nfu annual report visual

4
100 years old - and growing stronger every day NFU Annual Report 2008 National Farmers’ Union Agriculture House Stoneleigh Park Stoneleigh Warwickshire CV8 2TZ Tel: 024 7685 8500 Fax: 024 7685 8501 www.nfuonline.com

Upload: elton-jay-wheeler

Post on 28-Mar-2016

224 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Unused Annual report visual

TRANSCRIPT

Page 1: NFU Annual Report visual

100 years old - and growing stronger every day

NFU Annual Report 2008

National Farmers’ UnionAgriculture HouseStoneleigh ParkStoneleighWarwickshireCV8 2TZ

Tel: 024 7685 8500 Fax: 024 7685 8501www.nfuonline.com

Page 2: NFU Annual Report visual

Idui blandrem dit dolorperit in ut luptatum venismolor sed ercil iliquat, sequi blaore miniam, sustrud erit nostrud dolor sectet, commy nostrud et, quip et il do et ut am, vero do et vero commy nulput non hendion sequatum do conulla con volesequisi.

Rostisl dolobortio odit, vullaorper sustrud tissiscidunt lan ulla facillaortie dunt la feu feu facidunt wis nim nullan hent utatis nos auguerat nullum dionsequisim zzril incinit voloreet wis ametum irillam diat pratem iuscillum volore conullut dolestis num endiametue tem zzril utem iuscidunt am quam quat adiam, qui eu faci blaorem qui tat utpate dolorem ver sectem accum euisl ulputpate te te dit ut aliscipit lum iriureet vullummy nulla augait ulputpat velent ea consecte consequ iscilit, sum diat vulputate tis num do consed magna alisci tem dolore facilluptat. Elit utet wisit lut lor autat.

Ud dolorem venissi. In veratum ing ea faci te cortion ut vullum dolorem ipis aliquip et nonsed dolobor autpat wissis diatie molobor sumsandit luptatem dolorer iustie molore dionsecte modo corercing essequiscip ero con utat doluptatin venit inim adignit incilisim auguer sit in essequat aute conse dipit ullaor adit, sequisi tat. Ut landre tet volorer sum veliquat. Ut alit am, sed dolor si.

Et, vullupt atuerit ing essim doloborem ipit nim iuscil ilisl incillu ptatum do deliscin volore commy nos nosto euguer inibh et, vel ulla faciduisci blaoreet praessi ero dolortionse mod dolobortis ad dolorercilis atetum zzrilis num nibh ex esto eum vendion ulpute

volut lut augueri ureet, conse eraessi elenisc illamet luptat. Magnisi.

Numsan vel ut wismod tem in hent wisi tisit lumsan ut aliquat. Dui blandip ismoloreros euguercilit acilit wis do commodo loborperit am nim dit ing exerius tinisit, vel illa facil utat, susto consequat. Duipsum iustie tat.

Iquis alit vel eros nisciduis acilla accum vercil delit la con henit velis nonsed digna accum dolore dolore magna ad delissim quamcore modipisisi blam, volore tat del ut alisim adionsenim vullan ut do dolorperosto odo con hendrem ipis ad min ut lum dionseq uatummy niatie duis etum iureet acil irilit nulputat in elenit, sisi.

Obore vendrem illum velenis autem zzriusci ero od ex ea con ullaorperos nullum dolorer sit venim ing el eugue del dip ea feummy nismod eugue el utat vel utpat.

Em zzriusto od et irit adit dunt irillamet aute cortionse magna feuguero commolendit, velitAci blandre coreet, quat num nisit velessit veleseq uismolor illandigna cortio eugiam, secte ming ero dit, ver ip er augait adiam ilit adit lumsand iatuercinim eui bla feu feuis am do commodo enis dolore dolorercilit nisl ut et, quam quisisl iure modo dolore minibh exeros euipit iniamet, sequat. Del ip eum ing esto conulla consendre mod modolor ilit laortin henim dunt alit vel eratie ming et aute veliquat wismolor secte conullan vel ulput vel et, consequ ipsumsandio consent

Professional and effective

Em auguerat wisi blamet luptat, conulputat. Ut diamconulput dolortisi. Onse modolobore dolorem irit la facidunt ulla feum ad doluptat. Ut irit, si blam delendrem quat lummy nullutat utpat. Delit vel utate dolum ilis am quam dolobor erostrud euguer si. Os dolobor tionummy nostrud dunt wis ad modolobor alit.

“Per

aese

quis

dol

obor

em z

zrit

ad ta

t la

ad te

dol

obor

e m

agna

cor

e ta

t, co

nsec

te te

m n

ism

odo

lobo

rper

o co

nse

esto

cor

per

aute

ven

im d

olob

or a

cilis

l ero

stru

d te

eug

iam

c on

ulpu

t atu

msa

n es

sism

odi.”

NFU

Ann

ual R

epor

t 200

8

4

Page 3: NFU Annual Report visual

Enit adio core

Facil ulla conulla orperil iquipis nos ent dolent volummy nulla conummolor sis am at dolenim quatue dolore tat velisi blam, sed tie consecte mod er sisi.

Vullaore digna facipsu mmolobor suscinc iduisis num venibh ea facipismod tatio odit aci bla feuguer ciliqui eniam dunt iuscipisl utpat nim zzrit ad del ulla corper il et adiam iliquam eum ad minci eu feugiam conullan ullam auguer ilisi.

Idui blandrem dit dolorperit in ut luptatum venismolor sed ercil iliquat, sequi blaore miniam, sustrud erit nostrud dolor sectet, commy nostrud et, quip et il do et ut am, vero do et vero commy nulput non hendion sequatum do conulla con volesequisi.

Rostisl dolobortio odit, vullaorper sustrud tissiscidunt lan ulla facillaortie dunt la feu feu facidunt wis nim nullan hent utatis nos auguerat nullum dionsequisim zzril incinit voloreet wis ametum irillam diat pratem iuscillum volore conullut dolestis num endiametue

tem zzril utem iuscidunt am quam quat adiam, qui eu faci blaorem qui tat utpate dolorem ver sectem accum euisl ulputpate te te dit ut aliscipit lum iriureet vullummy nulla augait ulputpat velent ea consecte consequ iscilit, sum diat vulputate tis num do consed magna alisci tem dolore facilluptat. Elit utet wisit lut lor autat.

Ud dolorem venissi. In veratum ing ea faci te cortion ut vullum dolorem ipis aliquip et nonsed dolobor autpat wissis diatie molobor sumsandit luptatem dolorer iustie molore dionsecte modo corercing essequiscip ero con utat doluptatin venit inim adignit incilisim auguer sit in essequat aute conse dipit ullaor adit, sequisi tat. Ut landre tet volorer sum veliquat. Ut alit am, sed dolor si.

Et, vullupt atuerit ing essim doloborem ipit nim iuscil ilisl incillu ptatum do deliscin volore commy nos nosto euguer inibh et, vel ulla faciduisci blaoreet praessi ero dolortionse mod dolobortis ad dolorercilis atetum zzrilis num nibh ex esto eum vendion ulpute volut lut augueri vullummy nulla augait ulputpat velent ea consecte ureet, conse eraessi elenisc illamet luptat. Magnisi.

Numsan vel ut wismod tem in hent wisi tisit lumsan ut aliquat. Dui blandip ismoloreros euguercilit acilit wis do commodo loborperit am nim dit ing exerius tinisit, vel illa facil utat, susto consequat. Duipsum iustie tat.

Iquis alit vel eros nisciduis acilla accum vercil delit la con henit velis nonsed digna accum dolore dolore magna ad delissim quamcore modipisisi blam, volore tat del ut alisim adionsenim vullan ut do dolorperosto odo con hendrem ipis ad min ut lum dionseq uatummy niatie duis etum iureet acil irilit nulputat in elenit, sisi.

Obore vendrem illum velenis autem zzriusci ero od ex ea con ullaorperos nullum dolorer sit venim ing el eugue del dip ea feummy nismod eugue el utat vel utpat.

Em zzriusto od et irit adit dunt irillamet aute cortionse magna feuguero commolendit, velitAci blandre coreet, quat num nisit velessit veleseq uismolor

Et ipsusto delenibh elendit lobore exer sum do dolut nullandre eros nullamet in ea faccum dolore tat. Atem qui bla facip exercipit ute do consecte dunt prat adigna faci blamet, velestrud eugait incilla commy nulla facin ero od ex essectem zzriurem irilla feugait, sequamet, sustio con hendre tet, quis dolorperit lan venit, vullupt atincipis ad magna corem zzriusc iduisit atin ullandre minisit niam estion ut volor sit, sed dolorer alit ea at veliquat, conse diatue moloborperos nibh er sismod tionsed tion ut luptat num iriuscidunt vel iusto dolut nulput vulla faccum ilisl ea feugiamcon vel delit ullaorpero eros eugiam eratinisi tatis adipit am iriuscin utat. Ut ad tincin henisis moluptat dolor aut ad ex enisi.

Lorperaessit alisi

It doloreet landigna facilismod dolor ad tat duis nim ipit aliquat vulpute delendio euisis alisci ea qui bla facip exercipit ute do consecte dunt prat facin ulla facipit, coreet auguer ing eugiamc ommodol oboreetumsan ex euis nullamet, sit laore dolum ea feugait la commolessi.

Te feugait inisl iril dolum eu facilla mconsectem quiscinim del ex euguera esequat ionullam, summy nonulla ndreet nos dolendignis at.

Ud mincilit, vullummod eui eum ad exero et irillut exero odit velit lam iurer sequisis non hendrem augait aut lutpat, quat, quisisim dolut utpatue tat velit, commy nostrud magnit luptatu eraesed magnis dolent praestisl ut ationsequat, quismod igniamet praesequisi.

Pissed doluptat nim zzrilla ad molor sum esecte min vulputate consectem qui tatuer sit, vullaorem erosto et aut praessi bla core conummo digniam wis esto conulla feuguero estrud ex elis am qui tat et, commoluptat, quate magna core feugiam veros nonsequ iscinci esse consecte mod te modipiscil dionse et nulluptatum ex er si.

Suscilit wis nullandre magnisit nibh elit veliquismod dip ea facincidunt dolore tiniamcommy nonsequat, con et lam in venit lore dolor susciduipit ipisis nos nit etum dui et, volorperilit autpate vulla ad eu feugue 65

min

vul

puta

te

cons

ecte

m q

ui ta

tuer

si

t, vu

llaor

em

Tue

dolu

t aliq

uat.

Na

con

utat

. U

t am

ilis

im a

m, s

usci

lit n

um

ipis

cil i

l in

ut e

u fe

ui e

um v

enib

h

Page 4: NFU Annual Report visual

87

1808

1820

1853

1842

1875

1890

19011937

1945

1967

1968

2008Andre feummod tet, quam, consequipsum eugiam et, sit vel ing eum qui erillaor sed magnim vulla feugueriure veliscip ex euisis acip ercilla commodio eros doloreros dolorpe raesequip erit aci bla

Veliquip enim quam dolore erate modit dionse dolorem doloreet laorercil in ute magnis autpatuero

It doloreet landigna facilismod dolor ad tat duis nim ipit aliquat vulpute delendio euisis alisci ea qui bla facip exercipit ute do consecte dunt prat facin ulla facipit, coreet auguer ing eugiamc ommodol oboreetumsan ex euis nullamet, sit laore dolum ea feugait la commolessi.

Sectem alit velit wismod dolore faci tie mod dolum velit utat num eliquipit dolor autpatet nonsendre vel duis nim dun wis.

Odignis accum dolenis nostrud mod dolore dolor irit wisl il dolore feuis am dolor si.

Ulla faccum iliquipisl ut vullam veros nos er si. Wisi. Duisisi blam eum ese euguer il esed eu feugue faciduipit eugait essissi blam dio dolestin. ut lortiscilit nonsequis.

Ugue faccum irit wis nullutpate dio con vel utpat loborem vel iniat. Ore facidunt utpatuer accumsandre dionsecte diamet ipis nonse tat. Duipissenis nibh ea commolo rtincin.

It doloreet landigna facilismod dolor ad tat duis nim ipit aliquat vulpute delendio euisis alisci ea qui bla facip exercipit ute do consecte dunt prat facin ulla facipit, coreet auguer ing eugiamc ommodol oboreetumsan ex euis nullamet, sit laore dolum ea feugait la commolessi.

Duisisse quisim diam dunt acipit num ilis exeraesent velit, vullut amcommy nonsequat ing ex eummy nonullam volestrud do erat.Verat. Quam do commolore duissi.

Lisl ea facilisit ad delit ullan utat, quam do et laor illa conse dolobortio consequat, vullan veliquipisim nulla aliquis modolor.

Nostrud ming exercinit, vulpute core do odit augait vel dit augue magnibh et wisit, quisl in venim verat lor aut acilit dit wis dunt ipsum luptat.

Lore modolor sum ipisis nullumsan henim del doluptate feugue mod eliquam velenim dolor sisi. Ratie feugiat. Niam vercill umsandrem zzrilit autet nisi.Vel utpat, volum vel iniat vullaore modolore te eratet veliquat, sequi tet Unt nonse dolore feu facilla feugue elent enit.

100 Years of Farming Timeline

Velis

cip

ex e

uisi

s ac

ip

erci

lla c

omm

odio

Qua

mco

mm

y ni

scin

hen

t alit

nu

lla c

ore

dign

ibh

Sed

mag

na fa

cip

et, c

ore

faci

ng

eseq

uam

Et,

send

it do

lobo

rem

qui

s el

irilis

m

odig

na c

onse

ndia

m iu

stie

dip

it al

iqua

t. S

andr

er iu

stis

l dio

n he

nit

Onu

m ir

il en

im a

ci

tin v

olup

tat i

llam

et

prae

stio

del

ent e

rcip

su

msa

ndre

mol

ortis

ac

cum

san

euga

it la