svensk standard ss-iso 6302:2017

of 8 /8
SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017 Fastställd/Approved: 2017-04-28 Publicerad/Published: 2017-05-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/English ICS: 53.100 Anläggningsmaskiner – Dränerings-, påfyllnads- och nivåpluggar (ISO 6302:1993, IDT) Earth-moving machinery – Drain, fill and level plugs (ISO 6302:1993, IDT) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8026192 standard via https://www.sis.se/std-8026192 standard via https://www.sis.se/std-8026192 standard via https://www.sis.se/std-8026192

Upload: others

Post on 07-Nov-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017

SVENSK STANDARDSS-ISO 6302:2017Fastställd/Approved: 2017-04-28Publicerad/Published: 2017-05-04Utgåva/Edition: 1Språk/Language: engelska/EnglishICS: 53.100

Anläggningsmaskiner – Dränerings-, påfyllnads- och nivåpluggar (ISO 6302:1993, IDT)

Earth-moving machinery – Drain, fill and level plugs (ISO 6302:1993, IDT)

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entireThis preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entireThis preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entireThis preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entirestandard via https://www.sis.se/std-8026192standard via https://www.sis.se/std-8026192standard via https://www.sis.se/std-8026192standard via https://www.sis.se/std-8026192

Page 2: SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017

Standarder får världen att fungeraSIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.

Delta och påverkaSom medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om utvecklingen inom din bransch.

Ta del av det färdiga arbetetVi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standard-paket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga. Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.

Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbeteHos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.

Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go roundSIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society. They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your organisation.

Take part and have influenceAs a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity to influence future standards and gain access to early stage information about developments within your field.

Get to know the finished workWe offer our customers everything in connection with standards and their application. You can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards, technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge. We sell them.

Increase understanding and improve perceptionWith SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability in their organisations.

If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8026192

Page 3: SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017

© Copyright / Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.

© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards.

Den internationella standarden ISO 6302:1993 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av ISO 6302:1993.

The International Standard ISO 6302:1993 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official version of ISO 6302:1993.

Denna standard är framtagen av kommittén för Anläggningsmaskiner, SIS / TK 225.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8026192

Page 4: SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national Standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Esch member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

International Standard ISO 6302 was prepared by Technical Committee lSO/TC 127, Earth-moving machinery, Subcommittee SC 3, Operation and main tenance.

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 6302:1986), of which it constitutes a technical revision.

0 ISO 1993 All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronie or mechanical, including photocopying and microfilm, without Permission in writing from the publisher.

International Organization for Standardization Case Postale 56 l CH-1 211 Geneve 20 l Switzerland

Printed in Switzerland

SS-ISO 6302:2017 (E)

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8026192

Page 5: SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017

INTERNATIONAL STANDARD Q ISO ISO 6302:1993(E)

Earth-moving machinery - Drain, fill and level plugs

1 Scope

This International Standard establishes the types, shapes and sizes of the Parts of the plugs used in connection with the hand tools listed in ISO 4510-1 to permit easy removal and installation of plugs at the work-site. lt does not set requirements, i.e. dimensions and materials, for the manufacture of plugs.

This International Standard applies to the drain, fill and level plugs required on earth-moving machines for the changing of Iubricants, coolants, hydraulic oils and fuels.

2 Normative references

The following Standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid. All Standards are subject to revision, and Parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possi-

_ bility of applying the most recent editions of the Standards indicated below. Members of IE6 and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 7-l :1982, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: Designation, dimen- sions and tolerantes.

ISO 261: 1973, ISO general purpose metric screw threads - General plan.

ISO 263:1973, ISO inch screw threads - General plan and selection for screws, bolts and nuts - Diameter range 0.06 to 6 in.

ISO 72411993, ISO general-purpose metric screw threads - Basic dimensions.

ISO 72511978, ISO inch screw threads - Basic dimensions.

ISO 451 O-1 : 1987, Earth-moving machinery - Service tools - Part 1: Common maintenance and adjustment tools.

1

SS-ISO 6302:2017 (E)

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8026192

Page 6: SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017

3 Types and principal dimensions

3.1 Types A and B

Plugs of types A and B shall be as shown in figure 1 and table 1.

a) Type A: b) Type B: Square countersunk headless plugs Hexagon outside head plugs

Figure 1

Table 1 Dimensions in millimetres (inches)

Taper pipe threadl) (ISO 7-l)

d

R 1/8 (1/8-27 NPTF)

R 1/4 (1/4-18 NPTF)

R 318 (3/8-18 NPTF)

R 1/2 (1/2-14 NPTF)

R 314 (3/4-14 N PTF)

Rl (l-l 1 1/2 NPTF)

R 1 114 (1 1/4-11 1/2 NPTF)

R 1 1/2 (1 1/2-11 1/2 NPTF)

TYPe A Type B Socket width2) Socket depth Head widthz) Head height

min. nom. Sl 4 $2 kl

12 5 (7/ 16) (3/16)

14 5 (9/16) (3/16)

19 6 (1 VW V/W

22 6 (7/8) V/W

12,5 8 27 8 (1 /a (5/16) (1 1/8) (5/16)

12,5 10 36 8 (1/2) (3/8) (1 5/16) (5/16)

20 12 46 IO (3/4) (1 /a (1 7/8) (3/8)

20 12 50 10 (3/4) (1 /a (1 7/8) (3/8) 4

I Corresponding hand tools (ISO 451 O-l) Handles, socket wrench Combinatron or engrneer s wrench -:-- -* -I------l

1) See also ANSI BI .20.3-1976 (SAE J476) (R1991), Dryseal pipe threads (inch). 2) The figures given are nominal tool sizes and not plug dimensions.

2

SS-ISO 6302:2017 (E)

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8026192

Page 7: SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017

ISO 6302:1993(E)

3.2 Types C and D

Plugs of types C and D shall be as shown in figure2 and table2.

a) Type C: Square socket head plugs

b) Type D: Hexagon outside head plugs

Figure 2

Table 2 Dimensions in millimetres (inches)

I Thread Type c Type D1) I (ISO 261, ISO 724) Socket width*) Socket depth Head width*) Head height (ISO 263, ISO 725) min. nom.

dl S3 f2 S4 kz

M8 x 1 13 5 (5/16-24 UNF) (9/ 16) (3/16)

MIO x 1,25 17 5 (3/8-24 UNF) (5/8) (3/16)

M12 x 1,25 19 5 (112-20 UNF) (3/4) (3/16)

M16 x 1,5 24 7 (518-18 UNF) (7/8) IJ/41

M20 x 1,5 30 7 (3/4-16 UNF) (1 1/8) (1/4)

M24 x 1,5 12,5 8 32 7 (1-12 UNF) (1 /a (5/16) (1 5/16) (1/4)

M27 x 1,5 32 8 (1 1116-12 UN) (1 5/16) (5/16)

M30 x 1,5 20 12 41 8 (1 1/4-12 UNF) (3/4) (1/2) (1 1/2) (5/16)

M33 x 1,5 41 10 (1 5/16-12 UN) (1 1/2) (3/8)

M36 x 1,5 20 12 46 10 (1 1/2-12 UNF) (3/4) (1/2) (1 7/8) (3/8) (1 5/8-12 UN) (1 7/8) (3/8)

M42 x 1,5 20 12 55 10 (1 3/4-12 UN) (3/4) (1/2) (2 1/16) (3/8) (1 7/8-12 UN) (2 1/4) (3/8)

SS-ISO 6302:2017 (E)

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8026192

Page 8: SVENSK STANDARD SS-ISO 6302:2017

ISO 6302:1993(E) 0 ISO

Thread (ISO 261, ISO 724) (ISO 263, ISO 725)

Type c Type D1)

Socket width2) Socket depth Head width*> Head height min. nom.

s3 k2

M48 x 1,5 20 12 60 10 (2-12 UN) (3/4) (1/2) (2 1/4) (3/8)

I Corresponding hand tools (ISO 4510-1) I Handles, socket wrench Combination or engineer’s wrench

1) Some sizes of type D are compatible with Standard hose and tube fitting threads: they are included in ISO 725 and ISO 263 for inch screw threads and allow a hose to be attached so that the drainage may be collected. 2) The figures given are nominal tool sizes and not plug dimensions.

4 Application

Table3 indicates the recommended use of plug types A, B, C and D.

Table 3

Application Recommended plug type

Where physical darnage is likely A, C (C preferred) Where there are clearance Problems A, C (C preferred) Where periodic removal and reassembly iS expected

D

Where minimum removal and reassembly is expected

B

SS-ISO 6302:2017 (E)

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8026192