plzeň · web view2. Úvod do 7. lekce – attributes and personality. v učebnici str. 68 /cv. 1...

of 17 /17
Ruština Řešení úkolů z minulého týdne: překlad vět: Я больше люблю физкультуру, чем химию. Я больше люблю ходи́ть в кино, чем помогать маме. Я больше люблю лимонад, чем чай. učebnice str. 97A Co jsi dělal po snídani, obědě, procházce, exkurzi, vyučování? Nové zadání: 1. Předložka по + 3. pád podstatného jména. V učebnici str. 97 B (zelený rámeček) najdete přehled užití předložky по. Přečtěte si vzorové věty a napište si do školního sešitu 3 příklady. 2. Procvičování předložek по́сле, по. V učebnici str. 98/cv. 3.3 si přečtěte slovní spojení a poté je přeložte do ruštiny. Věty si zapište do školního sešitu. 3. Video – Moskva a Petrohrad. V rámci opakování se podívejte se na následující odkaz: https://youtu.be/yWcPkaH0msw Angličtina - skupina N. Vetýšková Řešení úkolů z minulého týdne: Tvoření otázek: The train leaves at midnight. What time does the train leave? She walks to school. How does she get to school? We are doing homework now. What are you doing? She visited her parents last week. When did she visit her parents? They were on TV yesterday. Where were they? We are going to Spain in summer. Where are you going in summer? He will stay at home all week. How long will he stay at home? You have been to the USA twice. How many times have you been to the USA? Nové zadání: 1. Opakování 6. lekce. V rámci opakování 6. lekce vypracujte v pracovním sešitě str. 54/ cv. 1, 2, 5 (slovní zásoba) a str. 55/ cv. 6, 8 (gramatika, fráze).

Upload: others

Post on 18-Nov-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

RuštinaŘešení úkolů z minulého týdne:překlad vět:Я больше люблю физкультуру, чем химию.Я больше люблю ход ть и́ в кино, чем помогать маме.Я больше люблю лимонад, чем чай.učebnice str. 97ACo jsi dělal po snídani, obědě, procházce, exkurzi, vyučování?

Nové zadání:1. Předložka по + 3. pád podstatného jména. V učebnici str. 97 B (zelený rámeček) najdete přehled užití předložky по. Přečtěte si vzorové věty a napište si do školního sešitu 3 příklady.

2. Procvičování předložek п сле, поо́ . V učebnici str. 98/cv. 3.3 si přečtěte slovní spojení a poté je přeložte do ruštiny. Věty si zapište do školního sešitu.

3. Video – Moskva a Petrohrad. V rámci opakování se podívejte se na následující odkaz:https://youtu.be/yWcPkaH0msw

Angličtina - skupina N. VetýškováŘešení úkolů z minulého týdne:Tvoření otázek:The train leaves at midnight. What time does the train leave?She walks to school. How does she get to school?We are doing homework now. What are you doing?She visited her parents last week. When did she visit her parents?They were on TV yesterday. Where were they?We are going to Spain in summer. Where are you going in summer?He will stay at home all week. How long will he stay at home?You have been to the USA twice. How many times have you been to the USA?

Nové zadání:1. Opakování 6. lekce. V rámci opakování 6. lekce vypracujte v pracovním sešitě str. 54/ cv. 1, 2, 5 (slovní zásoba) a str. 55/ cv. 6, 8 (gramatika, fráze).

2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na str. 68. Slovíčka si zapište do sešitu a vyhledejte jejich český překlad (pracovní sešit str. 101).

3. Kvíz. Přečtěte si kvíz v učebnici str. 68/ cv. 3 a zakroužkujte vaše odpovědi.

4. Samostatná práce – My personality. Budeme pracovat se slovní zásobou týkající se lidských vlastností. Zkuste si vzpomenout, jaké už znáte a napište mi o sobě 6 vět týkající se vašich pozitivních a negativních vlastností.Př. I think I am hardworking, polite and responsible. Sometimes I am too moody. I agree with the statement What kills you makes you stronger – so I am optimist. ...

Page 2: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Tyto věty mi pošlete na adresu: [email protected]ějte se hezky. Nikol Vetýšková

AJ (I. Šnebergerová)Řešení minulého zadání:PS 57/1 - 1.the most successful, 2.the least selfish, 3.less pessimistic, 4.the quietest, 5.more loudly, 6.the most slowlyPS 57/2 - 1.more generous, 2.noisier, 3.worse, 4.slower, 5.earlierPS 57/3 - 1.the least optimistic, 2.the tidiest, 3.the least interesting, 4.the best, 5.the least helpful

Nové zadání:1. připomeňte si stupňování přídavných jmen a příslovcí - viz zápisky v sešitě z PS str. 862. přečtěte si odstavec v PS str. 86 Třetí podmínková souvětí a zapište si do sešitu schéma + příklad:If + podmět + had + 3.tvar slovesa , podmět + would have + 3.tvar slovesa , např. If I had known it, I would have come there. (= Kdybych to byl věděl, přišel bych tam - ale já jsem to nevěděl, tak jsem tam nepřišel)Používá se pro vyjádření situací v minulosti, které se nestaly. Zkuste vymyslet 2 další příklady podle schématu a zapište do sešitu.3. procvičte 3. podmínková souvětí v PS 57/4 - vyberte sloveso z rámečku a použijte ve správném tvaru.4. podívejte se na video na http://www.youtube.com - Conditionals aneb podmínkové věty jasně a přehledně :)

Zkontrolujte si úkoly a napište mi, jak jste úspěšní!Někteří mi stále neposlali text k mluvnímu cvičení :-(Mějte se moc hezky :-)

AJ – Levorová

Řešení:

PS 47/6

2. Rooms must be paid for in advance. 3. Information can be found on our website. 4.Breakfast can be eaten in your room. 5. Valuables must be kept in the safe. 6. Books can be borrowed from the library. 7. The sea can be seen from all rooms. 8.Keys must be given to Reception. Nové zadání:

1. Pošlete mi na mail věty, z minulého zadání, kdo jste ještě neposlal2. Přetvoř věty, tak aby byly v trpném rodě – PS 47/73. Učebnice 60/2 – vyhledej význam slovíček – pomůže ti přehled slovní zásoby v prac. sešitu 84/5C,

uč. 60/3 – přečti si a přelož rozhovor, zkus si vždy zakrýt věty jednoho mluvčích. Dokážeš zareagovat?

4. Pracovní sešit 48/1 – rozděl slova do tabulky, 48/2 – doplň křížovku, 48/3a,b – doplň chybějící slova do vět a pak je použij v rozhovoru

5. Procvičuj slovní zásobu PS 84/5C

NJ – Levorová

Řešení:

PS 65/7

Page 3: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Der Rock, der Mantel, der Pulli, das Kleid, die Bluse, der Schal, die Jacke, der Badeanzug, das Sweatshirt, der Bikini, die Sportschuhe

Nové zadání:

1. Procvičuj slovíčka na téma Oblečení – PS s. 712. Časování sloves tragen (nosit) a anhaben (mít na sobě)

- Zapiš jednotlivé tvary sloves do školního sešitu z pracovního sešitu s.68!!!! Ich habe ein T-shirt an. – AN bude vždy na úplném konci věty

3. Vypracuj cvičení v pracovním sešitu na s. 66. Postupuj podle zadání.4. Přečti si text v učebnici 64/9 a odpověz na otázky, odpovědi mi můžeš poslat

NJ – skupina Bílková

- učebnice 59/5b – přiřadit informace k osobnostem najdi na internetu 20 nějakých dalších osobností z německy mluvících zemí a popiš je stejným způsobem jako zde pošli mi tuto práci do emailu

- procvičit si přídavná jména na těchto odkazech

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-sklonovani-pridavnych-jmen-po-clenu-urcitem

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-sklonovani-pridavnych-jmen-po-clenu-neurcitem

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-sklonovani-pridavnych-jmen-po-mnoznem-cisle

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-sklonovani-pridavnych-jmen-po-zajmenech

NJ Medveďová PS str. 48 cv. 1 a)rozlišujte jednotné a množné číslo, b)vyjádřete písemně do sešitu věty jiným způsobem než mögen (mít rád, líbit se) viz rámeček vpravo. Použijte:

1. Ich finde es gut (líbí se mi – přesný překlad je“ nacházím to dobrým“) 2. es gefällt mir (bílí se mi).

Zapamatujte si toto spojení jako „líbí se mi“, protože přesný překlad je pro nás velmi zvláštní a může se zdát, že se to takto snad ani nepoužívá. Opak je pravdou, je to běžně velmi používané.c) doplňte osobní zájmena ve správném tvaru - opakování

Nová látka: skloňování přídavných jmen před podstatným jménem po určitém a neurčitém členuNominativ = 1.pád, Akkusativ= 4.pád

Udělejte si tabulky do sešitu: viz učebnice str. 56 gramatika

Skloňování přídavných jmen za členem určitým

rod muž. rod.ž. rod stř. mn.č.1.pád der rote Mantel die neue Bluse das tolle Handy die roten Mäntel4.pád den roten Mantel die neue Bluse das tolle Handy die roten Mäntel

Skloňování přídavných jmen za členem neurčitým (stejně za kein a přivl.zájmenech)

Page 4: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

rod muž. rod.ž. rod stř. mn.č.1.pád ein neuer Mantel eine neue Bluse ein tolles Handy tolle Handys4.pád einen neuen Mantel eine neue Bluse ein tolles Handy tolle Handys

Učebnice str. 51 cv. 3 přečtěte si, str. 52 cv. 4, str. 54 cv.9a poskládejte rozhovor dvou dívek při zkoušení oblečení i bez poslechuPS str. 49 cv. 3, str. 50 cv. 4, 6, str. 51 cv. 7b, str. 51 cv. 8a

Pokud máte dotazy k probírané látce, napište mi email, velmi ráda vám odpovím. Napište mi, jak zvládáte zadané úkoly.

[email protected]

Chemie

Deváťáci, vy co se mnou komunikujete děkuji. Není vás moc, ale přesto děkuji. Tento týden se ozvu těm, kteří vypracovali zkušební testík přes googledisk (aktivní do neděle 3.5.) Napíši vám na školní účet.

Pokud máš s něčím potíže, neváhej a ozvy se na mail: [email protected]

Pokud máš možnost, prosím zašli mi alespoň fotku tvé práce, jak si vedeš a PL z minulého týdne.

Tento týden nás čeká nová látka, a to deriváty uhlovodíků. Pokud můžeš, zápisky si vytiskni a vlep do sešitu, jinak přepiš:

Deriváty uhlovodíků

- Organické sloučeniny, které obsahují kromě atomů uhlíku a vodíku ještě atomy jiných prvků (Cl, O, S, N,….)

- Odvodíme je náhradou jednoho nebo více atomů vodíku charakteristickou skupinou (= funkční sk.)

- Funkční skupina = je atom nebo skupina atomů (-OH, -Cl, -COOH, -CO-, NO2, NH2) připojená k uhlovodíkovému řetězci

- charakteristické skupiny určují fyzikální i chemické vlastnosti derivátů uhlovodíků

Page 5: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Přírodopis

Začínáme téma Éry vývoje ZeměV uč. na str. 104-105 si přečti kapitolu Počátky planety Země a stručně si poznamenej do sešitu vznik sluneční soustavy a s ní planety Země. Vyhledej, kterému období říkáme předgeologické a zapiš si jeho charakteristiku do sešitu.Zapiš si charakteristiku PRAHOR a STAROHOR (str. 106) - doba trvání, geologické události, život. Využij tabulku str. 103Do sešitu si poznamenej vysvětlení pojmů - zkamenělina (fosílie), vůdčí zkamenělina (str. 106-107)

Vypracované odpovědi na otázky mi pošli na mail - str. 107/2,3

Page 6: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Jakékoli dotazy k učivu mi pište na mail.S pozdravemJanová

Občanská výchova

Úkol č. 1

Zjisti a zapiš význam následujících pojmů:

DESTINACE , CHARTEROVÝ LET , ALL EXKLUSIVE , LAST MINUTE , POLOPENZE , TRANSFER , SLUŽBY DELEGÁTA , VOUCHER

Úkol č. 2

Jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

Úkol č. 3

Ujasni si, jak a kde bys chtěl/chtěla se svojí fiktivní domácností prožít 14 dní své dovolené.

Oprosti se od svých osobních představ a pokus se vcítit do své fiktivní role.

Jak budeš postupovat? Na co všechno bys měl/měla myslet? Udělej finanční rozvahu. Nezapomeň např. na pojištění, výměnu peněz, nákup opalovacích krémů apod.

Úkol č. 4

Lidé se bojí kvůli koronaviru vycestovat a už objednané zájezdy ruší. Vaše domácnost má již zakoupený zájezd na termín v době zákazu cestování. Jak budeš postupovat?

Vyhledej na internetu, co nabízí cestovní kanceláře? Přijmeš třeba změnu termínu či změnu destinace? Jaké máš další možnosti? Jak se nakonec rozhodneš?

Všechny úkoly splň nejpozději do 20. května a odešli na můj školní e-mail. D. Janošková

Zeměpis

Pardubický kraj- Udělat si výpisky z učebnice str. 65-67 , pak si do sešitu nakreslit mapu str.65 ( možno

okopírovat a nalepit do sešitu)- Pracovní sešit str. 53- řešení úkolů z minulého týdne

Page 7: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Dějepis

Nové téma: Pražské jaro a události roku 1968

Page 8: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Pročti si učebnici na straně 120-123, mapy a časovou osu na str. 133. Připoj se k diskuzi na google classroom ve středu v 11 h (dobrovolné). Ke studiu využij i prezentaci, viz. odkaz: https://dum.rvp.cz/materialy/prazske-jaro-1968.html

Do sešitu si vypracuj: Pražské jaro a události roku 1968

Ota Šik –

názorovému štěpení uvnitř KSČ –

revize politických procesů –

Antonín Novotný –

Alexandr Dubček –

K-231 =

Ludvík Vaculík, Dva tisíce slov –

21.8.1968 =

Moskevský protokol –

Fyzika

-deváťáci, stále ještě můžete posílat vypracované úkoly na el. jevy a střídavý proud, el. záření a pracovní list na tepelnou výměnu

-přikládám řešení dokumentu - Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními

1. Doplň věty:

Elektrická energie se přivádí ke spotřebiteli zpravidla dvěma vodiči. Jeden vodič je vodivě spojen se zemí, je uzemněn Uzemněný vodič se nazývá nulovací vodič. Druhý vodič se nazývá fázový vodič. Mezi nimi je napětí 230 V Při práci s elektrickým zařízením vždy dodržujeme bezpečnostní předpisy. Jestliže, došlo k úrazu, poskytneme první pomoc, a to rychle, účelně a uváženě, bez vlastního ohrožení.

2. Nakresli značku dvojité izolace.

3. Popiš, jak vytahujeme přívodní šňůru ze zásuvky.

Při vytahování přívodní šňůry ze zásuvky ji vždy držíme za zástrčku, nikoli za šňůru.

4. Kdy vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem?

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem vzniká, stane-li se tělo nebo jeho část součástí el. obvodu. K tomu může dojít např. tak, že se nechtíc rukou dotkneme neizolovaného fázového vodiče a současně se druhou rukou dotkneme neizolovaného nulovacího vodiče nebo předmětu, který je vodivě spojen se zemí, např. vodovodního kohoutku.

5. Uveď hodnoty napětí, které uvádějí normy jako bezpečné.

Page 9: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Stejnosměrné napětí nejvýše 25 V, střídavé napětí nejvýše 12 V.

6. Popiš, jak vznikne zkrat.

Když dojde k náhodnému spojení fázového vodiče s nulovacím vodičem. El. obvod má pak malý odpor, obvodem prochází velký proud.

7. Popiš, jak se budeš chovat, když tě zastihne bouřka v přírodě.

Pokud se v přírodě nemáme kam schovat, co nejvíce se skrčíme, abychom příliš nepřevyšovali okolí.

- začneme novou kapitolu: Jaderná energie- pročti si kapitoly v učebnici strana 124- 127(skoro vše je opakování)- prohlédni si prezentaci: http://www.projekt18.rg1.cz/prednes/atom.pdf (stačí do strany 9)- zapiš nebo vytiskni a nalep do sešitu:

Jaderná energie

Atomové jádro

- atomové jádro obsahuje protony (kladný el. náboj) a neutrony (elektricky neutrální)- elektronový obal atomu obsahuje elektrony (záporný el. náboj)- hmotnost atomu je soustředěna do jeho jádra- hmotnost protonu je 1800 krát větší než hmotnost elektronu, neutron má hmotnost

nepatrně větší než proton- Nukleony – označení pro protony a neutrony- Protonové číslo Z – udává počet protonů a atomovém jádře atomu- Nukleonové číslo A- udává počet nukleonů (protonů a elektronů) v atomovém jádře- Nuklidy – látky složené ze stejných atomů (mají stejné protonové i nukleonové)číslo- Izotopy – atomy se stejným protonovým, ale rozdílným nukleonovým číslem (např. uhlík C a

C)

Matematika

- deváťáci, prosím, napište mi do mailu, za byste využili pravidelné on-line setkávání (třeba přes zoom) k řešení zadaných příkladů nebo zda vám vyhovuje mailová korespondence, stále se mi 11 z vás neozvalo ☹

- přikládám řešení pracovního listu z minulého týdne- tento týden nás čeká poslední těleso: koule- projděte si v učebnici kapitoly Objem a povrch koule (strana 70-75), zaměřte se hlavně na

vyřešené příklady- napiš si do sešitu nadpis: Objem a povrch koule a přepiš nebo vytiskni a nelep do sešitu

zápis:

Page 10: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

- spočítej do sešitu příklady z učebnice strana 74/ 1a), 5 a 75/1a), 8 – příští týden ti pošlu správné výsledky

- pošli mi řešení příkladů k přijímacím zkouškám, tento týden zopakujeme procenta

Page 11: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

1. příklad:a) Vypočti 5% z 200Kč.b) 8% je 64Kč. Urči základ.c) Kolik % je 800Kč z 500Kč?

2. příklad:Šaty byly zlevněny z 840Kč na 651Kč. Vypočtěte, o kolik procent byly zlevněny.

3. příklad:Z 1 500 vyrobených žárovek bylo 21 vadných. Kolik procent vyrobených žárovek bylo bez vady.

PL: jehlan, kužel řešení

Page 12: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na
Page 13: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Český jazyk

Dobrý den,

děkuji všem, kdo poslali proslov a tabulku. Ostatní prosím o zaslání co nejdříve!

Je vidět, že nejvíce se potýkáte s pravopisem vlastních jmen, popř. pravopisem předpon s a z. Pokud si nejste v této oblasti jistí, doporučuji procvičování. Různá cvičení jsou k dispozici na internetu, např.: https://www.pravopisne.cz/ nebo https://www.umimecesky.cz/ Na umimecesky najdete i větné rozbory, určování druhů vedlejších vět atd. Stačí si vybrat téma a obtížnost. Další stránky: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php, https://www.mojecestina.cz/

Pokud jste si ještě nevyzkoušely testy zdarma od společnosti Scio, zde je odkaz:

https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy

Řešení testu z minulého týdne: (zkontroluj a zapiš úspěšnost do tabulky)

A 2 (chlapcích), B 1,3 (chyby: sychravo, nabila ve smyslu nabít baterii), C: 1B, 2F, 3A, 4C, D 4, E Cimrmanovy, F 4, G 3 (chyby: mír, unie, hrad), H vystupuje- třetí osoby, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný, rod činný, vid nedokonavý, I 2, J 2, K 2,3,4, L 2,5,1,4,6,3, M 1F (byly– skupiny), 2E (vyplývá), 3B (mně- skloňování zájmena já), 4D (…jisti, zda…), N 1, O jak žralok ve vodě, P1, Q 2 (je lékařka), R východních, architekt, …chodník, jenž…, pětapadesát, stromy, S 3, T 1E, 2D, 3A, 4C, U dráhu, stezku, V 3, W 4, X bohabojnej, vydřiduch, krvelačník, Y 1, 3 (chyby: věta která ti ukradla peněženku se všemi důležitými doklady je věta vložená a musí být oddělena čárkami z obou stran, před spojkou jako píšeme čárku), Z 1, ZA čvachtala, ZB místečka- druhý pád, číslo jednotné, rod střední, ZC 2, ZD 2 já to dokážu (1- věta jednočlenná, 3- podmět všeobecný, 4 podmět je vyjádřený- on)

Úkoly do 7. 5.:

Zasílám prezentaci Julči Jonášové, projděte si ji a vypište podtrhané části. Kromě online testu od společnosti Scio posílám ještě jeden přípravný test. Do tabulky si ho zapíšete jako přípravný test 2. Správné řešení pošlu opět za týden.

Page 14: Plzeň · Web view2. Úvod do 7. lekce – Attributes and personality. V učebnici str. 68 /cv. 1 doplňte tabulku podstatných a přídavných jmen. Pomůže vám cvičení 3 na

Prosím Davida Hrocha a Kačku Bultasovou o zaslání prezentace na literaturu.

Mějte se hezky!