upload: yeonjoop

Post on 28-Feb-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  1/33

  Z mrtvho domu 1

  : Charles Mackerras

  : Vienna Philharmonic Orchestra

  Vienna State Opera Chorus

  : Dalibor Jedlika, Ji Zahradnek,

  Ivo dek, Vclav Ztek,

  Jaroslava Jansk, etc.

  : DECCA

  1980 Gramophone Award winner

  ( Record of the Year & Opera )

  1

  (--.. .

  -

  ... -... . -

  .)

  Vzov

  (Ten ) Pvedou dnes pna!

  (Ten ) K nm pna!

  (Ten ) Mezi ns pna!

  Luka

  ert troje bozy roztrhal

  ne ns tu vecky sehnal!

  Velk vnze

  Kudy leze?Pitom palice!

  Postj, postj!

  () ()

  !

  () !

  () !

  !

  ?!

  ! !

  Leo Janek

  Z mrtvho domu

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  2/33

  2 Leo Janek

  Mal vnze

  Co ki?

  Ty sm uhni!

  Jak mamut tu stoj.

  Velk vnze

  Birjulina krva

  steln z chleba istka

  k nodm vrhne estnct teltek.

  Mal vnze

  Co to za ptka?

  Jak?

  Velk vnze

  Tak!

  Mal vnze

  Jak?

  Velk vnze

  Tak!

  Mal vnze

  Jak?

  Velk vnze

  Tak!

  Kahan!

  Mal vnze

  Zys podklec

  a ne kahan!

  Luka

  jste oba hodn!

  Sndli babkyku s chlebem,

  a dostli knutem!

  Vzov

  Mezi ns vddou pna!

  Mal vnze

  Mezi ns vedou pna.

  ?

  !

  .

  ,

  .

  ?

  , ?

  !

  ?

  !

  ?

  !

  !

  !

  !

  ()

  ?

  "

  ."

  (.)

  !

  (

  . -.)

  !(.)

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  3/33

  Z mrtvho domu 3

  Placmajor

  Jak tnazvaj?

  Gorjanikov

  Alexandr PetroviGorjanikov.

  Placmajor

  Poruku, hned s nm do vzen,

  hlavu odt! Okovy pikovat!

  A jak to inli?

  Je to nejnovj stih? Odkuds to vzal?

  Z Petrohadu?

  Str

  Jeho vlastn at,

  vae blahorod!

  Placmajor

  Vechno sebrat!

  Prodat!

  Vzenem mt nic vlastnho!

  A hled'se dobe chovat!

  Abych neslyel.

  Nu tak...

  Za ne jmen pestupek metly.

  a jak to vyhl?

  Zbojnk? Tulk?

  Gorjanikov

  Jsem politick pestupnk.

  Placmajor

  Jak?

  Ty drz!

  Sto metel! V tu minutu!

  Velk vnze

  Zve! Ned se!

  Mal vnze

  At' teba zdechne!

  Velk vnze

  Ale ne ve vzen!

  Ptk volz, surov,

  ( )

  !

  .

  , ,

  . .

  ?

  ? ?

  ?

  ,

  !

  !

  !

  !

  !

  .

  ...

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  4/33

  4 Leo Janek

  nepivykne vzen.

  Mal vnze

  Vru, e nen jako my!

  StaikZmtls to. Vdyt' on ptk,

  a my jen lid!

  Vzov

  Vdyt' on ptk, a my jen lid!

  Mal vnze

  Nikito, pust'ho!

  Velk vnze

  Orel, car les!

  Brati, orel car les,

  car les!

  Mal vnze

  Pust'ho, Nikito! Pust ho!

  Vzov

  Orel car les!

  Staik

  Vid. vid, jak belh!

  Vzov

  Orel, car les!

  Staik

  Vid. vid, jak belh!

  Placmajor

  Bijte!

  Bijte pokrytce, lhe!

  Str

  Do prce, do prce!

  Vzov(Ten) Neuvid oko ji tch kraj

  (Bass) Neuvid oko ji tch kraj

  .

  , .

  . ,

  !

  , !

  , !

  , !

  , ,

  !

  , ! !

  (.

  .)

  , !

  , !

  , !

  , !

  ()

  !

  , , !

  (.)

  , !

  ( ,

  .)

  ()

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  5/33

  Z mrtvho domu 5

  (Ten) v kterch j zrozen.

  (Bass) v kterch j zrozen.

  (Ten) Opt muen,

  (Bass) Opt muen,

  (Ten) bez viny.

  (Bass) bez viny.

  (Ten) Srdce zabol, zateskn.

  (Bass) Srdce zabol, zateskn

  Skuratov

  Ja mlad na hodech byla,

  lyky umyla,

  v polvku vlila,

  omastek sekrbla,

  pirohnapekla.

  Vzov

  A-a-

  Skuratov

  Beze mne moenili,

  j ve mlnbyl!

  LukaVyje!

  Zpval vlk a on mu pseukrad.

  Skuratov

  O Luka, O Luka!

  "Mal ptek,

  ostr drpek!"

  Luka

  Jak Luka?

  Pro tebe jsem Luka Kuzmi!

  Skuratov

  Nu tedy, Luka Kuzmi!

  Luka

  dn Luka Kuzmi.

  Pro tebe jsem strjek!

  Skuratov

  Nu tedy,ert s tebou,i se strejkem!

  A j ti chtl dobr slovo povdt!

  ()

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  6/33

  6 Leo Janek

  A j ti chtl zbohatnout, u chtlo se mi zbohtnout!

  Ach brate, hlavo, drah!

  Kdy jsem se Str Moskvou rozlouil,

  byl jsem rd, e hlava la se mnou.

  S Bohem, Moskvo, zaplat'Bh za ivot,

  za voln vtr!S Bohem, Moskvo,

  A hodnmi jich nalupali.

  Luka

  Ams potom zbohatnul?

  Skuratov

  Zkusil jsem boty t.

  Luka

  A kupovali?

  Skuratov

  Nali se takov.

  Boha se nebli,

  otce, matku nectili.

  O, selhal jj ivot uboh!

  O, selhal jj ivot!

  O, pokej na chviliku.

  Akulim mu piel na dvr.

  Tra-la-la-...

  Luka

  J! Blzne!

  J! Blzne!

  Vzov

  lovk zbyten!

  lovk zbyten!

  Luka

  Aljejo, podvej nitku!

  Jsou zpuchel, komisn.

  Aljeja

  Na trhu koupili.

  Luka

  Nae krejovsk jsou lep.

  U kter podl babyje bere invalida?

  , !

  , !

  ,

  .

  , , ,

  !

  , .

  ...

  ?

  .

  ?

  .

  ,

  !

  , !

  !

  , .

  "."

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  7/33

  Z mrtvho domu 7

  Aljeja

  U tetky.

  Luka

  To zna u kmotry?

  Aljeja

  U kmotry.

  Luka

  Takov smn byl.

  Dvm se,

  vznili ns dvanct chochl

  Mezi nimi on,

  a ple!

  Pravil, odsoudili.

  A co ty moje dti?

  J jemu pravil:

  "Bau ni!"

  A vin bisov syn,

  a pet, pet.

  Nu, bau sobi,

  co by zdechl!

  A pod pe, pe.

  A jak pe.

  tak i propadla moje hlava.Takert by solil, ten major.

  Pojd' jen, pojd' jen!

  Mluv s nm!

  Uvid!

  Mlel jsem.

  Vzbouil jsem chochly.

  Na majora si stovali.

  A j u zrna vypjil jsem si u souseda n.

  Rozzuil se major.

  Jede.

  Ve to mezi chochli.

  Vletl major.

  "Co to?

  J Car i Bh!"

  Jak to ek,

  byl n mojich rukou.

  "Ne," pravm, "Vae blahorod!"

  A jdu k nmu bl a bl.

  "Jak by bylo mono,

  byste nm byl car i Bh?"

  "A ty, co? Zbojnk?""Ne," pravm,

  a jdu k nmu blz a bl.

  "".

  ""?

  , "."

  .

  ( .)

  ,

  .

  . ,

  !

  , .

  "?"

  :

  ". !"

  .

  ,

  "!"

  .

  .

  ,

  ., !

  ", ", ,

  "!

  !"

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  "?

  , !"

  .

  ", !" .

  .

  ",

  ?"

  "? ?"", .

  .

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  8/33

  8 Leo Janek

  "Bh n vemohouc, vevdouc,

  On jedin jest!

  On jedin jest!

  A car?

  On jedin jest nade vmi nmi! A vy,"

  pravm"vy jen jetmajor z carsk milosti,

  a pro vae zsluhy."

  "Jak, jak, hak?"

  zakdkal!

  Vbodl jsem mu n do ivota.

  Pevalil se.

  .... Aljeja, niti!

  Aljeja, nitk!

  Jsou zhnil!

  Vzov

  A zpraili tza to?

  Luka

  .... Nu, zpraili.

  Aljeja, nky!

  Oj, zpaili, brati."Zbojnka budou kznit"

  A vechen nrod se sbhl.

  "Vraednk!"

  "Vraednk!"

  "Vraednka budou kznit - kznit!"

  val.

  O, jak hlup ten nrod!

  Kat na mne ki: "Pilpnu ti!"

  Myslm, e umrm....

  Staik

  A umels?

  Luka

  Hlupku!

  ", ,

  ,

  !

  ?

  ! ,"

  ,

  "

  ."

  ", , !"

  !

  ,

  .

  ..., !

  (.)

  , !

  !

  ()

  ?

  ..., .

  , !

  ( .

  .)

  , , !"!"

  .

  "!"

  "!"

  ", !"

  .

  !

  : "!"

  ...

  ( .

  .)

  ?

  !

  ( .)

  ( .

  .)

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  9/33

  Z mrtvho domu 9

  2

  (..-. .- .

  , . -.)

  Hlas

  A... a...

  A... a...

  A... a...

  Gorjaikov

  Mil, mil Aljejo!

  Posly, Aljejo!

  Tys ml sestru?

  Aljeja

  Ml - a prose pt?

  Gorjanekov

  Myslm, e byla krasavice,

  byla-li tobpodobna.

  Aljejaach, co na mnvid?

  Ona byla tak krasavice,

  e v celm Dagestannebylo krsnj.

  I moje matka krasavice byla.

  Gorjanikov

  A milovala t?

  Aljeja

  A co mluv?

  Ona jistted' z hoe umela.

  Ona mmla vc ne sestru rda.

  Ona dnes v noci ke mnpila,

  a nade mnou plakala.

  Gorjanikov

  Posly, aljejo!

  Chci tuitst a pst.

  Aljeja . rd bych, rd bych nauil se!

  Nau, prosm t.

  ......

  ......

  ()

  ......

  (- .

  .)

  ,

  ,

  ?

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  10/33

  10 Leo Janek

  Vzov

  Hoj-ho, hoj-hi!

  Gorjanikov

  Naum t.

  Vzov

  Hoj-ho,hoj-hi!

  Hoj-ho, hoj-hi! Hoj-ho, hoj-hi!

  Hoj-ho, hoj-hi! Hoj-ho, hoj-hi!

  Prazdnk...!

  prazdnik!

  prazdnik!

  Velk kucha

  Alexandr Petrovi,

  bude prazdnik,

  i tatr!

  Duchovn

  Pozdravljajem s prazdnikom!

  Vzov

  I my pozdravla jem!

  Velk kucha

  Za gro? Nebo za dva!

  Mal vze

  e za dva!

  Skuratov

  Brati, generl jede!

  Celou Sibiprohlet bude!

  -, -!

  .

  -, -!

  -, -!

  ()

  -, -! -, -!

  (.)

  !

  !

  !

  (-. .)

  ,

  !

  (.)

  (: , -.

  . -

  .)

  !

  (-)

  !

  (. -

  , .

  .

  .)

  (())

  1 ? 2 ?

  2.

  ( , ,

  .)

  , ! !

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  11/33

  Z mrtvho domu 11

  Mal vze

  Zadvit majora?

  ekunov

  Jakze? Je to co do toho?

  Mal vze

  A j tobpravm,

  es hlupk, hlupk!

  Skuratov

  Jaj, j pust, zbytenlovk!

  A mne sem poslali, e jsem se zamiloval.

  Vzov

  A proto tsem poslali!

  Skuratov

  Nu proto;

  pi t phod

  postelil jsem jednoho Nmce.

  No, sud' te,

  stoj to za to mne vznit?

  Vzov

  Jsme zvdavi!

  Povdej!

  Skuratov

  Kdy povdat,

  tak provdat.

  Opil vze

  On le, vechno le!

  Skuratov

  Poslouchejte!

  Poslali mne v jurjev,

  pkn to msto,

  mnoho Nmu,

  Dvm se po Nmkch.

  I zalbila se mi nmeck Lujza.

  Lujza a tetka byly praky.

  Z potku jsem jen pod okny chodval.

  Ale brzo ns pky.

  Ona byla takov mil,

  jakou jsem nikdy nepoznal.

  J chtl po n to

  i ono...A ona mn:

  "So, to neme bt,

  ?

  ? ?

  ,

  , !

  , !

  .

  ?

  , .

  .

  ,

  ?

  !

  !

  .

  , !

  !

  ,

  .

  ,

  .

  .

  , .

  ,

  .

  ,,

  ", ,

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  12/33

  12 Leo Janek

  j si chci svou nevinnost uchovat,

  abych byla tvoj dstojnou enou!"

  A smje se, vybz:

  "Oen se!"

  Nu, pomyslete, j se enit?

  Opil vze

  Le, vechno le!

  Skuratov

  J se enit? J se enit?

  To rovnou k plukovnku.

  Opil vze

  Le, vechno le!

  Skuratov

  Tu Lujza jednou nepila.

  Po druc t-

  i po tet.

  Ps j, adn odpovd'!

  co to?

  Zchytrala?

  Vdyt' nikdy nelhala!

  Lujza lht neumla!

  Pu:

  "Kdy nepijde,sm pijdu, v tom vz tetka!"

  Pila.

  Prila a ple.

  "So, mj bohat pbuzn chce si mne vzt!"

  Jsem jako zaezan.

  Ona ple.

  "Chtl bys mne zbaivt toho tst?"

  A objm mne.

  Lujzo!

  Co za tst

  jt za vojka,

  kdy je untr!

  Na druh den

  el jsem k jeho magacnu.

  Dvm se v okno!

  Sed Nmec tyicet pti let,

  nos hrbat,

  oi vyplen.

  hodinky spravuje.

  Chtl jsem rozbt okno.

  Myslm si, ale na?

  "Propadlo, co z vozu upadlo."

  !"

  :

  "

  , 55 ,

  ,

  ,

  .

  ., ?

  " ."

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  13/33

  Z mrtvho domu 13

  Piel jsem k veeru do kasren.

  Leh jsem-a, Petrovii,

  hooce zaplakal.

  Opil vze

  Le! Vchno le!

  Vzov

  Hou! Hou! Hou! Hou!

  Skuratov

  Peel den,

  druh, ted.

  S Lujzou jsem se nesel.

  Vzal pr z psahu,

  e mne znt nebude.

  Kdy jsem vdl, e se to skon,

  vezmu plt' a rovnou k nim.

  Pro vechen ppad

  vsunul jsem pistolet.

  Vejdu

  enich uesan,

  ve fraku,

  Lujza naproti nmu.

  Z boku staec tlust.

  Sed a ml.Nmec vzkypil zlost.

  Lujza zbledla.

  "Co vm libo?" pravil Nmce.

  "Co mi libo? Hosta vtej!

  vodky nalvej!

  J k tobv hosty piel!"

  "Sednte!"

  "A co ty tak hrub?

  Tys mi druhem,

  jdu k tobs ptelstvm!"

  "Nemohu jm bt,

  tys sprost vojk!"

  "Ty hastroi, v,

  e j mohu s tebou dlat, co chci?

  Chce, bych tzastelil?"

  "To nesmte dlat."

  "Nesmm?" "Ne!"

  "Tak, tu m!"

  Vyla rna, spadl.

  ensk ki. J utekl.

  soudili.Usoudili zelenou lavici.

  ,

  , .

  .Green Street .

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  14/33

  14 Leo Janek

  Vzov

  A Lujza?

  Sturatov

  Lujza.

  Mal vze

  Major chtl se enit.

  Dvee ukzali.

  ern kobyla, nevybl do bla

  VzeKov

  ern kobyla, nevybl do bla

  Luka

  Mm j koilu, aravry plyov,

  aravry plyov.

  Mal vze

  Ml, jsem domek o dvou poschodch.

  Kedril

  Opera bude,

  opera Kedril.

  Opera bude,

  opera Kedril.

  ?

  , !

  (.)

  .

  .

  .

  ",

  ."

  "."

  (- -)

  .

  .

  .

  .

  (- . .

  -. -

  . )

  Don Juan

  Dnes bude mj posledn den!

  j peklo volm k pomoci!

  J se vs nebojm!

  J se bs nebojm!

  Vzov

  Naf! Naf! Naf! Naf!

  Naf! Naf! Naf!

  Don JuanElviru pived'!

  ertse neboj!

  ()

  !

  !

  (-.

  .)

  !

  !

  ! !

  !

  ( .)

  !

  !

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  15/33

  Z mrtvho domu 15

  Veei piprav!

  Don Juan

  Veei dones!

  Kedril

  Sejas! Sejas!

  Don Juan

  Ne! Nebojm se vs!

  Pomoc! Kedrile!

  Kerdril

  erti pna berou!

  erti pna vzali,

  Ch, chi, chi, chi,chi!

  Vzov

  Chi, chi, chi, chi, chi,

  Cho, cho, cho, cho, cho!

  cho, cho...

  Kedril

  Ted zane pantomina o pkn mlynce!

  !

  (

  . .

  . -.

  . . .

  .

  , .

  .

  .)

  !

  ! !

  (.)

  ( .

  .

  .

  . --.)

  , !

  (.)

  ! !

  !

  (.)

  ,

  ! !

  (.

  .

  .

  .)

  ! !

  ! !

  ! !

  .

  .

  ( , .

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  16/33

  16 Leo Janek

  . .

  .. .

  -.. .

  - . -.-

  . .- ?

  . .

  . -. ?, !

  . .

  -. . .

  . -.)

  Don Juan

  Proklet' bud'! Proklet' bud'!

  Aljeja

  Pknhrli, co?

  Mal vze

  Nazdrav, a kdes ty zasdla?

  Pobhlice

  Straka na bidle dle sed.

  Mal vze

  U jsem tdlouho nevidl!

  Zchudlas, zchudlas!

  Pobhlice

  Me bt. Jak bych byla jehlu polka!

  Mal vze

  Za vojky chod?

  Pobhlice

  A co, Teba bez ebra.

  Teba bez ebra.

  pece rda za vojky!

  Mal vze

  Nechod'.

  i my mme penze.

  Vzov

  Aj, aj, aj!

  !

  (, -

  .)

  (.

  . .

  .)

  , ?

  ( -, )

  ?

  !

  .

  , !

  . ?

  ?

  ? ,

  !

  !

  !

  .

  (.)

  , , !

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  17/33

  Z mrtvho domu 17

  apkin

  Staku Antonii,

  zdrv bud'! Chlb sol!

  Oj, oj,

  oj, oj!

  Strik

  Kdy neblzn, sedni.

  apkin

  J myslel, es umel!

  Staik

  Umi naped, a j za tebou.

  Luka

  Oj ple, ple mlad koze

  v net'astn hodin.

  O j kre, kre erounk havran

  v dalek dolin.

  Vzov

  Aj, aj, aj...

  Mal vze

  Pronezdravte?Naim Kurskm dobrho chutnn!

  Gorjanikov

  My, brate, nejsme Kurt!

  Mal vze

  Snad Tambovt?

  Gorjanikov

  Nejsme Tambovt.

  Velk vze

  Hej, pni pij!

  Mad vze

  jac pni?

  Zde vichni rovni, vichni rovni!

  Vzov

  Vchni rovni...

  Zde vichni rovni....

  Gorjanikov

  ()

  ,

  -..

  ,,

  ,!

  , .

  .

  ,.

  (-)

  ", ,

  .

  , ,-

  ."

  ,,!

  ( )

  ?,-!

  ,!

  ?

  .

  ,- !

  ?

  ,!

  ...

  ...

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  18/33

  18 Leo Janek

  Chccete-li, dm vm, dm vm!

  ekunov

  Oj, ple, ple

  na vranm koni,

  oj, rozbij touhu mou!

  Mad vze

  Dovolte....

  chtl bych se vs zeptat,

  vs se zeptat,

  z jakch pjmaj si tu pijete?

  Mte asi penze!

  Proto vy ve vzen aj chlastat?

  aj chlastat?

  Gorjanikov

  Aljejo!

  Vzov

  Ubjstvo! Ubjstvo!

  Bh spasil!

  , , !

  (-)

  ", , ,

  ,

  ,

  !"

  ()

  ...!

  ,

  ,

  ?

  .

  ?

  ?

  ( , .

  .)

  , !

  ! !

  (.)

  , !

  ( .)

  3

  (. . -. -,

  .)

  Aljeja

  Isaj, prorok bo

  bo slova mluv.

  Gorjanikov

  A co se ti nejlpe lbilo?

  aljeja

  To, kdy prav:

  odpoutj, neubliuj,

  miluj!Dlal velk divy!

  Ptky z hlny tvoil,

  (- . .)

  , ,

  .

  ?

  ,

  , ,

  !.

  ,

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  19/33

  Z mrtvho domu 19

  vdechl na ni

  a on vzltl,

  a on vztl! Vzltl!

  ekunov

  Napij se!

  Aljeja

  Hlde; papr, pero, inkoust-

  ekunov

  Napij se!

  Aljeja

  J u umm pst!

  Luka

  I! Chlap! Nael si pna!

  ekunov

  J e chlap?

  Luka

  Ty chlap!

  Slyte, dob lid, nev,

  div se!

  ekunov

  Co ti do toho?

  vid, osamocen, jsou jak bez rukou.

  Proneposlouit?

  Ty blzne s ttinatm rypkem!

  Luka

  Kdo ttinat rzpk?

  ekunov

  Ty,ty,ty!

  Luka

  A tys krasavec?

  Mhubu jak vran zobk!

  ekunov

  Jsi ttinat rypk!

  A kdy tBh pokoil,

  le a umrej!

  Luka

  Radji botse poklonm-

  ,

  !

  ! !

  ()

  !

  , ,

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  20/33

  20 Leo Janek

  Stak

  gospodi pomiluj!

  Luka

  - ne papui.Ach! Ach!

  Ach! Ach!

  Stak

  Gospodi pomiluj!

  apkin

  brati, ta bolest, to nic!

  Nen hor,

  ne kdy ttahaj dlouho za ui!

  Vzov

  Proto ti tak tr

  Velk vnze

  Kdo ti vytahal.za ui?

  apkin

  I sprvnk. Pro tulctv.

  li jsme dva, j a Jefim jaksi.Na poli voli, v mststrach!

  Proto my nejdv v krmu.

  Rozhlme se, pibliu j se k nm jacsi.

  "My troje u generla eulky sloume."

  Ukzali dlo. A my

  te noci vpadli do dvora bohatho kupce.

  Dopadli ns vechny.

  Sm tulk, sm tulk,

  a rovnou k okresnmu.

  Vstoupil, sedl

  s takovmi bakenbardami.

  My tulci divn nrod.

  Na hlavmu drva tpej, zapomene.

  Vechno zapomene.

  a okresn zpma na mne,

  jako z beky:

  "Kdo jsi."

  "Nevm, vechno jsem zapomnl."

  "Pokej, tv hlava je mi znma!"

  a blmo na mne vypoul.

  "Tv jmno?""Hmtni a upaluj!"

  "A tvoje?"

  (--)

  , !

  !

  , !

  (.)

  ! !

  , !

  ()

  ,

  .

  !

  !

  ?

  . .

  , ,, .

  .

  , .

  " ."

  .

  .

  .

  ", "

  .

  , ,

  .

  .

  ,

  . .

  ,

  .

  "?"

  ", ."

  ", !"

  . "

  ?"" !"

  " ?"

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  21/33

  Z mrtvho domu 21

  "A j za nm. Skutenmne tak volaj,

  vae blahorod!

  A kdo ttak nazval?

  Dob lid,

  svt nen bez dobrch lid.

  "A kdo jsou ti dob lid?""Pozapomnl jsem, rate prominout,

  otce i mat', pozapomnl."

  "Hybaj do vzen!

  A ty sedni!

  Ber pero, pi!"

  A chytne za ucho

  a thne a thbne

  a thne a t....

  Vzov

  Co se zblznil?

  apkin

  "Pro smilovn, vae blahorod-"

  a thne, thne,

  "Jen pi!"

  A to jeden psak

  t ml dlouh ui,

  a zdrhl jim s penzi!

  "Jen pi!"

  Vzov

  Co se zblzil?

  apkin

  A thne.

  Jmral,

  sedmeroglazyj solil,-

  Vzov

  Co se zblnil?

  apkin

  - jmral, sedmeroglazyj solil,

  sedmeroglazyj solil.

  Skuratov

  Lujzo! Lujzo!

  Lujzo!

  Vzov

  Ml!

  ".

  , !"

  "?"

  "

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  22/33

  22 Leo Janek

  Skuratov

  Lujzo!

  Vzov

  Ml!

  Skuratov

  J pistol pitiskl k elu

  -a-

  Vzov

  Ml!

  Skuratov

  -a-

  Staik

  M dttka mil,

  ji vs neuvidm, ji vs neuvidm

  Gospodi, pomiluj ny-

  ikov

  Pokej, pokej!

  Staik

  gospodi-

  ikov

  Pokej, pokej Nepedbhej!

  Pijde na bulvr - vchni se klan-

  slovem boh!

  erevin

  Obchodoval?

  ikov

  Statek velky, dlnkplno,

  v pasece veln, i dobytek prodval.

  Pijde do trhu.

  "Zdravst, batuko!"

  "Zdravstvuj i ty!" "Jak s tvou prc?"

  "Moje prce jako saze bl." "A co jinak?""Po hchu, nebe zakuuji."

  Tak kad slovo

  !

  !

  ,

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  23/33

  Z mrtvho domu 23

  u nho po rublu.

  Ml dva syny a dceru Akulinu.

  erevin

  Ta byla tvoje ena?

  ikov

  Poej, nepedbhej!

  Ji Fika Morozov si namluvil.

  Luka

  Oh!

  Oh!

  ikov

  "Ty," pravil Filka ku starmu,

  "Dlme se. Vrat mi moje pente!

  Co j u tebe pacholm?

  Nechci s tebou obchodovat!

  A Akulku," pravil, "brt si nebudu,

  j na vojnu pjdu,

  feldmarsl se vrtm!"

  Star jej na kopejku vyplatil.

  "Jsi ztracenlovk!"

  A on jemu: "Ztraceni neztracen!

  Ale u tebe, ed brado,

  nau selovk dlem mlko sbrat.A Akulku si peee nevezmu.

  J u s n spal!"

  "Jak, ty sm hanobit poctivho otce,

  poctivou dceru?

  Kdy jsi s n,

  ps maso,had hadlo, spal?"

  A cel se zatsl.

  Gorjanikov

  Zti se, Aljeja, zti se!

  ikov

  "A nejen to," povd,

  "Tak to zatom, e si ji nikdo

  nevezme,

  protoe je neestn.

  S podzimku do podzimku s n obcuji-

  a u ji nechci."

  A star tak val

  A zem se zatsla.

  Luka

  Ach! Ach!

  .

  , .

  , ?

  , !

  , .

  ()

  !

  !

  "," .

  ". !

  ?

  .

  ," , "

  . ,

  ."

  .

  "!"

  . "

  ,

  ..

  !"

  "?

  ?

  ,

  , , ?"

  .

  , , !

  "," ,

  "

  ,

  ,

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  24/33

  24 Leo Janek

  ikov

  A z jitra do veera, zpit,

  u dvek sedl do rna.

  erevinTo znac, e s Akulinou drel stle?

  ikov

  Pockej, nepedbhej!

  "A ted' pjdem vrata dehtem mazat!"

  A li jsme a namazali.

  Staik ki:

  Tma ve svta hniloba!

  Marja tepanova ki:

  "Ze svta ji zhladm!"

  soused sly

  jak akulinu eou z rna do noci!

  A ta holka ve a ple.

  Vzov

  M -

  ikov

  A Filka ki:

  "Slavn dveka Akulina!

  Slavn milovnice!Cisto si chod,

  blo se nos!

  Mluv, koho miluje?"

  A j el mimo a kim:

  "est budi va milosti!

  isto si chod!

  Kde to bere? S kme to ije?"

  Sotva jsem domluvil, pohldla na mne

  takovma velkma oima.

  Vzov

  M -

  ikov

  A matka mysl e se mnou dovd.

  "Co se zub, nestydat?

  Zabiju t.

  U nen mou dcerou! U nen mou dcerou!"

  erevin

  To e lehk byla?

  ikov

  -,

  .

  ?

  -,!

  "-!

  :

  "!"

  :

  " !"

  !

  .

  ()

  ...

  :

  ", !

  !,

  !

  , ?"

  :

  "!

  !

  ? ?"

  ,

  .

  ...

  . "

  , ,

  .

  ! !"

  ?

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  25/33

  Z mrtvho domu 25

  Pokej, posloucehj!

  Lem, moje mat' pichz.

  "Tys podlec, ese.

  Akulku ted' ti rdi daj!"

  Filka mi hroz:

  "es Akulin mu?A j tobebra vyrazm!

  A s enou tvoj,

  kdy zachci, celou noc spt budu."

  A j na to: "le, ps maso."

  Vzov

  M -

  erevin

  A nabzeli ti ji?

  ikov

  Nepospchej!

  A j byl, bratku, a dosvatby zpit!

  Po oddavkch ns pivezli

  a posadili.

  A strc prav: "Dlo skoneno,

  Kdy neestn, to pevn!"

  Po zvyku ns do komrky dali

  a zanechali.

  Ona sed bl,ni kapky krve v lci.

  vlasy jako len, oi velk,

  jak nm v dom, tak divn!

  A j na ni bkovec si pipravil!

  A ona vyla pede mnou-

  erevin

  Jak? Nevinn?

  Vzov

  A-

  ikov

  ist, nevinn!

  Nevinn! estnm, zestnho rodu.

  A ona takov mil, pemil...

  , proji filka ped svtem o est pipravil?

  erevin

  , ano! Ano!

  ikov

  J poklekl u postele,

  , .

  , .

  ", .

  ."

  .

  "

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  26/33

  26 Leo Janek

  ruce vztyil.

  "Milenko, Akulino, dtdrach,

  odpust' mi!

  J t tml za neestnou."

  Ona sed pede mnou na posteli

  a ple.Polom j ruce na ramena,

  smje se, smje se a pe.

  A jak ji tak vidm, km si:

  Potkat Filku, nebude iv na svt!

  A stait rodiov jsou z toho zden.

  A matka na kolenou ple, a stak:

  "Kdybych byl vdl, e je is,

  jinho bylch j vyhledal!"

  erevin

  Tak, tak! Tak to m bt!

  ikov

  Pokej, nepedlbhej!

  Na druh den, cel zpit,

  bm po nvsi a kim:

  "Dejte mnFilku Morozova,

  podlce, nestydu!"

  Brzo mne ti lid zmohli.

  A Filka mi ped lidmi:

  "Tys hlupk!Vdyt' tebe zpitho enili!

  A v, v tom stavu,

  cos ty mohl poznat?"

  J pijdu dom.

  "Vy jste mne zpitho enili!"

  Mastka se do mne pust, a j:

  "Ty m, mtuko,

  zlatem ui ovneny.

  Podej sem Akulku!

  Stak

  Kdo to ki?

  ikov

  , brate,

  j bil,

  mltil Akulku, dokud jsem nepadl.

  erevin

  Ano, nakonec nebij eny, nebij eny-

  tak ona-?

  ikov

  .

  ",,

  -!

  - ."

  .

  -.

  ,.

  ,:

  ",!"

  .

  - ,

  ,"

  !"

  !!

  -,!

  , -,

  ,

  ,

  !

  .

  -,

  ",!!

  -,,

  ?"

  -.

  "!"

  ,:

  ",

  .

  !"

  (--)

  ?

  ,

  .

  ,,,

  ,?

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  27/33

  Z mrtvho domu 27

  Ona sed, ml,

  v okno hled, ple.

  A j biju, biju.

  Mnje j al-

  StaikJsi podlec,

  ps maso!

  ikov

  -a j pece biju, biju!

  Ubiju!

  Vzov

  U ml! U mlc! U mlc!

  erevin

  S Filkou jste se opt sptelili?

  ikov

  Pokej, nepedbhej!

  Za Ivanova syna

  dal se navojnu.

  "J v dobrodinec,

  vy mne muste ctt!"

  S dcerou sp,

  za bradu. hospodae tah.Do vinn lznbby nosily!

  "Vratama nechci!

  Vylomte plot!"

  Vylomili a on veel.

  Filka konenvystzvl.

  Filku Morozova vedou!

  Na vojnu vedou!

  A on se ukln na vechny strany!

  A v tu chvli jde Akulka ze zahrady.

  On u vrat zastav.

  sesko s vozu.

  Hluboce se j ukln.

  "Dua moja, jahoda,

  miloval jsem tti goda!

  Odpust' i ty,estnho otceestn dcero!

  J podlec, j vm vinen!"

  A hluboce se j poklonil.

  Akulka se zastavila, zaleknuta:

  potom poklonila se mu a po ps

  a pravila:

  "Odpust' i ty, dobr molode,zla nemm na tebe!"

  ,

  , .

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  28/33

  28 Leo Janek

  Aljeja

  Ach!

  ikov

  A j za n v jizbu,

  "Cos to jemu, ps maso,elka?"

  Aljeja

  Ach! Ach!

  Ach!

  ikov

  A ona,

  vi nev,

  pohldne na mne:

  "J jeho miluju,

  vc ne cel svt jeho miluju!"

  J-ty!

  A ten den

  cel den j s n nemluvil

  A veer pravm:

  "akulko, j tebe zabiju!"

  V noci jsem nespal,

  v sjsem vyel vody se napt.

  LukaAch!

  ikov

  Slunce vyskoilo.

  Luka

  Ach!

  ikov

  Pram:

  "Akulko, pojedem na pole!"

  Ona nato; "asu mlo, prce mnoho!"

  Zapahm kon,

  mlm.

  Versty ti jsme projeli lesem.

  Konzastavm.

  "Vstej, Akulko! Tvj je konec!"

  Ona stoj dolekan, Ml...

  "Modli se k Bohu!"

  Vytnu nz a chytnu ju za vlasy

  a po hrdle noem!

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  29/33

  Z mrtvho domu 29

  Staik

  lovk zahynul!

  AljejaZloinec, Petrovi. Ach to je zloinec.

  Staik

  Str!

  ikov

  Filko! Tos ty!

  Staik

  I jeho matka zrodila.

  ikov

  Ps maso! Ps maso!Ps maso! Ps maso!

  Str

  Volaj: Alexandr PetroviGorjanikov!

  Aljeja

  Protvolaji!

  Vzov

  Hou, hou!

  Hou , hou!

  Hou, hou!

  !

  (.

  .)

  , ! !

  !

  (- .

  . .

  .

  -

  2

  (1... . ..)

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  30/33

  30 Leo Janek

  Placmajor

  Petrovii!

  J jsem turazil.

  Dal jsem tzmrskat nadarmo.

  Vm to!

  J toho lituji. Rozum mi?J,

  j, j toho lituji.

  Gorjanikov

  Rozumm

  Placmajor

  Hej, postjte.

  Vzov

  Hou, hou!

  Placmajor

  Ja, tvj velitel, tpozval,

  abys mi odpustil.

  V, co to je?

  Tyservk pede mnou!

  A jetmn:

  tys arenstant!

  A j, z bo milosti placmajor, major.

  Rozum ty tomu?Postjte!

  Vzov

  Hou, hou!

  Placmajor

  J se s nm smm.

  Ct to pln?

  Dovede to chpat?

  J, major!

  Nu-a-Petrovii,

  co se ti dnes zdlo?

  Gorjanikov

  O matce se mi zdlo.

  Placmajor

  Vc-a lep!

  Tys svoboden!

  Mt' prosila.Zde pkaz!

  !

  .

  .

  !

  . ?

  .

  .

  , , !

  !

  .

  ?

  !

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  31/33

  Z mrtvho domu 31

  Odkujte okovy!

  Vzekov

  Odklepnuto!

  Vzov

  Hou! Hou!

  Aljeja

  Tys otec mj!

  Vzov

  Hou!

  Gorjanikov

  Mil, dobr!

  Zda nkdy tjetuvidm.

  Aljeja

  Tys otec mj!

  Gorjanikov

  Nov ivot!

  Vzov

  Pust' ho, Nikito!

  Gorjanikov

  Zlat svoboda!

  Vzov

  Orel car!

  Orel car!

  Svoboda!

  Gorjanikov

  Vzken z mrtvch!

  Vzov

  Svobodika!

  Svoboda, svobodiaka!

  Svoboda, svobodiaka!

  Vid, ani se neohl!

  Svoboda, svobodiaka!

  Orel car!

  Str

  !

  (-.)

  !

  ,!

  ( )

  !

  !

  ,!

  ?

  !

  ()

  .

  (1 )

  ,!

  !

  !

  !

  (.)

  !

  .

  !

  ( .)

  ,!

  ,!

  ,!

  ,!

  ,!

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  32/33

  32 Leo Janek

  Marrr!

  Vzov

  Svoboda, svobodiaka!

  Orel car!

  Str

  Marr!

  Gorjanikov

  Nov ivot!

  A ty jistmysl na dln Dagestan!

  Aljeja

  Bh zaplat' tobe! Bh odplat'!

  Str

  Marrr!

  Vzov

  Hou, hou!

  KONEC OPERY

  !

  , !

  , !

  !

  !

  ( .)

  !

  !

  !

  , !

  Additional Recommendation : Vclav Neumann

  : Czech Philharmonic Orchestra

  Prague Philharmonic Choir (chorus master: Josef Veselka)

  : Alena Mkov, Karel Berman, Vilm Pibyl, Jaromr Blor,

  Beno Blachut, Miroslav Frydlewicz, Milan Karpek, Jaroslav Souek,

  Ji Holea, Richard Novk, etc

  : Supraphone

 • 7/25/2019 Janacek Dead

  33/33

  Z mrtvho domu 33

  : Claudio Abbado

  : Brian Large

  : Vienna State Opera Chorus,

  Vienna Philharmonic Orchestra

  : Nicolai Ghiaurov, Elzbieta Szmytka, Barry McCauley,

  Bojidar Nikolov, Richard Nov, Philip Langridge,

  Pavel Kamas, Heinz Zednik, Monte Pederson, etc

  : DG (VHS)

  Salzburg production of 1992, taken from the Grosses

  Festspielhaus

  Gramophone