jeannot et colin; opéra comique en 3 actes;

of 124 /124
«"T» . i^ -y^^ 'Vtl 7^. ^ r*..,- ?^ #^a ^j'i

Author: others

Post on 21-Jun-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jeannot et Colin; opéra comique en 3 actes;NORTH CAROLINA
SOCIETIES
Wi*-"-"" ^^
the last date stamped under "Date Due." If not on hold, It may be renewed by bnnging it to the llbrary.
DATE DUE
DATE DUE
^ix -]
tonte,
pin\ 10 ^ i:t
â^3^-AiK
=^^ ---i;Z7n
"V,,'*"
Univeristy of North Carolina at Chape! Mil!
http://www.archive.org/details/jeannotetcolinopOOisou
PERSONIVAGES.
Soiiniiii.
ROMANCE TliiM-.'
I , • (mil- (^l llllllll''
Mil.lr li'.l.ll (!. In|illlrli,,
TRIO.
FINALE
1,, ( oiiil. -. rii.ii-.- I...111W1I l.i'S I li^^i^JHiK lies ipii' Ir juin
I !.. ( ..Éiil : l'Ii. ,,.,.. (",,l, II-
I
<'. I.n I..M I. ,1 .l..,Mr..,l I
\( IF II
1;.
r.
ji;.
l'cnis iiirs plaisirs rl.iirjil 1rs miié.s.
Ali .l.'aiiiii/l lll'' lll l.ii->M'...,
• S.
t.
H
I l.,U 1„ .|,..-„.
\(;tf. III.
TKIO '
rii.'i'i'.si', Cnl.'i '. I.MiiiK.l (Ih'Cul |r iMisi' r.H'|in,. lii-i ,
FINALE . Th',.'... ( .1. Mi. < ..II», J.'.iiii.' I , , l'i:i m .I.- 11. .In- .lil.iii.i- l'iS
103602'^
iiï
s
I
± iL ± £ ... _
± ":»5<^ «^^^*,. !# *** **
sTiir tr r-f -fT^n »0tr yyyy ^ri T . f-ftW
-y-
»*r* 0f**
E^ :f_l
^'-
'*%'*^ -:-.ii_ri:3i^:j^.:î^t:E
00
--toii.
î*'
::*=i:^
#v*
'*wt
:^*t ifc
î?»afc
*- * *-* t. g^ i. €
H * j»-^*-j^
VA ^^^^ii^%»i
ifct
II"
*-' * $0*'*
u* »*,*
>4t^-^
* V ':i'^-\ \*T H^^ ;t
-r-r- / jii _ ti(' (iiin il _ rrirint (jul^c_niit mon ciK'ur mon rcrur se
J
li -\re à l'alJé _ fi'es _ se f|u,inili.' i;é _ mis
fe^S SSS B5H SâSS ^,/,, SSSB 1
./ I
m i
bon I V SUIS
^ï± iniin ('(1 m- <c livre à la
\ *..*' "^'g*' r-«- îy*^ » # .» :
é_ ^^
"f
'zzaz
_ xeilif Irt tris.tfs _ seCom _ t<s _ ,«e fri>_1es _ se Coni-fes-semonram-se li\re ;\ la tris
»'. j: 0' 0^ 01 jr : fA^r
t±Fr±:z.0-r # "
-tes.se cliH-ffiie j'Hirir perds je perds... c'esUrfppcnui'Uiiiifiiit' juir je penls...
#^ P »
f* y-r-t- -^^--^^-jb
~" t: rJf^ ^V^
:^±^=r7-r=T^A.-7^=^:^
je p<rds... Inppe.tit ahcpiellraitderé _ ni_em<<ncutiir se !i\reà.Ia dis
''^^0^
"f
i,/,i.
'^'j^
\ f - —• . ^ *
T> ;^^^=^ m^m^ l»s_s- (h:i<ni.' jonr j*- p»rd-l,ippé _ tit moiirfifur'se livre à la tris _ tes- se cha_que
; 1- '-é-z:M ^'*f zÉEEi^i**'^
» K -=t*^r
^
'1^ V^ ^^It^l l'iiir je p.r<|sl,i|ijif' _ (it ^i^f
F=F 1 ce preinitrqiiati'ain e>l cli.ir _ maiit
\^
ildni.l ?ui-^
pliii !• as. su ir . imnl a>Mir(_nnnt ,i>>ii-rt'- iiiciil
* '*# .^ ^ ' *- hi
%2jr-jr # T?^r^/mm^^^^m -^r p=r^^
ji' Ml- ,i«- Mi_rf _ 1111 ni a^^^l^l.m^ ni as^iLiv. mi'iil
^ 5 ; ; TÎi£^-Tî^.^_^irr^Z^ 1'.' ri'inno.
\'.-z t ' ' #'#
K
^j^jL^n .xj^jj^^LA É.\±'± \ ± io—±-r 1^* ^ ^.^j^ A^;^^L^.
T//HFESF. .

U'inl
^ -r-f
et les in_>(.'5lc'sr()S(.> lis i'<»-SfS(l<viil 1
1- li'iiil clt'slf .1 lc> i(i_>c .de vcil 1 r
SI .« . ' 'I ^
£E^E^t:^.:±X^^ ; j J J HigE^
• «'inl If* r(i_»<"» Ips sdiicis foil l)ieii Imit cniilre l<-. >on _ cis ^t~A
A,; -1. , L-
t:*?*.
doift.
-à—
m
=P ^ï=^ lie l.i.i... mm U'SsoiiciN de la... nu'ianco-lUcesl ftutbient'estfort bien et les
V- 1 |L^J*^fl, Sf^ ^ i 1
fé=^
1
'h '"Sm ^^^s^B ! <l-e^ «Icvotre (eiiit loiil rioilif le- -.(ni. ci-, de Imu'laiico- li
f/Sï'}fïfmm;^-f;^^k:^= à^^^ =^S^..^ t initie les •'OU - fis de la mel.nico - li Ce seri)nd(ni,itraiiie>l rliar.
i,±±i^Efe4^ftmrË: r£-:r
?î*?>:y'
^'r-'b^i'z.
T^rhf.se.
%-T^ SsS^4^=43d^3^-7.J^=l • I 1*1*' '
H v.iiil l>irii I <iii -tre .is _ su _ re
- III.ml -K /^ y 1—9 V—r^^—— cesecondf|iiatr.iiii est clianiiinl
1 S. t
f.
i.
'•u - j ; } I rk^^^i^i^é^ ^3^ î^m^. .mcnl iUaut bien Pautre as_su _ ré _ ment ilvautbienraiitrea>su-rt- .meiil
ife:^-^^#4=^^^=^ ^m. i^f il\,nill)ien raiilre a*_ mi _ re _ ment ilvautbienl'aulréas^u _ r»- ineul
.5 '
(Éi^
ait^:*^?^
î^m^^^mÉsm^m lii_==^ ttinl loiil cioilreles r()ii-(-i- de l.i im'l.iii ci» _ li .
, # -fi -i U-
^1 i r
T^^^nf
mm^m^^-^^^^^^^ ^--Q ^^ 11' Mil' I' miiicol M |<'_li I (II' IIIIIK- il.inlMle iiiillc (l,ii(l>.inii.,nu)iici»'iirt'>l A.
'^. *^^- n ^* ±^t* r
l/h '--^-^"fî- ^ -fn^ -1 r ^ ï^ïas
tgewT^ -uiul fl l<-.s_ ro_>«'s<le vil - lr<'_ kiiil font troitie 1rs si>ii-<'is<lfl<i luelancu-
"1^^ ^fe .f^^^i
5__i£-fiiXj 'f^t^--
p Ail? ,is>,ii (i9=|-;8)
<\>( Mi|(« riir «'V>l I II ICI II, ml uji! itst Miiiciiic rV^li li.iiiii.iiil li.u iniiiii _ i
•StK YJi^ ' -^ ' r. -r-Kzrjz za: :>-rMr-h :*_*- ce
L'''f''r-ifH^.Tt.
fr^^4^H T^:=4=^=xq^ zt:z=:i:3s. ~p1
^ *. ? ? ?

'
'

'
;
'
•#••*#•-*
ai^^EijI —r
* » -^^:SÊi. -m=±z
1 .t;i-. ['il - ( - tejf-.ni^l*(ir-l<' .issii .re_iiu-iit je SUIS Po _ <"k' iissii _ ré _iiienl jf J'iiis Po_
;. **±r?f5 g .
*^^
'/'
Presto. (i'^l**)appu^^^M .i^»ii . renient oli'.ct'st su _ pt-thccest (-li.iiLiiiiint oul^ce-l >ii_pfi lie tv>\ r li,ii_
Pll'StO.
^^â^^jm^=n^: s^ 7f=:r. mm Mil lit j(>iii>Poelp ris>ii_re-iiu'iit ohlcestMi -peibe c e^teh.irin.inl mii.^cVst sii_perl>fce>t< liir.
'
t i tkW^^^0^d ig^Npp
^ JL t. âMî^^ t î 1
1
wm ^=^
^ ;r^^rm . ii.i ni |<' suis Pn _ ëte. assH-rc_iiiciil
7r ,ïM^^^^^^/^AMUiH4mUi^<i -^^^ "* "
Ir
^
^ nV.I luoins imi)or-t,.nl ni<:.um. !<• |.Iu^ ii. Jïi le nV^ p:.s 1<> plu> sa - vaut fanl
^^fe^^fe^
^J .
^^^i^3^-î:p
(
' liiil 1 ,1 î_irtiit lion i[>jnt'iul l+ttll- l'ii ;;<'iit nuiis .i|)'pieii(l ioiil
./-ç V u l'y/:
3; ^^F=i- -^ T= ^'^—=?—#-
1 ,11' un;! hii:i-. i|i|pitiKl lixil I .n » civl iioii^ ,ii>|)i <'ii<l (oui
^ I .^
T m, lis
l.i <rC-0::i"a - phi _c' cl _ le iiot Ihhiikm licii je >(nj> le rt-i'-ll-
tnt4 k.'
0 * J- * ^., *-#-
! .
1 st.*
*
L.
" -diiil «Ida hoiiUlii iiioi!<le.l r'nîilre la postevoiis coinliiit l.i |)(i>l.f muis ('«ni-
r p.„ y . !•* .:-*•....:-' i- ...... r^ ,..,.. ..I.;. i-
— • -# . -*>^-*^
(l'im lionlflii niiiiidc .1 i'.iiili'c l:i pos(('\t)u> cinuliiit I.i
-M— ^: h fa 1 , ^ ea , il — I
. .-— ^1 ( ^(lll^ cT
i= là _«luil !,i |ll^s-l«^oll^ con-diiil
'
1
fe
- (ii(l<'»'sl i _ iiu - Il - le ncn iiV-l ii;iiins iiii|K)i _ tint 1 lioinnic K- nlii.i li,i _ bi _ If iiV?
-*- # mk ES ^—*

—r \f |)!ms Ii.i . |ji _ le nV;4• '^1 1 _ nu - ti - le
I ^ V »- i-
i-^^ y- II-
Jr=r^ ^:=^ m
pas h-pliis sa _ \aii( i.ml - ilniicjo le «lise fnii-tniujiie est riche est tout il
^^^ s \ \ z^" u . ; ^ -#"_r :g: ^^^
*" jias le plus sa _ vaut g
saiistMiiie est Iniil
-w ^ V —
I, ^i i:ii iliiriihi' ^ pri -»'<!oi.l il np>ienneH bout largent non» i|)|>roii(l (oui l'ir.
-j7i. J'IW^P 3=1
^ -'- 4
minI (ici'iil <i<'i'! I »• - j»ri ^ sf-f|i)nf i l 'neviennya bout. ^^
'4iia^g^^ff^rrT=t^^=^=4f^^^ rtz
iil iHiu-,i|ijH <iul lipi;( l.rf^ciil lions Hpjneiid tout 1,1 iiiciil nous cipj)i'eii(l tout
.^- r^* ^
(/'
^^^i^î^.SS:^ ^^^^^rr:^ f^
^T-^
ê ' é Ète^ Tr:
;nt^ g,ird«^z vous de j)itii_ilie tous «'es soins sripei.fhis niDiiJJitii f|iie >oiis im ()rii |<- in i
È :^t=:ÎZ=4?=Î2 iL^ttl^ ^^P^ 5.-^*J^=t^^ ^ ;--,;-»"-g
DifU<iueM)i!s im_ |)()i'-le ci si (i ne l,iiii;ii'' moite oiic 11*111 ne i),tr_le plus ecsl ^JEAAXOT. ' '
'^mm #!! 7 ^j t^f •?
^ ?t^^S
ljf-.j#
^ ^"/ij
T?^
^^ ^=f=^m-a^# ii.iie lan_irue nioile (jcic liin i»' parle |)lus_ fine 1 on ne parole iiliis (iiie
--C—^—J—y 1 1_ J—^_.I

. . -^^----'-^—J—J—»--'—^ =^—^ I
ii-iie l,ii)_i:iie moite «iiie loiine |i,irl<' iiliis (iim l'on ne par. le plus 'pie
\ir, ^ mp^ i ; i- ^-4^-^ ^-^ r
É T:
^.:^ /qt-^T
zwzixi
î^ ^^^m^^0^ Ion ne p.ir_Ie plus mon .1 - ini je\ous le le . pe.te espi il grâce e( l,i .
^: V =t^ -^-^ ^ i==^'
m^m s f
"B^
SO
'fT'mmm=i^& î^^ë^^w^jjy^^ iciil i l'i |),i-. Iiiiit »'.i cljP-ti' le nieiLlrur j)rfrf|i_lfnr inoii .1 _ ini r«'>t 1 ,11 ;:eiit cest
hJ:::r--m^^m^^ =r^ \ i' : r'Jn> ' i' \i' ï ^m là !<• mtillfiir in.iî - df-oVsf I.» le meiLleiri- iii;iîlie
É é ^ r ' tA' i
v.iiil «le \tiiis riiii
'—«^—f—y-
^ ^fcr; :z3-:z
([^g^f-;^ feB^ ^^âf^^4^'î'?
L. , y ~ ri
», ^ I o * . -0.
Ai\".{o=\oo)
nyrdt-J-g:::- =±: iL^'l j'ai beHUCOiij)^.» -l'ii»' qii^mcl j»- xni'^ .ti cou _ un
I
-

.
^^-'^^^
-t ZÎJ
ii»niis l,ii>.son» d i_iiiili _ U'-ti.i-V.-iiix ( ::oii - ll)ll^ iii^tiiidii r<
j-4-f • f r~fc#^ ^:1L ri
^ l.ll^slMl^ liis-oiiï iri-iiuli - It^li <_\.iiTK <'t :;oii _ Ions .tu -iiii du i i'.
— 1 -,, --t^:^m
P^ 1('> iloii - < fin s nnuflrt' la for _ _ (imk
j y:
ï; 2=7
-^^'"*'
-L- f&—- '~'
> r -^^ f\ iY Ê r^r=x= y ^^ ^r- r-' >-r—
lf< (loiicciirs <)u'iif lie la for _ lu _ lU-
m
es douceurs «ju'olTie la for - tu - ne
so - ~
!u
r 7 - •
::: ^r ^ î - >oiis li>M^ Ics'IcuTi df iiioi-tie d.iii» IrpLusir cjui nous ras _ seniblt'
^^^^^^ y^
el ifpe-
'' yoii.-i lousl'•^d(nx do uioi_li<' d.iii% l<-[il,ti mi- (lui nous ras _ st'iuMt
g^i--p^ ft 1 <ji«'.
(r^^gf-^ïM^E^ff^ ^M+^- - r ^ - '
É^iMM^^ï^z^^ )<ius l(»ujours en _ semble el ie(K'-t(>iis (ou-jours en -scnuble \i - ve l'ar
\^---i. r-..'
^JL'
• ons toujours eu _ seuilII"' cl re|i('_lii|i«, tnu-joiiis eu- ^eu^.Lle^i _ le lar.
î):,:- ^l'-gt^^i^
^
r-.=T= -y »- =ÊÊE^^
-
L. t^^-tzizx---^F^ ufrX"^i^{:^ > ' ^-îî^t'^fe-.^ -^
.xeiil ^i - >e l'ir - frful \'\ - ve Tir - ;r<nl .i . k- iN; _ -en
3:: -^ h-'-jÇ ,
>ui mon it - iiii \i V»- r,i -^rt'iiV V I - •-•• I ,ir-^i-ri(
m ^^ ^f^
viz -r-^ts^
r^^riiTT*
L. TT":
i^PW: E?r^-^H|:^^^;fcj::fe zent et r.i _ nii _ _ li» ti . \e l'arieiil ri. '.'.uni . lie
l^ii
|)ii - l«n - rv ol mil . ^ic ces bril
Iî^^^
__j ^ —
--^ #
Miiiiii> «le iiniii en _ '.m i f Ali y ^« ii\ llirll 'i<' - t' li-<ll<' ill
è^^^^^ EfetSifS-EEE -r-; Tr
[a^
rir-
^ei =b
An liai s il Ciiil (jiii' je |i'( .. rais .. ,«! j''- iiotli- un air tris l le et r'-
l -
i^a »-
r'v^sfcrC:
:^CT^f^^^i^^i^^^^ .\ciir, l'I je siiis an fond de mon cu'iir un m _ nui nx" . Ii' dr tiis -
ji' nap _ jier _ çnis pas t'o _ Jin
'). Couplet. LTfz ^^=^ Lau_tre jour iiu somiiieil pai_sibli. a vait ap . p'- _ sau _ ti— mes
?^mm~^m
TRIO. Allegretto (#=56)
TffhhRSE.
.(X -li TflÉKESF.. -i"^Fl^'"'"l-
îi^ =fT^=^ ^^^S ? J.e^ idtsi _riiols des que lejour coni_nieiice cli.m.leiit cli;m _ teiit la
ii:j=rPT^tr^-^itBr^^''^g^'^lT-^ mi/tir iiiii les i( >ell.le luit (II, 111 -h^iit cliin -tent raliiourquileMoeille tous .lin.
1 +
-^^mmmi^m^^^^ :tT ¥4
sons les plus doux, tl clitinie les é-chns p,ir les sons les plus «loiix.
hh^^JJ: s M m.'^ ^ m—.-^-#-*


clj.iii-lt' s.i constiin - Ce, mui _ jii^it'ii ne io-ni,mce etcli.irr.ieles e - chos p,ii li
^Ir t''r
*— « ^H
^/r ^^
les pin* «iiiiix ., «Iiii-nu' les e_<l)iis par les >(Mis les[)liis «lonx, p^ii I
S^^m ^i^iiT^Ë^^' ^e^i^ S^^
^^'^i^-
i; irtfip^^f=^
^ sons les plusiloiix-, j).ii' les ><iii^ !e« |.lu>(l«in\ ,„,,„,,„„,„,
WmÈMï^^^^^m Iji.nii, liiM_wi, cVsl "i nier>eille,foil|jien,fui1
-•t^;5^^.S^EiÈè£:;^ ^^^ =t=p:t
•I!, !"''•-! .1 n.i'iw'ilJe.fnit l)U'ii,rortbieii,l>ra*o.Lruvt>.in:iclieieeiiFiinlje\<iiiscon-seiIlt' un peu
-J---f=^tP ; TV-: -r
iiicii.,c''('^' I iiii rvei!Jt',f«)rl bicn.f<>i( bwn,bra>o, bravo.
W^M ~rr
< *. • . 1' • i • . - . 1
S- les l'ossi^iuiU «les que le jour coin
(U 'IlI III 'II! 1 ,11 1 (luit t\ I ecli.iiiU-
-fc» ^?^^4^^
^ff^ri
inrii , _ ce
&' 'r,#. ^T^
ciian_t»'nl.
1 1- 1^^- ' ^ ' *. „i. ...Los io>si_i;iioU (lf> (jtie le joiircoiii- iiieii
(kl Î7
T y
L. C
<li,iei_tfiil la inoui«|llil'> ivwjj.- k- ((>ii>, cliaii - Iciil, cli.iii . _ - ît-litl'a-
-teiil cliaiilfut rajiioiiDiui ['_'! ir>f il ^le ton-, . ch.iii ^ tt'jit,' rl),inl<-iil
V
^-È^EF^.^=E^;^iE£ loiir (iiii l^'^ le.X'il . If (mis (jiu It ;v rt'Ntillf tiui-» ,'.111^ - M .^
iil^ 'l'^lllll? l|i)ilX,_
5^^i^^^ii*i -^., ji
.' - - «^
g^~^:.^-^. \v~ \A\ti- '](iu\,\vr- ^,lv,>'\nn.\ e( < li.ii-iiir le? e-<:iin* par le> >on^ lesn|)l
tJ ^^=^^:^^ l^ïM^&iJ
L.( :t?z>: * j( rc i et , s">!_ji i . ro u - ne ro .
rll.illN', il Ctt,lll-(f ^,! «'(.111- -ilMIl _ ff, son - pi-|f(l_Ilf lO,
iloiu., |i:il
^»^^h ^ t^^ppî fa fc ^^ Miiis les lilllS <l<)ll\, ll^ir H > Mills ifS
i^=^v' r '7
T/rRRKSE. V ^
tloi
.v(» mais ce|)(iul;ml jfvoiiscoiustiLir lîiijii'ii j»!ii->«i<- .-î/iii-j/li-ci - le iiiipt'ii plus
V-?^ i'^?^- r-1—
{L4C0.VTESSK (l.,iin,'c)
v^^^=i
it'j ^cato e* fi'^-'refn^rt t
.
JisÉJzMiltsi
. ir.iui _ <:v et cli.irme le^ v. .•.(»>j)Hr lc> .sun-, \r- plu;- «lotix
^ -# î|3=^^
-g ^- y
T. H^UlI^m
'' le> àOiis 1rs |)lii;<ît)ii\..|)ai' Ir., .-îoiu-i iesj)liis<.l:ni>,p,ii
1:r^ïtâ . ch I.'
!/
:/-qd?t- ï=^EFi= rfî=Jh^
r-T mm î - lliode fori liicii^ fort l»ieii., bravo, Ium-vo, rcpif iKui'^lousti ()i> iikhmU'-imiiI a
_ SI l'.iiii.ml, aiii - si lani.iiil miii_|h ifu^iif m -*ii;iii-CP fl cTTrivine les e _
_ I lidi |>.ti l( > N(>i)s les j)Iii^iliiiivl(>|)liisilini\ e) i lin !iie le- r " - Ih -— |i.ii les
rr : ^Ç^^^gg^g^^^'^x^^^^^^f^-
i"- >()ii> lt> pliiMioux
p. Il- !ts ><)li5 les plil><li)iix ri
rl<ni\ U'splii^(lmi\ «! <-ii.ii_ni<' li ^ t- - Z\u>', par je» „,ns le^ plnsdliiix et
-1 *
ly
:^=^ f.
.li.ir.in» l»-s é_ciios |iitr tes ^olls les plus doux.
1. A^ "^ Tt:r± ^ É *
clt.ir. me le-s é-chos par l<'-> s()ii> le-, plu» <I<mi\_
:r---^f4^
• hir-iiie (es é^chos p.u' If-, sons les plus doux
:£^e ^
^È^p ^4^1^^p^ !'• _ clios par les sons
I" lid-par le> M>ns a
^mm Ev^ •*^. i^^^Ei*'^
a=f=ip HLf-'^T^T^?^ ^ ^ ^ ^ lento.
I, fe£:|»irt^<_i«;^J5^«^j«,"«i ^^i''/.:?"fji^gli
fe
:ï2:
"75 plii5 tloirx. \iiil;i, Aoi - li» lameil!enreine_tlioile,>oiI,i, voi - l.i la imi>i<|ue,i l,i
Tg—T" ^^£ïE jL-i-f-^-
\x~j pdr ;fr r i,f==f^ it:»^ Trr
1rs pins doux. Yoil.l, voi - la l.inieiLleiireiiié_llui<le, voilà, voi _ l;i li nMisK|iio.il.t
^ j^^f^^ljp^-T' '^''r f-f-r-r-^^-^^5^^ les filii> lioiix. Voila, vni _ In l.iiiioil!('iue luf'-lliod»', voila, Vdi _ la la iiuisi([iiiM 1,
^.1 '
I
^ ^ f f^-» r~
1...C,i^1=fW^4F=t=F" )node,voila la iiiii_ ^i-fllIt' a la iiio _ de
7-=^ T-i l/l^^?
^^-t^ mode,voilà la iiui. si_fjue a la ino _ <le.
r T y y r r y r
///A, A* >A'.
( (1 f.F.I TE.
S:_?_fc i'i^r*:5± ^^^
Ali(ni('l|>l.iisir
f'T) - —"- ;:^-Fp=gEg:^ïrr—^T^3 .-\' r If's a - mis »!<• ?on cn-f.in.rt' (jiie ce nio-iiifiil ,111 e_j)iuu.
<!e l'I I oiiM'r II > i.ii;iN (le siiii en-rii)_r<'
:?3C i cjucre mo-iiient
gifppp^^ppi^ * ^^ fl< icii(iii\<i- lt> ,1-iiii-. (le Miii en - f;tii - ce <|ii(ff iiKi-nu'nf Lut r -1)1011
#^^1^.&^:^=^^ipj3^ ^ a à Ê J'
iCtlIlllMT II -, Il - 1111 «Il •^'iii i II _ I III . ri.fu. fiuore monu'iil
-^M3.,^^m

Ep^i^èi^i^^i^Éi -ver. (le honlieirr ettio joir.is-sance .ihfjiiel plai-sir_ <le nli
C
Cn
^tèàJLj^J4pf^J^Ji-^^^=^J' J^ J'-J-^^^^^ fait eùi'ftiupi' «lel)iiiili«'iir »( <)c jtm . i-, . siiiict
:iim ^^^^^^m^^ aluiuel plai.sii-
f.iit epi orner tlelionlifu r ft df jou.is-Sftnce
ïp=^^Si^
ah,cjuel plai-sir
.ver.
C.4
1
'^^-^'- zfcrrtrat^t ^^^m Herelrdiner l('^ a_iiiis de sun eii_rai)_ce (^uecenionieiil
^ 1 i=^-T:^z=fc==fc ^iÉ^^ ï^ T~'^'~»^ "g~~irT ^ tiei etriimec le» a.mis df son en - f:iii_ce iine ce moiuetjt f.ùl
^'-^4-J^'^ *=
.1
J—
r
^^fe:^^^ <leieli oiner le.-* a^iiiis de mui en ),iii-fe
^^^ (jiie <je inoliieiil
*
f.iit l'jirftiivcr flt^ bonJieiirf f <lé joii.i.-, .saïue ^.ih «jiiel hoii-lieiir
-il— g±-t
\' V <|i' Immi Jkiiii ( (!«• jiili-i^ ^ im»' t.U -I I Ji.i.r
'^ïj£^^^^^i
r/T^ ^^Ee I ih illM'Ilr I _M fs _ .-.C \l<ll? ll.lll^ lll'-^ 1)1 .is
• i(^':;i^.^pp;^-^£^E^^pf
•I'"' ,1 le nlf'^^t' c'e^•
,.l. .|...llIl I 'r(> _ »!• \|(ll^ (l.ilis IIK V iii.iV 1.1,1 iiiif ir If lUCs'
I'
Ef_ .-^-_| tI-v— it=^^f^ :il^^± 1
Il ijii' I le i _ \ •! \ i>ii» Il iii". lue- Il 1 .1- ji- Ir |iii'>5f
. ^/j^^- ^^—* .ZTZ
=s;=F =
mé 5 |nc je ff |irf's»r crst
.."îl =?
o.:^^^^EE^3^-
^^ toi cVsf toi c'est tni nue je re-vni> nui cV»t bien (ni nui rV,) Imn ' fi i
r#*
:?^:r r=?^^^T^ '^^tiJ.
c'est toi c'est (oi c'est toi nue je re -^ois oui c'est bien toi oui cesl hn n loi
cesttoi cesttoir'est toi nut je re _A<ii> oui c'est bien toi oui c'eslbn n toi
ff^-=^ E^ -±i:rt--:±^^m^^^^ -^ 5ï ^f:=f^*^^=F^yHË^^ loi c'est toi c'est ftii«iii< [< re_voi» oui c'est bien toi oui c'est bien l(.i
^r^:^^:^.
tv.^
^'=r-î=r- Kp^:tfl*gsiï^fî^^ ,' 1
Pliii-sirs (Ienolieen_l'in_ ce \f)u«ioii'i ri\e_nus pi u_ siis d. uoli •< n
~^^^± t=^-
^^-r* "^*
Plui-sirs d^Ticitre *_'n-l.tn_r'' \i.ii-<\oil:\ iwe _ nus pldi-sir> d» iimIk <ii .
-f f- =£ ^'-'--^=*=
:::dt
Plai- sirs(l»'nt'fre eii-lui-ce Mni^\tMl.'( rt'\«^ - nus pl.ti - sitn ilfUuU» 1
1
'7~TT ^ # —
3i^^î^-^^^ '
^' yT7= v«nis\nij,'i reve_m'is n[ie>rtmi.s mes amis pUisdrib.stnce
iz—*^ t^ei t=r-
^oii>\oi_l.i re\e_niis Mil'.-, ^ _ Mil- 3lu><l:il)_seiire
-0-— ^- ^g^^^^i^^ l,;n _ < fi iifui»! m'i.iniTil sent ils ve _ mis nifs ;iiiii.s mes amis nliisdabsence
y^ nrirr»
fr'>'A ^?J:
I
:;^ -1-
-T=^ ,ili nt'ndiisfjuilkpn» plus rmii ikhi rciious <iiiil((i)i-- plus pl.u . sirs ri,' n^tre <n.
S-'
ïcfMli^îpii ili iitiidus «luiiliiiis phn iitiiiMis cj\,iiliins plus piaf _ sirs (h- nutr«' «n.
.:^ ..;,# # *- 'I~-~M-J
I
!-4-.i-
non ndii ni- iiou> quiMons plus plai _ si'i» d. nutrr en _
idl UiM'iiUs «Ml ' 'ciU- IiIinI^UV (11. •! Mlii. Ill.nl pi ,i I _ sil'S lie Pi •! I,f l'H _
3=5 V -7^ •
vciu.-. M'ii.'i rr\c _
_ f;in_ce Vuus\oilà itve , i«i^ pI.iL sii> de noire en_ fafi - ce
4 . . ^^
^E^^m^m^
-
E-^-^ffi 3^T={?r7--z^
_ fan_cp -^ vousvoilà rêve _ mis pLii _ >ir> de noire cn.tanje tiujuihiiuiu. i.i-.i;| n', i.e
Cn
ÎSEE
-\' \"" I ~ "-
_r'-=zz m~^^: i^3ÉÏ ^ - nus
1t*= :f^=±
ah quel l)iiri_heiii niiflle ai_ ie _ ^'res_ se viens dans mes bras
m^^ÊM - nus «h quel bon. heur qiieil 1<- _ iTî e.s_se vlell^ d-insmes bras
-jffei^ =!^=3?:
=r=r^^ Fi:>:-:EE^ ^i^^Pip ih (juel hon^lit iir rpulle ^1- h' - ^i' \ il Ils il, MIS mes bras
-fJr ^ip
#* d m .^^f=X=$MZ
«jlK Jr pies _ se o'f.'ît lui f|iR- je re - Vf;-. c'est toi nue je re _ vois nlinuelpliii.
I
^"f-rf-cr / / /^
que je te près _ se c'<'nI toi que |e re _ vois cV^t toi nue je tX' - vois
i-^^
-:z£3El^^'^ ÎEE£ -n^-^-fc±
iiue je te près _ se c'est toi que je l'e _ vois c'est toi que je re _ vois
. a? -_ —
ÏEEF "? / / T / / / • :g^r^-^
(pic je te pies _ stc-el loi que je re _ vois c'est toi que je r»; _ viiis
7 '^ t-^^*-:^=^^E^^'/o^
r^ ^^^^rm^m ^ ^^^-i^^^M
He retrou_\(r I'-sh- misHe son en _ l',in< e qiiece ii)"-iiient fHiléprnd_
r wmm=^^^-y^MÈâJ''^^^ I=*rtJ ^ » ' r m
tKlU" Ipl.tlMV dt retiiover lésa _ mis Je son en _ tance que cemoment
j P^zs::-'* 9-J -^zjz:z^ jnr JTg
J
^j a 9Jl-»-J-M—M^-ê-M 1^- \ ^ 1—!- -:tsr:j:=^i
.'Imiik Ipl u» r «Il II liiiuvi r l<s,i _ mis (le >on en _ lance que c<nio_ment tut éproii.
-t&; ^^^i^ iJKJll' Ipl.i. 'if ili I « 'kuimt Irs'a . nii» ilixin I n _ l.ince uetiemoment
y-t
.p
i
!
# # # -^
(lehiitubt'ur »'l<lo joii.is _ saii.cc c1mi\ jil;n_ sirs de tinlret-n -Çir_ rr mui^M'I.
fait épromer dehon.heuretdf jiiiLis . san_ce doux pl'i- siis «K- nolrf ni . f,in_ t»- mpus \(ii
i^EÎE :^5=fc-^—#-^ ^iFy—r—^'^FH^-i^- F'^ -r-7—^-^^^^
.^-_+.* -F?-^
de l)on_luiir tiUlrjou-i** . '*.tn. rr dniix pl.û _ sirs de iioire en - f;in_ ce mhisvih
(à purt)
:^^>;^-#l ^=M=
:;?i=#^# ^^^ ^ ^^^^ fait »^proiiv<:-r debdii.hi ur «tde j<ni_is _ saii _ cedouvplai .sir- df notre en . fanrii luiuil iiio .
m^SËEi rM r\
** '-^- ^#?V^^^fef -M^
li» vous\oi-li) revenais ;ioii non non nenoiisquilti ns plus nonplusdab. sen _ rc--plusdal)-
_ Pi \(IVls\oi_là rcMV- Illlf
J^^ ^^=â::^5i *53^
=f.^=#:^r^
plus dah _, _
|)lus dah
scii _ - op A'\ neniiu>qiiitton'i plu? dmixpl^ii _ sirs rie notre en_ ftn -ce vous voi _
à^A =^ t=^
* =e / r^-v^-^y^
ne nous miiltiins plus doux pl,u _ sii>df notre en _ fin_c«' vovis vf
seni r A\ ne 'ioii> ([mltniis plu^ <loii\ pl.*i _ sirsdf noire en _ f^n _ ce vous voi _
Il _ w crt'ur. ( J prfi t)
> i^^^ 5?^ ^ ^ 5t ï ^^^EE S S
N / S
.sfiire ne nous ([viitldiis plus doux pLi _ sii^sde notre en _ fHnc<ni (un I mu
' ifr^
ne nousquil
iE^^^F^
l,'i \oiisvoi 1 1 re\t' _ mis non non non ne noiisquillons plus non plus (i:ib_sen _ ceplusd.il)_
I \ou- \oi_l,t \\\f . nu
i5=5=5i
_^^i_
st-n _ _ Ce <iVi neiiiius qiiitlon» plus nh nenousqiiittdii- plu» .ih ncnnihiû.iltiiii.»
.^pp -#—*--
r-TT—^ ^ ^ :/t
-^ r / -/ -T-j"T~r-3 sence ne mms <|iiiU(in-. [iIin ,ih neiiiiusqiiillniis phi* ah nin<nisqiiilliiii>
-l^^^^ _-V^ -*—*-
rX=:=r:^
-.-^ -g_ * r erTTT ± - j—f-r-^
sence ah ne non- ciuiltons phis ih iieiwusquittons plu.-, ah nen(uis(|iiill(ui>
t?S>—VA -#---#-
Deii<iu> quitlons plus yh nenousquiltons plus ah tn'iKHisquilloiis
n^ji
plus niin
f^^
±1 ù-
- D i< R"Wp=
H-..-
A^'r^-r^^^-r^_»_*_,» -*>7~ z*-^:\-*.. *J ^ ^ ^ .M. ^A .A .A .A
r
g,'--
^ ./,-;•/ V/Vûr
=]
mmi!^-^ t^P^y ^^*^- ^^=^n
» . f*^=0^
Viiu» Tiirt- :it_ltii<1re aiii.
S7»"~» » "in *n^ îl^ ^ \.i M nutll'i ,\ la_bl<' \rnr/ tldlK niiill nii
^ ^ ^ ^W -^ * * * f
si vr;ù _ ment cVst in_ crov _ a _ ble, y« 4,VAVT '
^ r I -T- —\- :
^—'r-_^M— 'r-id
allons al - Ions nous mettre A
P^ -0 0- :f==f^ J^n^ g f- 3=3= "^ .
/^ C, _tzz; ^ TJTBJlksE
' '
-r— i tzzaz
1^^^~ COr.KTTE
al _ Ions nous mellie à table al _ Ions nous mettre à ta_ble
^f=«= -^—f—r se 3=q»=a= 3r=ic:
oor^iiv al _ Ions nous mettre à table
^ al _ lonsnous metbe à tH_ble
UtilAL al _ Ions nous mettre à table
r-^^^^g al _ l'insnous mettre à ta_ble (^ jp^,,,,,,)
-* r j f m f 1 # _i» .\_^ ^^
al _ lonsnous mettre A table al _ lonsnous mettre à ta-bie «lites;
%E?^ -f—y— H # \- ^ > y
la _ bb- al _ lonsnous mettre îk table
±^ <^ *- ^- 4 4 4*- :g: j-f-y-*- ^ ^ f y ^
il _ lonsnous mettre à ta_ble
« * * L|fa.fc^
,
T=^£ ^ * ^-=1^
i# #ifE
=?=p^ ::rz-j::^j: ^ it* ont lair bonnes irens nous al
il» (int I lir l)(«n_nes ^nis iK ont l;iir bonnes îens nonsal.
^fe=fi£*. - i^ ' ^-
liif'n riie à leurs dé _ pens
Ion (li _ ner bien rire h leursde- pens
lit
il r:^-^
quels sont ces é _ \l- _ f;nit>:
#^"^ ans utls
^:^r. ^^0^'^i << <j<:rmi *»>_:#;
-H*^
. * '
-
-/i^—_ -j \
Cn.
ail DieuvqueLle ti _ ru _ re la plai_.saii.le tour _ nu _ re \t
fÉr ^ ^-7*7
±:
-
laC.
i
».— f^^—
* f
-0-
r 7/ y r7^ dro _ les de gens ha ha ha ha ha ha ha ha aliDiiuxquelieti
-m pens à leurs dé - _ pens
4— —«—^i.iSs=fz (étonnée)
Cr, H!'*' ' r
f \'^^ (éto
ah Dieux
±=qt -»- HiÊ dro _ les de irens «h D ieu\ l1 _ le pa
p -i=Si "F r f /^
# dro - les de gens ha ha ha ha ha ha ha ha aliDieuxcjuelleri.
w i^ -f—f-
M. i. M. e. » t- M.
-* r ^ ^0^ ijrS * f~=£z
^ -A 0^
I * * t
» »
. ^*inf ha h,» ha ha l.ipliisanletoui.nurfh;! Ka h,-. ha DieirvqutUe H ^îinha ha h.
k'k5^^^^^ ^ 19 9—
i*,
_ ru _ re
m U' p ! - ru _ n* th citl
'^J£z m s^^E^m «jiiil _ le |i.\ _ ru _ rc (jiif (Inr, de di _ a _ m.iir, nue
-0- • - 0—0-0-0-0 ifctrt^^ :|c^t^=2^=îfc
«_u?_ ^^ _ rUi''ha hi hi lia i,i|ii;u>aiil( ioiir.mm ha ha ha ha [)ieu\«]ii< lie t i _ ^iircha ha ha
K^zjm^ '---^V^-^
^r ^'r-..
0''-^
3]^£?^^^ -=^^^^
u:.
Cr.
w -#-#- -#-*
Et=^=--=,
^ *- m ha IfsdroJ. sdf gtns nous al _ Ions à di _ 11er bipn rire à leurs dt'
3Èi^ -r—*^ 3EEfE^ :lîc=^ :#*=-
il urs dé
* _^ ^li hé _ las je suis;bien su _ re qu'on rit à leurs dé
1»-- .. ^ I
t> • # I
# ^ »—0- -t-
d'or, de di _ a _ mans quoi nous al _ Ions ner
et ^ 32=
-0 \
ha les diojesde ,gens nous al _ Ions à d ^ jjiJ
" ('.'1
doi-, de di _ a m msoiioinon * al _ loi'
,? -
r w- m ner bien rire à leurs de, _
-*—F—*- ::frc:
»A-^-_'",Vk ^1^;^^^ . . 0» 1
A les dro _ les de gen^
y# tv- 12=^ ^ -VT-i P _ puis quon rit
o -0—
g Ji #_
r:^-e
pens ha ha ha ha ha ha ha h r
, AWi) ^
laC.
Cn
iL^ ahDienx.qu(ilttLgxircha ha ha ha l.ipluisanletour.nurc ha ha ha ha J>iciL\(jiiclle H .
±i»r
' . I
0- quel_le pa ru _ re
^^
--^-,-^—T-l—#H- P^ *' I —±-0- ^
I-.C
à
Cn
_ £urt ha ha ha ha l^s dr«jles de gtn* nous al _ Ions à ()i _ ner bien rire à leurs dé.
«! r H 1n 1 — -."
1 ^M^ tzi=ti zm— # M.
\\<i _ i;i> ;e ^lus Lien su - it <iuoii rll à leurs dé- f -0^-0 I
oh ciel fjue dor, de di . a
'»E
-0—t-
\
' -r ^ mans nue dor, df' di _ a_ mausquoinniisHl _ Ions di _ ner a _ verce>é_l<'_
^;f=r^~r--r=xi -»-—0—0—0-0^. nzzac
:3^T—y-^-1-
_.*_*^-T2 .-wzr^mz
1 iure ha ha ha ha lesdrùlcsde irens nous al _ Ions à di - ner liitn rireàleui>dé.
EEEEt- dî2fc; ^^^"»

»=:j^ ^ (me :ir _ ri\e ^ ron^itie _ tems' nous ;>l - Nn-- a di _ ner hien rire àl' iir^idi'-
^ii *fciL_,:r^^. ,_::^ ^/'^^^riffc /..t. 4, :P?: -!•—#-
_ [)• n.- Il t lii Im II I It I ha ha h h's di\> _ les de iens :lLllln^nllU^meltreà
l>-,'s
- ^s c
/^'^
tu
dor ennluit ils xint e'-lt- _ ians aLlon^nmMn» Hiea J> —*-^ -J~-~fZ- -0 *- ^^
(juo
dor fionmi" ds sont e _ lé _ ^'ans ,iLiMU-noiMii<llr«
z:jr^
!< « di n _ l(> dt- ^ens aLItin-nnu'UK l!ifa
1^—t- rzrwr ^ ^ - JK Ils !)i(ii\ que celle a _\en _ turo .ir _ ri\f ;i contre _ dnis ,il .^in>nllU^^1< Hie a
VE
-0—0-*-0 \
Cf.
Cn
L.
id tes _tahle aLlonsIlfaiîtpar- tir HL1onsîl{;nitp;»r_ tir etqifA po^^ fre fes_ tin pré- si_<le l^^pL
_l . ^ . L -_ L—J . . .—-^ . -- M—
_
1 -m 1 . --M _>
t\h]e aLlonsilfimtpar_tir al_lonsill".urtpar..;tir ttqiw no^ (re t'es _ tin pré _ sLde le pl,ii_
table aLlonsiltiutpar-tir aL!oasiUàutp.\r- tir etqua no - fre tes _ tin pré _ sijeleplii
=P= ^isiîiigig^pi^p^ :*:;-.2M table al-lonsiltkitpar-lir aLlonsilfaiitpar_ tir etqu'a no _ tre les _ tin pré _ si.tle leplai-
pi » * ^-—*^ * » * jsrz.-zr:zzrz:
' »^^ si_(!eleplai-
^"" ::fcfc
pré - side le plai-sir ettjiM no _ h'e lis _ tin pré -
tin pré - side le pl;u'_sir ettfiiTt no _ tiefcs-tin pre
-
r-r i
l*k
sir et qu'à no.treles- tin pré _ side le p1;»i_sir et qu'à no _ tve Iïîs _ tin pié _
".irp^ ï
1
il sir tl qiîà no. tre fes . tin pr^» _ side l*'pUi_ «ir tlqaVi m* _ tr»* les _ ti\i pre _
&^ , , , , ^--1 r^^^M m . —
% F ^ af=*z -€± 3E
_ sir et qu'à no-trefes_ tin pré _ side leplai ._ sir et qu'à no _ tre fcs . tin pré
m^ ~jr-:zrS WÊÊÊm. 13?;
sir et qu'à no - tre fes _ tin pré _ sid li iT!:o_sii- etqa'à no _ tit fes .lin pre
ëm.^f^ ;= £*•
21^3^'''
*»»» 0*0»
19 - ^-=- itr-::^-;
1£;
sidf le niai _ sir ,»!_ loti'' iltJul par_ tir il_ lon«i il faut |>hi _!/f ii ' {.(iit jiai _ !ir.
-/^-> ^^ H h-
-1 \
si<|p |p plai _ sir al -Ions il faut par. tir aLI'.ns ;l fiiil. p.a.tir il faut par. tir
sfdr If pl.ii _ >ir al -Ions il fait p:ir_ tir . al_ Ions il fuit par_ tir il fiut par - tir
i?d,-_^^^^ jF-4z^q»_:=t=t jj^U^g t^tz^L ^-i*-
'II- 11' !s! M - >ir iLi'iiis il 1 lUl par _ tir aLluns ii fui p.ii'-ti> il fait par - tir
-0—0- -»—-Éf-
- SKii !, p!;ii .. »ir 1 ftul pii- tir aLlmis lî fiul p ir. In I fiul par _ tir.
I *'- - -0-0 -0 -0
n£j
=r 1
- si<!f I4 plai _ ^ir al _ l-ais ;1 fnil par. lir al _ Ions illaut par_ tir il fiut par _ tir
-9
rrt-
tiî
l ':i.''2:-î ':-f.
M.»tL
t.» t
^^?*î
1^
is-:^^^^^^
A:.-*mmi=
ti lur !< n< I< \\ lllflIllM I 1 O! . I 11 II. 'Il \' >i
7> i f
*^îr>;^-Si^^;Ë^;^ . !'•* (Iiin r<i_li
±^^^-j^^ ^3tEEw^m^^. I ri( r euv .•i.raif.'iit^ils (iimc ai il ru es. pr
ÎÎ3^^Z^
^^?4^T^
* * -^
pour(aiil. lU s roril.iiii^iqiii' umi^i nn^i i u jii-,_nii h i |tl («in-l'.^M/Ciulo \À\ [~ -tr'.H-mlil ui-ni
-0--0-
—f-
#T—
T
3t=^£ï: "^^^m^^m toii](}urstrii iii-_<ju''iri jr l(iin_rts.«c (|iili>\a. lrl> s'rt.sx-nihl.tii nf lous
COI PI.ET. ^fe|H3EE| ^=^:=frJ f ^^é^^3Eî;^ ^/=
Queu bruit j'pn_trni"l« à l.\ rni _ sin' «iirmenf que d'mi.ildii sHi\fi'-tit .i iii.i (li^ ilr
1
^:i
ir-i^:^- ^^^?^^^^^^ iir m'en niis.-".>.<iii>< i ii._z lie m.* c'est. im'cliiisbeiic.tr.-'US'jmfHirdns'li.iim
-* t~^-f
en-.treHr?iu fli _ ii-.rs he_l^s r'e.vt un i lui,--" i.'ri; e - tmij- ini.nir-uîis.i! 'im i-'.\ _!ie .Itii- di - m-r.'
,t
K'7.
DUO
r» lll lil >(' Mi.ll
rï=fc 1 Mlle I iiK- jii _ v,iil .imiMii- li . (\'f _ |(
ï^^^P^^lE^ipi
Y' iin'ii M)u_\ itii.s |«' iiiVn sou -Viens
)e lui por_ tais lo-se non _ vil _ le je lui ju
C.
-5=±L
f i
t:^^^ ^^^ f^ïz^E Ê5=^îÊ;ë^i^,^É£?^lï^^^
pa -gnisqué nous pas _ sions dheureuv ins _ tants lou^deux an sein de nos cain .
A- =^^=?= ^ ^-
=#=!^
. *- f
=r=^^y-.^ p~ Ëi=êi pa _ ^iiesque nous pas _ sions dheureuxins _ tants quenous [i;is _ >ions dlieureux ins
w^-t^-^-^^ ^f^ pa _ ^'nesqiienous pns _ siiin> diuuriiains _ l;uits quiiii.i- y.\^ M•lll^ dliriuiux ins
^ K é -» -:3r0i
\'? ;
-0—r*-
., kr,' ::^-;.^=:,^^r
» <r T ,
ii',în!> ijiio lii ii> ( i:;i!i_ II. ii> d..: ,•.' < ,':i\ ^p t - pM'-j A _ Ions rnppi'lle inni r^ppclli-
(6 -
*
.
é itz-?
J^ 7 / ' '-
(IciK rs( li.iii-iii _ 1 • I _ '< • > il Ils rf:-.f"mmi 11 _ t>r I i
* - * A , , -«^ ' r
t'): -tr-
M ê
Xj Tm ^^ -# —# -#
-if
z^
douce» ch.tfi.son - net -tes viens
:^?
nul - --it.t»^ ,i| _ liin^vii n> d 1(1 _ s»t diiiH 1 .( haii-iin _ n^t _tes vitns
it^t-
* .5 - *i_^
¥ • '
^0-- * 10
; r ,j ^ ;— ~f '-('—/—7—
s;^^^ :r±-
9^^ ._^:-::Lij;=
COLETTE
r^iaz =7^ ^«^}~,^r—nrE^ pour _ qum me près _ ser pour _ qvioi me pour- sui-m"**
C.-.-; :±:
A
r—»^ ÎEÏ^ ?* — »•
\1 H (Il,m , >rr ,1 \<'c loi \' M\ lou-lf in,( \i .• .1,m _ >i I ,1 w(
m loi.
^ ^ > ^ »
*=5C î^iH-ifi^] Ah! Ji in.nnl iiii- il.' _ i <!"< il
r^ Ha ^=~ T~
'j :z^:0iz =f—^--i7:=-r^if=3r.
liul mil» »" _ |i I - iiT im_l)li _ (iiis ni.i f.ii _ li|i- - >r j'' \\m [ilii« (jii,i [iku-
kn'i
_ Il r fjii' j
,t ^ V. i> f .li df rnii _ rc ('« mnl m',nMit |iro_ mis
-=r=t-- ^~T _ mciur el 1,» me.
'm 2': CiM..!,!.
-zipn2''. COCl'LFT. / 'v ^E^E4
Dans sa iiou.vclli^ a _ mi _ c qui peut di no lo cliâr _ mer
lîi^^^ê^^^^^^

r SUIS aus - SI 10 f et le sais mieux ai _ mor Change _ t'oii de \'\
3*^=)*»^ -i—i—r t^mm^M^iËm^^^-^î^^^m^
-Sa - ge eu l'iian^-eant de pa - Ts'^ j'^p'^' - '•"''^ ''" ^'^ - la - ae je dois pliiie i P,i .
:bir.:5=l
"^^^^^fE^^B^^MM:^^ - te |e !'< lil.rri' a r.i - ris
5: COUPLET.
Ah! quand dans nos mnn - ta _ çn.-v je se -rai' dfe re _ to! r
^^^^^l^^E^ r\ +: ^^^r
nul dr - tu si \ous a . vez filveux à mes com _ pa - irnes di _ re sans
- lef _ tes, nn a.mant bien é _ pri- prenez jrar . ilc,p;iii . xret tes.qu'il iie vienn.à Pa
reut-z >:a- _ de oai; _ net _ (''^ (lu'il i •> \ iei.ne a r>
pf^- 4^^^^=^^--*^?^ pre
< (>! 1 1 ^^ y
-r^r0^-
'J^ 1
^§mZ^J 'l.^ *=^
,1 1,' '
^-\—\ ;^*^T^
.^_V-->
'<vi_un*nlr''esl pnch.in - U-ur
-^^^^ 7> / I f^^g=>=^» \
tt-
n r— *< «*
ig=Êi^^ i^^ =^ï=y^^^àmm0=^^
_p_^e j(iii_i- <|.-l(>n l)on_li(ur l)<'r_ .ffercur.miourm . ^a _:;( jrm _ is <|i' Icn Imn, Ikiii- mK
-g;i_o:e joll_i^ (Icidii l)iiiili('iii-|).r:;tT fjiùmmii » n _ zw-'^^: j..ri _ i» ilc Inn Ikhi . liiiir ah
ggig^Pg^gjV^lgg^ggggg^ ^^^?lï-pii^ j.i -^< jou.is (Ictim liiin.li.ur Ix r_ rcifjir.imoiii-i i\ _ jl:,(, ^c 'uii _ i- .le li.ii liou-heuï
-*- '— {-^— fy ^'
1
^ f—0-^--^p'-^ ,
- c"*- t*' j"U-'s (If ton bonhnirlitr-rr (fir^iiiMui . u _ -;i_ ;:c yni _ is <1. Ion lidn-htiir ah
3^
ah
^ : î*:
, ^1 ^
n't -''pi'.iin il - 1.1 - ^r' fjii'Dii a lap;ii\(lii <'imir
^ -V-,
I
rc nV-tf|ir nvil _ l.i _ jrc (|n'nn a la|>,ii\(hi riicur ;i]i Cf n'esUiiramil _ la _ reqii'dn a lapaixc
:if -#—*-
/. ^ "^ '-^-f -y— _
ce nN -iijii' iu\ il .la _ re fju'nn a lapaivdii ci» iir ali (< ii'ot 'jifativ il . la _ ^'(•qii'dll a la paix du
mm * É. e.
P:rgM-^. ^^=^-:^ ^E£ ^^E=EEE£ zh in
ce ii*e.'lf|iraii\ il _ la - ïc qu^iii a la pahdu cuiir ah ee nV>Uiu"ain il _ la _ i'er|u'nn a la pai\iin
^=,_iîÊmm!^w^m^: m E=r3ri=T^^
y^i =^>^i ^ 1
\rain)<'iili'*'-lciif!ia'a|i ur
4'i
V- * • -* ^J^*'>,V-^C^ ^—g^gSt qu'i,!» a îa |!a;\(lii cirxir b(ii£trq\ram(Hir en _ ga-ge jou_ is (]e(onbon_}ietir ali! cenVsIquainil.
\f -~t- s-»~—,—
±^^ :y= 3
-J^-
') -JrJz
It^ -^_
xil-
#1
I .
=f; -g-s- ^ I
'r. '
-ii—4-T^T-r^^—'-- -r-T—
-:^^r4"^:fc=^
1.1-' equon a l<i p.iix du ci»'iir .liieenV-tqu'Jam'LLi-iecHron a la paix du rnur
=^^-J=7iti ^ ' / !
:
*^*

<- dt i=^ ^^^:^ -la-iiefMMiiia la p,ii\ «In Cfi'iir ahoi'iiVst quativil.Li-»t«|u'(>n a la paixdu cii'ur
,-#- -- -> -—»-T-»-r;^»r-.T I J:^ - I
#—f—f—f—
». » »^ 4t-1 7
-l,<-^eijuon,i la paix du cuiir aiic ii't>Upi'iuvîL(a;;(Mpr'on a la p.iixdu ciiiti
l'..l 6
Vn ——_r—
I !i/r. ^—T^ ^m^ Btî: ^l' <pi;itnoiir fil _
^
\
m ê- ~"" m a a m
1^) • -„ _ B m m f*--.—^-ti f- :
^-^ frH/ (,
-pgipgg^i»^^!g^^^iai <|u.ini<Mir eH _
.liinslirii _le 1,1 \i _ f If |)l,li^ll' fl l.i.moiii- cli:iiilons iIihii _ (on-.
î^l2^#^^y %^
fê -« ri- . ... -u m m « ->- -. z w m
^ ^;'' jdtl - i> »lc lnil Imiiliriii' lifl' . :;f i <ni'',iiii()lir f ll-r.i-x<- ]"" - i^*)f 'on Ixililiciil' ,ili
ïS^^^â^^Èê^ -9 ^
113^33^Sp^^ - ii'<< - r< ' |(iii _ isdf ( un IkmiIkm li<r . r< iMiir.imiiiii' f ii_i;;uj;f |(iii _ i-.di- (muIioiiIk!'!- ,ili
'U:fmm*r^s33m *-r: ^£ I^»^^y^<^#=^^p^Qq?/ ES
sra-gejaii. i^^df Idiilidiilifui' lier _ »cr (|ii',iiiuiur eii-^'t i" ]dii - i^(f(Lolii)olll)fll^ ali
9^ ^È
> ' I S
i £:.!- i:f jmi - isdf Ion IhiiiIk ni- li< I' _ r ci (|u',ii)i(nir cii-i;
'-f:' [on - i-. il.' iniiiniihciir ,ili
^ - -f r-
' ' ' _ V \ \
(B^ u^ t^ t i i
I c
I Iv V
1.4 COVTE.\Sr-:.
^£:
'f r\n J.- *
vr;<inifiilcesl «ii_ch;ui - li'iii'M-,ii _ n\i'iil Ti.ii _ inen! ces) <n _ i.li,in
r, |,u
1. T.
i> T
ES^EE Si î^^ ceu'e>t(|ir,(U vil_l,u;('f|iriiii a Iqi.iix du tuiu
g^l^_>>
r.-iB.
c<-'ire?U|iiali \iLlart'(i!<iii ,1 1 ij) ii\ du «uiii di cenVshjiiaiMil- Ia-ge(iubii .i i,i j>;u\tl
4v
Il t
m -^—rvnUimm=$:^:nrt^zyW=r^ mMtM^mÈ^ ceuesUjii'iui \il.Ia^e(jii'o)) ;i liji.ilvdii nriir ali cfiiV^hiii au \il-la_ getjubu a h\ |>ai\(iu
~ f^^^^f## ?1
cenestnu'ail \iLl,ij:t' «jn'oiia la|).ii\ du C(i ni- ah < t'iù-slcjuau m1- !a_i;f <[Uoii a la |)ai\dli
^^^ms^ N .A-tv—
\
7—
r
.loijs (cil _U' 1,1 \i_f [v ^ilu.-iitl ! a_ni')iil- ( liriii_toit>t'jii-tf la \i _ €> If pfaisii cl l'a
N ' y*t £- J.
d:^- -:-.=si^ ^EFl
:
Ifiii fori Ijicii fîii I liicii <l lii'iuieni vrii_m('i.l M'-ii.in».-iii<.i -1 fii- IcnUt'iir
F^ :£7^ "m~ =:. ^
|^^=É^ 4t rl!^
-Iciii loi I liii.ii fui I liit'ixl lidiintMir MMiiiMiit Miiiii'iil
jh:.t\\or.
«.«ij < iii-'ii-iilciil'
^c^
i|nin,i II |i ii\ lin t II ni II* rp i<]ii,iiii(nireii-:;,i_^v joii _ i- <lc Ion I»iiiiIr'iii ;ili
!é -4,-

J^ £j;-F .mr^¥^ CO'iir l)ti;:ir ijii^inioiir iii_i:,i :;<• |(mi _ i- dr Imi liimliiiir ;ili
^ g^* . *
¥ mt #_ t.
ï ±:mmm -»—»-
': lis-
•. teT. iâj
Alii iicrlii:ii-i{iii^;c'i hb ne li.mit'iir «llflLlu* -Vrl lioiCCSl (M'.cll.lll-
rô'-.-
j. M
Ô «1 li-iiint'iinil!(,innfuiC('.-)l< iiC'h.iii .
4-+- -ïrZÎm=M EEL,
mm^^m (lUt'I
l^^^^iis^l^pi^pèi^ïaiiM^ U'iiV>li|iMiMil_l,' _ ^'- (jn'.Mi a ! j),iix lin tuiir iiiscviiVsIqir'.ii-iiil,, _:;< ijii'oi) ;i lu [),ii\ <lii
Wë^^^^^Sê^^ ^^iigi^^ ~.Tl
ccii' -Uju'iii \'il-l,i -p- i|u':i) .1 la |);ii\ <lii f i< ii- aliLcii'cs'ijuaimna - :^f <|iioii a la paix di
-t-sf- -) —
I—
r
^3tÊ3sE^ i£^ -*
f- t-^-f-
I l'IK'l <|ll,lli \ll illO.iiî'-l'i'i'aiwlia - •> (liioii a lipaix <!ila - ic (juiiii • la |)ai\ «lu caur alio.iiî'-l'j'i'aiwiia . p' <|ii'iii a lipaix <
ê^Ei^ t
-^1^^^^^^Ig^^li^^ iinslaiiiaii mI.Ii _;;c (lil'on a la liaix du C'Ciil iilic» n'>!fHi'.vliMUa . ii'C ijil'oil a 1,1 paix <lu
..life^ ^^ ' ; tf-^rr
cliaii_l(iii?> chaulons 11 |)l,iisii tl l'auiuM' clian^loiis (il,lll!')l!^ !•• iit lisii' cl l'a-
1 f"
(
i MU • ! iiiln;.: If jil.il 'ir ( I l.iiiioiir < li.ihtons le |)l.ii-ii tl I .uuoni (.li.uiWiii-^k'pl li-ireilanidiir
^E^^J: T'^ -#--# -A
_ leur 11! illi< i;iiii\ |<iiii iTiaIli(nirt(i\ jdiir m.il(i(iirrtixj<)ii
l<M ( li/iitiiii>!( plaisir etruuoiii cli.Mitiin.- îc plai^ii' tt l'.imnurcb.ininn^IfpLMsiiftl,munir
4_ ..
'H
^B --f^^—
r
lif^eJii^iig^Sifg cniii: . (jiMiii .1 l,i|>ii\<iu ^iKiii fimiii .1 !..(>,ii\(!i[ Ohhii fuion h lajiaixdiicn'tii
éM^mmÊm -0 *- *—fie FF=F
»i »- lA^:^ fe^
(;(riii rjuiiiia !i|)ai\(lii caur iiniiii a laii ii\(lii < (ciii: fjiH>ii a I iiiai\;lii<, n iir
iEPip-^ TT"
n^
("(«m «|iH'll a Japiivtlil drur (jwiai a ! :jiai\dll f'fvs (|lii)il a lajiaixdiiriHir
s
ÏS —
jg
•- ^iS^
> ^ < < t < ' '
«H'iir fl'Kiii a li|iai\(lii coiii' fimtii a Iinajxdll Cariif qu'on a lai)aiV(;nra'iir
I ¥ ¥ f . inHi!i( li,iiili,ii>li'j>l,iiMi' ot l'a 111(1111 (lia ni 'lll^ II- itlaiMrt'l ranKiiii'chaiiloii-!»' i»l ii^ii tl laiiioiu
w-^::^. t*i. •
—+ hH i i
Sop; Chncïir He Trouhadouis.
P ^^^•h v=^'ï^ç==r^r ^mm=m^ Ut'U-it'uv If ti nul) 1 (liuii nii'iin lemli c .i luoiiren - ^a . go lica.
.ieu\ Iftroiiba.tidiir <jirim k'iidrt'a_ii)Oiirpii-j:.i . "ft-st-il _plusili)uxsei-v,ire(|iif ^t'
É^^^É^^ t f.. f—ft i ? r. N
^^r^i^
#^ :*=:*=
il È*i.^mi^•T^
(m JU : «JL
r-r » -^^£ ^^i.
5^^&^.^fe ^
m li.
^^ ^ ^^ 1^^ ;<'r <|ii .iHHMii Cl) - j;-.t :i' iiiii - i- <U- fiiii l)'>n - \\c\\x
^J ^-t a: E3: i
(iir.iiuoiit' m _ i:.! i:i' l'i'i - 1^
st^. _r#::
rr -y—fa
A ^--«
non
^ r,,K[<^"^-=:
en _ rii se ion _ is (le tiiii lion _ lu'ur i^_ ^ l— ^_ V-- V- -p. A.—^
non
-» r-
[^ ch.in -
^v ' ' s
I n I.
tn.ii-- «rliiin . _ ni'ui- c"»sl en _ cliaii _ (cur "Mai _ niciil M'ai _ _ ment c'est
T.7É:iESE.
XÉ^ J.r CITAI..
^
t
mai* «riion . _ ncm' CvA tu _ «Ij.m . Itiii Mrii . mcTil "tii'i _ ment (''('sl
T- =a= #' a a \ rr ± V-CÀ
_ le < Ion leur
m » a • *
ee n''e>l «[u'au \il _ la _ ^efjifnii a la|).ii\(lii r(rur_
' r r f- -^-rf-' -?—rr
-#—*—•• ^:;=r*=*: 1 1 r- =^.tp=*=
4:
V
ce nV^I<|uan \i! _ la . i.efjiron a lapaixdu cœur ah ce nVïlfjn'aii \il - la _ <;e<|n''on
J c -T—y-
ce rî«^lfjiraii ^il - la _ s^cfurnn a la|)aix(lu cii'ur alrYe nejft|uaii >il - la - icrjti'on
§ë \-
y I <-
T <^ l r ^
cenPslf[u'au \il . I,i _ pr|iroii a la|iai\<lii ciçiir ah een'esdjnm \ii - la ,. »»'f|ii'(in
• r ^
riz=it il
.(on~touJe la \i _ e le plai-ir et r.._in<iiir c!ianli>n> loule !a \i _ e It
l^g£s?fH^ J^ ' i * ^ * »V!~»"
> * -«L J^prriiiirar -^t. _t ;
^^==VE^^i i:r3.
3C=l —ir &
(I
il j)[u>ffiiii>'^er_va_»e<jn.-M'r_va _ -e (limeur est- il plii<t(oi!\'ii'r_\a_i;t'(|iie«-r.
•-=»** *^ ' t-zi-ht
=i,._ #__ ,#,j^- v— :,'=r
.
-#--*—#-
=?=«:
1 'J M^ é Ê \ ^^^:-:^
quel m.illitiir ,ili fjiirl . le rloiilenr MMiinenlvrai.
^ -fi»-^ -#-»-—#-
r r r * ^ x-}e;^-=i^—Çu^-* * # -*£Lu_^-4j^ I '
i-
3EE^
Il il |>ai\ ilii cii'iii'
fiu'iin a la ii.iixdu loui- lui-. rciinraiiiuiu' en _ga _ ie joii
L4£H^ -#
M- M, ^
~ -A ^—^-^ '
À-
.k---^r^-^-r ipi^l 1 ±3t:
iil ii-ir l'I I ,1 . iiKiui
-va _ "<• «l'a .
^ M I
Il c.nfc±: , I . /:
;it'iii c'esl t'ii.chan.k-iir
â-—
-^9^
"m I » *"
F -P —^-'-'-^ ^3.
/ ' I
. i> df fon liiiii _ hf'ur non cf ii(V'(i|ii',ni\il - l.i _ :;r i|iron ji Jiin.iix du oeur noii
I. T.
ii. T.
15 dt" Idii i)(in _ lieur non ce ire*l<ju\in\il _ la _ '-v <|iron ,i I.i p.iix du tcfnr non
^fESEES j*-l » f ^-^g- ?ï
f f * -^ftzrrt :i(==z
\^ de Ion bon - licur non re nV.-liju'.niMl ^ la _ fv (|n"on a la paix dn c<t'iir m
:ï=T-=t^ « «- -^-^ .A—«-
* t^f f ^=r=^
de Ion lion _ liciH' non re nVsl(|n'au\il_ la _ re «ju'on <i lap.ilx du cceur nr
T.etr..I^^Mi -i— «L_
-I * +- _j 5 ^st-
-# ^ •- \ S ^
de me _ l,iii_eo _ li _ e elt.iiilnii» (il.inloti- Il 1)1,0>n' <l I a.niOlU
£^£^Eï^^i » I • —» ^ »-^-*-
lEp :?=t=fcii
^
i niii:.<li(' \;i - lier ('<-( ciK'fi.iiiJt'ni «II.,ni(iii>!i mI li^jf f^l j- ,i_iiioiirc!i.iiiti)!;- le
'Miel
m -r^^ ir ir.^^'^^<—y^^H=7-7 "7-
k ' ^^^ :?=ï=
(I liiiiiM('iir«llinnn<'iiir-''c~( riK!i:fril<iiicli.in!oM^!c pl.tp-ir cl r,im<)iiirit;in!oiislc
^T- ^ N K i :
' . '1
1.
-— J
cç in'>ti|ii'aii mI _ Il _ ^c (ju'riii .1 1,1 |>.ii\ (Iti cci'iii- 11(111 «fnVsIfiu ,111 m' i _ l>i _ :;<fjii'(
AtV _A *_
rt- » I
^ y ; ^
^^ -* «—«—#-
:r-^t=r-
C<' ift'.-liiu'.iii \il !,i _ le (iirnii a 1 1 iiiiA <'ii rifiii iKHi rc nV>(<nirtii>il _ la _ £«'«111011
5^
0- -0. »-
qc=t y «'(• iifiliiirui \1! . i> _ îe f|iion a lipiixilii r<riir rii>n «< nV>lfni,iiiMl _ \<\ - i<<|ii'(in
. ^ ^ V V ^ v v V \
i^r-^-î: -t r « jrrjT-
-•—«—«-<-
-#— *-—
*
r
I lljllld < li-iiiioii^ II' |)!,il_»ir «1 i ,1 iniMii rl),iiil(iii>lr II] iL>ir 1 1 ra_iiMiiiT(liaiittiM> Ii
'^f—T—T--r- <• ' j
'—r- as ^ r I,
-rr~ ^s:*ï:5 ^^ ^3«E^3 -Il jilii-.«lim\ -ri_ ^,l. r<' (iMi' 'tr_\;t
1 T r
//• ^,.
'/•
— T- "'"t
^— V —r
ill.iI_Sll <'i la _ iiiiiiii i.li;iiL'.i>ii> Il 1)1 ii.-li f( I'h _ liuuu.
ê _j[
r
|'l,ii„-ir t( r.t _ niour rhanfcns le plai.^ir il f.t _ iiiour.
-/-t- ' . --X A -V 1
- -^^ ^ s V- 1 " .

I . I .
ii. T.
* .. R hf^—^—F^
\ m m mm
1 :=z ai 1
-
_ ^_j V—' V-
1

^i -y ' ^—
r
!
o -.^«^
C-H'-^
- -—--'-
t j-^^ />r/<
1

s^
.1 -iii'l- D.riivI)r>,
J. 3?^_^
^l< |v t <,-! m ilii;i .'il li _ If <l Iim;>_i:. i -
^
* - * *'2— /—jf—f-
• jiii'i i!('> imi.-_
^r.- i_i_" "" JTT
1 . 1.
gS -J. ^ 1^ rr g— J.Z
«|ii(4 *'<'> llui.s^l• Tj tio liuis. !-i('i~d,ins u . ne (è _ li
-J^Sr -^ ^ÈE^ 3;
f|ii(ii (ItN iiuis _ sit isd.ms ii _ ne fv _ te
:t* —r:
I
f|i]Oi tics huis^ifr* di- Im!-. _ sici'^il^m- n _ ne fè _ l(
CHO'.rh d"ITiiisi?iers. i
I
' I
Con-fori- me - mont à l.i le _ i|iiè _ le de Mes
m^^^ 3C
Ë^ ^=^r -i^k:^'-]' ^.-TitJrzS: :î=r -h
~—y~7 iiiiii->\<'_n(iiis (rouiller \()!re le _ (e mnis ^e_ nous Innililer Milre
..|^ 4 N U m ^ ^ :^=t -^^mr^i=t^ iB^q^Ki
(•'• _ le IMessieurs dai _ »iiez nou> ex _ eu
iï^^i^SE :;:&:
=^ W
7-MFHf':sE.
oiniiiicnl f (iMiriiiiil iiii\uMiti_ ci >• i IliIi-m'I'.
i« * I
^ ZT-^^
(diiimcrit (iiiiiniinl iin\i<hti <i ^f i h, !_!!_>( r.
il-
rq::
E^;^
zrr-t* ^ • iinniiciif idniriKTil otniVii/ 1 _ri \>r|i,i!i -
-3-
^^^ iCzrf z+Tiac: im^- romni'iil < imini''iil (iiiAic?tl i - f i miIi.i li.r-fr.
—j

W.P m-J coium. hl ci'iiîiiKiit fiiuieiid li M 1 11.: Ji_»t'r.
rn'-;=^=^~-=^V -r ~T»— * m± M-^jLZfj-l^ci ~i— I
iomni< l'I < l'iiMiii'lit liDAïf nt i _('i v : ij . li.r-cr.
i
I 'n ' ''_\^J Tj^zxzi B— » \M--i^'M ,jr #"_jt-yg:^~:j—: —
-j t. sa . -iT(l.ii;;fii/ (l,up!fz 11(1(1^ i-\f II _ 14- •:' l.ii»M'".i<iii> v« i !)..Î|..-•!.
j —« 4: ._-.<_ - - -« ^ ^'_r iz' 4_'"' ;*. ;#-#„
-i!? —
Oucl - \v fu - iw'^te .ijven _ lu _ ic ce-l iiiiifi.
-:^^r^
"mm y—jc :t
-^— ;
=c=î= ^^f^^iPi^ Ct-f une <'|'-
1. T.
lu _ \v
fe^-^ -lu
-"t-
:^ 1> _ >U _ CI' (nul
" ^^^c
_!ri il'^l |"i_<lii I' ni iioii-^ I ;is,_ Mire il f-l |)ir_<lii Iciil mm- l.i^ _ -m ^ i<-
Jiii ! il < -I II' I _ <!ii 'nul niiii^ 1 ,1^ _ -ui'f li i'\ i)rr_ (lu liMil iiiiii» r.i» _ -Il _ r»-
1^-^ z*=^t=^=*-=-
inii- il i'--l (" i _ <lii I. il iiiiM". I .)»_ Mil «' il f^l |ii'r_ (lu tiMil iiiiu- i",'» _ -.1] _ ri
1^•v^=;^_^Fif- "ji^^i -«- *—i^ m II Il (>! |><r_ illl fdiil nnii- 1.1- _ «Il _ re
I
(i
»^rmz ~e-^
uni I 'I i- '\rai' - (|ul« cuiiip _ liv -ui iiuii>
-ft''-
(lui ili' ^li<r_ i|iii-. riini|)_ le/ -iir nuu
iZ-Xiit:;-- - J7 :m: ^^ 1
i;. I' ' -
Ti- -1
•-^ 33 Il (in I ^!.i.- iiui- CiilMi» _ (r/ -I lllill- li r-i jli r
\'n''-^. ?-
'J =. ^F2 *. #.« -»_f| :* --g ,-#-] if:
^ + *"-** * # 0000
7V/KRo'^f.
2. T.
.(lu (ont iiiiiis In^ _ Mire ile>( |)(r_((ii 1 o>( [Ki'^dti tout iKiLisJ'.iS- --iiiv il tvl |ii'r_
T. '
^^ s-
7^4^ * ^ ?'=?^ -''—
,
i=EÈ3 nous IVis . sure iilKlnTMiilTjiii OMiii» _ kv Mir nous .iliclierMar.
1 . V-
tl T.
E^I^^^Π^ ilnIierMiir.jLns coni|) _ U'z sui' n<
fe^^^^^^^=? ~rE? ~> *~ :#— x: ^-
î=
«iii loul iiou^l'as- surc'.iliclicrMaronl.-. <:i/iii[( _ u'z sur non s a!i( lierMar.
[^ sesïir .ili n^f] mal _ lifiir [kiiii- non»

anrznïz ^=E^±^ T^r'
i.T
-:.T.
4^EŒ
t^---7-#-^t^g E:^ «-
11
T.
i.l
J.T.
(|u<l - le lii_n<>(e .i _M'n _ hi _ r<- ^V^I iineer.iTiii
6 M—ê-i\<' * -i*zŒ:7P-T--r:zniir+- =i^EîEEï=EŒ
*

IZ2Z
iP~ f- -^^ -e-
^^1^ «juflle •.l(in _ii;iiilf a_^«'ii _ lu _ m-
\ L jJy
il c^l [)cr_ «lu liiul iiiMi- I as_ sn _ rc
-^ — — «jui'li»' (•_l(iii_naiilt' .t _vt'n _ tu _ vv
-X' 3SI ~g
1
,
^/-V •r)'
iitiitf Hf*^*' iiiiiiiixHii^^^^""'"
é m - ri 0- m \ ~rr ~r -w'-w I
:,l.!. «jlll-ici _ !< In - ni>le ,i x n _ (ii i"' «"(•^l UM<' ( T
m -cr B^-^27 V » "-TT" * 9 ^-JT CT-
(lufi _ \v fu _ iii>lf .^.^<'n_ lu . rt'
±3r#r ï^
3=^^ :f=* ^ <<>i une cr^
i 1 1 ^T^l
|M(!li> <• _ (un _ Il (iilf ,i.\»n - fiHc il o>t |Hr„ <lii loul n(iii> l'.i--^ miic il <-( |hi
^^^:tr] nh! •jiwlli' c^ lui) _ 11, mil- .i_v<ii _ liinM] ('^1 |>t'r_ <lu (ou(.nt>iislas_ >ui't' il ol ji
P :* » -»—*—*-^ï»-_z»„_ #__p^i_^_ ^r:^L^! ah! f|Ufll(' t'_ ton _ nanlc .i_\<n _ lm<il<<l |'<i_(lii (ntif n<iii~ !';!> . -iiit' il ('>l yiv-
^mm^f K -f—r-^-H» z#:=k: \ ^
nulle f_ (lin _ ii.iiilc a -Mil - lu il l-l |«:' _ (In
m' m m m m ri m X
_it'ur je \ous laïi _ su . \v
P ^= J=P
» # lati 32= f-p—
--- ^ ^=
s-
«T.
_<lu tout nous Ta-. _ su _ ic
i -f Tez^ ^ W
1 ii( Ile
mf> ,1 _infs ]e romi» 1 (c .-ur \<ui.-
[ rlior Mai" - <jIIl^ cornu . loz r^iu- luiiis
.'. 1.
«jiiilk'
-
\i^^^^û^=F=2^= \ 'n ^ r:^- ô^~=ï
'^^- '-^- 'r-^z
ii «'st |»i'i- _ <lii îoiil
r?Z2^ r|i( 1 Mar - f|iiÉ- ri>m]i . ti / mu nm
^Eï: i^ il f'Sl (ICI-
1
flicr Ma'' _ quis rom|> - ft/ Mir ikiii^ il < -( nti^ <Im Idiiî noii- I ,i- _ snio il «<( jh r
Vh _ j:_^*_w_-r-w—\-ê_ r^w^w—V-m—
g
^ "-Ig '^—
1
^ ' ' ^. I , _' I
. /L '. -£^Cv^îrz^
\<'i) _ lu _ re c'<'^l iiii'' ('!_ nui je \oiis ],».-_ - -ii _ .- 1'
Tr__aL^
^^^^Ê^eM ^^^^ _«lll (nul lllil|<| ,'IS _ Ml _ l'f il I -\ pcr_(!u lniilnoti-<lVi^ - «uif ,ili<lieiM.ir-
^ ^ ; :J-
-) '-4
W- ^ -e *
» ^
(lu , il <-! |)ri _<lu liMi! niiii' I ^.>_-Hi I- i! I -I |ii I _ '11;
H
P » * ' ' •-» '
. 1,
* T 7 ' .
.'.' .i;L 7
)lM|f '1<)U> lit iHK'l mal
m -*z_«r
f-'O
.'|iii-« ron 11) _ Ivz Mir nous ,'il( elK'rlMaiYjiii.-
-©- E^= Clilll|i
> *
as 3=i' -^-.—-y^^T^T
3: l=j-=f^;,_^p:^,:g=J iIk iR'rM.U'ijiii* cr)iii|) _ ttz ^ur nmis
__|^ ^_ , ^ iiIm li<M-i\i,'ii-(iui-i ninii»
'^9-. J ^ I L
m • '^
lie
m.
1|F5 ^-f n 3i n*—
r
:pÊ ^
.
I
. '
I _lez sur
\ \ I
'' -g # « _ , -^
3^Z£E:^ ^ nous re.liion- non- ii-. li j onsnoiis re_li_iiiu> nous il esl pci_ du Comp
mm -0f0\ i ' #J--g_Ljqzpr: -J-^ fr-Xrwx^ ^ïtE
- ^t
.tj.
-*

w «(imp _ (e sur vous leur <i_mi _ lie me r.'S _ mi _ n
. lu' _ î.l^ (pi Ill.fl..
-*-^^- 1—±z nu-- .i-viii^ ic
s ie_ lierons iifiiis i'_(i_ions iu)ii> il t'~l f»cr_(lii ripiiiu
1. \.
- ^-
_*«'z sur nous i<_ lirons nous r<'_ (i_rôiis nous H'. lirions iimis il i'^(i)ii_«lu roini)_
- T, ,
£—,*-. f ,
# , .. __^_-».^. . , , . tl .
irrqr:;
i^^
-lez sut' noiK rc. (i_rons mus rc.ti i mus nou-^ ro _ h i on-» iinu- il <-.t in r du 'oiiiii-
;ï r- -*** -^^ -0^ -0- -0^ -* ^ -0 -0^ -0 -0 — —
-H-— •-- -_£L-
.!l'OI JiDM) l^oll- (|ll(l (ll.ll-ilOUr pnui lii'il.^ tic
I. r.
:ZS^rë^5 V:^
-i=#=^*-. V-
a _ «li'ii
-l'i' -m lions <nii-,|) _ (tv. Mil- lions i-»" _ Il - ion* ikui- i»
i—t= w =r- lE
T"^-^—
r
^E3
^r,'^^^
U'7 SIM non- roinp _ ii/ sur nous ii' Il _ roiis nous
-'(V >UI i;"i'- < oni!» . ir/
^ -lir nons I'.' - 'i . ron< non- re _
--r. ~4--
j^---^ -L^.

y-S-
li _ roiis noit» rf . 4i _ rons nous (i - r'jiis nous.
j^-3E5^^E^j^=r^^^r=|f^E3bEE^^f^^^5;'^ÂEp^EEf^^ _ (i _ roiiS" nous re . ti - ri.iis nous re ti _ )('n^ iious.
1.E :^=^ p= :^=?:
h _ rons nous re - fi _ rons nous rt- fi - rons nous.
..i9i ^-^^f^^—r—
<
ti _ rons nous re _ d _ rtsns nous re _ li . rons nous.
i IUPI ^
(
^^
-g ^ -f ^ -$ ^ f -à t -9 -» -É t f V r -^ -à r -r Tf -9 Tf -t -i -* -t
rffc^ S:
'y^mÊ^É^^^^^Êi^^^^ '1 y
Ali]icMii-miM<jii<llf j)i-iii»'o\li<'im' j'ai p» 1 (lu ! i nu <ii- !!;ii)i < <i'in il l.iiil ;i
w
in»'i' ,1 lit,ml (|i;(' j
,11 iiic [i^'iii hun ju renie ni.» (!in!_iriis il f.itil niixi ,iuljiit oU'- j'aimejximlilcnji
-^..^m.
k ^^^^ i^^^â^âi^
E^È^^Sil?É3^ ^ -^^grUi:^^^^ icj «le m.i (ioii îtMii' J]<i _ Jiii .jin i _ le xdifir.iiK V !;< trand^ur eJ ro_jiij.
Iciire e.laientp^u! linu -.in> al_liait» (eiîe.sl-i etapre-Sivuce seul tu causes nie^ re.
trv
ipIpi^ifiÉêiÉ -grets j('tle_ si,_re t;i in'f'-Sfiict'seiiilii u.iii-sesnves ie£:rels dli! pDurni'ii tjiit'lli' |un _ ne «'x
fe^fe
ÉiÉi^ ^Ë^ÉIf-^ ::f---:r
trt'iiie j'rti perdu i ,11111 (If miin (««'in ill.iu' ,i! iiit'i- .iul.mt iiiii' j .ii-iiu" pour mieuxju_
(g^^ ^^^ ËÈ£
|^^^i^pp^#Lp#MJiîiêi^g| -gertleiniitlou-leur ilfautçiLiiiei' aniaiil <|iie j'.ii - iiicjimir mi» u\ ju ;:•< r>- de ui.i • dou
9îaè=^3=É^ m P
J:=fl
r i=j=
vR^ '^^^mmm^^'m^^^^^' .l"iir. 11 revieii _(lia in,iM)i\l;ippelli' ilievieu-dr.i toujciurs filcle -le ilxiudra .
m r\
'Il r
r ig^
lu '
~^.r f,ii - ic riinii lion-hciîi iii<"»!('n_dj'a ni ivoixl .ip.pel _!c ilieviendru loujoursfi
hWÊ^ tr^z ^,Et^.lE:^
m ^t-t- f
i
dt' le ilvoiidra f.iLiemoii l)Oi)_h«'iii- cet es - poir oui tel es _ poir en-i_Me mon
tf-p^i nrr::
~^i^^El^^^^^ .f
£E^.^^^ Xir^:! I
:/
1
p-
^ 'i.
1,1 rr,;!! - (leur i t 1'. un _ leii - Ce e - l;il<!it pour S. t ti -^ ' . f --jf-^
J? ^ / ^
^^^^^^PHI
/) "^ --^ i - -
'^ ? '-^-•m
"n~^^ I 1^r^- 1=^ ig moi ^,m^ ,if (r.iils^'- de, sire (;i pi e-Si-nce je *jle . ^Lie l,i p|•e-^ellCe sdll tu
*)Cï«?jt^*î_

,-
i^E^^^^^E^iE^-:.i^;^E^ 3E^ ^±EE^ Cause- iiii < if* . i;^^l^ rf . \i'/ii- clicr <i_H!;int le _ >!<it-; <jii<r .i_ni.iiit
9 '
;? ^
AI»! Ilix'vieii_<lr,i iii.ivoixl'ip-jX'Ili;- ilie\icii_il!M loujours fi-<le -!e ihoudi.i
^ , - . ,' t -t. ^^
4 -r '
E^^pÈ=i^PP ^EEE ^7=^
-
5fc3lE^
f
(i
-t.lient pour inoi -i,)!!-, ,>.l-tr.iit< <-l ii;'(i( p<lll^l.)I^,l;ï^ attirails je de i si _ i < l.i pre .
-r t
rt=z=t _J > J-^J" -JZi m
-senci' j'" — <i ij'e !,i ni f _ «.en - << seul !u !ii- mon ioiuiiuîil je de _ «i-re l.i pre.
*r- m ±x^ ^rW- rr_-3?5-
^'^
i r J Z i w F * * :ixr-^f=:gi
;s i-tx-
» »^^r-r
^« -» ^^-$
lire -.eiil tn r,iii^>fsniejrre iTcts j»' il*---i-ie ta pre _ >en-ce -.eullii r.iiLs«>^iies le.
î i^'i'f i fi^
1^ "'
"
TRIO Ali«!.u>!iiin < 01! i!;'.>i).(»=t"2l
TffF.RF.Sh:. Jfc -8-
IF.A.'VMJT
PU-NO.
- m
i
^iifjilZTïHgT»?; -f^ -î*:-"|-2r
i
^
7t:sr=s=sz%mc=m
^-=---^^=f=^
, k-
1 • 9 T*zy f' r —^^Ë vou^(IUlllP/ a ja _ lita ja - mais ces lieiix
-#—«i-*-
1^-5-8-
h'
=lt=ït^—y M-T ^ î; dz
7/^- --l!^=t
i2-«£-^
kf,'i~- =:
3Z5r:«a^^e^Lz»
rtr r;
Idi-s.quf (e st-rni loiiide foi nirf C.o _ Ici -le <<h pi-iisf,i
f
^==^^^^^^^^^^ ^^'î^^^ ^ï^7rfri ,1 _ vHiif-dtnifJiiipiH idc ((;! niH (]o _ It't.le pHrcliiiiiie
icjzrzzir._- )
.^feïldE/yp^l^^^ >
Il iluii-iw iimi
==1
Ce. ^^^ M f. f.
f=t=f= ^^?^^^£^P^1^-=^r P _r<'s >ousèles mieux iievoiiMlt-plai->ffju'avecM>s habils «loLresMius èt*>s niienv np\oustle
SifT:
^^ 3==lfc=fc -Y
^ f^^^E^^^:^^ ^'' M U'.lM'C Ml- Il I _ l)lt> «lu I es
-T-*f'^^—TJ =*c=#^
m
1.
T fn
É 1-^^^p^ mmmmmî^mm^m m -i-
_ lri-«if- plenrs dcuiei yeux aoii> if li)ui_iie/(|;!ii> ii<jMMiii-|) i-iicstinns iiô<Ctim^ngiR'«>ous ;il
jf:
.
V4 ti ± £ ^
^Mm=L
T. I—
l(m> itvoir I1II-. liiniilariic f 1 1'" "'"'' '
!«'/ ivvoir iio-^ iii'iiif;t :;Iu^ ii'.'A a.nii* f>;^Ui>(»'si 'lieux font r:oiil<'r d<'S|)l<-iiisileiiie-
i^#^#-3 (MIS ifNoir U'i-i sii' 11. i
' ï!.'. .- ,i_\;MiNlcni''lii!i;iU'l »!i'
y
c<
>«'ti\ ni.i lin', le - >t «iii'u i-;<- iinn ,ilil Icui tint ciiili! i.-f nmi
(ni Ml.. Ci: !il.i I
! 'i.illil' nidi ll\,i ('t> - It'i _lt' |> Il ll'llillf llhll
' '<* *1*.
. atr.'c
foi 111,1 (j) - lit tf jiii;-r ,'. ni..i in.i (.o l« ! - li ,•!; [i.iihm moi a -
—-7—7- ^
m fi\ _ »e ,1 moi
1*rr^
^^^iM^f^^?^
(^o _ let _te pen-';êa moi pen.spa
mëË^mpm» à » *^ m a _ dieu Jlié_rè - ^e pen_se a mm
^>— *^ \ N \—
=br
i),ir _ tloii- iu'
,
r
t=T~^ Y\ 1 -Il s (le H'ilit'f'ii.faiic*' vl•u•^^olli( lOsdiiis j>l:ii-sirï.«lfiinlrft'ii-
m^^y^s^E^^m
"'*—r^" ^^fe ?-h^-^ , - _____ .
'
IM li -•I i-(l<' ii'iU •' Cl! I iiuc \<.ii>v()i!,i i ( >e_ tl!l^ iil.ii.Mi -«l< iKil t<m ^T-
te
iHf- .1 - nw-' nliixlab,*» iK «'
fH i^^p^^^É^a^^p ni(> .iiii!-
fj'^ '5£-~?5-£^-r-',----j^
\('ll;- >':l,< 1 < \t'.lUI» iiit'> a nn> 1-. •! ili Miice
y, ' T^r '-t-^ï—
^
_làil - co ^ill> l'-M.i i(w nn- 111" - i_l!il IIH - .11111-
.; 5 S =
-y—
r
=Ft=F fej l<•n^>ll>(Hliltolls|llu^ iioi) non iici!<ii!^«jiiili(iii-.jilii.-> pLiL^usdc ri<)lre<'n_f,iii _ co
*fc: '
^^£ ^E srfr~rU3s"T^- ,^tlll'lllp||^f]tlillonMU)lllit'll(lIlS^^lill()Il^j)lll^ pl.iLsilxlt' liol le «'iljiiii _ ce
è^ JULJ.3Eife ^ ^|r ^£ $^ï^^^^^^^^ ^ iili iiiii()iiM|iiilloiis [)lus iii>ii non lie iioii»!jiiilli)ii>[ilii> jii,ii .vumI»' iiotit- tii_t.iM _ ce
?1^'-^ ^^y~r ( V U' { "f /
I ^ ^^ '
J^-^^gP&l^Ë^
"U^" .-^ it;^ i£â
--=£ ^3
:p^^q»: fs?^*s| i ^s^e*==*:P^ J- > È^^fcîEi
/;vous ^oi_!,^ roc-niis plai-siis «le noliecnl.in-ce \ou? \fiLlà rc^c-iius >ous voi
amnz^ap^^^"r.
•? g r-^F=F lâ—J- PrT^^^ ^oll^ >oi_l,i re\c-iiu» |)l.ii_sii> tic iiolieeiir.iii_Cf \ou.-.>oLlà l<^^'_nu^ vou-. voi
(m.
"\oii> \oLlii l•e^e_llu^ pI^Lsiis <{<• notie«'iifan_ce vou»^oiJ,i revi-iiuis vous >oi
vous voi_l.t rc\e_iuis iil,ii_sirs de nolreeiifan_Cf' \:jusvoiJà reve_nii-i xou,-» mii _
wmmmm^^^
=F=F=^^-^^
là II' ^«^ _ IIII-. \c«ll» MM I' _M' lillS
&vJt-5 .^ êeafeEt fe^=±fe£^ I' - \;' - iiii!- voiis voi _ !;i rc -vc _ mis
mmm^mmmm 'jr:==Éz ^^r-^
^tes^MJiP^iÉPSïM^Mï
XltlS AOI
^ \(lll-^ MM
\(lll< \<ll
ri ic \<' 1111» xin» vu II i«' . >f ^ iui> >(>ii> Mil
t M M. ^ ^ ^ £. £ *-^IZ^ t- ^
T^m"^'3—'
±