social media guidelines for brands

of 5 /5

Author: ninh-tran

Post on 14-Jun-2015

1.057 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Social media không phải là traditional media – Mục đích của truyền thông xã hội là làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa khách hàng với thương hiệu. Các con số về social media nhỏ hơn so với traditional media nhưng consumer có giá trị hơn. Họ cũng có nhiều khả năng ảnh hưởng & khuyến khích những người khác trong danh sách bạn bè của mình trên mạng xã hội. Tại Việt Nam, các mạng xã hội phố biến như: Facebook, Google+, Zing Me, Go.vn… Tuy nhiên mạng xã hội được người dùng sử dụng thường xuyên là Facebook. Vì vậy, đánh giá thành công của social media mà tại Việt Nam chủ yếu là Facebook Page dựa trên một số yếu tố: - TOTAL NUMBER OF ENGAGED USERS – Số người click vào một bài viết được chia sẻ. - TOTAL NUMBER TALKING ABOUT US – Số người tương tác với bài viết bằng cách like, share, comment…

TRANSCRIPT

  • 1. o o

2. o o o o o o o o