plzeň · web viewtento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se...

of 22 /22
Angličtina – sk. N. Vetýškové Řešení úkolů z minulého týdne: 1: 1 leave, 2 arrive, 3 visit, 4 return, 5 stay 2: down: great, pleased, funny, angry, good across: free, sad, true, bad, boring 3: 1 last, 2 cost, 3 where, 4 also, 5 get 4: 1 doesn't say, 2 right, 3 wrong, 4 doesn't say, 5 wrong, 6 right, 7 doesn't say 5: Stratford-on-Avon, As you like it, 18, The River Road, car park, 6:30 p.m. Nové úkoly: 1. Procvičování slovní zásoby a gramatiky . Tento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte do vět správné modální sloveso. Slovesa můžete doplnit lehce tužkou nebo si cvičení přepište do školního sešitu. Poté vypracuje cvičení 2A. Vyberte správnou variantu. Opět můžete lehce podtrhnout tužkou. Dále pokračujte ve cvičení 2C. Poraďte lidem, co mají/nemají v dané situaci dělat. Tyto věty si zapiště do školního sešitu. 2. Pracovní sešit . V pracovním sešitě str. 62 vypracujte cv. 1. Napište, jaký měli lidé zdravotní problém.

Upload: others

Post on 05-Dec-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

Angličtina – sk. N. Vetýškové

Řešení úkolů z minulého týdne:

1: 1 leave, 2 arrive, 3 visit, 4 return, 5 stay

2: down: great, pleased, funny, angry, good

    across: free, sad, true, bad, boring

3: 1 last, 2 cost, 3 where, 4 also, 5 get

4: 1 doesn't say, 2 right, 3 wrong, 4 doesn't say, 5 wrong, 6 right, 7 doesn't say

5: Stratford-on-Avon, As you like it, 18, The River Road, car park, 6:30 p.m.

Nové úkoly:

1. Procvičování slovní zásoby a gramatiky.

Tento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte do vět správné modální sloveso. Slovesa můžete doplnit lehce tužkou nebo si cvičení přepište do školního sešitu.

Poté vypracuje cvičení 2A. Vyberte správnou variantu. Opět můžete lehce podtrhnout tužkou.

Dále pokračujte ve cvičení 2C. Poraďte lidem, co mají/nemají v dané situaci dělat. Tyto věty si zapiště do školního sešitu.

2. Pracovní sešit. V pracovním sešitě str. 62 vypracujte cv. 1. Napište, jaký měli lidé zdravotní problém.

3. False friends. Určitě jste už o nich slyšeli. Tímto termínem se označuje dvojice slov ve dvou jazycích, která vypadají a znějí podobně. Ve skutečnosti mají ale úplně jiný význam a studenti je často nesprávně zaměňují.

Podívejte se na příklad a srovnejte následující slova:

anglické ''dress'' znamená šaty x české ,,dres“ přeložíme do angličtiny jako jersey

Page 2: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

Vaším úkolem je přeložit následující věty z angličtiny do češtiny a naopak. Nenechte se zmást:-).

I often go to the gymnasium. X Teta učí na gymnáziu.

We mustn't chew chewing gum. X Můžu si půjčit gumu?

I like pasta. X Musíme koupit zubní pastu.

My cousin is a chef. X Jejich šéf je příšerný.

He is a football fan. X Fén nefunguje.

Tyto věty mi, prosím, pošlete ke kontrole. Jsem zvědavá, jak jste se s nimi poprali.

Děkuji a mějte se hezky. Nikol Vetýšková

Přírodopis

nové zadání

str. 46 řád - dravci

V textu vyhledej charakteristické znaky tohoto řádu (přizpůsobení lovu kořisti, vývržky, potrava,...), vypiš si zástupce dravců + 3 zajímavosti ke každému.

Na internetu vyhledej další zástupce dravců (5) + 1 zajímavost.

str. 47 řád - sovy

V textu vyhledej charakteristické znaky tohoto řádu (přizpůsobení lovu kořisti, vývržky, vratiprst, soví závoj, potrava,...), vypiš si zástupce sov + 3 zajímavosti ke každému.

Na internetu vyhledej další zástupce sov (3) + 1 zajímavost.

Na Google classroom koncem příštího týdne připravím poznávačku na sovy a dravce, po vypracování mi ji pošli do školního mailu. Máš-li nějaké dotazy k zadanému učivu, napiš mi na školní mail.Všem vám přeji pohodové dny.

Zeměpis

Dobrý den,

zasílám vám soubor, kde najdeme všechny potřebné informace. V souboru se nachází slepá mapa společně s úkoly k vypracování. Přeji hezky zbytek týdne. S pozdravem Martin Schröpfer

Page 3: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

AsieZde vám zasílám slepou mapou. Váš úkol zní: zakreslit do slepé mapy následující

pojmy:

Page 4: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

- pohoří, hory: Himaláj, Mount Everest, Tan – Šan, Velký Kavkaz, Taurus

- poloostrovy: Arabský, Přední Indie, Zadní Indie, Kamčatka, Malajský, Malá Asie,

Čukotský, Korejský

- pouště: Taklamakan, Nafúd, Gobi

- řeky: Indus, Ganga, Ob, Jenisej, Lena, Amur, Huang He, Chang Jiang, Xi Jiang, Mekong,

Eufrat, Tigris

- vodní plochy: Bajkal, Aralské jezero, Balkaš, Kaspické moře, Severní Ledový oceán,

Beringovo moře, Ochotské moře, Tichý oceán, Jihočínské moře, Bengálský záliv, Arabské

moře, Indický oceán, Rudé moře, Perský záliv, Japonské moře, Suezský průplav, Beringův

průliv

- nížiny: Indoganžská, Západosibiřská, Severosibiřská, Mezopotamská

Váš poslední úkol zní, kolik vrcholu přes 8 000 m n. m. se nachází v Himalájích.

DějepisStručně si povíme, kdo se vystřídal na českém trůně od smrti Jiřího z Poděbrad až do roku 1526, kdy na trůn usedli Habsburkové. Více se zaměříme na třetího habsburského krále, Rudolfa II.

Ti z Vás, kteří jste již měli mít referát nebo Vás v blízké době čekal, máte možnost odevzdat ho elektronicky na můj e-mail. Pokud si nepamatujete své téma referátu nebo jeho termín, kontaktujte mě nebo se domluvíme ve Vaší třídě na Google Classroom, respektive na Discordu, kde se scházíme každé úterý v 9:00.

Řešení pracovního listu z   minula:

1. Reformace: hnutí usilující o nápravu církve, jeho stoupencům se říká evangelíci nebo protestanti, jejich společným znakem je důraz na Bibli a neuznání papeže

2. Reformátoři:Martin Luther (1483-1546) Německo luteránstvíJindřich VIII. Tudor (1491-1547) Anglie anglikánstvíJan Kalvín (1509-1564) Švýcarsko kalvinismus

3. Doplněný text:Martin Luther byl mnich, který pochyboval, zda církev správně vykládá Bibli. Odsuzoval prodej odpustků a hromadění majetku církví a tvrdil, že důležitější než chození do kostela je víra vycházející ze srdce. Papež ho označil za kacíře, ale zastala se ho šlechta i obyčejní věřící. Lutherovi stoupenci protestovali proti snaze zastavit šíření reformace, proto se jim začalo říkat protestanti. Luther založil vlastní, luterskou církev. Její stoupenci si dodnes říkají luteráni.

Page 5: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

4. Jindřich VIII.:svatba Jindřicha VIII. a Kateřinou Aragonskoužádost Jindřicha VIII. o rozvod papež nevyhověl žádosti o rozvodJindřich VIII. založil vlastní církev, aby se mohl sám nechat rozvéstrozvod

5. katolické země protestantské zeměŠpanělsko, Portugalsko, Církevní stát a další Anglie, Švýcarsko, Skotsko, Nizozemí,státy na území dnešní Itálie, Francie Švédsko, Dánsko

6. V Čechách: katolictví, luteránství, kalvinismus

7. Jezuité: Působili na univerzitách, gymnáziích a dalších školách. Šířili katolictví mezi protestanty v zemích, kde se prosadila reformace.

Nové zadání:

NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮNPo smrti Jiřího z Poděbrad roku 1471 nastoupili na trůn Jagellonci - Vladislav II. Jagellonský a poté jeho syn Ludvík. Během jejich vlády dorazila do Českého království renesance. České království bylo dále stavovskou monarchií, tj. že na správě země se podílely stavy. Ve slovníku na konci učebnice najdi, kdo patřil mezi stavy v 16. století. _________________________________

Vláda Jagellonců skončila smrtí Ludvíka roku 1526 v bitvě u Moháče (v Uhersku). Král utonul v bažinách na útěku po prohrané bitvě s Turky, kteří se v té době již téměř dvě stě let snažili dostat do Evropy. Jelikož neměl potomka, české stavy si zvolily vládce z rodu Habsburků. Tento rod vládl Českému království až do roku 1918. Kolik let dohromady byli na českém trůně Habsburkové? ____

Do časové osy „od oka“ vyznač období vlády prvních Habsburků u nás a důležité události, které se staly za jejich vlády.

Ferdinand I. (1526-1564), Maxmilián II. (1564-1576), Rudolf II. (1576-1611), Matyáš II. (1611-1619)

1547 – neúspěšný pokus českých stavů o odboj proti králi1556 – povolání jezuitů do Prahy (řád, který měl přivést Čechy zpět ke katolické víře = rekatolizace)1575 – potvrzení České konfese (schválení evangelických církví králem → svoboda vyznání pro Čechy)1609 – Rudolfův majestát (náboženská snášenlivost pro všechny)1618 – druhá pražská defenestrace (začátek třicetileté války)

Page 6: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

Na základě událostí, které se za jejich vlády staly, urči, který z   prvních tří Habsburků nebyl nábožensky tolerantní a usiloval o rekatolizaci. ___________________________

RUDOLF II.O tomto důležitém, ale kontroverzním vládci se dozvíte ve videu zde. Odpovězte na otázky:

1. Kterou víru vyznávali Habsburkové? a) katolickou b) protestantskou c) islám2. Kde byl Rudolf II. vychováván? a) Španělsko b) Francie c) Německo3. Rudolf se zajímal a) o války a politiku b) umění a vzdělání4. Rudolf si za hlavní město říše vybral a) Prahu b) Vídeň c) Budín

(Budapešť)5. Odborníci kterých oborů na Rudolfovo poznávání působili v Praze? 6. Rudolf opravil a rozšířil Pražský hrad. ANO NE7. Vytvořil rabi Löw legendárního golema? ANO NE8. U Rudolfa se objevily symptomy jedné nemoci dovezené z Ameriky. Které?9. Roku 1611 skončila Rudolfova vláda. a) zemřel b) byl sesazen c) vzdal se vlády

Kdo/co je golem? ___________________________________________________

Co je kámen mudrců a k čemu má sloužit? ______________________________

PRO ZÁJEMCE: Pokud se chcete dozvědět více o Jagelloncích, můžete si přečíst článek pod tímto odkazem.

O Rudolfovi II. se můžete dozvědět více v učebnici na stranách 130 a 131. V pracovním sešitě můžete vypracovat úkoly na straně 45 a 46. Pište si o řešení.

Angličtina – sk. I. Šnebergerové

Řešení minulého zadání:

PS 54/2 Phrasal verbs

2. hurry up, catch up with 3. look after, 4. find out, walked away 5. think of , gave up 6. run out of 7. stand up

PS 56/2

1 b, 2 a, 3 b, 4 a, 5 b, 6 a

Page 7: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

PS 56/3

2. We'll text you when we go to the sports centre.

3. I'll go to bed after I check my emails.

4.I'll go out when I finish my homework.

5. We'll have something to eat as soon as we get home.

6. We'll check the weather forecast before we go camping.

7. We'll watch a DVD after we have dinner.

8. I'll play a computer game while I wait for Tim.

Nové zadání:

1. Procvičte si tvoření časových vět vyjadřujících budoucnost:

https://quizlet.com/98274969/time-clauses-flash-cards/?funnelUUID=f3415cae-5bf1-4e8d-83a7-6428d4e64a8c

 - klikni na rámeček, přečti si překlad, zkus opět přeložit, pak si poslechni výslovnost všech vět pod rámečkem

https://quizlet.com/ec/316844313/time-clauses-flash-cards/?funnelUUID=369ad455-03d8-43ff-8b50-33eb7ab4504e

 - vyber správný výraz z možností, pak klikni a zkontroluj, poslechni si všechny věty v seznamu pod rámečkem

2. Přečtiěte si komiks We need a holiday v uč. str. 70 a zkus si ústně přeložit, zaměřte se na správný překlad časových vět 

    - v češtině je na rozdíl od angličtiny v obou větách čas budoucí

3. Doplňte správné tvary sloves v závorkách a vytvořte časové věty - PS 71/2

4. Vytvořte 5 vět o sobě a použijte časové spojky: 

1. as soon as, 2.   before, 3.   after, 4.   while, 5.   when

    např. As soon as I get home today, I'll call you.    nebo   I'll call you as soon as I get home today.

Page 8: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

    Připomínám, že v souvětí bude čárka jen tehdy, pokud začíná vedlejší větou, tedy spojkou.

    Věty vyfoťte a pošlete mi na mail do pátku 5.6.

Stále platí, že pokud budete cokoli potřebovat, napište.

Posílejte včas zadané úkoly. Od několika z vás stále nemám :-(

Mějte se hezky, vydržte a pracujte :-)

Ruština

Veškeré učivo je nahráno na mém kanálu YouTube. 

Učebnice - str. 61 - přečíst a přepsat si do sešitu čísla 100 - 900. 

    - zelený rámeček na str. 61 - projít si  podstatná jména po číslovkách 1, 2, 3, 4 - opakování, již jsme probírali, že podstatné jméno po číslovkách 2, 3, 4 - musí být ve 2. pádu jednotného čísla. Můžete si najít i v pracovním sešitě v prostřední gramatické části na straně 14/7. 

    - učebnice str. 54/2.3 - procvičovat čtení

    - učebnice str. 55/3.1, 3.2 - procvičovat čtení 

Pracovní sešit - str. 35/8 - napište, kdy se potkáte s kamarádem (kamarádkou) - Za (2, 1, 3, 4 ..měsíce) Piš celé věty.

- strana 36/9 - doplnit křížovku, horní část - číslovky do 20, prostřední část jsou celé desítky, spodní část jsou celé stovky - pomáhej si učebnicí nebo svým sešitem. 

Český jazyk

Ahoj všem, Posílám řešení úkolu z minulého týdnePS 49/ 2 : Jižní Amerika, severní Čechy, na Petříně, Památník národního písemnictví ve Strahovském kl., Národní muzeum, ulice Pod Chlumem, u vltavského břehu, Karlův most, hrad Rožmberk, sady Vrchlického, Severní ledový oceán, Třeboňská pánev, Španělský sál na Hradě, Boubínský prales, nábřeží Edvarda Beneše, Česká republika, koupaliště Džbán, Zlatá bula sicilská, festival v Karlových Varech.

Na světové strany v zeměpisných názvech stále čekám, na tabulku také.

Page 9: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

Nové zadání:

1)     Věty vedlejší (VV) – do školního sešitu si opiš přehled VV Uč. 91 a nauč se zpaměti větu:

Druh VV zjišťujeme stejnými otázkami, kterými se ptáme na větné členy.

Ty už sis otázky zkusil/a minulý týden. (PS 43/12 u souvětí):

Anička… JAKÉ OZDOBY? = VV rozvíjí pods. jméno, jde o VV přívlastkovou Letos…    PROČ TAM POJEDEME? = ptáme se na příčinu, jde o VV příčinnou Zdálo se nám… CO SE NÁM ZDÁLO? = ptáme se otázkou 1. p., jde o VV

podmětnou

 

K určování VV budeš používat v budoucnu učebnici nebo jiný zdroj, je ale důležité pochopit důležitost správných otázek.

Posílám výukové video, které ti hodně pomůže v určování věty hlavní a vedlejší a naučí tě otázky k rozpoznání věty vedlejší. Je to hodně na logiku. Já bych VV lépe nevysvětlila.

https://m.youtube.com/playlist?list=PLJyvl_dXYTiOCdTjLEXQBcYeDgRLt9Jmb

2)     Sloh – vypiš si do slohového sešitu Uč. str. 131, co je vypravování,

3)     Přímá řeč. Přečti si kousek ukázky na str. 131 – 132 a opiš si do sešitu alespoň 2x přímou řeč, ať ji umíš použít.

Němčina – sk. M. MedveďovéProcvičování:PS 45/8, 9, 10PS 46/ 11, 12, 13

Projekt: Na čtvrtku či papír si vytvořte projekt o sobě. Co již umíte o sobě sdělit. Inspirujte se v pracovním sešitě na straně 47 cv. 15 nebo ve svém portfoliu máte ode mě povídání, kde jsme doplňovali informace o Petře Kvitové.

Časování sloves:https://www.youtube.com/watch?v=6mU4UaZ3wIk

Někteří mi ještě neposlali vypracovaný opakovací test PS 40 a 41. Čekám, děkuji. medvedo[email protected] freundlichen Grüssen! Milada Medveďová

Page 10: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

Angličtina – sk. V. Levorová

Řešení:

PS 59/6a

A3, B6, C5, D1, E4, F2

PS 59/6b

2. He had to go to school. 3. He wanted to go to the beach and try his new surfboard. 4. He saw his mum. 5. He didn’t want his mum to see him. 6. He had a headache. 7. He had a very bad cold. 8. He missed his school trip to London.

Nové zadání:

1. Stále mi někteří neposlali věty z minulého zadání. Pracujte a posílejte 😊2. V pracovním sešitě spoj poloviny vět, tak aby dávaly smysl v připraveném rozhovoru

61/4. Doplň do vět slova z nabídky 61/53. Přečti si text Emergency services v učebnici na s. 76. Vyhledej, co znamenají

následující slova: emergency, dial, require, patrol, floods, road accidents, tools, paramedic, first aid, coastguard, mountain rescue service. Pošli mi, co jsi vyhledal.

4. Zopakuj si nepravidelná slovesa a výraz should. Na adrese www.kahoot.it zadej Game PIN, své jméno a můžeš hrát.

Game PIN:  09210892

                       06027542

5. Pusť se do opakovacích cvičení v pracovním sešitě na s. 62 (1. podle obrázku napiš, co má za problém, 2. přečti si instrukce a do vět doplň must, mustn’t, don’t have to, 3. napiš věty o věcech podle zadání – věty mi můžeš poslat ke kontrole)

 

Němčina – sk. V. Levorová

Řešení:

PS 14/16

Er fährt Rad. Sie liest. Sie fährt Ski. Sie tanzt.

Er sieht fern. Er singt. Sie wandert. Sie spielt am Computer.

Uč. 16/7b

Sieht, fährt, Fährst, sieht, fährt, sieht, siehst, sieht, fährt, fahren, sehen

Page 11: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

Uč. 17/10b

fährt, lese, Fährst, lesen, fahrt, fahren, Liest, fahren, Fährst, fahre, lesen

Uč. 17/11

Ina und Uwe spielen Fußball, ihr wandert, er tanzt, Jörg liest, ich sehe fern, du fährst Rad, sie liest, Tanja singt, Theo fährt Ski, ich lerne, wir spielen, Mario fotografiert

Nové zadání:

1. Zopakuj si předložky, slovní zásobu na téma bydlení a časování sloves . Na adrese www.kahoot.it zadej Game PIN, své jméno a můžeš hrát.

Game PIN:  09748530

09987577

02454042

2.       V pracovním sešitě na s. 15 postupuj podle zadání (17 doplň sloveso ve správném tvaru podle obrázku, 18 vytvoř vhodnou otázku, 19 doplň správnou předložku z výběru, 20 vytvoř a zapiš věty)

https://drive.google.com/file/d/1ZJaR9Tux6sXrV6E4MTBZM5YIZc9bNX4q/view?usp=sharing

3.       Doplň ve cvičení v učebnici na s. 18/b a věty zapiš do školního sešitu.

https://drive.google.com/file/d/1RfoOcHZetdbX6WXQanUxT8W1bqHDfHi_/view?usp=sharing

4.       Přelož věty do němčiny a překlad mi pošli:

Je sobota. Máme volno a jsme v parku. Můj  kamarád Hans fotografuje, teď fotí nějakého psa. Moje kamarádka Lisa jezdí na kole. Lisa má psa, je černý a velký. Kamarád Markus tu není. Je doma a dívá se na televizi nebo čte.

MatematikaZasílám řešení z minulého týdne 180/1,2,4; 183/1; 184/celá; 185/7

Page 12: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte
Page 13: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

Nové učivo: Konstrukce rovnoběžníku

Přepsat a přerýsovat do školního sešitu (u příkladů 1,2 a 6 si vyber nejjednodušší způsob rýsování).

Procvičování:

PS (3. díl): str. 180/3, str. 181/5, 6, str.182/ 8,9, str. 185/6

Konzultace mailem [email protected] nebo na setkání na classroomu. Řešení bude také vloženo do classroomu.

Page 14: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

(konstrukce do školního sešitu) Konstrukce rovnoběžníkuKonstrukce rovnoběžníku - sss

Příklad 1: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li: a = 30 mm, d = 20 mm, f = BD = 25 mm.

I. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=qid4R3PZZmMII. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=A2cEKrasj7cIII. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=yINFFbZooaA&t=10s

Konstrukce rovnoběžníku - sus

Příklad 2: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li: a = 40 mm, b = 50 mm, ∡BAD=40°

I. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=szUUZYNw2V8II. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=mO7jXRfz6ikIII. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=SADRUVzJxbk

Příklad 3: Sestroj rovnoběžník KLMN, je-li KL= 4 cm, KM= 5 cm, ∡KLM= 90°

https://www.youtube.com/watch?v=V7AGuwHHriQ

Příklad 4: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li: AC= 10 cm, BD= 8 cm, ∡ ASB= 110°

https://www.youtube.com/watch?v=_OFg9mNqkis

Příklad 5: Sestroj rovnoběžník (čtverec) ABCD, je-li u = 6 cm.

https://www.youtube.com/watch?v=1krV4Cz5prY

Konstrukce rovnoběžníku – usu

Příklad 6: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li: a = 40 mm, ∡ ABD= 70°, ∡BAD= 40°

I. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=c-3XElXrMeQII. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=D6VG1gQKWJIIII. způsob: https://www.youtube.com/watch?v=OffQx2Qz-U4

Konstrukce rovnoběžníku s výškou

Příklad 7: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li a = 8 cm, va = 5 cm, = 75°.

https://www.youtube.com/watch?v=sOcaOHFyn2s

(vysvětlení ve videu od 6. minuty)

Page 15: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

FyzikaTlak plynu v   uzavřené nádobě. Manometr.

Když položíme prst na hrot stříkačky je tlak uvnitř stejný jak atmosférický. Hrot ucpeme prstem a zatlačíme na píst – tlak uvnitř se zvýší nad hodnotu atmosférického --) vznikne přetlak. Poté posuneme píst až těsně k otvoru a hrot ucpeme – pokud bychom píst táhli směrem ven vzduch uvnitř stříkačky se začne zřeďovat a jeho tlak je nižší než atmosférický --) vzniká podtlak. Zopakuj si jaká je hodnota normálního atmosférického tlaku 😊

- tlak větší, než atmosférický tlak se nazývá přetlak – např. duše kola, míč, pneumatika auta

- tlak menší, než atmosférický tlak se nazývá podtlak – při zavařování potravin pod víčkem sklenice

Manometr

- malý přetlak nebo podtlak plynu v uzavřené nádobě měříme otevřeným kapalinovým manometrem

skleněná trubice s kapalinou – obě ramena má otevřená – před připojením k nádobě jsou hladiny kapaliny v ramenech v rovině (jsou ve styku s vněj. vzduchem). Ke změření tlaku v nádobě se k ní jedno rameno připojí – hladiny se vychýlí. Přetlak nebo podtlak se rovná hydrostatickému tlaku, který odpovídá vzdálenosti hladin v ramenech (h). Podívej se, jak jsou vychýleny hladiny v případě přetlaku, a jak v případě podtlaku.

opakování – dohledej vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku z předchozí látky 😊

Page 16: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

- v technické praxi se měří velké přetlaky deformačními manometry

Uvnitř je pružná kovová trubice ohnutá do oblouku – otevřený konec je spojen s vnitřkem nádoby např. kotle, kde měříme přetlak páry. Uzavřený konec je připojen k ručičce, která ukazuje hodnotu přetlaku na stupnici. Když se přetlak zvýší zmenší se zakřivení trubice – ručička ukáže větší přetlak. Když se hodnota přetlaku sníží, zakřivení se zvýší a ručička ukazuje na nižší hodnoty.

Opakování mechaniky plynů

Prosím o vyplnění a zaslání zpět do 8. 6.

1. V jedné pohádce si chlapec nafoukl ústy balon a ten ho pak nesl vzduchem. Může to být pravda? Pokud ne, proč?

2. Jak velká vztlaková síla působí na balon o objemu 1440 m3.

3. Jak se mění atmosférický tlak v závislosti na nadmořské výšce? Jaká je jeho normální hodnota?

4. Uveď příklady, kdy je v uzavřené nádobě podtlak, a kdy přetlak. Pojmy podtlak a přetlak vysvětli.

5. Jaké síly působí na těleso v atmosférickém vzduchu? Jaký je jejich směr? Zkus je zakreslit do obrázku.

Page 17: Plzeň · Web viewTento týden si zopakujete modální slovesa a slovní zásobu týkající se zdraví. V učebnici str. 78 vypracujte cvičení 1. Přečtěte si cedulky a doplňte

6. Jaká podmínka musí být splněna, aby těleso ve vzduchu stoupalo?

7. Vypočítej, jaká vztlaková síla působí na těleso ve vzduchu, jaká v glycerolu (hustotu dohledej v tabulkách) a zapiš poměr těchto sil.

8. Meteorologická sonda má hmotnost 1100 g. Vypočítej, jaká gravitační síla na ni působí.

9. Jak lze tlak měřit? Uveď příklady přístrojů.

10. Vysvětli, proč vzniká atmosférický tlak.