satelline -3as(d) epic - bilko-automation.com

of 2 /2
SATELLINE ® UHF Radio Modems VHF with NMS UHF with NMS UHF Licence Free IP67 OEM www.satel.com depending on the frequency used. SATELLINE radio modems are type- approved in over 50 countries. For the latest information, please visit our website www.satel.com. SATELLINE radio modems are always on line, and provide reliable, real- time data communications over dis- tances ranging from tens or hundreds of metres up to around 80 kilome- tres. Thanks to a store and forward function, any radio modem in a net- work can be used as a master station, substation and / or repeater. SATELLINE ® -3AS(d) Epic Kablosuz Dünya – Yerel Çözümler SATELLINE-3AS Epic 10 W’lık yüksek güçlü bir verici ve Alış Çeşitlemesi (Diversity Reception) modunda çalışan iki alıcı ihtiva eder. Bu işlevler özellikle talep edilen ağ şartları için kullanışlıdır. Alış Çeşitlemesi yansımaların sebep olduğu pek çok sinyal sönüm- lemesinin olduğu yerde bağlantının güvenilirliğini arttırır. Yüksek çıkış gücü ve Alış Çeşitlemesi, 1W’lık çıkış güçlü SATELLINE-3AS radyo modemleri ile karşılaştırıldığında, iki modem arası mesafeyi iki katından da uzağa çıkarmayı mümkün kılar. SATELLINE-3AS Epic RS-232, RS-422 ve RS-485 ile uyumludur ve bir PC yardımıyla yapılandırılır. SATELLINE-3ASd Epic’in kendine ait bir Sıvı Kristal Ekranı (LCD) vardır, bu ekran modemin programlanmasını kolaylaştırır. SATEL modemleri ile yerel veri transfer ağı kurmak hızlıdır ve uygun maliyetlidir. Kablosuz ağınız operatör servislerinden bağımsızdır. İşlemin maliyeti kullanılan frekansa bağlı olarak ücretsiz veya sabit- tir. SATELLINE modemleri 50’nin üzerinde ülkede onaylanmıştır. En güncel bilgiler için lütfen www.satel.com internet sitesini ziyaret edi- niz. SATELLINE modemleri her zaman çevrim içidir ve onlarca veya yüzlerce metreden 80 kilometreye kadar mesafede güvenilir, ger- çek zamanlı veri haberleşmesini temin eder. Store ve forward fonksiyonları sayesinde ağdaki herhangi bir modem, merkez (ana istasyon), alt-istasyon ve/veya yineleyici olarak kullanılabilir. SATELLINE modem ağları esnektir, genişletilmesi kolaydır ve iki nok- ta arası bağlantıdan yüzlerce modemin bulunduğu büyük ağlara kadar geniş bir çözüm sunar. Genişletilmiş ağlar için bile sadece bir çalışma frekansı gereklidir. Tüm SATELLINE modemleri 1 Temmuz 2006’dan itibaren RoHS (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) talimatlarını (EU talimatları 2002/95/EC ve 2002/96/EU) yerine getirir.

Author: others

Post on 02-Feb-2022

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

IP67
OEM
www.satel.com
With SATEL radio modems, setting up a local data transfer network is quick and cost effective. Your wireless network is independent and free of operator services. The cost of opera- tion is either free of charge or fixed, depending on the frequency used. SATELLINE radio modems are type- approved in over 50 countries. For the latest information, please visit our website www.satel.com.
SATELLINE radio modems are always on line, and provide reliable, real- time data communications over dis- tances ranging from tens or hundreds of metres up to around 80 kilome- tres. Thanks to a store and forward function, any radio modem in a net- work can be used as a master station, substation and / or repeater.
SATELLINE radio modem networks are flexible, easy to expand and can cover a wide variety of solutions from simple point-to-point connections to large networks comprising hundreds of modems. Even for expanded net- works, only one operating frequency is required.
All SATELLINE radio data modems fulfil RoHS requirements (EU direc- tives 2002/95/EC and 2002/96/ EU) as of 1 July 2006.
SATELLINE®-3AS(d) Epic Kablosuz Dünya – Yerel Çözümler
SATELLINE-3AS Epic 10 W’lk yüksek güçlü bir verici ve Al Çeitlemesi (Diversity Reception) modunda çalan iki alc ihtiva eder. Bu ilevler özellikle talep edilen a artlar için kullanldr. Al Çeitlemesi yansmalarn sebep olduu pek çok sinyal sönüm- lemesinin olduu yerde balantnn güvenilirliini arttrr. Yüksek çk gücü ve Al Çeitlemesi, 1W’lk çk güçlü SATELLINE-3AS radyo modemleri ile karlatrldnda, iki modem aras mesafeyi iki katndan da uzaa çkarmay mümkün klar.
SATELLINE-3AS Epic RS-232, RS-422 ve RS-485 ile uyumludur ve bir PC yardmyla yaplandrlr. SATELLINE-3ASd Epic’in kendine ait bir Sv Kristal Ekran (LCD) vardr, bu ekran modemin programlanmasn kolaylatrr.
SATEL modemleri ile yerel veri transfer a kurmak hzldr ve uygun maliyetlidir. Kablosuz anz operatör servislerinden bamszdr. lemin maliyeti kullanlan frekansa bal olarak ücretsiz veya sabit- tir. SATELLINE modemleri 50’nin üzerinde ülkede onaylanmtr. En güncel bilgiler için lütfen www.satel.com internet sitesini ziyaret edi- niz.
SATELLINE modemleri her zaman çevrim içidir ve onlarca veya yüzlerce metreden 80 kilometreye kadar mesafede güvenilir, ger- çek zamanl veri haberlemesini temin eder. Store ve forward fonksiyonlar sayesinde adaki herhangi bir modem, merkez (ana istasyon), alt-istasyon ve/veya yineleyici olarak kullanlabilir.
SATELLINE modem alar esnektir, geniletilmesi kolaydr ve iki nok- ta aras balantdan yüzlerce modemin bulunduu büyük alara kadar geni bir çözüm sunar. Geniletilmi alar için bile sadece bir çalma frekans gereklidir.
Tüm SATELLINE modemleri 1 Temmuz 2006’dan itibaren RoHS (Belirli Zararl Maddelerin Kullanmn Kstlama) talimatlarn (EU talimatlar 2002/95/EC ve 2002/96/EU) yerine getirir.
SATELLINE® UHF Radio Modems
SATEL Oy, Meriniitynkatu 17, P.O. Box 142, FI-24101 Salo, FINLAND
Tel. +358 2 777 7800 [email protected] Fax +358 2 777 7810 www.satel.com
Distributor:
Al Çeitlemesi Radyo sinyalleri binalardan ve yeryüzü ekillerinden (tepeler vs.) yansr. Sönümleme; bir kaç nesneden yansyan bir sinyal bir radyo modeminin anteni tarafndan yakaland ve farkl zamanlarda alcya ulat zaman meydana gelir. Alc an- tendeki sinyaller farkl fazdadr, bu yüzden en kötü durumda iki e güçlü, zt fazl sinyal çakarak sinyal sönümlemesine neden olur. SATELLINE-3AS Epic iki ayr alc ile donatlmtr. Al çeitlemesi için iki anteni birbirinden en az 3/4 x dalgaboyu uzaa ayarlanrsa, mesaj her zaman her iki alc tarafndan veya bir tanesi tarafndan alnabilir.
Güvenilir veri transferi SATELLINE-3AS Epic’da hata oran veri paketlerinin gelimi denetimi ve düzeltilmesi vastasyla en aza indirilmitir. Gön- derme Yönünde Hata Düzeltiminde, veri paketleri birkaç bloa bölünmütür. Radyo modemleri iletim süresince bloklarn içine düzeltme bilgisini ekler.
Standart SATELLINE-3AS Epic, 10/90 orannda gönderim ve al için tasarlanmtr. Sürekli bir gönderimin azami süresi 50 sani- yedir. Eer sürekli bir gönderim gerekiyorsa soutuculu SATELL- INE-3AS Epic uygun bir seçimdir. Uygun ayarlar yapldktan sonra bir radyo modem a üzerinde otomatik olarak mesajlarn yönlendirilmesini salayan Mesaj Yönlendirme yazlm SATELL- INE-3AS Epic’te gömülüdür. Haberleme tamamen effatr ve bu Mesaj Yönelendirmeyi pek çok kullanc protokolleri ile direkt olarak uyumlu yapar. SATELLINE-3AS Epic ayrca SATELLINE- 3AS ile tam olarak uyumludur ve ayn ada daha ksa menzil balantlar için kullanlabilir.
Uzman yardm her zaman elinizin altnda 20 yln üzerinde bir deneyimle SATEL Oy dünyadaki modem üreticilerinin önde gelenlerinden biridir. Hem ürün tasarm hem uluslararas pazarlamadaki süreen ve yenilikçi çalmalarn sonucu olarak, oldukça geni modem seçenei ile dünya çapnda yaygn ve kalifiye datm a arz eder.
SATEL Oy ISO 9001:2000 sertifikasna sahiptir. Operasyonlarn ve ürünlerin kalitesi mümkün olduunca kusursuz ve üst sevi- yede tutulmaktadr.
SATEL ayrca farkl modem uygulamalarnda hatr saylr ölçüde bir bilgi birikimine sahiptir. Bu yüzden, uygulamanz her ne olursa olsun ihtiyacnz olduu zaman uzman yardmmz iste- mekten çekinmeyiniz. SATELLINE modemleri, havaalanlarnda, su ve elektrik ebekelerinde ekranda gözetleme ve denetim uygulamalarnn yan sra ehirlerdeki konum veri tabanl filo yönetim sistemi kurmakta kullanlr.
SATEL Oy, çeitli uygulamalarda SATEL modemlerinden faydalanmann farkl yollarn betimleyen büyük bir Kullanma Klavuzu kümesi hazrlamtr. Ürünler ve uygulamalar hakknda detayl bilgi için lütfen www.satel.com sayfasn ziyaret ediniz veya yerel tedarikçinizle iletiime geçiniz.
ALICI-VERC
Kanal Aral 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz
Kanal Says 160 / 100 / 80 (veya 2 x 160 / 100 / 80) *Hatrlatma1
Frekans (Sklk) Kararll < ± 1.5 kHz
Emisyon Tipi F1D
ALICI
Tayc Gücü 1, 2, 5 ve 10 W / 50 ohm
Tayc Güç Kararll + 2 dB / - 3 dB
Komu Kanal Gücü EN 300 113-1'e göre
Parazit Ima EN 300 113-1'e göre
VERC
Ortak Kanal Bastrmas > - 12 dB
Komu Kanal Seçicilii > 60 dB @ 12.5 and > 70 dB @ 25 kHz
Entermodülasyon Zayflamas > 65 dB
Parazit Ima < 2 nW
Arayüz Balac D15, dii
RS arayüzün veri hz 300 - 38400 bps
Radyo arayüzün veri hz 19200 bps @ 25 kHz, 9600 bps @ 12.5 kHz
Veri format Asenkron RS-232, RS-422, RS-485
GENEL
Güç Tüketimi (ortalama) 1.6 W tipikal (Al)
32 W tipikal (Gönderim)
0.1 W tipikal (DTR “0” iken)
Scaklk Aral - Çalrken -25 °C...+55 °C (ETSI standartlarna göre testler)
-40 °C ...+75 °C (mutlak minimum / maksimum)
Scaklk Aral - Saklama -40 °C...+85 °C
Anten Balac TNC, 50 ohm, dii
Kutu Alüminyum Muhafaza
Ebat (Boy x En x Derinlik) 154 x 123 x 29 mm soutma parças olmadan 154 x 151 x 77 mm soutma parças dahil
Arlk 580 g soutma parças olmadan 1480 g soutma parças dahil
Güvenilir Çalma Süresi 60 yl
Teknik Özellikler SATELLINE-3AS(d) Epic Ekipman EN 300 113-1, ETS 300 279, IEC 60950 ve FCC CFR47 ksm 90 artnamelerine uygundur.
Deerler duyurulmadan deiime tabi tutulabilir. *Hatlatma: Dual Bant sürümü iki ayr 2 Mhz’lik frekans bandnda çalr.
Çok Yönlülük ve levsellik
Bilko Bilgisayar Otomasyon ve Kontrol A..