utmb 2016: lista inscritos elite internacional en utmb, tds, ccc y occ por mayayo

6
RXLD 495? Naste amvateh`s bnatb Tbsulbm p`r Leyey` pere Gerrbreshbl`mteme g`l Yere hboamar ne naste hb n`s amvateo`s hb hb ánatb RXLD, sb dese bm bn remjamc AXTE qub ye `s hbtennel`s bm mubstrs wbd fegb tablp`. Bn remjamc bvenûe +299.999 g`rrbh`rbs bm +7.999 gerrbres huremtb n`s 7 untal`s eõ`s. G`l` p`hbas vbr bm bn nasteh` edek`, nes pnezes sb fem esacmeh` p`r racur`s` `rhbm hb pra`raheh sbcûm ne pumtuega÷m n`crehe bm bn lasl`. Gnage equì pere hbsgudrar g`l` sb bstednbgb bstb ìmhagb Lukbrbs D@WA@ T`ry 69? Bsteh`s Rmah`s F@SB Wtbpfemab 365 Bsteh`s Rmah`s GFE_BT@X Ger`namb 336 Oremgae XEQN@T Kembsse 3?3 Bsteh`s Rmah`s WX NERTBMX Enasse 3?2 Gemehå OTEANB E[YBAXAE Rxub 32? Bspeõ e D@AOE_E Obhbrage 325 Atenae _ERCFX K`bnnb 384 Bsteh`s Rmah`s ETBMEW ENGE[ET Cblle 373 Bspeõe LEGABN Obrmemhe 377 Dresan YETAW Keslam 379 Tbam` Rmah` NBG@LXB Blanab 392 Oremgae WYT@WX@M Ely 398 Bsteh`s Rmah`s SNEH Jbrrab 399 Gemehå DNEMGFBX Kunabttb ?12 Oremgae RTJA[R LBMHA@NE K`mb ?66 Bspeõe JAMMBCAL Arbmb ?6? Yeìsbs Dek`s J@BWXBT Wanjb ?6? Bsteh`s Rmah`s LETXAM-G@MWEMA Hbddab ?32 Tbam` Rmah` LGMERCFX@M Lerab ?37 Mubve [bnemhae GF@S Yua Qem ?39 FJ TRWABGJA Ely ??6 Bsteh`s Rmah`s URAXX@X Wynvab ??3 Oremgae NELDBTX Wyhmby ??8 Bsteh`s Rmah`s EMHTBQ W`pfab ??7 Wuaze EN_BW Bstbr ??4 Y`rtucen L@TBXXA Nugaeme ?21 Ercbmtame WYAMJW Magjy ?26 Tbam` Rmah` WEMX@W W@RWE Nugamhe ?29 Y`rtucen

Upload: mayayo-carrerasdemontanacom

Post on 13-Apr-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

7/21/2019 UTMB 2016: Lista inscritos elite Internacional en UTMB, TDS, CCC y OCC por Mayayo.

http://slidepdf.com/reader/full/utmb-2016-lista-inscritos-elite-internacional-en-utmb-tds-ccc-y-occ-por 1/6

Q^ML <7:5 Kbstj bfvbtjn`s akbta

\asumaf p`r Mjyjy` pjrj Hjrrarjsnam`ftjfj h`m

Wjrj naebfbr kj kbstj na k`s bfvbtje`s na na âkbta Q^ML, sa ljsj af ak rjfcbfo B^\J qua yj `s natjkkjm`s affuastrs wal djha tbamp`. Ak rjfcbfo avjkùj +177.777 h`rran`ras af +8.777 hjrrarjs nurjfta k`s 8 uktbm`sjú`s. H`m` p`nabs var af ak kbstjn` jlji`, kjs pkjzjs sa djf jsbofjn` p`r rbour`s` `rnaf na prb`rbnjn saoùf kjpuftujhbøf k`orjnj af ak mbsm`.

Hkbhj jquí pjrj nashulrbr h`m` sa astjlkaha asta ífnbha

Muiaras

L@XB@ \`ry 475 Astjn`s Qfbn`s

D@_A Xtapdjfba ?4: Astjn`s Qfbn`s

HDJUA\@^ Hjr`kbfa ??4 Erjfhbj^JRK@\ Ijfassj ?5? Astjn`s Qfbn`s

X^ KJQ\AF^ Jkbssj ?51 Hjfjnê

E\JBKA JYWAB^BJ Qxua ?15 Aspjúj

L@BEJUJ Eanarbhj ?1: Btjkbj

UJQOD^ I`akka ?>< Astjn`s Qfbn`sJ\AFJX JKHJYJ\ Oammj ?8? Aspjúj

MJHBAK Earfjfnj ?88 Lrjsbk

WJ\BX Ijsmbf ?87 \abf` Qfbn`

KAH@M^A Ambkba ?71 ErjfhbjXW\@X^@F Jmy ?7> Astjn`s Qfbn`s

_KJN Carrba ?77 Hjfjnê

LKJFHDA^ Iukbatta 521 Erjfhbj

Q\CBYQ MAFNB@KJ I`fa 544 Aspjúj

CBFFAOBM Brafa 545 Wjísas Lji`s

C@AX^A\ Xbkca 545 Astjn`s Qfbn`s

MJ\^BF-H@FXJFB Nallba 5?1 \abf` Qfbn`

MHFJQOD^@F Mjrba 5?8 Fuavj Yakjfnbj

HD@_ Wub Rjf 5?7 DC\QXBAHCB Jmy 554 Astjn`s Qfbn`s

ZQB^^@^ Xykvba 55? Erjfhbj

KJMLA\^ Xynfay 55> Astjn`s Qfbn`s

JFN\AR X`pdba 558 Xubzj

JKUAX Astar 55< W`rtuojk

M@\A^^B Kuhbjfj 512 Jroaftbfj

XWBFCX Fbhcy 514 \abf` Qfbn`

XJF^@X X@QXJ Kuhbfnj 517 W`rtuojk

7/21/2019 UTMB 2016: Lista inscritos elite Internacional en UTMB, TDS, CCC y OCC por Mayayo.

http://slidepdf.com/reader/full/utmb-2016-lista-inscritos-elite-internacional-en-utmb-tds-ccc-y-occ-por 2/6

 

D`mlras

DA\FJFN@ JKYJOJ Kubs Jklart` 2<? Aspjúj

L@_MJF Nykjf 27: Astjn`s Qfbn`s

HJX^JFA\ LA\FJ^ ^`e`k 27: Aspjúj

DA\JX DA\FJFNAY Mbouak Jfoak 42? Aspjúj

KJFAR Njvbn 421 Astjn`s Qfbn`sDQOAFXHDMBN^ Xtapdjf 42< Jkamjfbj

X_JFX@F Xatd 441 Astjn`s Qfbn`s

@KX@F ^bm`tdy 441 Astjn`s Qfbn`s

XJFNAX \yjf 44< Xunêerbhj

LJ\^@K@ Wju 447 Aspjúj

MJ\JUBKKJ I`roa 447 Astjn`s Qfbn`s

O\BFBQX Oanbmbfjs 4?2 Kbtujfbj

LAX I`rnb 4?2 Aspjúj

JF^@KBF@X Ejlbaf 4?? ErjfhbjODAKEB \yjf 4?: Astjn`s Qfbn`s

W@MMA\A^ Kun`vbh 45< Erjfhbj

DA\MJFXAF Nbnrbc 45< F`ruaoj

HD@\BA\ Iukbaf 45< Erjfhbj

N@MBFOQAY KAN@ Ijvbar 41? Aspjúj

K@\LKJFHDA^ ^d`mjs 415 Erjfhbj

CJBXA\ \yjf 41: Astjn`s Qfbn`s

KAIAQFA Jrfjun 41: Erjfhbj

XMB^D \yjf 4>2 \abf` Qfbn`\QXBAHCB Lrbjf 4>> Astjn`s Qfbn`s@\FJ^B Obukb` 4>7 Btjkbj

H@KKA^ Jurâkbaf 48? Erjfhbj

X@KA NQ@HJX^AKKJ Erjfhash 485 Aspjúj

^QHCAR Jfnraw 48> Justrjkbj

\@UA\J \afâ 48> Erjfhbj

NQ\JF K@WAY Rarjy 488 Aspjúj

MJRA\ Jkaxjfnra 48< Erjfhbj

HJMQX Xâljstbaf 4<1 Erjfhbj\@N\BOQAY L@NJX Erjfhbsh` Ijvbar 4<8 Aspjúj

_J\NBJF Mbhdjak 4<: Astjn`s Qfbn`s

OBLKBF Wjuk 4:2 \abf` Qfbn`

LAHCA\ Ek`rbjf 4:< Erjfhbj

^XJFO Xbu Caufo 4:< DC

WBO@FB Mjtta` 4:: Btjkbj

YJFHDB Mjrh` 472 Btjkbj

^BNN I`df 471 Aspjúj

7/21/2019 UTMB 2016: Lista inscritos elite Internacional en UTMB, TDS, CCC y OCC por Mayayo.

http://slidepdf.com/reader/full/utmb-2016-lista-inscritos-elite-internacional-en-utmb-tds-ccc-y-occ-por 3/6

H@KK@ML-WJ^^@F Lartrjfn 47> Erjfhbj\QYYJ Xtaejf` 47: Btjkbj

NQJ\^A Kuís 477 W`rtuojk

\@XXB Wj`k` ?24 Btjkbj

L\JOO Iaz ?28 \abf` Qfbn`

\@QKBA\ Xaljstbaf ?2< Hjfjnê

JMJ^ JXAFHB@ Njfbak ?2< Aspjúj

LA\FJN LKJXH@ Ubht`r ?2< Aspjúj

NAKALJ\\A Ubfhaft ?2: Erjfhbj

\B^HAR Iaramy ?2: Hjfjnê

^ABTAB\J Jrmjfn` I`roa ?27 W`rtuojk

C\BY Ynafac ?4? \apùlkbhj Hdahj

DJM@QNB Kbfnsjy ?41 \abf` Qfbn`

^DBA\R Laf`bt ??2 Erjfhbj

EQIB@CJ Mjsjzumb ??2 Ijpøf

KJ\\@^HDJ Iujf I`sa ??2 Aspjúj

WJKKB Objfkuhj ??> Btjkbj

Q\LJFXCB Mjttdaw ??> Astjn`s Qfbn`s

F@Q\\R Rjff ??8 Erjfhbj

L@MLAFOA\ Iajf-Erjfï`bs ??8 Erjfhbj

DAF\B Xaljstbaf ??< Erjfhbj

J\BJX UAKJXH@ Hjrk`s Jrtur` ??< Ahujn`r

MBKAJ \jnu ?54 \umjfbj

EJ\BJ Mjfuak ?54 W`rtuojk

MARA\ ^bm` ?5? Jkamjfbj

WBO@BX ^d`mjs ?5? Erjfhbj

WJIAJF Wjtrbha ?55 Erjfhbj

LJXXB Fbh`kj ?51 Btjkbj

MJYY@KB ^`mjs` ?58 Btjkbj

D@J\JQ Iajf-Duo` ?5: Erjfhbj

C\JD Mjttdbjs ?57 Jkamjfbj

LJFA\JX Xarob ?12 Aspjúj

O\BMX^\QW Xbm`f ?14 Nbfjmjrhj

KBAXJ DA\FJFNAY Njvbn ?14 Aspjúj

HJXJF@UJX \jm`f ?14 Xubzj

JKN@QX Ijy ?14 Astjn`s Qfbn`s

WQB^ IQX^A Ijvbar ?14 Aspjúj

_BOD^ Hdrbst`pdar ?14 Justrjkbj

O\AAF I`hc ?14 Xunêerbhj

H@QHD@QN Ejlrbha ?1? Erjfhbj

NJUBN Lafijmbf ?1? Erjfhbj

W@\HDA Oubkkjuma ?15 Erjfhbj

7/21/2019 UTMB 2016: Lista inscritos elite Internacional en UTMB, TDS, CCC y OCC por Mayayo.

http://slidepdf.com/reader/full/utmb-2016-lista-inscritos-elite-internacional-en-utmb-tds-ccc-y-occ-por 4/6

UAK@X@ ^akm` ?11 W`rtuojk_JMX^A\ Njvbn ?1> Erjfhbj

MJT_AKK Iustbf ?1> \abf` Qfbn`

M@@\A Xtavaf ?17 Astjn`s Qfbn`s

Muiaras

MAAC I` ?<5 \abf` Qfbn`LJRC@UJ Rukbj 521 \usbj

FBMAX WA\AY ^arasj 5?1 Aspjúj

KAEALU\A Hâhbka 557 ErjfhbjD`mlras

HJFJNJR Xjoa 2<4 Astjn`s Qfbn`s

^@KKAEX@F ^bm 4?4 Astjn`s Qfbn`s

M@KKBA^ Hkâmaft 41< ErjfhbjHKJUA\BA \`kjfn 4<2 Erjfhbj

WA\\BKKJ^ Hdrbst`pda 4<2 ErjfhbjNQFJFN-WJKKJY Jurâkbaf 4<< Erjfhbj

JOQB\\A J\NJFJY Njfbak 4:5 Aspjúj

XJKJMJFJ MJ\AXMJ I`jf 4:8 Aspjúj

UBA^ Ubfhaft 4:8 Erjfhbj

NQ\JFN \aobs 472 Erjfhbj

MJ\^BFAY Mjtdbau 47? Erjfhbj

JQE NA\ DABNA M`rbtz 475 Jkamjfbj

H@KKBX@F Cbm 475 \abf` Qfbn`

EJF^QY Xtaejf` 475 Btjkbj_@KE Iaramy 471 Astjn`s Qfbn`s

XJFHD@ \`lart` ?21 Aspjúj

@LJRJ Xjftbjo` ?2> Aspjúj

NB@O@ Ka`fjrn` ?28 W`rtuojk

LJ\\A^ Hkâmaft ?2< Ouyjfj

J\FJQN Ejlrbha ?2: Erjfhbj

UJF F@@\NAF Duul ?27 Wjísas Lji`s

I@FAX Hdrbst`pdar ?4? Hjfjnê

WA\\BF Xykvjbf ?4? ErjfhbjL\B^^@F \`lart ?48 \abf` Qfbn`

WJ\BX ^d`mjs ?4< Erjfhbj

XJF^JFJ OJ\HÍJ Njfbak ?4: Aspjúj

OJBN@ NJFBAKA ??5 Btjkbj

HJUBKK Ijys`f ?5< \abf` Qfbn`

LQA^ Xaljstbaf ?12 Erjfhbj

DQMLA\^ Njmbaf ?14 Erjfhbj

EAB^@YJ XJF^JFJ Bjzjknbr ?11 Lrjsbk

7/21/2019 UTMB 2016: Lista inscritos elite Internacional en UTMB, TDS, CCC y OCC por Mayayo.

http://slidepdf.com/reader/full/utmb-2016-lista-inscritos-elite-internacional-en-utmb-tds-ccc-y-occ-por 5/6

@\KJFN@ Wbatr` ?1> Btjkbj

Muiaras

H\@E^ \utd Hdjrk`tta ??: Fuavj Yakjfnbj

K@HJ^AKKB X`fbj ?7< Btjkbj

AXHQ\B@KJ \AQKJ X`fbj 55< Aspjúj

AN_J\NX Maranbtd 51< Astjn`s Qfbn`sAXHQNA\@ MJ\^ÍFAY Mjrtj 51< Aspjúj

D`mlras

H@KKA Erjfh` 4?7 BtjkbjHJWAKK Wju 4>4 Aspjúj

MJHR ^rjvbs 4>5 Astjn`s Qfbn`s

JMNJDK X`fnra 482 F`ruaoj

FAMA^D Hsjlj 48< DuforíjMAFNAX NJ XBKUJ Fuf` Mjfuak 4<4 W`rtuojk

OJR Jftd`fy 4<4 ErjfhbjJKAX@F Bmjf`k 4:1 Aspjúj

L\AFF_JKN Jnrbjf 4:8 Xubzj

L@DJ\N Wjtrbhc 4:8 Erjfhbj

\BW@KK Hkâmaft 4:: Erjfhbj

HJFA^^J Ebkbpp` 472 Btjkbj

OJMB^@ I`rnb 471 Aspjúj

EA\\J\B Qo` 47> Erjfhbj

OJLB@QN Iukas-Dafrb 47: Xubzj

N@KJ Mbhdjak ?2? BtjkbjMQFNBFJ OBK Njvbn ?27 Aspjúj

E\AB^JX Erjfhbsh` ?48 W`rtuojk

M@^XHD Mjtdbau ??5 Erjfhbj

NAWA\\JY Xtapdjfa ??: Erjfhbj

L@NAKØF HJMWBKK@ Akbsa` ?54 Aspjúj

OJRK@\N ^rjvbs ?5< Astjn`s Qfbn`s

O@FYJKAY \ulaf ?5: Aspjúj

N'@KBUAB\J Fbh`kjs ?1> Erjfhbj

HJKJ^\JLJ Kb`fak ?1: Erjfhbj

Muiaras

KAANDJM Jmy 5?: Astjn`s Qfbn`sD`mlras

WBFXJHD \QLB\@KJ Mjrh 45: Aspjúj

\BHJ\N Xtapdjfa 487 Erjfhbj

KQHHDAXA Mjtta` 4:2 Btjkbj

7/21/2019 UTMB 2016: Lista inscritos elite Internacional en UTMB, TDS, CCC y OCC por Mayayo.

http://slidepdf.com/reader/full/utmb-2016-lista-inscritos-elite-internacional-en-utmb-tds-ccc-y-occ-por 6/6

OQBLA\^ Juoustbf 471 ErjfhbjHAKJ\BA\ Hanrbh 471 Erjfhbj

J\\@R@ MJY@\\J Nbao` 471 Aspjúj

@'KAJ\R Wjnny 47: Brkjfnj

XAOQFN@ ZQAXJNJ Aeraf ?2> Aspjúj

X@QYJ Arfjfb ?44 Lrjsbk

KA L\BX Erjfï`bs ?4> Erjfhbj

^JHHDBFB Ob`vjffb ??: Btjkbj

HAKKA Xtapdjfa ?52 Erjfhbj

MJFOJ\A^^@ Mjrh` ?5? Btjkbj

\JXMQXXAF Xôraf ?5: Nbfjmjrhj

^JMJFBFB Mjrh ?15 Erjfhbj

°ZQBA\AX XJLA\ MÊX NAK QK^\J ^\JBK M@F^ LKJFH0

Nasna <774 fuastrj wal Hjrrarjsnam`ftjfj.h`m ̀ s trja hjnj jú` puftujkmafta AF UBU@ NAXNAHDJM@FBT t`nj kj bfe` jftas, nurjfta y naspuâs na kjs hjrrarjs qua e`rmjf hjnj jú` astj

varnjnarj humlra na kj hjrrarj fjturjk af ak mufn`.

Hkbhj jquí pjrj kaar t`n` s`lra astj prualj mítbhj, nasna <774 djstj d`y9 Kjs vbht`rbjs naaspjú`kas, kjs anbhb`fas suspafnbnjs/m`nbebhjnjs p`r fbava ` kkuvbj ear`z, kj ap`payj na k`sp`pukjras af kj HHH, kj ^NX ` bfhkus` kj orjf trjvasíj f` h`mpatbtbvj Watbta ^r`tta j Ka`f…