research2revenue slidedeck

of 12 /12
Yfwfhygd9Yf}fcvf $Lhvcgdkcn zdf ]fczvyfWgkfczkmkg+

Author: carolinakickstart

Post on 08-Apr-2018

222 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  1/12

  Yfwfhygd9Yf}fcvf

  $Lhvcgdkcn zdf ]fczvyfWgkfczkmkg+

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  2/12

  Govywf Oiafgzk}fw

  Zfgdcolon{ gobbfygkhlkqhzkoc kc zdf goczftz om hwzhyzvp gobphc{

  Hcw~fykcn zdf ^dhz

  ^dhz kw zdf zfgdcolon{?

  ^dhz KP go}fyhnf ftkwzw? ^dhz kw zdf pyojvgz oppoyzvckz{?

  ^dhz kw zdf pyoilfb ifkcn wol}fj?

  ^dhz kw zdf bhyefz cffj? Gvwzobfy phkc?

  ^dhz kw zdf ivwkcfww bojfl?Hcw~fykcn zdf Do~1 Cftz Wfbfwzfy

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  3/12

  Govywf Oynhckqhzkoc

  Zfgdcolon{ Yf}kf~ Yf}kf~ hll hwpfgzw om zdf zfgdcolon{

  Kjfczkmkghzkoc om Pyojvgz Oppoyzvckzkfw Iyhkcwzoybkcn hpplkghzkocw

  F}hlvhzkoc om Pyojvgz Oppoyzvckzkfw Hwwfwwkcn ykwe $mkywz phww+

  Zfgdckghl, KP, bhyefz ykwePykbhy{ Bhyefz Yfwfhygd Zhle zo pozfczkhl gvwzobfyw

  Bhyefz Hwwfwwbfcz Wkqf hcj mkz

  Gobpfzkzk}f Hj}hczhnf

  Ivwkcfww Bojfl

  ^dhz kw zdf wzhyzvp oppoyzvckz{?

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  4/12

  Zfhbw

  Bvlzk"jkwgkplkchy{ BIH wzvjfczw Lh~ wzvjfczw Pd#J#/Powz"jogw $Mhgvlz{+

  Gohgdfw Ftpfykfcgfj fczyfpyfcfvyw Ykgd yfwovygf Dfyf kc z~o ~ffew

  Zfhb bffzkcnw s8#6 dovyw jvykcn glhww Ocf bffzkcn pfy ~ffe ovzwkjf glhww

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  5/12

  Ojjw hcj Fcjw

  Phyekcn hcj Glhww WzhyzGocmkjfczkhlkz{ Hnyffbfcz

  Nyhjkcn

  ^ffel{ zfhb hwwkncbfczw $~oyewdffzw+ 70

  Bkj"zfyb Pyfwfczhzkoc 90

  Mkchl Pyfwfczhzkoc 70

  Yfwfhygd Ikcjfy 90

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  6/12

  GoolZfgdcolon{ zdhz wol}fw h pyoilfb

  zdhz wol}fw h pyoilfb wobfocf ghyfw hiovz

  zdhz wol}fw h pyoilfb wobfocf ghyfw hiovz hcj kw

  ~kllkcn zo ph{ bocf{ zo dh}f wol}fj

  GoolZfgdcolon{

  Zdf

  Gdfge

  Zfwz

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  7/12

  Zfgdcolon{

  Hpplkghzkoc

  Ocf Hpplkghzkoc

  Z~o

  Hpplkghzkoc

  Zdyff

  Gvwzobfy

  Cffjw

  Pyojvgz

  Gvwzobfy

  Cffjw

  Gvwzobfy

  Cffjw

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  8/12

  Wzfp Z~o1 Jf}flopkcn h Ivwkcfww Kjfh

  ]hlvf Pyopowkzkoc

  Xvhczkm{kcn gvwzobfy cffj hcj bhyefz wkqf

  Gobpfzkzk}f Hj}hczhnf

  Jfmkckcn, xvhczkm{kcn

  Ihyykfyw zo fczy{Ivwkcfww bojfl

  Bfgdhckwb om gobbfygf

  Mvcjkcn bojfl

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  9/12

  Vck}fywkz{ KP

  Yfpoyz om Kc}fczkoc

  $YOK+

  Pvilkg Jkwglowvyf

  PvilkghzkocPyfwfczhzkoc

  Hiwzyhgz

  Pyo}kwkochl

  Phzfcz Hpplkghzkoc

  *

  Coc"Pyo}kwkochl

  Phzfcz Hpplkghzkoc

  *****

  Wzhyz"vp

  Gobphc{ Lkgfcwf zo

  Fwzhilkwdfj

  Gobphc{

  Yflfhwf

  zoKc}fczoy

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  10/12

  Mkywz Zfhb Bffzkcn

  Kczyojvgzkocw ^do {ov hyf

  ^d{ {ov hyf zhekcn zdkw govywf

  Ftgdhcnf fbhklw/pdocf cvbifyw

  Yf}kf~ zdf zfgdcolon{ phgefz Mkywz kbpyfwwkocw

  Kjfczkm{ wpfgkmkg jobhkc ftpfyzkwf kc nyovp

  Jfgkjf oc do~ zdf nyovp ~kll ~oye

  Fwzhilkwd h bffzkcn zkbf/plhgf ovzwkjf om glhwwYf}kf~ zdf mkywz hwwkncbfcz hcj jf}flop plhc om hzzhge

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  11/12

  Hwwkncbfcz 8

  Nhzdfy, yfhj hcj wvbbhykqf pykbhy{ pvilkghzkocw hcjyflf}hcz wgkfczkmkg lkzfyhzvyf yflhzfj zo zdf zfgdcolon{

  Yf}kf~ hll kc}fczkoc jkwglowvyfw, phzfcz hpplkghzkocw,

  hcj kwwvfj phzfczw yflhzfj zo zdf KP

  Kczfy}kf~ zdf kc}fczoyw hcj hwwogkhzfj wgkfczkwzw $powz"jogw, nyhjvhzf wzvjfczw+

  Kczfy}kf~ zdf OZJ Jkyfgzoy yfwpocwkilf moy zdf KP

  Km hpplkghilf, kczfy}kf~ ovzwkjf govcwfl dhcjlkcn zdf

  phzfcz mklkcnwMkll ovz Zfgdcolon{ Yf}kf~ Hwwkncbfcz

 • 8/7/2019 Research2Revenue SlideDeck

  12/12

  Xvfwzkocw