o nama / about us - galko · o nama / about us. 06 07 proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i...

13

Upload: others

Post on 28-Jun-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories
Page 2: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

04 O nama / About us

06 Misija / Mission

08 Vizija / Vision

10 Temeljne vrijednosti / Core values

12 Cilj / Goal

14 Razvoj / Development

16 Certifikati i nagrade / Certificates and Awards

17 Politika kvalitete / Quality policy

18 Proizvodi i usluge / Products and services

20 Marketing

23 Uprava / Management

Page 3: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

04 05

Inspiracijom smo oslobodili doživljaj elegancije i našim proiz-vodima dali skrivenu osobinu poželjnosti. Naši djelatnici, od menadžmenta, razvoja, dizajna, nabave, prodaje, marketinga i proizvodnje, uz stručna znanja imaju višegodišnje radno iskustvo što nam je omogućilo vrhunsku kvalitetu izrade proiz-voda i profesionalnost.

Our inspiration was to create elegant and desirable products. Our employees, the management, development, design, pro-curement, sales, marketing and manufacturing, with expertise have years of experience enabling to us high quality of prod-ucts manufacture and professionalism.

Uz nit vodilju „Moda kao vječni izazov“ od malog

obrta, osnovanog 1993. g. nastala je Hrvat-

ska modna kuća Galko kao vodeći proizvođač

kožnih torbi, obuće i modnih dodataka.

Our company was founded as a small business

venture in 1993 under the slogan “Fashion is a

constant challenge”. This small business venture

quickly grew into a fashion house and is now a

leading designer and producer of leather bags,

purses, briefcases, footwear and fashion acces-

sories.

04

O nama / About us

Page 4: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

06 07

Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza-

jna, osigurati najbolju kvalitetu usluge i sačuvati

povjerenje kupaca i poslovnih partnera.

Misija Mission

To create high quality products, offer superior

customer service and exceed the expectations

of our customers and business partners.

Page 5: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

0908

Zadržati lidersku poziciju u svojoj djelatnosti

na domaćem tržištu i povećati udio prodaje na

inozemnom tržištu.

Maintain leading position on the on the domestic

and expand on the international markets.

Vizija / Vision

Page 6: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

Vrhunska kvaliteta i profesionalnost

U našem timu nema “ja” već “mi”

Praćenje trendova dizajna i proizvodnje

Highest quality products and professionalism

No I but we in our team

Followings design and production trends

Temeljne vrijednosti Core Values

10 11

Page 7: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

12 13

Konstantna modernizacija teh. procesa.

Korištenje novih kanala distribucije - internetska prodaja

Izgradnja, razvoj i unapređenje postojećeg modela upravljanja koji bi omogućio povećanje efikasnosti po djelatniku i lakše ostvarenje poslovnih ciljeva uz društveno odgovorno poslovanje

Jačanje partnerstva u lancu dodane vrijednosti, zajednička distribucija i razvoj robnih marki.

Stvoriti proaktivnu i produktivnu radnu okolinu u svojem poslovnom okruženju

Constant modernization of the technological pro-cess

Usage of alternate distribution channels (on line shop)

Further development of the model that would in-crease employee productivity and result in easier accomplishment of business goals following so-cially responsible business practices.

Strengthening business partnerships, using a mix of different distribution channels and development of retail brands.

Development of a proactive and productive  work-ing environment.

Cilj

Goal

Page 8: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

Razvoj /Development

U skladu sa svjetskim trendovima naš stručni tim za di-zajn i razvoj paralelno razvija nove modele poslovnih i modnih torbi te modnih dodataka. U proizvodnji se koriste najfinije vrste prirodnih koža vrhunske kvalitete, obrađene posebnim metodama koje proizvodima daju dozu jedinstvenosti i originalnosti. Za izvrstan krajnji rezultat proizvodnje ključan je spoj rada vrijednih ljudi i najnovijih tehnologija. Zbog toga se Galko proizvodi odlikuju finoćom ručne obrade, a zadnji dodir završne kontrole garantira kvalitetu proizvoda.

Our team of experts follow global fashion trends to de-velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories. Galko uses only the finest quality leather and combines it with unique methods of processing resulting in premium leather products. Our finest quality products are a result of detailed work by most skilled craftsmen who maintain the highest qual-ity standards and use newest technology processes in the world’s leather industry.Therefore Galko products are characterized by finennes manual processing and the finishing touches of control guarantee a high qual-ity product.

14 15

Page 9: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

16 17

Certifikat / Certificate ISO 9001:2008

Zlatna kuna / Golden Marten Award

Nagrada za najuspješnijeg srednjeg poduzetnika

The Entrepreneur of the year award

Red hrvatskog pletera / Order of the Croatian Inter-

lace

Certifikati i nagrade / Certificates and awards

Galko Company has introduced the quality man-agement system to achieve the highest possible quality of their service: design, manufacture and distribution of leather briefcases, ladies hand-bags, leather folders and other products.

Politika kvalitete / Quality policyOrganizacija GALKO uvela je sustav upravljan-ja kvalitetom da bi postigla najviši mogući nivo kvalitete svojih usluga: dizajn, proizvodnja i dis-tribucija kožnih aktovki, damskih torbi, kožnih mapa, i ostalih proizvoda.

Page 10: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

Marketing

18 19

Page 11: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

2120

Modne torbe / Fashion handbags

Poslovne torbe / Business bags

Putne torbe / Travel bags

Remeni / Belts

Stolni setovi / Desktop sets

Sitna galanterija: mape, novčanici, etui, neseseri

Accessories: folders, wallets, cases, vanity cases

Komplet za nošenje oružja

Kit for carrying weapons

Lovački program / Hunting program

Gastro program

Prodaja promo. artikala / Promotional products

Veleprodaja / Wholesale

Maloprodaja / Retail

Internet prodaja / On-line shop

Proizvodi i usluge / Products and services

Page 12: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

22 23

Božidar Ledinkodirektor / manager

Sanja Havaićzamjenica direktora /

Assistant manager

Uprava /Management

prodajno izložbeni salon u Zagrebu/ retail showroom in Zagreb

Radnička cesta 55

Page 13: O nama / About us - Galko · O nama / About us. 06 07 Proizvoditi proizvode vrhunske kvalitete i diza- ... velop new models of business and fashion handbags and purses and accessories

M a l i B u k o v e cB r a ć e R a d i ć a 4 3

4 2 2 3 1 M a l i B u ko v e c

T E L + 3 8 5 ( 0 ) 4 2 3 7 9 4 4 0T E L + 3 8 5 ( 0 ) 4 2 3 7 9 4 5 0FA X + 3 8 5 ( 0 ) 4 2 8 4 3 6 0 0

g a l ko @ g a l ko . c o m

G a l k o t r g o v i n e :

M a l o p r o d a j a S i s a k

S t j e p a n a i A n t u n a R a d i ć a 1 04 4 0 0 0 S i s a k

T E L + 3 8 5 ( 0 ) 4 4 6 3 3 3 4 9m a l o p ro d a j a 3 . s i s a k @ g a l ko . c o m

w w w . g a l k o . c o mP S I m e m b e r 4 6 4 2 8

G A L K O d . o . o .

Z a g r e bR a d n i č k a c e s t a 5 5

1 0 0 0 0 Z a g re b

T E L + 3 8 5 ( 0 ) 1 2 0 14 6 1 5T E L + 3 8 5 ( 0 ) 1 2 0 14 6 1 6FA X + 3 8 5 ( 0 ) 1 2 0 14 6 1 7

g a l ko z g @ g a l ko . c o m