số phát hành ngày 10/3/2020 (reiwa năm 2) lịch …...từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020!...

12
8/4 13/5 10/6 8/7 12/8 9/9 22/4 27/5 24/6 22/7 26/8 23/9 A C Tên khu vực Fukigaoka Kikyogaoka 1, 2, 3 Bancho Kikyogaoka 5 Bancho Kikyogaoka Minami Sakuragaoka, Hirao, Sakaemachi, Kiodai 4, 5 Bancho Marunouchi, Nakamachi, Uehonmachi, Yanagiharacho, Kajimachi, Honmachi, Shinmachi, Bungomachi, Kiyamachi, Motomachi, Sakakimachi Ngày thu gom Khu vực Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Rác mang đến Trạm thu gom rác tài nguyên Rác tài nguyên = Các loại chai/lọ, lon, bình xịt, chai nhựa PET, pin khô, đồ điện gia dụng loại nhỏ Các loại giấy, tơ sợi = Báo, tạp chí, giấy vụn các loại, thùng các tông, hộp giấy, các loại tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Rác tài nguyên Dầu ăn đã qua sử dụng Các loại bóng đèn tròn Bật lửa Rác tài nguyên Các loại kim loại Bật lửa Rác tài nguyên Các loại kim loại Bật lửa Rác tài nguyên Dầu ăn đã qua sử dụng Bật lửa Các loại giấy, tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Rác tài nguyên Dầu ăn đã qua sử dụng Các loại bóng đèn tròn Bật lửa Rác tài nguyên Dầu ăn đã qua sử dụng Bật lửa Các loại giấy, tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Rác tài nguyên Dầu ăn đã qua sử dụng Các loại bóng đèn tròn Bật lửa Rác tài nguyên Các loại kim loại Bật lửa Rác tài nguyên Các loại kim loại Bật lửa Rác tài nguyên Dầu ăn đã qua sử dụng Bật lửa Các loại giấy, tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Các loại giấy, tơ sợi Rác tài nguyên Dầu ăn đã qua sử dụng Các loại bóng đèn tròn Bật lửa Rác tài nguyên Dầu ăn đã qua sử dụng Bật lửa Rác vứt tại điểm tập kết rác Rác cháy được *Bỏ vào túi được chỉ định để vứt Rác không cháy được *Bỏ vào túi được chỉ định để vứt Bắt đầu từ tháng 4, các đồ đựng bao bì bằng nhựa, khay đựng thực phẩm màu trắng sẽ được phân loại vào rác cháy được Thứ tư của tuần thứ 2 hàng tháng (Thay đổi 1 lần/tháng) Thứ hai và thứ năm hàng tuần Thu gom vào cả ngày lễ Rác cháy được *Bỏ vào túi được chỉ định để vứt Rác không cháy được *Bỏ vào túi được chỉ định để vứt Bắt đầu từ tháng 4, các đồ đựng bao bì bằng nhựa, khay đựng thực phẩm màu trắng sẽ được phân loại vào rác cháy được Thứ tư của tuần thứ 4 hàng tháng (Thay đổi 1 lần/tháng) Thứ hai và thứ năm hàng tuần Thu gom vào cả ngày lễ Khu vực Tên khu vực Joroku, Sagara, Ichinoi Yoshiwara, Kamiya, Dodo, Hane, Nagaki, Funo Suzurandai Kaminagase, Nagase Natsumi, Akasaka, Nakagawara, Kiodai 3 Bancho Yurigaoka Shinkawa, Dan, Hoshikawa, Kashiwara, Nagasaka, Sumiregaoka, Akamegaoka Sekoguchi, Minowanakamura, Nakachiyama, Shorenji, Minamiyurigaoka Ngày thu gom Rác mang đến Trạm thu gom rác tài nguyên Rác tài nguyên = Các loại chai/lọ, lon, bình xịt, chai nhựa PET, pin khô, đồ điện gia dụng loại nhỏ Các loại giấy, tơ sợi = Báo, tạp chí, giấy vụn các loại, thùng các tông, hộp giấy, các loại tơ sợi Rác vứt tại điểm tập kết rác 9 12 9 9 12 9 10 13 10 1 10 13 10 1 1 1 3 1 2 5 2 2 4 2 7 8 5 7 7 7 7 8 5 7 7 7 21 22 19 21 24 23 8 11 8 8 11 8 21 22 19 21 24 23 15 18 15 15 18 15 3 6 3 3 5 3 17 17 15 14 9 18 29 30 31 31 30 30 20 16 15 12 10 19 16 30 30 31 31 30 2 9 5 3 6 4 23 17 20 11 11 30 30 29 31 31 30 2 1 1 4 29 15 18 15 15 18 15 9 5 3 6 4 8 23 26 23 28 26 25 22 22 30 28 24 25 8 14 15 12 14 17 14 3 4 2 5 3 7 2 17 17 15 14 9 18 29 30 31 31 30 30 20 16 15 12 10 19 16 30 30 31 31 30 2 9 5 3 6 4 23 17 20 11 11 30 30 29 31 31 30 2 1 1 4 29 9 5 3 6 4 8 22 22 30 28 24 25 8 3 4 2 5 3 7 2 * Các loại giấy, tơ sợi được thu gom riêng tại từng khu vực. Vui lòng tham khảo tờ rơi, v.v... được phân phát ở từng khu vực để biết thêm về ngày và địa điểm thu gom, v.v... Bản lưu trữ Lịch thu gom rác ● Vui lòng vứt rác và rác tài nguyên vào đúng ngày thu gom (đến 8:30 sáng). *Thu gom vào cả ngày lễ. ● Vui lòng quản lý các điểm tập kết rác tại từng khu vực. Liên hệ Văn phòng Hiệp hội vệ sinh Môi trường Iga Nambu 53-1120 (Tổng đài) Đừng quên kiểm tra tên khu vực nơi bạn đang sống và ngày thu gom. ! Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020 Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) 4 Lịch thu gom rác từ tháng 10/2020 trở đi sẽ được đăng trên “Bảng tin cộng đồng Nabari” phát hành vào tháng 9.

Upload: others

Post on 22-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

8/413/510/68/712/89/9

22/427/524/622/726/823/9

A

C

Tên khu vực

Fukigaoka

Kikyogaoka 1, 2, 3 Bancho

Kikyogaoka 5 Bancho

Kikyogaoka Minami

Sakuragaoka, Hirao, Sakaemachi, Kiodai 4, 5 Bancho

Marunouchi, Nakamachi, Uehonmachi, Yanagiharacho, Kajimachi, Honmachi, Shinmachi, Bungomachi, Kiyamachi, Motomachi, Sakakimachi

Ngà

y th

u go

mKhu vực

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Rác mang đến Trạm thu gom rác tài nguyên

Rác tài nguyên = Các loại chai/lọ, lon, bình xịt, chai nhựa PET, pin khô, đồ điện gia dụng loại nhỏCác loại giấy, tơ sợi = Báo, tạp chí, giấy vụn các loại, thùng các tông, hộp giấy, các loại tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Rác vứt tại điểm tập kết rác

Rác

chá

y đư

ợc

*Bỏ

vào

túi đ

ược

chỉ đ

ịnh

để v

ứt

Rác k

hông

cháy

đượ

c*B

ỏ và

o tú

i đượ

c ch

ỉ địn

h để

vứt

Bắt đ

ầu từ

tháng

4, các

đồ đự

ng bao

bì bằn

g nhự

a, khay

đựng

thực p

hẩm mà

u trắng

sẽ đư

ợc ph

ân loạ

i vào r

ác chá

y đượ

c

Thứ

tư c

ủa tu

ần

thứ

2 h

àng

thán

g

(Tha

y đổ

i 1 lầ

n/th

áng)

Thứ

hai

thứ

m h

àng

tuần

◎ T

hu g

om v

ào c

ả ng

ày lễ

Rác

chá

y đư

ợc

*Bỏ

vào

túi đ

ược

chỉ đ

ịnh

để v

ứt

Rác k

hông

cháy

đượ

c*B

ỏ và

o tú

i đượ

c ch

ỉ địn

h để

vứt

Bắt đ

ầu từ

tháng

4, các

đồ đự

ng bao

bì bằn

g nhự

a, khay

đựng

thực p

hẩm mà

u trắng

sẽ đư

ợc ph

ân loạ

i vào r

ác chá

y đượ

c

Thứ

tư c

ủa tu

ần

thứ

4 h

àng

thán

g

(Tha

y đổ

i 1 lầ

n/th

áng)

Thứ

hai

thứ

m h

àng

tuần

◎ T

hu g

om v

ào c

ả ng

ày lễ

Khu vực

Tên khu vực

Joroku, Sagara, Ichinoi

Yoshiwara, Kamiya, Dodo, Hane, Nagaki, Funo

Suzurandai

Kaminagase, Nagase

Natsumi, Akasaka, Nakagawara, Kiodai 3 Bancho

Yurigaoka

Shinkawa, Dan, Hoshikawa, Kashiwara, Nagasaka, Sumiregaoka, Akamegaoka

Sekoguchi, Minowanakamura, Nakachiyama, Shorenji, Minamiyurigaoka

Ngà

y th

u go

m Rác mang đến Trạm thu gom rác tài nguyên

Rác tài nguyên = Các loại chai/lọ, lon, bình xịt, chai nhựa PET, pin khô, đồ điện gia dụng loại nhỏCác loại giấy, tơ sợi = Báo, tạp chí, giấy vụn các loại, thùng các tông, hộp giấy, các loại tơ sợi

Rác vứt tại điểm tập kết rác

9 12 9 9 12 9

10 13 10

1

10 13 10

1 1 1 3 1

2 5 2 2 4 2

7 8 5 7 7 7

7 8 5 7 7 7

21 22 19 21 24 23

8 11 8 8 11 8

21 22 19 21 24 23

15 18 15 15 18 153 6 3 3 5 3

17 17

15 14 9 18

29 30 31 31 30

30

20

※ ※ ※ ※ ※ ※

16 15 12 10 19 16

30 30 31 31 30

2

9 5 3 6 4

23 17 20

1111

30

30 29 31 31 30

※ ※ ※ ※ ※ ※

2 1 1 4

※※ ※ ※ ※ ※

29

15 18 15 15 18 159 5 3 6 48

23 26 23 28 26 2522 22 30 28 2425

8

14 15 12 14 17 143 4 2 5 37

2

17 17

15 14 9 18

29 30 31 31 30

30

20

16 15 12 10 19 16

30 30 31 31 30

2

9 5 3 6 4

23 17 20

1111

30

30 29 31 31 30

2 1 1 4

29

9 5 3 6 48

22 22 30 28 2425

8

3 4 2 5 37

2* Các loại giấy, tơ sợi được thu gom riêng tại từng khu vực. Vui lòng tham khảo tờ rơi, v.v... được phân phát ở từng khu vực để biết thêm về ngày và địa điểm thu gom, v.v...

Bản lưu trữ Lịch thu gom rác● Vui lòng vứt rác và rác tài nguyên vào đúng ngày thu gom (đến 8:30 sáng). *Thu gom vào cả ngày lễ.● Vui lòng quản lý các điểm tập kết rác tại từng khu vực. Liên hệ Văn phòng Hiệp hội vệ sinh Môi trường Iga Nambu 53-1120 (Tổng đài)

Đừng quên kiểm tra tên khu vực nơi bạn đang sống và ngày thu gom.!Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020

★ Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) 4

◦Lịch

thu

gom

rác

từ th

áng

10/2

020

trở đ

i sẽ

được

đăn

g trê

n “B

ảng

tin c

ộng

đồng

Nab

ari”

phát

hàn

h và

o th

áng

9.

Page 2: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

1/46/53/61/75/82/9

15/420/517/615/719/816/9

B

D

Kasugaoka

Mihata Naka, Ikenodai, Minaminishiwara

Kikyogaoka 4 Bancho

Kikyogaoka 6, 7, 8 Bancho

Tsutsujigaokakita

Tsutsujigaokaminami

Shinden, Excel Mihata, Mihatanakamura, Higashitawara, Wakakusaku, Shoyodai, Uguisudai, Wakabaku, Kamiobata, Shimoobata, Nishiwaracho, Minamifuruyama, Fujigaoka, Green Heights

Shimohinachi, Kamihinachi

Takinohara

Umegaoka

Kamihatcho, Higashimachi

Minamimachi, Matsusakimachi, Asahimachi

Konodai, Kiodai 1, 2 Bancho

Satsukidai, Komoo, Yabata, Nishitawara, Uyama, Ieno, Kuzuo

Kikyogaoka Nishi

Sato, Harade, Shibade, Oyado, Matsubaracho, Natsuaki, Mijikano, Shimomitani, Midorigaoka

Kuroda, Kechiba, Ide, Sakanoshita, Tanide, Koyade, Kataka, Yagawa, Kamimitani, Ryuguchi, Shikigaoka

1 1 1 3 12 5 2

12 4 2

3 6 3 3 5 36 7 4 6 6 48 11 8 8 11 827 28 25 30 28

3131

29

28 26 30

22 22 25

14 15 12 14 17 14

30 29 30 31 31 30

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

9 5 3 6 4

3 7 4 2 5 3

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

30 29

8

30 31 31 3030 29 30 31 31 30

9 5 3 6 4

3 7 4 2 5 3

30 29

8

30 31 31 30

29

9 12 9 9 12 910 13 10 10 13 10

17 1715 14 9 1823

1117 20

1120 17 17

15 14 9 1823

1117 20

1120

7 8 5 7 7 722 30 2825 242222 30 2825 242222 25 22 22 25 2429 30 31 303130 29 30 31 30313022 25 2417 20 17 17 20 1716 15 12 10 19 1616 15 12 10 19 1616 19 16 16 19 1610 13 10 8 7 1010 13 10 8 7 108 11 8 8 11 82 1 2 1 4 22 1 2 1 4 2

21 22 19 21 24 232 1 2 1 4 22 1 2 1 4 2

Tên khu vực

Ngà

y th

u go

mKhu vực

Rác mang đến Trạm thu gom rác tài nguyên

Rác tài nguyên = Các loại chai/lọ, lon, bình xịt, chai nhựa PET, pin khô, đồ điện gia dụng loại nhỏCác loại giấy, tơ sợi = Báo, tạp chí, giấy vụn các loại, thùng các tông, hộp giấy, các loại tơ sợi

Rác vứt tại điểm tập kết rác

Khu vực

Tên khu vực

Ngà

y th

u go

m Rác mang đến Trạm thu gom rác tài nguyên

Rác tài nguyên = Các loại chai/lọ, lon, bình xịt, chai nhựa PET, pin khô, đồ điện gia dụng loại nhỏCác loại giấy, tơ sợi = Báo, tạp chí, giấy vụn các loại, thùng các tông, hộp giấy, các loại tơ sợi

Rác vứt tại điểm tập kết rác

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Rác

chá

y đư

ợc

*Bỏ

vào

túi đ

ược

chỉ đ

ịnh

để v

ứt

Rác k

hông

cháy

đượ

c*B

ỏ và

o tú

i đượ

c ch

ỉ địn

h để

vứt

Bắt đ

ầu từ

tháng

4, các

đồ đự

ng bao

bì bằn

g nhự

a, khay

đựng

thực p

hẩm mà

u trắng

sẽ đư

ợc ph

ân loạ

i vào r

ác chá

y đượ

c

Thứ

tư c

ủa tu

ần

thứ

1 h

àng

thán

g

(Tha

y đổ

i 1 lầ

n/th

áng)

Thứ

ba

và th

sáu

hàng

tuần

◎ T

hu g

om v

ào c

ả ng

ày lễ

Rác

chá

y đư

ợc

*Bỏ

vào

túi đ

ược

chỉ đ

ịnh

để v

ứt

Rác k

hông

cháy

đượ

c*B

ỏ và

o tú

i đượ

c ch

ỉ địn

h để

vứt

Bắt đ

ầu từ

tháng

4, các

đồ đự

ng bao

bì bằn

g nhự

a, khay

đựng

thực p

hẩm mà

u trắng

sẽ đư

ợc ph

ân loạ

i vào r

ác chá

y đượ

c

Thứ

tư c

ủa tu

ần

thứ

3 h

àng

thán

g

(Tha

y đổ

i 1 lầ

n/th

áng)

Thứ

ba

và th

sáu

hàng

tuần

◎ T

hu g

om v

ào c

ả ng

ày lễ

8/413/510/68/712/89/9

22/427/524/622/726/823/9

A

C

Tên khu vực

Fukigaoka

Kikyogaoka 1, 2, 3 Bancho

Kikyogaoka 5 Bancho

Kikyogaoka Minami

Sakuragaoka, Hirao, Sakaemachi, Kiodai 4, 5 Bancho

Marunouchi, Nakamachi, Uehonmachi, Yanagiharacho, Kajimachi, Honmachi, Shinmachi, Bungomachi, Kiyamachi, Motomachi, Sakakimachi

Ngà

y th

u go

m

Khu vực

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Rác mang đến Trạm thu gom rác tài nguyên

Rác tài nguyên = Các loại chai/lọ, lon, bình xịt, chai nhựa PET, pin khô, đồ điện gia dụng loại nhỏCác loại giấy, tơ sợi = Báo, tạp chí, giấy vụn các loại, thùng các tông, hộp giấy, các loại tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênCác loại kim loạiBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Các loại giấy, tơ sợi

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngCác loại bóng đèn trònBật lửa

Rác tài nguyênDầu ăn đã qua sử dụngBật lửa

Rác vứt tại điểm tập kết rác

Rác

chá

y đư

ợc

*Bỏ

vào

túi đ

ược

chỉ đ

ịnh

để v

ứt

Rác k

hông

cháy

đượ

c*B

ỏ và

o tú

i đượ

c ch

ỉ địn

h để

vứt

Bắt đ

ầu từ

tháng

4, các

đồ đự

ng bao

bì bằn

g nhự

a, khay

đựng

thực p

hẩm mà

u trắng

sẽ đư

ợc ph

ân loạ

i vào r

ác chá

y đượ

c

Thứ

tư c

ủa tu

ần

thứ

2 h

àng

thán

g

(Tha

y đổ

i 1 lầ

n/th

áng)

Thứ

hai

thứ

m h

àng

tuần

◎ T

hu g

om v

ào c

ả ng

ày lễ

Rác

chá

y đư

ợc

*Bỏ

vào

túi đ

ược

chỉ đ

ịnh

để v

ứt

Rác k

hông

cháy

đượ

c*B

ỏ và

o tú

i đượ

c ch

ỉ địn

h để

vứt

Bắt đ

ầu từ

tháng

4, các

đồ đự

ng bao

bì bằn

g nhự

a, khay

đựng

thực p

hẩm mà

u trắng

sẽ đư

ợc ph

ân loạ

i vào r

ác chá

y đượ

c

Thứ

tư c

ủa tu

ần

thứ

4 h

àng

thán

g

(Tha

y đổ

i 1 lầ

n/th

áng)

Thứ

hai

thứ

m h

àng

tuần

◎ T

hu g

om v

ào c

ả ng

ày lễ

Khu vực

Tên khu vực

Joroku, Sagara, Ichinoi

Yoshiwara, Kamiya, Dodo, Hane, Nagaki, Funo

Suzurandai

Kaminagase, Nagase

Natsumi, Akasaka, Nakagawara, Kiodai 3 Bancho

Yurigaoka

Shinkawa, Dan, Hoshikawa, Kashiwara, Nagasaka, Sumiregaoka, Akamegaoka

Sekoguchi, Minowanakamura, Nakachiyama, Shorenji, Minamiyurigaoka

Ngà

y th

u go

m Rác mang đến Trạm thu gom rác tài nguyên

Rác tài nguyên = Các loại chai/lọ, lon, bình xịt, chai nhựa PET, pin khô, đồ điện gia dụng loại nhỏCác loại giấy, tơ sợi = Báo, tạp chí, giấy vụn các loại, thùng các tông, hộp giấy, các loại tơ sợi

Rác vứt tại điểm tập kết rác

9 12 9 9 12 9

10 13 10

1

10 13 10

1 1 1 3 1

2 5 2 2 4 2

7 8 5 7 7 7

7 8 5 7 7 7

21 22 19 21 24 23

8 11 8 8 11 8

21 22 19 21 24 23

15 18 15 15 18 153 6 3 3 5 3

17 17

15 14 9 18

29 30 31 31 30

30

20

※ ※ ※ ※ ※ ※

16 15 12 10 19 16

30 30 31 31 30

2

9 5 3 6 4

23 17 20

1111

30

30 29 31 31 30

※ ※ ※ ※ ※ ※

2 1 1 4

※※ ※ ※ ※ ※

29

15 18 15 15 18 159 5 3 6 48

23 26 23 28 26 2522 22 30 28 2425

8

14 15 12 14 17 143 4 2 5 37

2

17 17

15 14 9 18

29 30 31 31 30

30

20

16 15 12 10 19 16

30 30 31 31 30

2

9 5 3 6 4

23 17 20

1111

30

30 29 31 31 30

2 1 1 4

29

9 5 3 6 48

22 22 30 28 2425

8

3 4 2 5 37

2* Các loại giấy, tơ sợi được thu gom riêng tại từng khu vực. Vui lòng tham khảo tờ rơi, v.v... được phân phát ở từng khu vực để biết thêm về ngày và địa điểm thu gom, v.v...

Bản lưu trữ Lịch thu gom rác Đừng quên kiểm tra tên khu vực nơi bạn đang sống và ngày thu gom.!Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020

● Vui lòng vứt rác và rác tài nguyên vào đúng ngày thu gom (đến 8:30 sáng). *Thu gom vào cả ngày lễ.● Vui lòng quản lý các điểm tập kết rác tại từng khu vực. Liên hệ Văn phòng Hiệp hội vệ sinh Môi trường Iga Nambu 53-1120 (Tổng đài)

5 Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) ★ Hãy lấy lịch này để sử dụng.

◦Lịch

thu

gom

rác

từ th

áng

10/2

020

trở đ

i sẽ

được

đăn

g trê

n “B

ảng

tin c

ộng

đồng

Nab

ari”

phát

hàn

h và

o th

áng

9.

Page 3: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

6Bắt đầu thay đổi từ tháng 4. Cách phân loại và vứt rác

● Đốivớichấtthảithôngthườngtừhoạtđộngcủacáccửahàngbuônbán,cơsởkinhdoanh,nhàmáy,v.v...,vuilòngủythácchocơsởđượccấpphépthugomvậnchuyểnchấtthảithôngthườngcủathànhphốNabarihoặctựmangđếnTrungtâmvệsinhIgaNambu.

●Vuilòngbuộcmiệngtúi,điềuchỉnhtrọnglượngsaochocóthểcầmbằngmộttayrồimangđivứt.

Cực đại 45ℓ  Cỡ lớn 30ℓ Cỡ vừa 20ℓ Cỡ nhỏ 10ℓ Cực tiểu 5ℓ540 yên 360 yên 220 yên 100 yên 50 yên

Giá túi rác được chỉ định (Bộ 10 cái màu vàng)

Kích thước (ℓ)Số tiền

Vui lòng sử dụng túi rác do thành phố chỉ định để bỏ “Rác cháy được”, “Rác không cháy được”. ◎Hiện túi rác này đang được bán tại các cửa hàng đại lý.

(Giũsạchđấtrồichovàotúi.Cànhcâycóđườngkínhtừ7cmtrởxuống.Vứttốiđa2túi/lần)

Thú nhồi bông(Nếu không thể cho vào túi thì bỏ vào “Rác cồng kềnh”)

Các sản phẩm gỗ/hộp gỗ nhỏ, nệm, gối, thảm dùng trong nhà (để ở lối vào, phòng tắm, nhà bếp, v.v...)

Tã giấy, miếng lót vệ sinh cho thú cưng, cát vệ sinh cho mèo (bao gồm loại có khoáng chất)(Loạibỏchấtbẩn)

Các loại vật dụng, chậu trồng cây tròn, chậu trồng cây hình chữ nhật bằng gốm sứ, v.v...

Tấm kính, cốc, chai/lọ và bóng đèn tròn bị vỡ, bình hoa, thủy tinh chịu nhiệt

Đồ chơi (làm bằng nhựa)

Rác nhà bếp (đểráohếtnước)

Cành cây, khúc gỗ, cỏ, hoa cắm

使い捨てカイロ

プランター

乾燥剤

鍋焼きうどん容器

アルミホイル

保冷剤

使い捨てカイロ

プランター

乾燥剤

鍋焼きうどん容器

アルミホイル

保冷剤

使い捨てカイロ

プランター

乾燥剤

鍋焼きうどん容器

アルミホイル

保冷剤

Nồi, khay lá nhôm dùng để nấu các thực phẩm ăn liền

Cốcgiấy,giấyvụnkhôngthểtáisửdụng

Móc treo bằng nhựa

Đĩa CD, DVD, băng video, v.v...

● Cắtcácloạiốngthànhđoạndài1mrồimangđivứt.● Làmsạchdầuđộngcơvàlonđựngsơnsauđómởnắprồimangđivứt.● Bọccácmảnhvỡnhưtấmkínhvàcốc,v.v...,kim,daokéo,v.v...tronggiấyvàghichữ“キケン ”(Nguyhiểm)lêntrêntúiđượcchỉđịnhrồimangđivứt.● Đốivớicácloạiráccókíchthướcdàinhưôdùvàdụngcụvệsinh(chổivàcâylaunhà,v.v...)thìbỏvàotúirác45ℓđượcchỉđịnh,rácnàyvẫnđượcthugomngaycảkhichúngbị

thòrangoàitúi.

Các loại khay, cốc, hộp đựngCác loại ống tuýp, các loại chaiTúi nhựa, các loại màng bọc, lưới, các loại khác

プチプチ

Chất giữ lạnh, gói hút ẩm, miếng giữ ẩm dùng một lần, v.v...

Số R165

Trạm cứu hỏa 伊賀市青山支所Chi nhánh Aoyama, thành phố Iga

GS Suzurandai

Shimoobata

Đến Tsu

Okugano

Sân thể thao Aoyama Ground

Kirigaoka

伊賀神戸駅Ga Iga Kambe

青山町駅Ga AoyamachoĐường sắt Iga Railway

Tuyến Kintetsu Osaka

GS

Trung tâm bán hàng gia dụng

Kikyogaoka

Đến Nara 伊賀神戸駅Kamiobata

Ga Miha

ta

Số R165

Đường nông nghiệpdiện tích rộng

青山工業団地Khu công nghiệp Aoyama

Số R422

Tỉnh lộ tuyến Matsusaka Aoyama Δ

(1990 Okugano, Iga-shi)Trung tâm vệ sinh Iga Nambu Bảng hướng dẫn gắn trên cột điện

Bảng hướng dẫn

Δ Δ

Δ

Rác

khôn

g ch

áy đ

ược

Rác

chá

y đư

ợc

Bỏ v

ào tú

i rác

đượ

c qu

y đị

nh đ

ể vứ

t (2

lần/

tuần

)Bỏ

vào

túi r

ác đ

ược

quy

định

để

vứt

(1 lầ

n/th

áng)

● Cácloạiống,tuýplàrácthảiđiềutrịytếtạinhàthìbỏvào“Ráccháyđược”.Riêngkimtiêm,xinvuilòngmangđếncáccơsởytế,v.v...đểđượcthuhồi.

Khôngcóngàythugom

phânloạ

iđồđự

ngbaobìbằngnhựa

.Hãych

ovàotúirácđượ

cchỉđịn

hrồivứtvà

orácc

háyđ

ược(2lần

/tuần).

Liên

hệ Vă

nphòngHiệphộivệsin

hMôitrườ

ng

IgaNa

mbu

53-1120(T

ổngđài)

Các loại giày, túi cặp

Các vật dụng không thể thu gom và xử lý● Máy tính cá nhân (bao gồm cả máy tính cá nhân tự chế):Vuilòng

đăngkýthuhồivớinhàsảnxuất. Liên hệ Hiệphộixúctiếnmáytínhcánhân3R 03-5282-7685 Liên hệ ReNetJapanGroup,inc. http://www/renet/jp

● Xe hai bánh:Vuilòngliênhệvới“Cửahàngđạilýxửlýxehaibánhthảibỏ”hoặc“Quầytiếpnhậnxửlýđượcchỉđịnh”. Liên hệ Trungtâmtáichếxehaibánh 050-3000-0727

● Lốp xe, dầu động cơ, ắc quy, thùng phuy:Vuilòngliênhệđếntrạmxăng,cửahàngbánphụtùngxeôtô,v.v...

● Bình chữa cháy:Vuilòngliênhệvớicửahàngkinhdoanhhoặcđăngkýthuhồiquađiệnthoạitheothôngtindướiđây.(Cóthuphí)Liên hệ Trungtâmxúctiếntáichếbìnhchữacháy 03-5829-6773

● Thiết bị nông nghiệp, vật tư dùng trong nông nghiệp:Vuilòngliênhệvớicửahàngkinhdoanh.

● Bình ga:Vuilòngliênhệvớicửahàngkinhdoanhđượcghitrênvỏbình.

* Ngoàinhữngvậtdụngghitrên,còncácvậtdụngkháckhôngthểxửlýnhưđấtcát,gạchngóivàbêtông,v.v...Đểbiếtthêmchitiết,vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiệp hội vệ sinh Môi trường Iga Nambu ( 53 - 1120 (tổng đài)

Tái c

hế đồ

điện

gia d

ụng

● 1.Trườnghợpmuamới 2.Trườnghợpbiếtcửahàngmàmìnhđãmuasảnphẩm 3.Cầnphảicóphiếutáichế(*)đểmangđồđiệngiadụngđếncácđịađiểmgiaodịchđượcchỉđịnh.

Khôngcầnphiếuvậnchuyểnthiếtbịgiadụngđặcbiệt(2.000yên/1máy).

● Mọithắcmắcliênquanđếnđăngkýthugomngoàitrườnghợp①②③ghitrên,vui lòng liên hệ đến Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh Iga Nambu ( 64-8700).Cầnphảicóphiếutáichếvàphiếuvậnchuyểnthiếtbịgiadụngđặcbiệt(2.000yên/1máy).

* Vuilòngmuaphiếutáichếbằngcáchchuyểnkhoảnphítáichếtheophiếuchuyểnkhoảnriêngcósẵntạibưuđiện.

Tủ lạnh, tủ đông

Máy giặt Máy sấy quần áo

Tivi

Máy điều hòa

● Các sản phẩm đồ điện gia dụng loại nhỏ thì bỏ vào “Rác tài nguyên”

Vuilòngyêucầucáccửahàngbánlẻthunhậnlại.(Vuilòngliênhệđếncửahàngbánlẻđểbiếtthêmvềchiphí)

Địađiểmgiaodịchđượcchỉđịnh:Khosố2ChinhánhMie-CôngtyShigaKinkoUnyuSoko(1751-5Otacho,Iga-shi. 22-1321)

Liên hệ Trung tâm tái chế đồ điện gia dụng ( 0120 - 319640)◎Cóthểtáichếngaycảkhitháorời.

Thu gom tại từng nhàXeđạp,xebabánh

Cácloại nộithất

CửatrượtFusuma, cửalùaShoji

Lòsưởi*Rútsạchdầuhỏa

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh Iga Nambu

64 - 8700

Sàophơiđồ

Rác

cồn

g kề

nh

Mọithắcmắcliênquanđếnráccồngkềnhvàđăngkýthugomráccồngkềnh,vuilòngliênhệđếnTrungtâmtiếpnhậnráccồngkềnhIgaNambu.Thờigiantiếpnhận:8:30sáng~5:00chiều(ngoạitrừthứbảy,chủnhật,ngàylễ,ngày29/12~3/1)

● Đăngkýtốiđa5món/1lầnđốivớitrườnghợpthugomtạinhà(200yên/món,đăngkýchoTrungtâmtiếpnhậnráccồngkềnhIgaNambu)● CóthểtựmìnhtrựctiếpmangđếnTrungtâmvệsinh.

Thảmtrảisàn

Đệmtrảigiường

Chănnệm,chăn

Tự mang rác và rác tài nguyên đến Trung tâm vệ sinh

Thời gian tiếp nhận: 8:30 sáng ~ 12:00 trưa, 1:00 chiều ~ 4:30 chiều

Ngày vứt rác

 53‐1120

Thứ hai ~ thứ sáu (ngoại trừ ngày lễ), chủ nhật của tuần thứ 3

Trung tâm vệ sinh Iga Nambu

(Okugano, thành phố Iga)

Cần phải trả phí vận chuyển (120 yên/10kg). Tuy nhiên, không bao gồm rác đựng trong túi rác được chỉ định, rác cồng kềnh có dán phiếu xử lý rác cồng kềnh (200 yên/món), rác tài nguyên.Vui lòng cắt các cành cây, gỗ, v.v... thành từng đoạn dài từ 1m, dày từ 10cm trở xuống rồi mang đến Trung tâm.Chúng tôi chỉ tiếp nhận cây cỏ vườn nhà. *Không được mang rác chưa được phân loại đến Trung tâm.

Page 4: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

資源資源Cách phân loại - Cách vứt rácCách phân loại - Cách vứt rác3

Rác tài nguyên Ngày thu gom sẽ khác nhau tùy theo từng khu vực, vì vậy bạn hãy kiểm tra kỹ ngày thu gom. Vui lòng mang rác tài nguyên đến Trạm thu gom rác tài nguyên

*Hãychúýđểgiấykhôngbịư

ớtvào

nhữngngàymưa.

Giấ

y bá

oTạ

p ch

í, gi

ấy

vụn

các

loại

Thùn

g cá

c tô

ng

Baogồmcảtờrơi● Gomlạivớitrọng

lượngcóthểxáchbằngmộttay,sauđódùngdâycộtlạitheohìnhhìnhchữthập.

● Gomlạivớitrọnglượngcóthểxáchbằngmộttay,sauđódùngdâycộtlạithànhhìnhchữthập.

● Khôngđượcchovàotúirácđểvứt.● Cácloạigiấyđượccắtvụnbằngmáyhủytàiliệu

thìbỏvào“Ráccháyđược”

● Giặtsạch,phơikhôrồichovàotúi trong suốt hoặc bán trong suốtsauđómangđivứt.● Rèmcửa,chăn,chănnệmthìbỏvào“Ráckhôngcháyđược”(nếukhôngthểchovàotúi

thìbỏvào“Ráccồngkềnh”)● Áokhoácthìbỏvào“Ráckhôngcháyđược”,áokhoácjumperbỏvào“Ráccháyđược”.● Vuilòngtậndụngcáccửahàngtáichế,v.v...

● Rửasạchrồiphơikhô,sauđórạchmởhộpvàdùngdâycộtlạitheohìnhchữthập.

● Cácloạihộpgiấyđựngrượuvàhộpgiấyđựngnướcépcỡnhỏcó lớp nhôm bên trong thì bỏ vào “Rác cháy được”.

● Vuilòngsửdụngthùngthugomráctàinguyênnhưtrongsiêuthị,v.v...

Tạp chí, sách cũ, cataloguemuahàngquamạng,phongbì,giấygói,túigiấy,hộpgiấy,giấydùngtrongvănphòng,tậpvở,bưuthiếp,ápphích,v.v...

Các

loại

giấ

y, cá

c lo

ại tơ

sợi ●Chỉchọnnhữngthùngcó

lớpgiấysóngởgiữa,sauđógấplạivàdùngdâycộtlạitheohìnhchữthập.Gỡbỏbăngkeo,mútxốpvàkimloại.

Các

loại

tơ s

ợi Vảicũ(gatrảigiường,khănbông,khăntay),cácloạiquầnáocũ(đồvest,áolen,váy,áosơmi,quầndài,v.v...Cóthểđểnguyênkhóakéo,cúcáo)

Hộp

giấ

y

(Thu

gom

1 lầ

n/th

áng)

Dầu ă

n đã q

ua sử

dụng

/Nhiệ

t kế,

nhiệt

kế

đo nh

iệt độ

, đèn

huỳn

h qua

ngBó

ng đè

n trò

n/Các

loại

kim lo

ại

(3 th

áng t

hu go

m 1 l

ần) (Thugomvàotháng6,tháng9)

Dầu ăn đã qua sử dụng Nhiệt kế, nhiệt kế đo nhiệt độ, đèn huỳnh quang, bóng đèn tròn Các loại kim loại

● ĐốitượngthugomlàcácsảnphẩmkimloạinhỏCácmặthànglớnthìbỏvào“Ráccồngkềnh”

● Đổvàobìnhnhựachuyêndùngchodầuănđãquasửdụng.

● ĐổcẩnthậntránhtrànrangoàiđểkhônglàmbẩnkhuvựcxungquanhTrạmthugom.

● Chỉthugomdầuăn.

Bếpgađơn,chảo,nồi,ấmnước(baogồmcảloạitrángmen)

(Thugomvàotháng4,tháng7) (Thugomvàotháng5,tháng8)

Móctreobằngkimloại

Liên

hệ Vă

nphòngHiệphộivệsin

hMôitrườ

ng

IgaNa

mbu

53-1120(T

ổngđài)

● VuilòngvứtchainhựaPETcókýhiệutrênnhãn

chai(nướcuốnggiải khát,đồuốngcósữa,cácloạirượu,sảnphẩmchếbiếntừnướctương,giavịmirin,giấmăn,giấmgiavị,giavịnướcchấm,v.v...).

● Nếuvòngdướinắpchaikhôngtháorờiđượcthìcóthểđểnguyên.

● Nắpvànhãnchaithìbỏvào“Ráccháyđược”

● VuilòngsửdụngthùngthugomráctàinguyêntrongTrungtâmdânsự,siêuthị.

Các

loại

cha

i/lọ,

lon,

cha

i nhự

a PE

T, p

in k

hô, b

ình

xịt,

bật l

ửa

● Sửdụnghếtbêntrong,rửasạchrồimangđivứt.● Lonnhômvàlonthépthìbỏvàorổđựng“Cácloạilon”● Nắphaynắplonbằngkimloạithìbỏvào“Ráckhôngcháyđược”

キャップは

取り除く

キャップは

取り除く

Đục lỗ

Các loại lon (lonnhôm,lonthép)

Tháo nắp và nhãn chai

Rửa sạch bên trong

Ký hiệu này là dấu biểu thị.

Chai nhựa PET

(Thu

gom

1 lầ

n/th

áng)

Pin khôPinđiện thoạidiđộngPincúcáo

● Vuilòngdánđiệncựclạibằngbăngkeođốivớicácloạipinkhôrồisauđómangđivứt.

Bật lửa● Vuilòngbỏvàothùngthugomchuyêndụngcho

bậtlửađượcđặttạiTrạmthugomráctàinguyên.● Chỉthuhồibậtlửađãsửdụnghết● Nếukhíbêntrongchưađượcdùnghết,vuilòng

mangđếnTrungtâmvệsinhIgaNambuhoặcTòathịchính.

Đồ

điện

gia

dụn

g lo

ại n

hỏ

Có thể vứt ở thùng thu gom được lắp đặt trong Trung tâm dân sự, Tòa thị chính

• Là đồ điện gia dụng loại nhỏ (thiết bị điện tử) đã qua sử dụng bỏ vừa vào miệng thùng có kích thước 40cm x 18cm mà không cần tháo rời ra

Đã qua sử dụngThùng thu gom

đồ điện gia dụng loại nhỏ

(Thu

gom

1 lầ

n/th

áng) Đồ điện gia

dụng loại nhỏ

2 lần/tháng 1 lần/tháng

Đồ điện gia dụng loại nhỏ

(Rác không cháy được)Rác tài nguyên Đối tượng thu gom là các

thiết bị điện để trong túi có kích cỡ từ 45ℓ trở xuống

3 tháng/1 lần

Đồ đựng bao bì bằng nhựaKhay đựng thực phẩm màu trắng

Rác cháy được(2 lần/tuần)

(1 lần/tháng)

Thay đổi số lần thu gom

1 lần/thángThay đổi số lần thu gomRác không cháy được

Pin khô (rác tài nguyên)

Bắt đ

ầu th

ay

đổi t

ừ th

áng

4

Đốitượngthườnglàcácloạiđồđiệngiadụngloạinhỏnhưmáyảnhkỹthuậtsố,điệnthoạibàn,máychơigame,đồchơichạybằngpin,v.v...

Vuilò

ngbỏ

đồđiệ

ngiad

ụnglo

ạinhỏvà

otron

gtúit

rongs

uốthoặcb

ántro

ngsu

ốtcó

kíchthư

ớctừ

45ℓtr

ởxuốngrồim

angđ

ếnTrạm

thug

omráctà

inguyê

nmỗit

háng1lần

nhưr

áctài

nguyê

n.

● Đểnguyênmàkhôngcầnđậpvỡrồimangđivứt.Chỉthugomcácloạinhiệtkếvànhiệtkếđonhiệtđộhiểnthịbằngthủyngân.

* NhiệtkếrượuvàbóngđènLEDthìbỏvào“Ráckhôngcháyđược”

* Nhiệtkếsửdụngpinthìphânloạivào“đồđiệngiadụngloạinhỏ”

● Nhiệtkế,nhiệtkếđonhiệtđộ,đènhuỳnhquang,bóngđèntrònthìbỏvàochung1rổ.

* Cóthểbỏvàohộpđựnglúcmuahàngrồimangđivứtđểtránhbịvỡ.

Bình xịt (baogồmbìnhgamini)

● Đểphòngtránhxảyratainạnhỏahoạn,saukhisửdụnghếtbìnhxịtvàbìnhgamini,hãyđụclỗchothoáthếtkhírangoàirồibỏvàorổđựng“Bìnhxịt”

Các loại chai/lọ (trongsuốt,màunâu,cácmàukhác)

● Vuilòngsửdụnghếtbêntrongcácchai/lọ,rửasạchvàchovàothùngtheotừngmàu“Trongsuốt”,“Màunâu”,“Cácmàukhác”.

● Đốivớichaibia,chai1,8lít,v.v...vuilònggiaolạichocửahàngđạilýđểhọthunhậnlạicàngnhiềucàngtốt.

● Tháonắpchai(nắpkimloạithìbỏvào“Ráckhôngcháyđược”,nắpnhựabỏvào“Ráccháyđược”).

● Nếuvòngdướinắpchaikhôngtháorờiđượcthìcóthểđểnguyên.● Chai/lọđựngmỹphẩmcómàutrắngsữa,vậtdụnglàmbằngthủy

tinh(cốc,v.v...)hoặcchai/lọbịvỡthìbỏvào“Ráckhôngcháyđược”

Đối tượng thu gom là các chai lọ đựng mỹ phẩm và các chai lọ đựng các thứ có thể bỏ vào miệng như đồ ăn thức uống, v.v...

Tháo nắp chai

● Hiệnnaychúngtôiđangcungcấpứngdụng“さんあ~る ”(threeR)miễnphídànhchođiệnthoạithôngminhcóchứcnăngthôngbáocáchphânloạirácvàngàythugomráctạiđịaphươngbạnđangsinhsống.Cácbạnnhấtđịnhphảisửdụngứngdụngnàynhé. DànhchoIphone DànhchoAndroid

● Chovàotrongtúitrongsuốthoặcbántrong suốt(từ45ℓtrởxuống),rồimangđếnTrạm thugomráctàinguyên

● Mặthàngnàokhôngchovừavàotúithìbỏ vàoráccồngkềnh

● Phảitháopinrarồimớibỏvàotrongrổđựng“Pinkhô”● Hãyxóadữliệuđốivớithiếtbịcóchứathôngtincánhân● Khôngthugomcácmặthàngthuộcđốitượngtáichếđồđiệngiadụng.

Page 5: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời

Gửi đến những người lo lắng tiền sinh hoạt, do nghỉ làm hay thất nghiệp bởi ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới

Tại Hội đồng phúc lợi xã hội các tỉnh thành đã triển khai chế độ cho vay quỹ phúc lợi sinh hoạt mà tiến hành cho vay v.v. các quỹ cần thiết ví dụ như chi phí sinh hoạt v.v. cho các hộ gia đình có thu nhập thấp v.v.

Theo chế độ này, dựa trên ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới, triển khai cho vay đặc biệt ví dụ như quỹ nhỏ khẩn cấp dành cho những người lo lắng tiền sinh hoạt, do nghỉ làm hay thất nghiệp v.v., mở rộng hộ gia đình đối tượng được vay ra cả ngoài các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Vui lòng xem trang đằng sau để biết cụ thể về cho vay đặc biệt. Bên cạnh đó, để xác nhận nội dung cụ thể v.v., xin vui lòng liên hệ dưới đây.

Trình tự thủ tục cho vay

Người lo lắng

Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố quận phố xóm

Đăng kýHội đồng phúc lợi xã hội các tỉnh thànhHỗ trợ tư vấn

Gửi đi

Quyết định cho vay / Gửi tiền

Thông tin liên hệ

Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố quận phố xóm

Page 6: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

Dành cho những người đã nghỉ làm (quỹ nhỏ khẩn cấp)

■Đối tượng

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona chủng

mới, giảm thu nhập do nghỉ làm v.v., cần cho vay khẩn

cấp và tạm thời để duy trì sinh kế*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia

đình có thu nhập thấp v.v.*Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới, cho dù không phải là tình trạng nghỉ làm thì cũng thuộc đối tượng.

■Giới hạn cho vay cao nhất

・Trường hợp đặc biệt do nghỉ làm ở trường học v.v.,

người kinh doanh cá nhân v.v. là trong 200.000 yên

・Trường hợp khác là trong 100.000 yên

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 100.000 yên.

■Thời gian hoãn trả

Trong 1 năm

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 2 tháng.

■ Hạn chót thanh toán

Trong 2 năm

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 12 tháng.

■Lãi suất cho vay / người bảo lãnh

Không lãi suất / không cần

■Nơi đăng ký

Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố quận phố xóm

Tiến hành cho vay khoản phí nhỏ trong trường hợp khẩn cấp và khó khăn tạm thời trong việc duy trì sinh kế.

Dành cho những người đã thất nghiệp (quỹ hỗ trợ tổng hợp) *

■Đối tượng

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona

chủng mới, khó khăn trong cuộc sống do giảm thu

nhập hay thất nghiệp v.v., khó duy trì cuộc sống

thường ngày*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia

đình có thu nhập thấp.*Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona

chủng mới, cho dù không phải là tình trạng thất nghiệp thì cũng thuộc đối tượng.

■Giới hạn cho vay cao nhất

・(2 người trở lên) trong 200.000 yên / tháng

・(Đơn thân) trong 150.000 yên / tháng

Thời gian cho vay: nguyên tắc là trong 3 tháng

■Thời gian hoãn trả

Trong 1 năm

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 6 tháng.

■ Hạn chót thanh toán

Trong 10 năm

■Lãi suất cho vay / người bảo lãnh

Không lãi suất / không cần*Nới lỏng phạm vi trước đây là trường hợp có người

bảo lãnh thì không lãi suất, trường hợp không người bảo lãnh thì lãi suất năm 1,5 %.

■Nơi đăng ký

Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố quận phố xóm

Tiến hàng cho vay phí sinh hoạt cần thiết trong thời gian đến khi xây dựng lại cuộc sống.

* Chi phí hỗ trợ sinh hoạt trong quỹ hỗ trợ tổng hợp

Ghi chú Về nguyên tắc, yêu cầu là nhận hỗ trợ liên tục thông qua các dự án hỗ trợ tư vấn độc lập v.v.

Chữ màu đỏ là nội dung đã nới lỏng điều kiện trước đây.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Trong biện pháp đặc biệt lần này đổi mới là , khi trả lại, có thể miễn trừ việc trả lại cho những hộ gia đình thu nhập tiếp tục giảm mà được miễn thuế cư trú.

Page 7: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

Do ảnh hưởng của việc lây lan dịch bệnh COVID-19, việc đảm bảo chuyến bay và trở về nước xuất phát ngày càngtrở nên khó khăn hơn. Với những đối tượng gặp phải các vấn đề vừa nêu, theo nguyên tắc, sẽ được xử lý theo quytrình dưới đây.① Người đang có tư cách lưu trú là “Lưu trú ngắn hạn”

⇒ Được phép gia hạn thành tư cách lưu trú là “Lưu trú ngắn hạn (30 ngày)”② Người đang có tư cách lưu trú là “Thực tập sinh kĩ năng” hoặc “Hoạt động đặc biệt (Lao động người nước ngoài

ngành xây dựng hoặc Lao động người nước ngoài ngành đóng tàu)” và có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc tạinơi làm việc cũ với cùng nội dung công việc⇒ Được phép đổi sang tư cách lưu trú là “Hoạt động đặc biệt (30 ngày - Được phép lao động)”

③ Người đang lưu trú với các tư cách lưu trú khác (Bao gồm đối tượng ở mục ② và không có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc)⇒ Được phép đổi sang tư cách lưu trú là “Lưu trú ngắn hạn (30 ngày)”

Thông báo về xử lý các thủ tục liên quan đến tư cách lưu trú đã thụ lýtrong tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng

出入国在留管理庁Immigration Services Agency of Japan

〇 Xử lý đối với các đối tượng gặp khó khăn trong việc hồi hương

Đối với các trường hợp xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú của các đối tượng đến từ khu vực bị giới hạn nhập cảnhdo dịch bệnh COVID-19, theo nguyên tắc, sẽ được xử lý theo quy trình dưới đây.① Trường hợp đang tiến hành nộp đơn đăng ký xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

⇒ Hoãn thẩm tra② Trường hợp đã nộp đơn và có yêu cầu thay đổi thời gian bắt đầu hoạt động

⇒ Hoãn thẩm tra và yêu cầu nộp giấy giải trình lí do từ cơ quan tiếp nhận③ Trường hợp trong thời gian xuất cảnh nhưng bị quá thời hạn lưu trú và bắt buộc phải nộp lại đơn xin Giấy chứng

nhận tư cách lưu trú để nhập cảnh lại⇒ Hoãn thẩm tra và yêu cầu nộp giấy giải trình lí do từ cơ quan tiếp nhận, ngoài ra là từ người nộp đơn.

〇 Xử lý đối với các trường hợp xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Page 8: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

Ngày 28 tháng 02 năm 2020 Cơ quan quản lý lưu trú và Xuất nhập cảnh

Thông báo về giải pháp chống ùn tắc tại quầy tiếp nhận thủ tục nhằm phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19

Sau khi xem xét kỹ các tình hình khác nhau do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra, cũng như đứng trên lập trường giúp phòng chống dịch bệnh lây lan rộng, và nhằm giảm ùn tắc tại quầy tiếp nhận thủ tục lưu trú, Cơ quan Quản lý lưu trú và Xuất nhập cảnh sẽ kéo dài thời hạn nhận đơn xin chuyển đổi tư cách lưu trú và đơn xin gia hạn thời gian lưu trú của công dân nước ngoài có thời hạn lưu trú sẽ kết thúc trong tháng 3* (trừ đối tượng có tư cách lưu trú là “Lưu trú ngắn hạn” và “Hoạt động đặc biệt (Thời gian chuẩn bị cho xuất cảnh)” ) đến sau 1 tháng tính từ ngày thời hạn lưu trú kết thúc. * Bao gồm các đối tượng như trẻ em được sinh ra tại Nhật và phải đăng ký nhận tư cách lưu trú trong tháng 3.

Page 9: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

Ngày 10 tháng 3 năm 2020 Tổng cục quản lý Xuất nhập cảnh

Về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú

Để phòng tránh sự lây lan trên diện rộng của bệnh COVID-19, thời hạn hiệu lực thông thường của Giấy chứng nhận tư cách lưu trú từ 3 tháng sẽ được gia hạn tới 6 tháng.

Dựa trên quy định này, Giấy chứng nhận tư cách lưu trú được

cấp trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại có thể sử dụng để xin Visa (lưu ý) hoặc Giấy phép nhập cảnh.

(Lưu ý) Việc xin cấp Visa được thực hiện tại các trụ sở ngoại giao nước sở tại.

Ngoài ra, để tiếp tục sử dụng giấy Chứng nhận tư cách lưu trú đã quá thời hạn 3 tháng, bạn cần xuất trình thêm văn bản từ Cơ quan tiếp nhận với nội dung xác nhận “Nội dung hoạt động không thay đổi so với giấy chứng nhận tư cách lưu trú ban đầu”.

Page 10: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Cục Lao động tại các tỉnh thành Sở Giám SátTiêu Chuẩn Lao động Văn phòng Hellowork

Nhân viên không được phép đối xử bất lợi vớingười lao động nước ngoài hơn người Nhật chỉvì lý do họ là người nước ngoài, ngay cả khi hoạtđộng kinh doanh của công ty đang bị ảnh hưởngxấu do virus Corona chủng mới.

Thân gửi đến các nhân viên người nước ngoàiđang được thuê làm việc tại công ty

1. Trợ cấp nghỉ việc do công ty chi trả trong trường hợp người lao động

phải nghỉ làm theo yêu cầu của công ty, cũng phải được chi trả cho người

lao động nước ngoài giống với người lao động Nhật Bản.

2. Tiền trợ cấp mà nhà nước chi trả cho công ty để đảm bảo việc làm cho

người lao động cũng phải được áp dụng cho người lao động nước ngoài

tương tự như người lao động Nhật Bản.

3. Khi người lao động nước ngoài xin nghỉ phép ở công ty do trường học của

các bé đóng cửa nghỉ học, thì họ có thể sử dụng chế độ nghỉ phép có

lương tương tự như chế độ của người lao động Nhật Bản.

4. Công ty không được tự tiện sa thải nhân viên. Khi công ty muốn sa thải

người lao động nước ngoài, thì công ty phải tuân thủ các quy định giống

với quy định của người lao động Nhật Bản.

Khi gặp khó khăn, hãy liên hệ với Cục Lao động, [Mã QR]

Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao động,

Văn phòng Hellowork gần nhất để được tư vấn.

LL020313外01

ベトナム語版

Page 11: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

ベトナム語

2020/2/26 (一財)自治体国際化協会

Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (COVID-19)

■ Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới là gì? Đây là dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) gây ra, được báo cáo

phát hiện lần đầu tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Các triệu chứng bao gồm ho, sốt, phát sinh viêm phổi. Virus được cho là lây truyền qua đường giọt bắn hoặc tiếp xúc.

■ Những người có các triệu chứng sau cần liên hệ ngay với các “Trung tâm tư vấn dành cho người mới về nước / người có tiếp xúc”.

Các triệu chứng tương tự như cảm lạnh, sốt trên 37.5oC từ 4 ngày liên tiếp trở lên (2 ngày liên tiếp trở lên đối với người già và những người đã có bệnh sẵn)

Cơ thể mệt mỏi, đau nhức; khó thở Sau khi tiếp nhận tư vấn, các trường hợp nghi nhiễm virus sẽ được giới thiệu tới khám tại các cơ sở

y tế chuyên môn. Cần lưu ý đeo khẩu trang và tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng khi đi khám bệnh.

Danh sách các “Trung tâm tư vấn dành cho người mới về nước / người có tiếp xúc” được đăng tải tại đây:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

■ Nỗ lực đề phòng lây nhiễm và ngăn ngừa dịch lan rộng của từng cá nhân là vô cùng quan trọng!

Khi có các triệu chứng tương tự cảm lạnh như sốt…, không nên cố gắng đi học, đi làm.

Biện pháp đề phòng lây nhiễm đối với cá nhân Rửa tay và súc miệng khi từ ngoài trở về nhà. Làm sạch tay và các ngón tay bằng cồn khử khuẩn. Hạn chế đi tới các địa điểm tập trung đông người. Nên thông gió để trong phòng có được độ ẩm thích hợp. Nên có nếp sống đúng nguyên tắc, nghỉ ngơi đầy đủ. Nên chú ý ăn uống cân bằng dinh dưỡng và uống nước đầy đủ.

Ngăn ngừa dịch lan rộng bằng cách thực hiện “Phép lịch sự khi ho” Đeo khẩu trang khi có triệu chứng ho, hắt xì hơi. Nếu không có khẩu trang, nên lấy khăn giấy hoặc tay áo che miệng khi ho hay hắt xì hơi.

Thông tin liên quan đến dịch viêm phổi do virus corona chủng mới bằng nhiều thứ tiếng (tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Anh) http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php

Page 12: Số phát hành ngày 10/3/2020 (Reiwa năm 2) Lịch …...Từ tháng 4 ~ tháng 9 năm 2020! bạn đang sống và ngày thu gom. Hãy lấy lịch này để sử dụng. Số

ベトナム語

2020/2/26 (一財)自治体国際化協会

HÃY RỬA TAY ĐÚNG CÁCH!

Rửa bằng bọt xà bông theo các bước như sau.

Chuẩn bị trước khi rửa tay

Chỗ khó rửa sạch ◆ Móng tay đã cắt ngắn chưa? ◆ Đã tháo nhẫn và đồng hồ ra chưa?

◆ Đầu ngón tay ◆ Kẽ ngón tay ◆ Xung quanh ngón cái ◆ Cổ tay ◆ Đường chỉ tay

(1) Lấy bọt xà bông chà vào lòng bàn tay (2) Từ mu bàn tay chà kéo ra

(3) Rửa kỹ đầu ngón va khe móng tay (4) Rửa các kẽ ngón tay

(5) Rửa sạch ngón cái bằng cách nắm và vặn bằng lòng bàn tay

(6) Đừng quên rửa cổ tay

Rửa sạch xà bông, lau khô tay bằng khăn sạch.