user guide atman backup · 2019. 5. 16. · suse linux 12.x, glibc 2.19.x and later (x86, x64,...

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ATM S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa

  tel. 22 51 56 100, [email protected]

  NIP: 113-00-59-989, KRS: 0000034947

  (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS), REGON: 012677986, kapitał zakładowy: 34 526 176,80 zł w całości wpłacony

  www.atman.pl

  User Guide

  Atman Backup

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 2 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Spis treści Wstęp. ................................................................................................................................................................................. 3

  Panel administracyjny ......................................................................................................................................................... 3

  Adresy dostępowe ........................................................................................................................................................... 3

  Dane do logowania .......................................................................................................................................................... 3

  Agent ................................................................................................................................................................................... 4

  Typy backupu .................................................................................................................................................................. 4

  Standardowe ................................................................................................................................................................ 4

  Niestandardowe ........................................................................................................................................................... 4

  Plany kopii zapasowych ...................................................................................................................................................... 4

  Wymagania ......................................................................................................................................................................... 5

  Sieciowe – Internet oraz port TCP ................................................................................................................................... 5

  Systemy operacyjne ........................................................................................................................................................ 5

  Wyjątki antywirusowe ...................................................................................................................................................... 7

  Panel administracyjny a przeglądarki internetowe ........................................................................................................... 7

  Użytkowanie ........................................................................................................................................................................ 7

  Logowanie do panelu administracyjnego ......................................................................................................................... 7

  Reset hasła ...................................................................................................................................................................... 8

  Wybór języka ................................................................................................................................................................. 10

  Pobranie paczki instalacyjnej agenta ............................................................................................................................. 10

  Instalacja agenta dla systemów operacyjnych z rodziny Windows ................................................................................ 11

  Instalacja agenta dla systemów operacyjnych z rodziny Linux/Unix .............................................................................. 13

  Przegląd głównych funkcji panelu Admin Console ........................................................................................................ 14

  Konfiguracja agenta do backupu systemu plików .......................................................................................................... 14

  Ochrona całego systemu plików wybranego serwera ................................................................................................ 14

  Ochrona wybranych zasobów systemu plików ........................................................................................................... 16

  Konfiguracja klienta do backupu MS SQL Server (wszystkie bazy w instancji) .......................................................... 19

  Konfiguracja klienta do backupu MS SQL Server (pojedyncze bazy w instancji) ....................................................... 20

  Konfiguracja klienta do backupu MS SQL Server (konfiguracja opcjonalna) ............................................................. 22

  Konfiguracja agenta do backupu całych maszyn wirtualnych ........................................................................................ 23

  Uruchomienie backupu na żądanie ............................................................................................................................... 26

  Odinstalowanie agenta .................................................................................................................................................. 28

  Usunięcie agenta z systemu .......................................................................................................................................... 29

  Odtworzenie całej maszyny ........................................................................................................................................... 30

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 3 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Odtworzenie pojedynczego pliku ................................................................................................................................... 33

  Odtworzenie całej wirtualnej maszyny .......................................................................................................................... 35

  Odtworzenie pojedynczego pliku z wirtualnej maszyny ................................................................................................. 38

  Raporty .......................................................................................................................................................................... 41

  Servers SLA ............................................................................................................................................................... 41

  Backup job summary .................................................................................................................................................. 43

  Server Restore job summary ..................................................................................................................................... 43

  Audit Trial Report ....................................................................................................................................................... 44

  Wstęp.

  Niniejszy dokument przedstawia czynności przygotowawcze które należy wykonać aby efektywnie korzystać z usługi Atman Backup.

  Dowiedzą się państwo z niego jak zainstalować agenta backupowego, jak używać panelu administracyjnego, a także jak wykonywać

  czynności administracyjne w zakresie kopii zapasowych, czyli jak ustawić zadania backupowe oraz odtwarzać dane z backupu.

  Przedstawiamy również jakie warunki środowiskowo-konfiguracyjne powinny być spełnione aby usługa Atman Backup mogła

  skutecznie działać.

  Panel administracyjny

  Adresy dostępowe Główny adres panelu administracyjnego:

  https://panel.backup.atman.pl

  Adres służący do pobierania paczek instalacyjnych agentów:

  https://panel.backup.atman.pl/webconsole

  Dane do logowania

  Atman tworzy na platformie Atman Backup konto, a następnie aktywuje, a Państwo automatycznie otrzymują drogą mailową z adresu

  [email protected] dostęp do panelu administracyjnego. Jeden mail z treścią w języku polskim i angielskim zawiera informację o

  przypisanej Państwu nazwie użytkownika a także link do ustawienia hasła.

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 4 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Po otworzeniu przesłanego linka należy wprowadzić hasło które musi się składać z co najmniej 8 znaków i powinno zawierać: jedną

  dużą literę, jedną małą literę, jeden znak numeryczny, jeden znak specjalny.

  Agent

  Atman Backup umożliwia wykonywanie kopii zapasowych typu agentowego. Oznacza to, że w infrastrukturze serwerowej chronionej

  tą usługą musi zostać zainstalowane oprogramowanie zwane agentem (iDA jest nazwą własną stosowaną przez Commvault –

  producenta oprogramowania, którego używamy jako jednego z komponentów usługi Atman Backup). Istnieje kilka rodzajów agentów

  w zależności od przeznaczenia (źródła danych obejmowanych ochroną) : agent na system plików, agent bazodanowy, agent

  aplikacyjny, agent VSA (do środowisk zwirtualizowanych, używany do wykonywania backupów snapshotowych całych plików maszyn

  wirtualnych).

  Typy backupu

  Standardowe Atman w standardzie usługi zapewnia agentów do backupu systemu plików oraz agenta VSA (do backupów snapshotowych maszyn

  wirtualnych).

  Niestandardowe Wszelkie inne Atman w standardzie usługi zapewnia agentów do backupu systemu plików oraz agenta VSA (do backupów

  snapshotowych maszyn wirtualnych). Innego rodzaju backupy – oparte o dedykowane agenty bazodanowe (np. MS SQL), aplikacyjne

  (np. Exchange), niestandardowe plany/polityki backupowe (patrz następny punkt), czy też inne medium składowania danych (na

  przykład taśmy) są możliwe do przygotowania w trybie projektowych po uprzednim dokładnym omówieniu zakresu i warunków z

  Atmanem.

  Plany kopii zapasowych

  Atman zapewnia predefiniowane – przygotowane i dostępne domyślnie plany kopii zapasowych (polityki backupowe). Wykorzystywane

  są one do wykonywania cyklicznych zadań backupowych, a określa je częstość wykonywania zadania, godzina rozpoczęcia, a także

  retencja danych. Niestandardowe, indywidualne plany możliwe są do przygotowania w ramach Custom Planu. Zestawienie planów

  przedstawia poniższa tabela:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 5 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Plan Zakres

  ochrony Częstość

  kopii Godzina

  rozpoczęcia Retencja danych

  Opłaty

  Basic

  System plików

  Co 24 godziny

  Do wyboru: 30 dni

  W ramach usługi (bez dodatkowych opłat)

  20:00

  Standard 00:00 60 dni

  Premium 04:00 90 dni

  Za dodatkową opłatą

  Custom Ustalane indywidualnie

  Wymagania

  Sieciowe – Internet oraz port TCP Komunikacja pomiędzy agentem a platformą odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, zatem infrastruktura serwerowa musi mieć do niej dostęp. Sama transmisja jest szyfrowana, składowane dane na platformie Atman Backup również są szyfrowane. Dla tych z Państwa serwerów, które objęte mają zostać ochroną Atman Backup, wymagany jest otwarty port TCP 8403, za pomocą którego agent (iDA) będzie komunikował się i wymieniał dane z infrastrukturą platformy Atman Backup.

  Systemy operacyjne

  Wspierane OS Wspierane

  systemy Dodatkowe wymagania

  Rodzina systemów Windows

  Windows 2016 Windows Server 2016 ( bez Nano Servers) Windows 10 Windows Client 10 Windows 8 Windows Client 8.1 Windows Client 8 Windows 2012 Windows Server 2012 R2 Windows 7 Windows Server 2008 Windows Server 2008 (minimum Service Pack 1) (bez Core Editions) Windows Vista Windows Server 2003 Windows XP (minimum Service Pack 3)

  File Allocation Table (FAT) file systems New Technology File Systems (NTFS) Encrypting File System (EFS) Transactional File Systems Distributed File System (DFS) Oracle ASM Cluster File System (Oracle ACFS) Resilient File System (ReFS) (dla Windows Server 2012 oraz Windows Server 2016) Nutanix Acropolis File Services (AFS)

  Wymagane miejsce na dysku: /a/ 1 GB wolnego miejsca w czasie instalacji agenta /b/ 500 MB wolnego miejsca na dysku dla katalogu z logami Podczas instalacji agenta, instalowane są dodatkowo, automatycznie: /a/ .NET Framework 4.0 /b/ Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package /c/ Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package /c/ Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package

  Rodzina systemów Linux Amazon Linux AMI 2017.03 (x86, x64) Asianux 4 (x64) Debian 5.x – 9.x (x86, x64) EulerOS 2.0 SP2, SP3 (x64) Fedora 27, glibc 2.26.x (x86, x64) Fedora 26, glibc 2.25.x (x86, x64) Fedora 25, glibc 2.24.x (x86, x64) Fedora 24, glibc 2.23.x (x86, x64) Fedora 23, glibc 2.22.x (x86, x64)

  B-tree File System (Btrfs) Fraunhofer FS (FhGFS or BeeGFS) Extended 2 File System (ext2) Extended 3 File System (ext3)

  Wymagane miejsce na dysku: /a/ 1 GB wolnego miejsca w czasie instalacji agenta /b/ 500 MB wolnego miejsca na dysku dla katalogu z logami

  Volume managers:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 6 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Fedora 22, glibc 2.21.x (x86, x64) Fedora 21, glibc 2.20.x (x86, x64) Fedora 20, glibc 2.18.x (x86, x64) Fedora 19, glibc 2.17.x (x86, x64) Fedora 18, glibc 2.16.x (x86, x64) Fedora 17, glibc 2.15.x (x86, x64) Fedora 16, glibc 2.14.x (x86, x64) Fedora 15, glibc 2.13.x (x86, x64) Fedora 14, glibc 2.13.x (x86, x64) Fedora 13, glibc 2.12.x (x86, x64) Fedora 12, glibc 2.11.x (x86, x64) Fedora 11, glibc 2.10.x (x86, x64) Fedora 10, glibc 2.9.x (x86, x64) Fedora 9, glibc 2.8.x (x86, x64) Fedora 8, glibc 2.7.x (x86, x64) Gentoo 11, glibc 2.12.x (x86, x64) Gentoo 10.1, glibc 2.6.x( x86, x64) Gentoo 10.0, glibc 2.9.x (x86, x64) Mandriva Linux 2010, glibc 2.10.x (x86, x64) Mandriva Linux 2009, glibc 2.9.x (x86, x64) NeoKylin Linux 6.5 (x64) OpenSuSE 13.2, glibc 2.19 (x64) OpenSuSE 13.1, glibc 2.18 (x86, x64) OpenSuSE 12.x, glibc 2.14+ (x86, x64) OpenSuSE 11.3, glibc 2.11.x (x86, x64) OpenSuSE 11.2, glibc 2.10.x (x86, x64) OpenSuSE 11.1, glibc 2.9.x (x86, x64) OpenSuSE 11.0, glibc 2.8.x (x86, x64) Oracle Linux 7.x, glibc 2.17.x (x86, x64) Oracle Linux 6.x, glibc 2.12.x (x86, x64) Oracle Linux 5.x, glibc 2.5.x (x86, x64) RHEL/CentOS 7.x, glibc 2.17.x (x86, x64, Power PC) RHEL/CentOS 6.x, glibc 2.12.x (x86) RHEL/CentOS 6.x, glibc 2.12-1.25.x (x64) RHEL/CentOS 5.x, glibc 2.5.x (x 86, x64, Power PC) Scientific Linux SL 5.x, glibc 2.5.x (x64) Scientific Linux 7.x (x64) Scientific Linux 6.x (x64) Slackware 14.0, glibc 2.15.x (x86, x64) Source Mage 0.10 (x86) SuSE Linux 12.x, glibc 2.19.x and later (x86, x64, Power PC) SuSE Linux 11.x, glibc 2.9.x + (wymagane patche ze strony SuSE dla SLES 11 SP4 dla Power PC.) (x86, x64, Power PC) Ubuntu 8.04 - 18.04 LTS (x86, x64) Z-Linux (System z9/z10) (s390x 64-bit, 31-bit runtime libraries, s390 31-bit) Z-Linux RHEL 5.x, 6.x (s390x 64-bit, 31-bit runtime libraries, s390 31-bit) Z-Linux SuSE 11.x, 12.x Enterprise Server (s390x 64-bit, 31-bit runtime libraries, s390 31-bit)

  Extended 4 File System (ext4) General Parallel File System (GPFS) Global File System (GFS/GFS2) GlusterFS File System (GlusterFS) Lustre File System (Clustered File System) Moose File System (MooseFS) Oracle Cluster File System (OCFS2) Oracle ASM Cluster File System (Oracle ACFS) Panasas ActiveScale File System (PanFS) Reiser File System (reiserfs) VERITAS File System (VxFS) VERITAS Cluster File System (VxCFS) X9000 IBRIX File System (IBRIXFS) 6.x 'X' File System (XFS)

  Veritas Volume Manager (VxVM) 5.0 + Logical Volume Manager (LVM)

  Elementy które mogą być chronione za pomocą agenta: Files with holes Files with advisory locks Raw device files A maximum path level of 10 symbolic links pointing to each raw device Files with names containing non-ASCII characters as long as the appropriate locales are set Symbolic links that are browsed or manually added to the data contents Shares with Macintosh File System data Files for which the file path or file name contains more than 1024 characters

  VSA (Virtual Server Agent)

  Uwaga: w przypadku tego typu backupu użytkownik odpowiada za poprawną instalację agenta VSA na swojej zwritualizowanej infrastrukturze. Dokumentacja: http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp12 /adminconsole/article?p=86634.htm

  Amazon Google Cloud Platform Microsoft Azure Microsoft Azure Stack Microsoft Hyper-V Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) OpenStack Oracle Cloud Infrastructure Classic Oracle VM VMware (vCenter or ESX server)

  Wymagania dla VSA dla najpopularniejszych typów wirtualizacji: Vmware (vCenter lub ESX server) – agent VSA zainstalowany co namniej na jednej fizycznej lub wirtualnej maszynie (system operacyjny z rodziny Windows), Hyper-V – agent VSA zainstalowany na hoście Hyper-V (dla konfiguracji standalone) lub na węźle/węzłach Hyper-V (konfiguracja dla ochrony klastra Hyper-V),

  http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp12

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 7 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  OpenStack: agent VSA zainstalowany na instancji w OpenStack data center, Oracle VM: agent VSA zainstalowany na wirtualnej maszynie w środowisku Oracle VM Manager.

  Wyjątki antywirusowe Scanning antywirusowy może powodować problemy wydajnościowe lub w ogóle uniemożliwić prawidłowe wykonanie zadań

  backupowych w przypadku niepoprawnej konfiguracji wyjątków antywirusowych. Poniższa tabela ukazuje wyjątki które należy

  uwzględnić na serwerach objętych kopiami zapasowymi Atman Backup:

  Rodzina systemów Windows Rodzina systemów Linux

  Software Installation Path: *:\Program Files\Commvault\ContentStore\**

  Software install directory: */opt/Commvault/**

  Job Results folder: *:\Program Files\Commvault\ContentStore\iDataAgent\JobResults

  Job Results directory: /opt/Commvault/iDataAgent/jobResults

  Dla VSA w środowisku VMWare, Job Results folder: *:\Program Files\Commvault\ContentStore\iDataAgent\JobResults

  Directory to extract installation binaries: /tmp/.gxsetup

  Należy zwrócić uwagę na to, aby scanning antywirusowy nie był wykonywany w czasie wykonywania zadań backupowych. Więcej: http://documentation.commvault.com/commvault/v11/article?p=8670.htm http://documentation.commvault.com/commvault/v11/article?p=8665.htm

  Panel administracyjny a przeglądarki internetowe Wspierane są następujące przeglądarki:

  • Apple Safari wersja 8.0 i następne • Google Chrome wersja 40.0 i następne • Microsoft Edge • Microsoft Internet Explorer (IE) wersja 10 i późniejsze • Mozilla Firefox wersja 47.0 i późniejsze

  Użytkowanie

  Logowanie do panelu administracyjnego W przeglądarce internetowej należy wprowadzić adres https://panel.backup.atman.pl/).

  Wpisujemy nazwę użytkownika nadaną przez Atmana podczas aktywacji usługi (pole 1), hasło (pole 2) oraz klikamy przycisk Login

  (pole 3):

  http://documentation.commvault.com/commvault/v11/article?p=8670.htmhttps://panel.backup.atman.pl/

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 8 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Po zalogowaniu przechodzimy do strony głównej panelu administracyjnego:

  Opis modułów:

  1 – Download Center: miejsce pobierania przygotowanych paczek instalacyjnych agentów

  2 – Admin Console: miejsce zarządzania backupami

  3 – Pole aktywnego użytkownika: zarządzenie aktywnym użytkownikiem

  W przypadku kolejnych sesji logowań i automatycznego wyświetlania się Admin Console, aby przejść na główny panel administracyjny, należy użyć w przeglądarce adresu https://panel.backup.atman.pl/webconsole

  Reset hasła W przypadku problemu z hasłem, będąc na stronie logowania możemy zmienić hasło dostępowe do panelu klikając na “Forgot

  password?”

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 9 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Następnie należy podać aktualną nazwę użytkownika nadaną na etapie jej uruchamiania, i kliknąć w przycisk “Reset”:

  Po chwili na skrzynce mailowej pojawi się instrukcja co należy zrobić aby ustawić nowe hasło.

  Należy kliknąć w link otrzymany mailem i wprowadzić nowe hasło:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 10 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Wybór języka Atman zaleca korzystać z panelu administracyjnego w angielskiej wersji językowej. Zmianę języka ustawia się z opcji w prawym

  górnym roku głównego okna panelu.

  Pobranie paczki instalacyjnej agenta

  W celu pobrania paczek instalacyjnych, należy przejść po funkcji „Download Center” po zalogowaniu do głównego panelu.

  Do dyspozycji są następujące paczki instalacyjne:

  BaaS_Atman_FS_winx64 (paczka z agentem Windows File System dla serwerów, 64 bitowy system)

  BaaS_Atman_FS_winx86 (paczka z agentem Windows File System dla laptopów/desktopów, 64 bitowy system)

  BaaS_Atman_VSA_winx64 (paczka z agentem Virtual Server dla backupu maszyn wirtualnych dla systemów operacyjnych Windows)

  BaaS_Atman_FS_Linux (paczka z agentem Linux File System dla serwerów)

  BaaS_Atman_FS_MacOS (paczka z agentem MacOS File System dla serwerów)

  BaaS_Atman_VSA_Linux (paczka z agentem Virtual Server dla backupu maszyn wirtualnych dla systemów operacyjnych Linux)

  BaaS_Atman_MSSQL_winx64_SP13 (paczka z agentem MS SQL dla serwerów, 64 bitowy system)

  BaaS_Atman_MSSQL_winx86_SP13 (paczka z agentem MS SQL dla serwerów, 32 bitowy system)

  Wybierając odpowiednią paczkę, należy kliknąć przycisk „Download”:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 11 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Wybieramy miejsce zapisu paczki, następnie po pobraniu umieszczamy paczkę na maszynie, która ma być objęta kopiami

  zapasowymi Atman Backup, po czym instalujemy ją zgodnie z instrukcją opisaną w dalszej części niniejszego przewodnika.

  Instalacja agenta dla systemów operacyjnych z rodziny Windows W trakcie instalacji może zajść potrzeba restartu maszyny na której instalowany jest agent. Monit o restart przedstawiany jest

  komunikatem.

  Uruchomienie instalatora agenta i wybór folderu instalacyjnego:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 12 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Należy zatwierdzić umowę licencyjną:

  Podajemy dane użytkownika zarejestrowanego w usłudze Atman Backup. Ważne jest aby nie używać adresu mailowego tylko podać nadaną pełną nazwę użytkownika (ogranizacja/user):

  Po zakończonej instalacji, klikamy „Finish”:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 13 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Agent został zainstalowany i dodany do środowiska. Po zainstalowaniu paczki, konfigurację agenta i ustawienie konkretnych zadań

  backupowych wykonuje się z poziomu panelu administracyjnego (patrz dalszy ciąg instrukcji).

  Instalacja agenta dla systemów operacyjnych z rodziny Linux/Unix

  W trakcie instalacji może zajść potrzeba restartu maszyny na której instalowany jest agent. Monit o restart przedstawiany jest

  komunikatem.

  Po pobraniu paczki, należy ją umieścić na maszynie i rozpocząć proces instalacji. Po skopiowaniu paczki na maszynę (np. przez

  program SCP, WinSCP, w trybie binarnym), rozpakowujemy plik .tar, przechodzimy do katalogu w którym rozpakowaliśmy pakiety

  instalacyjne i z uprawnieniami administratora wykonujemy polecenie:

  sudo ./cvpkgadd

  Następnie należy podać „Client Host Information” (można zostawić domyślną nazwę):

  Następnie „Client name” czyli nazwę klienta w środowisku (można zostawić domyślną nazwę):

  Na końcu podajemy uprawnienia użytkownika do systemu (ważne jest aby użyć pełnej nazwy użytkownika udostępnionej przez Atmana po aktywacji usługi, tj. ogranizacja/user; nie używamy adresu mailowego):

  Czekamy na pomyślne zakończenie instalacji. Wynikiem instalacji będzie pojawienie się nowego klienta z agentem Linux File system w

  panelu administracyjnym.

  Agent został zainstalowany i dodany do środowiska. Po zainstalowaniu paczki, konfigurację agenta i ustawienie konkretnych zadań

  backupowych wykonuje się z poziomu panelu administracyjnego (patrz dalszy ciąg instrukcji).

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 14 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Przegląd głównych funkcji panelu Admin Console Po zalogowaniu i przejściu do strony głównej Admin Console użytkownik ma do dyspozycji następujące obszary:

  Zastosowanie:

  1 – Dashboard: wyświetla metryki oraz informacje o bieżącym stanie środowiska

  2 – Solutions -> Virtualization: Konfiguracja i ustawienia ochrony maszyn wirtualnych (backup snapshotowy)

  3 – Monitoring -> Jobs: podgląd zadań (aktywnych i historycznych)

  4 – Monitoring -> Alerts: lista alertów

  5 – Monitoring -> Reports: dostęp do raportów (bardziej szczegółowo opisane w oddzielnym rozdziale przewodnika)

  6 – Administration -> Servers: tworzenie zadań backupowych, backup na żądanie, odtwarzanie z kopii zapasowych

  7 – Pole aktywnego języka: zmiana języka dla konsoli

  8 – Pole aktywnego użytkownika: zarządzenie aktywnym użytkownikiem

  9 – Pole zarządzania: ekran modyfikacji i zarządzania wybranymi opcjami

  Konfiguracja agenta do backupu systemu plików

  Ochrona całego systemu plików wybranego serwera Wymaganie: skutecznie zainstalowany i widoczny w Admin Console agent typu File System.

  Po zainstalowaniu paczki z agentem File System, klikamy w obiekt „Windows File System” na serwerze dla którego chcemy

  skonfigurować kopie zapasowe:

  Następnie przechodzimy do obiektu Backup sets defaultBackupSet:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 15 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  W kolejnym kroku przechodzimy do obiektu subclient default:

  UWAGA: nie można usuwać obiektu subclient default.

  W sekcji „Plan” należy wybrać „Edit”…

  … a w kolejnym kroku, z rozwijanej listy wybrać plan, którym chcemy chronić dane. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem „Save”:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 16 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Ochrona wybranych zasobów systemu plików

  Wymagania: Zainstalowany klient z agentem „File System”

  UWAGA: nie można usuwać obiektu subclient default. Dodatkowo, po stworzeniu nowego subclienta i przed jego konfiguracją

  należy wyłączyć aktywność backupową na subcliencie default:

  Po zainstalowaniu na serwerze paczki z agentem typu File System, należy przeprowadzić jego konfigurację. Klikamy w obiekt

  „Windows File System” / „Linux” dla serwera, który chcemy objąć kopiami zapasowymi:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 17 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  W kolejnym kroku przechodzimy do obiektu Backup sets defaultBackupSet:

  Wybieramy „Add subclient” w celu stworzenia nowego subclienta:

  Teraz należy podać nazwę dla subclienta (pole Subclient name), wskać plan jakim chcemy chronić dane (pole Plan), w polu Content

  należy wskazać zawartość która będzie chroniona. Po wybraniu przycisku Add pojawi się sekcja, w której będzie można wskazać

  konkretną ścieżkę/katalog/plik. Jest możliwość podania uprawniania do zasobów (dla ścieżek UNC) a także wykluczeń. Przyciskiem Save

  zatwierdzamy wprowadzone dane:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 18 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Subclienta można modyfikować w każdym momencie. UWAGA: należy pamiętać że zawartości (dane/źródło podlegające kopiom)

  różnych subclientów nie mogą być powielane! Wyjątkiem jest obiekt subclient default. W przypadku gdy skonfigurowaliśmy obiekt

  subclient default zgodnie z poprzednim podpunktem, będzie on nadal chronił wszystkie dane oprócz tych wskazanym w innym

  subcliencie. Dlatego nie należy modyfikować pola „Content” dla obiektu subclient default.

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 19 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Konfiguracja klienta do backupu MS SQL Server (wszystkie bazy w instancji)

  Wymagania: Zainstalowany klient z agentem „MS SQL Server” Po zainstalowaniu paczki z agentem MS SQL Server musimy przeprowadzić konfigurację klienta do ochrony bazy danych MS SQL. Klikamy o obiekt „Windows File System” na kliencie którego chcemy konfigurować

  Następnie klikamy na odpowiednią instancję bazy danych

  oraz „default” subclient

  W sekcji „Plan” wskazujemy „Edit”

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 20 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Z rozwijanej listy wskazujemy „Plan” którym chcemy chronić nasze dane. Wybór zatwierdzamy przyciskiem „Save”

  UWAGA – jeżeli zostanie stworzony dodatkowy subclient w naszej instancji i skonfigurujemy go dla ochrony konkretnej bazy – baza ta z automatu zostanie wykluczona z ochrony przez subclienta „default”.

  Konfiguracja klienta do backupu MS SQL Server (pojedyncze bazy w instancji)

  Wymagania: Zainstalowany klient z agentem „MS SQL Server” Po zainstalowaniu paczki z agentem MS SQL Server musimy przeprowadzić konfigurację klienta do ochrony bazy danych MS SQL. Klikamy o obiekt „Windows File System” na kliencie którego chcemy konfigurować

  Następnie klikamy na odpowiednią instancję bazy danych

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 21 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Wybieramy „Add subclient”

  Podajemy nazwę dla nowego subclienta, wskazujemy plan oraz bazy które chcemy za pomocą konkretnego planu chronić. Całość zapisujemy przyciskiem „Add”

  Nowy subclient został skonfigurowany. UWAGA: jeżeli nie ma potrzeby wykonywania zadań ochrony danych dla pozostałych baz, warto wyłączyć ochronę danych dla subclienta default zgodnie z:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 22 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Konfiguracja klienta do backupu MS SQL Server (konfiguracja opcjonalna)

  Wymagania: Zainstalowany klient z agentem „MS SQL Server” Standardowo do ochrony danych wykorzystywane jest konto local system. Użytkownika można zmienić za pomocą poniżej opcji na instancji bazy MS SQL Server

  Wybieramy „Impersonate user” i podajemy dane użytkownika lokalnego lub domenowego ( wymagania odnośnie konta podane są w dokumentacji Commvault: http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp13/article?p=18202.htm )

  Po wprowadzeniu użytkownika zatwierdzamy przyciskiem „Save”

  http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp13/article?p=18202.htm

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 23 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Konfiguracja agenta do backupu całych maszyn wirtualnych

  Wymagania: Zainstalowany klient z agentem „Virtual Server”:

  Po zainstalowaniu paczki z agentem typu Virtual Server należy przeprowadzić konfigurację backupu maszyn wirtualnych. Będąc

  zalogowanym w AdminConsole, przechodzimy w głównym menu po lewej stronie ekranu w zakładkę Solutions, następnie rozwijamy

  sekcję Virtualization i wchodzimy do Hipervisiors. W głównym oknie sekcji trzeba teraz wybrać opcję Add hipervisior:

  UWAGA - powyższy widok występuje tylko w przypadku gdy konfigurujemy backup maszyn wirtualnych po raz pierwszy. Przy

  dodawaniu kolejnego wirtualizatora funkcja Add Hypervisior widoczna będzie w prawym górnym rogu:

  W kolejnym kroku należy uzupełnić poniższe pola i zatwierdzić zmianę przyciskiem Save:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 24 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  1 – pole Select type: wybór typu wirtualizatora (wybieramy Vmware lub Hyper-V)

  2 – pole Host name: adres hosta (nazwa FQDN lub IP) rozwiązywana przez klienta z zainstalowanym agentem typu Virtual Server

  3 – pole Hypervisior display name: nadajemy nazwę klienta wirtualizacyjnego, która będzie widoczna w Admin Console

  4 – pole Username: nazwa użytkownika serwisowego wykorzystywanego do backupu maszyn wirtualnych

  5 – pole Password: hasło użytkownika serwisowego

  6 – pole Proxy: host z zainstalowanym agentem Virtual Server (agent może być zainstalowany na maszynie wirtualnej lub fizycznej)

  Następnie przechodzimy do konfiguracji, wybieramy opcję „Add VM group” w celu wskazania maszyn które chcemy chronić:

  Po wybraniu tej opcji, uzupełniamy poniższe pola i potwierdzamy przyciskiem Save:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 25 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  1 – pole Name: nadajemy nazwę grupy

  2 – pole Browse and select VMs: wybór metody grupowania hostów oraz wyszukiwanie maszyn według nazwy

  3 – sekcja wyboru maszyn wirtualnych: zgodnie z kryteriami wybranymi w punkcie 2, wskazujemy maszyny które mają być chronione

  4 – pole Plan: wybieramy plan dla backupu maszyn wirtualnych

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 26 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  W kolejnym kroku pojawi się ekran opcji subclienta, za pośrednictwem którego możemy modyfikować ustawienia backupu maszyn

  wirtualnych oraz dodawać/usuwać maszyny, które mają być chronione kopiami zapasowymi:

  UWAGA: system automatycznie dopisuje rekomendowane ustawienia które można znaleźć w sekcji Settings.

  Uruchomienie backupu na żądanie Poza wykonywaniem kopii zapasowych w sposób automatyczny, cyklicznie według planu, jest możliwość wykonywania backupów

  w trybie jednorazowym, na żądanie / kliknięcie. W celu uruchomienia takiego backupu, wybieramy z głównego menu sekcję Servers,

  a następnie wybieramy serwer, dla którego chcemy wykonać jednorazowy backup:

  W kolejnym kroku należy wybrać typ agenta (w tym wypadku File System)…

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 27 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  … i wejść w obiekt Backup sets defaultBackupSet:

  Wybieramy obkiet subclienta, na którym chcemy uruchomić zadanie jednorazowej kopii danych:

  W sekcji Backup należy kliknąć Back up now:

  W obszarze Backup options należy określić, którą operację chcielibyśmy wykonać (Full – backup pełny, Incremantal – backup

  przyrostowy). UWAGA – nie należy używać opcji synthetic full. W kolejnym kroku należy zatwierdzić wybór przyciskiem OK, który

  uruchomi zadanie:

  Otrzymamy informację o starcie zadnia. Po kliknięciu View job details, zostajemy przekierowani do sekcji MonitoringJobs dla tego

  zadania, gdzie można zweryfikować postęp zadania.

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 28 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Odinstalowanie agenta Uwaga: odinstalowanie agenta wiąże się z zatrzymaniem wykonywanych przez niego zadań backupowych. Aby wznowić zadania

  ochrony danych, należy ponownie zainstalować agenta.

  W celu odinstalowania agenta, w głównym menu przechodzimy do zakładki Servers, a następnie wybieramy klienta, z którego

  chcielibyśmy odinstalować aplikację. W kolejnym kroku klikamy przycisk „…” w kolumnie Actions i wybieramy Uninstall Software:

  Przechodzimy do okienka Uninstall software, zaznaczamy Select all, a następnie przyciskiem Uninstall przechodzimy dalej:

  Potwierdzamy usunięcie agenta przyciskiem Yes:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 29 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Usunięcie agenta z systemu

  Wymagania: przed wykonaniem usunięcia klienta, wymagane jest odinstalowanie wszystkich agentów zgodnie z poprzednim

  rozdziałem.

  Uwaga: usunięcie klienta wiąże się z zatrzymaniem wykonywania zadań backupowych oraz brakiem możliwości wykonywania

  odtworzenia. Wiąże się to również z usunięciem wszystkich danych znajdujących się w repozytorium backupowym. Backup można

  ponownie skonfigurować przez ponowną instalację agenta, lecz nie będzie możliwy dostęp do danych sprzed operacji usunięcia agenta

  z systemu.

  W celu usunięcia agenta z systemu, w głównym meny przechodzimy do sekcji Administration Servers oraz wybieramy klienta/serwer,

  którego chcemy usunąć z systemu kopii zapasowych. Następnie klikamy przycisk „…” w kolumnie Actions i wybieramy Delete:

  Potwierdzamy komunikat i powinniśmy otrzymać na ekranie informacje że agent został pomyślnie usunięty z systemu.

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 30 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Odtworzenie całej maszyny

  Odtworzenie całej maszyny może zostać zrealizowane za pośrednictwem AdminConsoli na maszynę z zainstalowanym już systemem

  operacyjnym (Full Recovery Machine). UWAGA: odtworzenie jest możliwe jeżeli mamy odpowiednio skonfigurowane opcji ochrony

  danych.

  Full Recovery Machine (dla Windows)

  UWAGA: w celu odtworzenia całej maszyny wymagana jest ochrona maszyny z opcją System State we właściwościach subclienta (dla

  agenta typu Windows File System) lub opcja „1-Touch Recovery” (dla agenta typu Linux File System).

  Wymaganie: przed wykonaniem operacji odtworzenia należy przygotować maszynę, na której będzie wykonywane odtworzenie

  zgodnie z dokumentacją http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp12/article?p=57205.htm. Dodatkowo, trzeba

  zainstalować agenta Windows File System na maszynie, na której będzie wykonywane odtworzenie, a także wyłączyć aktywność

  backupową na tym nowym serwerze/kliencie.

  W celu odtworzenia całej maszyny, w menu głównym przechodzimy do sekcji Servers oraz wybieramy serwer/klienta z którego kopi

  zapasowych chcielibyśmy dokonać odtworzenia klikamy Restore:

  W przypadku gdy mamy skonfigurowanych wielu subclientow, należy wybrać ten, z którego chcemy dokonać odtworzenia:

  http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp12/article?p=57205.htm

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 31 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  W kolejny kroku należy zaznaczyć wszystkie obiekty (“[System State BCD]”,„[System State]” i partycję systemową obowiązkowo, reszta

  partycji nie jest obowiązkowa). Klikamy Restore:

  Następnie wskazujemy docelowy serwer/klienta, na który ma zostać wykonane odtworzenie, zaznaczamy opcję „Overwrite if it already

  exists” i uruchamiamy odtworzenie przez kliknięcie Submit:

  Otrzymamy komunikat o wystartowaniu zadania:

  Po przejściu do „Jobs” możemy zweryfikować postęp wykonania zadania:

  Status Completed oznacza że zadanie zostało pomyśle zakończone, maszyna została odtworzona.

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 32 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Full Recovery Machine (dla Linux)

  UWAGA: jeżeli cała maszyna z punktami montowań nie jest chroniona, jej odtworzenie w pełni nie będzie możliwe – w celu skorzystania

  z tej opcji wymagana jest odpowiednia konfiguracja backupu.

  Wymaganie: przed wykonaniem operacji odtworzenia należy przygotować maszynę, na której będzie wykonywane odtworzenie,

  zgodnie z dokumentacją http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp12/article?p=57175.htm. Dodatkowo trzeba

  zainstalować agenta Linux File System na maszynie docelowej, na której będziemy wykonywać odtworzenie, a także wyłączyć

  aktywność backupową na nowym, docelowym serwerze/kliencie.

  W celu odtworzenia całej maszyny, w głównym menu przechodzimy do sekcji Servers (1) oraz wybieramy serwer/klienta, z którego

  chcielibyśmy dokonać odtworzenia. Następnie klikamy Restore (2):

  Zaznaczamy wszystkie obiekty (przez zaznaczenie pola oznaczonego jako (1) i klikamy Restore:

  http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp12/article?p=57175.htm

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 33 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  W kolejnym kroku wskazujemy docelowy serwer/klienta, nie zaznaczamy opcji „Overwrite if it already exists” (w przeciwieństwie do

  Windows File System) i uruchamiamy odtworzenie poprzez kliknięcie Submit:

  Otrzymamy komunikat o uruchomieniu zadania

  Po przejściu do sekcji Jobs można obserwować zadanie:

  Status Completed oznacza że zadanie zostało pomyśle zakończone, maszyna została odtworzona.

  Odtworzenie pojedynczego pliku

  W celu odtworzenia pojedynczego pliku, w głównym menu z lewej strony ekranu Admin Console należy przejść do sekcji Servers oraz

  wybrać serwer/klienta, z którego chcielibyśmy dokonać odtworzenia pojedynczego pliku. Klikamy opcję Restore:

  W przypadku gdy mamy skonfigurowanych wiele subclientów, należy wybrać ten z którego chcemy dokonać odtworzenia:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 34 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Można wyszukiwać i wskazywać konkretne pliki z backupu, które użytkownik chce odzyskać. Możemy odzyskiwać pliki zgodnie ze

  stanem maszyny z ostatniego zadania backupowego, z konkretnego dnia lub przedziału czasowego.

  W kolejnym kroku wskazujemy partycję, z której chcielibyśmy dokonać odtworzenia i nawigujemy do konkretnego pliku klikając

  w nazwy poszczególnych folderów. Zaznaczamy jeden lub więcej elementów (może to być folder lub pojedynczy plik) i klikamy

  Restore:

  W oknie Restore option możemy wybrać następujące opcje:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 35 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  1 – pole Destination client: wybór docelowego serwera (klienta) na którym chcemy dokonać odtworzenia

  2 – pole Impersonate user (optional): opcjonalne podanie uprawnień do docelowego serwera (klienta)

  3 – pole Restore to original folder: odtworzenie do tej samej lokalizacji

  4 – pole Destination path: możemy wskazać dowolną ścieżkę docelową odtworzenia

  5 – pole Overwrite if it already exists: pozwolenie na nadpisanie istniejącego w lokalizacji pliku

  6 – przycisk Submit: potwierdzenie operacji i wykonanie odtworzenia

  Wynikiem kliknięcia Submit będzie komunikat o uruchomieniu zadania odtworzenia:

  Po przejściu do sekcji Jobs możemy obserwować zadanie:

  Status Completed oznacza że zadanie zostało pomyśle zakończone, pliki zostały odtworzone.

  Odtworzenie całej wirtualnej maszyny

  W celu odtworzenia z kopii zapasowej pojedynczej wirtualnej maszyny, w głównym menu przechodzimy do sekcji Servers oraz

  wybieramy klienta/VSA z którego chcielibyśmy dokonać odtworzenia, a następnie klikamy Restore:

  Pojawia się okienko wyboru typu odtworzenia:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 36 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Wybieramy opcję „Full virtual machine”, a następnie ustalamy kryterium czasowe z którego chcemy dokonać odtworzenia (1),

  wskazujemy maszynę którą chcemy odzyskać (2) i za pomocą przycisku Restore przechodzimy do następnych opcji otworzenia:

  W kolejnym kroku należy wskazać z rozwijanej listy (1) docelowego klienta wirtualizacyjnego na którego chcemy odtworzyć wirtualną

  maszynę, jeżeli nie jest on skonfigurowany w systemie, za pomocą opcji „Select a different vCenter (optional)” możemy wskazać inne

  vCenter. Wybieramy klienta z zainstalowanym agentem „Virtual Server” (tzw. VSA), który będzie pośredniczył przy operacji odtwarzania

  (2). Wybieramy nazwę dla odtworzonej maszyny (4), wskazujemy docelowego hosta (5), datastore (6) oraz Resource pool (7). W razie

  potrzeby można zdefiniować ustawienia sieciowe (8 oraz 9). Ustawienia zapisujemy za pomocą przycisku Next (10):

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 37 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Po przejściu do następnych opcji odzyskiwania, możemy wskazać aby maszyna została od razu włączona (1) oraz nadpisana, jeżeli taka

  już istnieje w środowisku (2). Dodatkowo wskazujemy metodę Disk Provisioning dla dysków maszyny po odtworzeniu i Transport mode

  (3 oraz 4). Przyciskiem Submit (5) uruchamiamy odtworzenie:

  Otrzymujemy komunikat o rozpoczęciu zadania odtwarzania:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 38 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Zadanie można monitorować w sekcji Jobs:

  Status Completed oznacza zakończenie odtworzenia.

  Odtworzenie pojedynczego pliku z wirtualnej maszyny UWAGA: W przypadku granularnego odtwarzania pojedynczych plików z maszyny wirtualnych (opcja „Guest files”), dla Vmware oraz

  Hyper-V występują ograniczenia opisane w:

  http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp9/article?p=products/vs_vmware/c_vmw_restore_guest_files.htm

  (dla Vmware)

  http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp9/article?p=products/vs_ms/t_vhypv_guest_file_restore.htm

  (dla Hyper-V)

  Usługa umożliwia odzyskiwanie pojedynczych plików z systemu operacyjnego za pomocą zainstalowanego klienta typu VSA.

  W przypadku pytań oraz problemów, należy skontaktować się z Atmanem. Poniższy opis przedstawia realizację odtworzenia na

  podstawie backupu środowiska VMWare.

  W celu odtworzenia pojedynczego pliku, w głównym menu przechodzimy do sekcji Servers oraz wybieramy klienta VSA, z którego

  chcielibyśmy dokonać odtworzenia pojedynczego pliku i klikamy Restore:

  Pojawia się okienko wyboru typu odtworzenia:

  1 – opcja Guest files: nie zalecana; odtwarzanie pojedynczych plików (file system) z poziomu systemu operacyjnego na klienta z

  zainstalowanych agentem Windows File System lub Linux File System oraz na inną maszynę wirtualną

  http://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp9/article?p=products/vs_vmware/c_vmw_restore_guest_files.htmhttp://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp9/article?p=products/vs_ms/t_vhypv_guest_file_restore.htm

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 39 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  2 – opcja Virtual machine files: odtworzenie plików konfiguracyjnych maszyny na klienta z zainstalowanym agentem File System lub

  Virtual Server (VSA)

  3 – opcja Disk Level: odtwarzanie dysków maszyny na zasoby z opcją podłączenia do istniejącej wirtualnej maszyny

  Opcja Virtual machine files

  Po wybraniu opcji „Virtual machine files”, ustalamy kryterium czasowe z którego chcemy dokonać odtworzenia (1), następnie

  wskazujemy maszynę za pomocą rozwijanego drzewka po lewej stronie (2), wybieramy konkretne pliki (3) i za pomocą przycisku Restore

  przechodzimy do następnych opcji otworzenia.

  Wskazujemy serwer/klienta na który chcemy dokonać odtworzenia (1), opcjonalnie podajemy uprawnienia do maszyny (2),

  wskazujemy ścieżkę do zapisu (3), wybieramy opcję nadpisania istniejących plików (4) i przyciskiem Submit uruchamiamy odtworzenie

  (5):

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 40 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Otrzymujemy komunikat o rozpoczęciu zadania odtwarzania:

  Postęp zadania możemy monitorować w sekcji Jobs:

  Status Completed oznacza zakończenie odtworzenia.

  Opcja Disk level:

  Po wybraniu opcji Disk level ustalamy kryterium czasowe z którego chcemy dokonać odtworzenia (1), następnie wskazujemy maszynę

  za pomocą rozwijanego drzewka po lewej stronie (2), wybieramy konkretne pliki (3) i za pomocą przycisku Restore przechodzimy do

  następnych opcji odtwarzania:

  W kolejnym kroku wskazujemy docelowego hypervisora, na którego chcemy dokonać odtworzenia (1), wskazujemy klienta z

  zainstalowanym agentem Virtual Server (2), możemy wybrać opcję napisania istniejących plików (3), opcje Disk Provisioning dla

  odtwarzanego dysku (4), tryb transportowy dla Vmware (5), maszynę do której chcemy wskazany dysk odzyskać (6), zasoby na który

  odzyskiwany dysk zostanie umieszczony (7) i przyciskiem Submit uruchamiamy odtworzenie (5):

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 41 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Otrzymujemy komunikat o rozpoczęciu zadania odtwarzania:

  Zadanie możemy monitorować w sekcji Jobs:

  Status Completed oznacza zakończenie odtworzenia.

  Raporty

  Moduł raportowy znajdziemy w menu Monitoring -> Reports w panelu nawigacyjnym po lewej stronie okna.

  Użytkownik ma możliwość przeglądu czterech raportów: „Servers SLA”, „Backup job summary”, „Servers Restore job summary”,

  „Audit Trial Report”.

  Servers SLA Raport ten pomaga monitorować poprawne wykonanie backupów z perspektywy dłuższego horyzontu czasowego. Pokazuje on

  stosunek liczby serwerów (agentów). na których zadania backupowe zostały wykonane poprawianie do całkowitej liczby wszystkich

  serwerów (agentów). W raportach i opisach panelu administracyjnego serwer (agent) określany jest mianem „Client”.

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 42 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 43 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Backup job summary Raport ten jest podsumowaniem zadań ochrony danych. Po wybraniu odpowiednich kryteriów, zatwierdzając przyciskiem „Apply”

  raport zostaje wygenerowany.

  Użytkownik ma możliwość wyciągnięcia różnego rodzaju przydatne informacje, między innymi:

  Jobs Status: status wykonanego zadania

  Total Jobs: liczba zadań o określonym statusie

  Size of Application: liczba określająca rozmiar danych źródłowych poddanych ochronie backupowej dla wszystkich zadań zgodnie z

  zaznaczonym kryterium

  Media Size: Faktyczny rozmiar danych składowanych na platformie po uwzględnieniu kompresji i deduplikacji

  Server Restore job summary Raport ten jest podsumowaniem zadań odzyskiwania danych. Po wybraniu odpowiednich kryteriów (1), zatwierdzając przyciskiem

  „Apply” (2) raport zostaje wygenerowany:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 44 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.

  Audit Trial Report Raport ten wykonuje audyt aktywności użytkownika, przy jego pomocy można dokonać detalicznego przeglądu wszystkich operacji

  wykonanych na środowisku przez użytkownika w zadanym okresie czasu. Po wybraniu odpowiednich kryteriów, zatwierdzając

  przyciskiem „Apply” generujemy raport:

 • © ATM S.A. Strona

  Atman Backup. User Guide. wersja PL 1.0 45 z 45

  Wszystkie prawa zastrzeżone. Ujawnianie niniejszego dokumentu stronom trzecim bez pisemnej zgody ATM S.A. jest zabronione.