static-curis.ku.dk · pdf fileefter etnografisk metode observerede jeg fire læreres...

Click here to load reader

Post on 04-Jul-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • u n i ve r s i t y o f co pe n h ag e n

  Kbenhavns Universitet

  Lrerens relationskompetence

  Klinge, Louise

  Publication date:2016

  Citation for published version (APA):Klinge, L. (2016). Lrerens relationskompetence: En empirisk undersgelse af, hvordan lrerensrelationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen.Kbenhavn: Kbenhavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

  Download date: 04. jul.. 2019

 • K B E N H A V N S U N I V E R S I T E T

  D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

  Ph.d.-afhandling Louise Klinge

  LRERENS

  RELATIONSKOMPETENCEEn empirisk undersgelse af, hvordan lrerens relationskompetence viser sig

  i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen

  Vejleder: Bettina Perregaard

 • IndholdsfortegnelseResum.................................................................................................................................................3English Summary .................................................................................................................................4Forord...................................................................................................................................................5Kap. 1. Indledning................................................................................................................................6

  Afhandlingens personlige afst.......................................................................................................6Projektets relevans...........................................................................................................................7Folkeskolen......................................................................................................................................9Kundskabsambition og afgrnsning..............................................................................................11Opbygning og lsevejledning........................................................................................................13

  Kap. 2. Status p forskningen.............................................................................................................15Lrerens relationskompetence.....................................................................................................15Lrer-elev-relationen.....................................................................................................................17Klasserumsforskning......................................................................................................................18Emotionelle aspekter af lrerens praksis......................................................................................21

  Kap. 3. Empiri og metode..................................................................................................................25Empirisk casestudie.......................................................................................................................25At deltage som observatr.............................................................................................................29Interviews af elever og lrere........................................................................................................32Videooptagelser af undervisningen...............................................................................................36Udskrifter.......................................................................................................................................37Generaliserbarhed.........................................................................................................................38Oversigt over feltarbejdet...............................................................................................................38

  Kap. 4. Metodologiske overvejelser...................................................................................................40Kritisk etnografi..............................................................................................................................40Grounded theory...........................................................................................................................43Analysestrategi................................................................................................................................47Etiske refleksioner.........................................................................................................................50

  Kap. 5. Teorikomplekset...................................................................................................................52Selvbestemmelsesteorien...............................................................................................................54Omsorgsetik...................................................................................................................................63Neuro- og udviklingspsykologi og kommunikativ musikalitet......................................................71Kommunikativ musikalitet............................................................................................................81Mentalisering..................................................................................................................................85

  Kap. 6. Empiriske analyser.................................................................................................................911. del af den frste case-analyse: Sivs indstilling til tre centrale aspekter af lrerens virke.........912. del af den frste case-analyse: Sivs praksis................................................................................97Begrebsinformeret opsummering...............................................................................................1301. del af den anden case-analyse: Bentes indstilling til tre centrale aspekter af lrerens virke. 1352. del af den anden case-analyse: Bentes praksis........................................................................147Komparativ opsummering af Siv og Bentes interaktioner med Kasper.....................................165Begrebsinformeret opsummering...............................................................................................1671. del af den tredje case-analyse: Anettes indstilling til tre centrale aspekter af lrerens virke. 1712. del af den tredje case-analyse: Anettes praksis........................................................................180Begrebsinformeret opsummering...............................................................................................1961. del af den fjerde case-analyse: Mettes indstilling til tre centrale aspekter af lrerens virke. .2022. del af den fjerde case-analyse: Mettes praksis.........................................................................211Begrebsinformeret opsummering...............................................................................................229

  Kap. 7. Diskussion............................................................................................................................234Kap. 8. Opsummeringer og konklusioner ......................................................................................239

  P vej mod afhandlingens konklusioner.....................................................................................239Konklusioner...............................................................................................................................246

  Kap. 9. Perspektivering....................................................................................................................261Litteraturliste.....................................................................................................................................263Bilag 1. Brev til lrerne....................................................................................................................286Bilag 2. Brev til forldrene..............................................................................................................287

  1

 • Bilag 3. Samtykkeerklring..............................................................................................................288Bilag 4. Interviewguide til eleverne..................................................................................................289Bilag 5. Interviewguide til lrerne under feltarbejdet......................................................................290Bilag 6. Interviewguide til interviewet med Bente og Anette efter feltarbejdet var afsluttet...........292Bilag 7. Med i forskerens maskinrum sammenfatning af feltnoter og elev-interviews. Om baggrunden for at udvide antallet af elever, der blev interviewet i 5.A. .........................................293Bilag 8. Oversigt over feltarbejdet....................................................................................................297Bilag 9. Koder og kategorier.............................................................................................................298Bilag 10. Matricer om betingelser for, karakteristika ved og effekter af lrerens interaktionelle adfrd...............................................................................................................................................300Bilag 11. Eksempler p lrerstuderendes skriftlige evaluering af min formidling af afhandlingens forskningsresultater...........................................................................................................................303

  2

 • ResumAfhandlingens emne er lrerens relationskompetence, og gennem empiriske analyser undersges

  betingelser for, karakteristika ved og effe