vw - dghsystem - anhängerkupplungen | towbars · diagnostics processes or software-supported test...

of 15 /15
VW Golf V 10/03 Golf Plus 02/05 02/09 Golf V Variant 06/07 Eos 05/06 12/10 Einbauanleitung Fitting instructions Instrukcja montazu Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724 Electric wiring kit for towbars / 7-pin / 12 Volt / ISO 1724 Návod na pouzitie Elektrosada pre tazné zariadenie / 7-pól / 12 Volt / ISO 1724 Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 7-biegunowy / 12 Volt / ISO 1724 87501346 / 11.03.2011 1 / 15

Upload: phamtram

Post on 28-Feb-2019

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

VW

Golf V 10/03 Golf Plus 02/05 02/09 Golf V Variant 06/07 Eos 05/06 12/10

Einbauanleitung

Fitting instructions

Instrukcja montazuElektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724

Electric wiring kit for towbars / 7-pin / 12 Volt / ISO 1724

Návod na pouzitieElektrosada pre tazné zariadenie / 7-pól / 12 Volt / ISO 1724

Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 7-biegunowy / 12 Volt / ISO 1724

87501346 / 11.03.2011 1 / 15

Page 2: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

Installation of the towing electrics kit must be undertakenby a specialist workshop or an appropriately qualified person.Before starting work, you must read the installation in-structions through completely. After installing the towingelectrics kit, the installation instructions should be kept with

the vehicle service documentation.

All claims under the guarantee will lapse in case of improper use ormodification of the towing electrics kit or any of its component parts.When driving without a trailer or load carrier, any adapter installedmust be removed from the electrical socket. We reserve the right toalter the design, content or colour. We accept no liability for anyerrors in these instructions. All details and illustrations are non-binding.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.

We accept no responsibility and give no guarantee for technical andelectrical modifications made after the initial operation of the towingelectrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, forexample to malfunction of the trailer socket or its peripheries.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer’sdiagnostics processes or software-supported test mechanismsgenerate error reports directly or indirectly linked with trailer operation,the trailer module must be disconnected from the leads to the trailersocket and a new diagnostic process initiated.

Montaz tejto elektrosady musi byt prevedena vspecializovanom servise alebo primerane kvalifikovanouosobou. Pred zacatim montaze je nutne dokladne si precitatnavod na pouzitie. Po ukonceni montaze je potrebne tentonavod odlozit ku servisnym dokumentom vozidla.

Pri neodbornej montazi alebo zmene elektrosady, pripadne zmeneexistujucich suciastok, zanika akykolvek narok na zaruku.Pri jazdebez privesu je nutne odpojit adapter zo zasuvky (ak je tento vprevadzke). Zmeny tykajuce sa konstrukcie, vybavenia, farieb,akoaj omyly su vyhradene. Vsetky specifikacie a ilustracie sunezavazne.

Ak prives nie je vybaveny hmlovym svetlom, je potrebne hododatocne namontovat.

Za technicke zmeny, pripadne zmeny elektroniky, ktore boliuskutocnene vyrobcom vozidla po uvedeni elektrosady doprevadzky, a ktore vedu k chybnym funkciam zasuvky alebopridavnych zariadeni, nepreberame ziadnu zaruku.

Modul privesu nie je schopny komunikovat s diagnostickymzariadenim . V pripade, ze testovacie mechanizmy generuju chybnyprotokol pri diagnoze, suvisiaci ci uz priamo alebo nepriamo sprevadzkou privesu, je nutne odpojit modul privesu od elektrosadya opakovane vykonat diagnozu.

Przed rozpoczeciem montazu wiazki elektrycznej nalezydokladnie zapoznac sie z dolaczona instrukcja. Pozamontowaniu wiazki do samochodu instrukcje montazunalezy dolaczyc do dokumentacji samochodu.Montaz wiazki elektrycznej musi byc przeprowadzony przez

specialistyczny warsztat samochodowy. Montaz wiazki przezosoby niewykwalifikowane, lub dokonywanie zmian w polaczeniachwiazki (niezgodnych z dolaczona instrukcja) powoduje utrategwarancji. Zamiana elektronicznych podzespolow w wiazce jestzabroniona. W przypadku jazdy bez przyczepy reduktory nie mogapozostawac w gniezdzie.

Zmiany w instrukcji montazu wiazki dotyczace konstrukcji,wyposazenia kolorow, b ledow moga s ie zdarzyc.W przypadku gdy przyczepa nie jest wyposazona w swiatloprzeciwmgielne, nalezy je zamontowac.

Za wszystkie zmiany techniczne i elektroniczne dokonane wsamochodzie lub w przyczepie po montazu wiazki i majacebezposredni wplyw na jej dzialanie nie bierzemy odpowiedzialnosci.

Miedzy modulem sterujacym w wiazce elektrycznej a modulemsterujacym samochodu nie ma bezposredniej komunikacji. Wprzypadku gdy modul sterujacy samochodu generuje komu-nikat o bledach, ktore sa bezposredni lub posrednio spowodowaneprzez modul wiazki elektrycznej, nalezy ten modul odlaczyc iprzeprowadzic test ponownie.

IMP

OR

TA

NT

!P

OZ

OR

!U

WA

GA

!

Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstattoder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführtwerden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt dieEinbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau desElektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagendes Fahrzeuges beizulegen!

Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzesbzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch aufGewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträgermüssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entferntwerden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbesowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungenunverbindlich.

Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstetwerden.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, welche nacherstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeugherstellerdurchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen derAnhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wirkeinerlei Gewährleistung!

Das Anhängermodul ist nicht diagnosefähig! Sollten herstellerseitigeDiagnoseprozesse bzw. softwaregestützte PrüfmechanismenFehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mitAnhängerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhängermodulvom Leitungssatz für die Anhängersteckdose zu trennen und einnochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

WIC

HT

IG!

87501346 / 11.03.2011 2 / 15

Page 3: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

15-31 12-13

4, 6-11

OPTIONAL GOLF PLUS

Doplnkova sada 22270505 je potrebna pri vsetkych modelochs redukovanou rozdelovacou doskou v poistokovej skrini!

3x 10x 5x3x2x

15A

2x

90270328

MANUAL

2x

Dodatkowa wiazka 22270505 jest wymagana do wszystkich modeliz zredukowana listwa rozdzielcza w skrzynce bezpiecznikowej!

87501346 / 11.03.2011 3 / 15

Page 4: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

90270205 90270219

1

2 3

4 5

Golf V Variant

90270203

Golf PlusGolf VEos

87501346 / 11.03.2011 4 / 15

POZOR! UWAGA! WICHTIG! IMPORTANT!SK PL

Um Störungen und Schäden amBordnetz zu vermeiden, muss dieMassepolklemme unbedingt vorBeginn aller Arbeiten von der Fahr-zeugbatterie getrennt werden!

Insbesondere bei Arbeiten undAnschlüssen am CAN-Datenbus kannbei nicht abgeklemmter Batterie sowohldas Anhängermodul als auch dasfahrzeugseitige Bordnetzsteuergerätbeschädigt werden!

Bitte Herstellervorschriften beim Ab-und Anklemmen der Fahrzeugbatteriebeachten!

In order to avoid mal-functions anddamage to the vehicle’s electrical systemthe earth terminal must be disconnectedfrom the vehicle’s battery before startingwork!

Both the trailer module and the vehicle’scontrol unit for the electrical system canbe damaged during work on the CANdata bus connections if the battery is notdisconnected!

Please pay attention to the manufacturer’sinstructions when disconnecting andreconnecting the vehicle’s battery!

Aby sa zabranilo zbytocnym chybamv palubnej sieti, musi byt odpojenaakumulatorova svorka na negativny(minus) pol este pred zacatimmontaze!

Obzvlast pri pracach a pripojeniach naCAN-datovej zbernici moze dojst prineodpojenej akumulatorovej svorke kposkodeniu modulu privesu ako aj kposkodeniu palubneho modulu vozidla!

Prosime dodrziavat pokyny vyrobcupri odpojeni a pripojeni akumulatora!

Aby zapobiec zbytecznym bledom welektronice samochodu, nalezy przedrozpoczeciem montazu wiazkiodlaczyc kleme (-) MINUS odakumulatora!

W przypadku nie odlaczenia klemy,szczegolnie przy montazu modulu CFC(CAN Bus) moze nastapic uszkodzenietego modulu w wiazce jak rowniezuszkodzenie modulu sterujacego wsamochodzie!

Dlatego prosimy przestrzegac instrukcjiproducenta przy odlaczaniu i zalaczaniuklemy akumulatora.

POZOR! UWAGA! WICHTIG! IMPORTANT!SK PL

Die Kühlerleistung des Fahrzeuges mußbei Nachrüstung einer Anhängerkupplungmöglicherweise erhöht werden!Bitte unbedingt Herstellerangabenbeachten!!

The vehicle's cooling capacity may haveto be increased when retrofitting a trailercoupling! You must observe the manu-facturer's instructions!!

Vykon chladica vozidla musi byt pridoplneni vybavy o tazne zariadeniepodla moznosti zvyseny! Prosimbezpodmienecne dbat na pokynyvyrobcu!!

Wydajnosc ukladu chlodzenia wzaleznosci od mozliwosci musi byczwiekszona w przypadku zamontowaniadodatkowego wyposazenia (hakholowniczy). Prosze koniecznie dbac ozalecenie producenta samochodu!!

MANUAL

Co C

o

Page 5: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

6

7

9 10

11 12

8

90500002

90500303

Wybrac stroneZvolit stranu

90500548

ISO 1724

5/58-R

6/54

1/L

4/R

2

3/31

BK/WT

WT

BK/GN

BR

GY/RD

BK/RD

7/58-L GY/BK

21W

42W

21W

52W

63W

52W

D FGB IE

RD

BK

GN

OR

VT

PK

BL

YL

WT

BR

GY

Black Schwarz Negro Noir Nero

Red Rot Rojo Rouge Rosso

Green Grün Verde Vert Verde

Orange Orange Naranja Orange Arancione

Violet Violett Violeta Violet Viola

Pink Pink Pink Rose Rosa

Blue Blau Azul Bleu Blu

Yellow Gelb Amarillo Jaune Giallo

White Weiss Blanco Blanc Bianco

Brown Braun Marrón Brun Marrone

Grey Grau Gris Gris Grigio

NL NP SDK

Preto Zwart Sort Svart

Vermelho Rood Rød Rød Röd

Verde Groen Grøn Grønt Grön

Laranja Oranje Orange Orange Orange

Violeta Violet Violet Fiolett Violett

Cor-de-Rosa Paars Pink Pink Rosa

Azul Blauw Blå Blått Blå

Amarelo Geel Gul Gult Gul

Branco Wit Hvid Hvitt Vit

Marrom Bruin Brun Brunt Brun

Cinzento Grijs Grå Grått Grå

CZFIN H

Musta Cerná Fekete

Punainen Cervená Piros

Vihreä Zelená Zöld

Oranssi Narancs

Violetti Fialová Ibolya

Pinkki Ruzová Rózsaszín

Sininen Modrá Kék

Keltainen Zlutá Sárga

Valkoinen Bílá Fehér

Ruskea Hnedá Barna

Harmaa Sedá Szürke

PL

Czarny

Czerwony

Zielony

Pomaranczowy

Fioletowy

Rózowy

Niebeski

Zólty

Bialy

Brazowy

Szary

Svart

Oranzová

90500580

Podlaczenie gniazda / Maksymalne obciazenie na wyjsciuOblozenie zasuvky / Maximalny vykon na vystupeSocket configuration / Maximum power output

87501346 / 11.03.2011 5 / 15

Page 6: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

90270302

13

15

16

14

90270333

90270302

Eos

90270333

Eos

Dôlezité!Dbat na pokyny

z obrázku 1!

Uwaga!Zwrocic szczególna

uwage pokazaneczynnosci na obrazku 1

Dôlezité!Dbat na pokyny

z obrázku 1!

Uwaga!Zwrocic szczególna

uwage pokazaneczynnosci na obrazku 1

X00000000ooooooooooooooooo

x0_0/00.0000

X00000000ooooooooooooooooo

x0_0/00.0000

87501346 / 11.03.2011 6 / 15

Page 7: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

90270335

RD/YLRD/BL

RD/BK

OR/BROR/GN

90270295

Golf Plus

17

18 19

20

90270295

Golf V VariantGolf VEos

OR/BR

OR/GN

OR/GN

OR/BROR/BR

OR/GN

OR/BR

OR/GN

H G

D C B A

EF

CAN-Data Wire

90270340

OR/BR

OR/GN

Dôlezité!

Dbat na pokynyz obrázku 1!

Uwaga!Zwrocic szczególna

uwage pokazaneczynnosci na obrazku 1

Modul palubnej siete v pozícii "G" Puzdierko 12-pólové (BK) Otvory 7+8

Modul w pozycji "G" 12 pinowa obudowa (BK) otwory 7+8

87501346 / 11.03.2011 7 / 15

Page 8: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

21

2290220104

Golf Plus

BK/RD

90270341

RD/BK

BK/RD

BK/RD RD/BK

H G

D C B A

EF

Nacisnac!Zatlacit!

... i wysunac!… a vytiahnut!

Zdjac pokrywe z skrzynki bezpiecznikowej!Kryt z poistkovej skrine odobrat!

Modul w pozycji "E" 16 pinowa obudowa (BK) otwor 2

Modul palubnej siete v pozícii "E" Puzdierko 16-pólové (BK) Otvory 2

87501346 / 11.03.2011 8 / 15

Page 9: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

Otworzyc zabezpieczenieOtvorit aretáciu!

23

24

15A

15A

RD/YL

2x

RD/BL

RD/BLRD/YL

B+/30Golf Plus

90270373

Extension kit22270505 necessary!

B+/30

B+/30

24 - 26

90270372

Golf Plus

Sa do dyspozycji mnej niz dwa wolne otwory?menej ako 2 volné otvory?

Potreba doplnkovejsady 22270505!

Sa do dyspozycji dwa wolne otwory?2 volné otvory?

87501346 / 11.03.2011 9 / 15

Page 10: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

90220090

45

RD/YL

44

RD/BL

90270337

45

RD/YL

RD/BL

90270338

Otworzyc zabezpieczenieOtvorit aretáciu!

25

26

90220102

44

27 28

29 30

EosEos

Eos Eos

POS.

RD/YL

RD/BL90270325

MANUAL

POS.

RD/YL

RD/BL

15A

15A

Golf Plus

Golf Plus

90270380

Golf V Golf V Variant Golf V Golf V Variant

Golf V Golf V Variant Golf V Golf V Variant

87501346 / 11.03.2011 10 / 15

Page 11: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

90270203

Zamknac zabezbieczenie!Uzavriet aretáciu!

90220094

34

35 36

B+/30

90220104

31

32 33

Eos

Eos

90220102

Eos

15A

4544

Otwor 44Otvor 44

15A

90270339

Eos

Otwor 45Otvor 45

Golf V Golf V Variant

Golf V Golf V VariantGolf V Golf V Variant

Golf V Golf V Variant

87501346 / 11.03.2011 11 / 15

Page 12: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

MANUAL

90500004

MANUAL

90270309

37

38

39 40

41

MANUALSERVICE

VWVW

SERVICE

VW

VW

90270310

MANUAL

90500507

everse

90500748

21W 21W

87501346 / 11.03.2011 12 / 15

Page 13: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

90500543

13-pinowa7-pinowa

Opcja: Redukcja

13-pól.7-pól.

Volitel’né: adaptér

Prosim opytajte sa Vasho predajcu!

Prosze o zapytanie swojego sprzedawcy!43 44

42

Kódovanie riadiaceho modulu strana 14

Aktywacja modulu sterujacego stróna 14

Code Control unit page 14

OPTIONAL

Part-no.50400516

everse

Permanent power supply

Charging wire fortrailer battery

Dauerstrom

Ladeleitung

everse

PIN 9

PIN 10

Trailer Simulatorfor 7- and 13-pinSockets

everse

87501346 / 11.03.2011 13 / 15

Page 14: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

45

Informacje ogólne

Po zakonczeniu montazu wiazki gwarantowane jest poprawnedzialanie wszystkich swiatel w przyczepie, oraz kontrolakierunkowskazów przyczepy, która jest obowiazkowa w niektórychpanstwach., bez dodatkowego aktywowania jej w modulesterujacym samochodu.

Po zamontowaniu wiazki elektrycznej modul sterujacysamochodu pokaze komunikat ze wystapil blad, który zostaniezachowany w jego pamieci (19 – diagnostyczna pamiec)komunikat ten nie ma zadnego wplywu na poprawne dzialanieinnych funkcji samochodu, dlatego moze byc ignorowany az donastepnego planowanego przegladu serwisowego. Zaleca sieaktywacje funkcji wiazki za posrednictwem urzadzeniediagnostycznego ( VAS 5051/5052) podczas rocznego przegladu.

Programowanie wiazki :

• wlasna diagnostyka samochodu• Gateway lista• 19-diagnostyczna pamiec• dlugie kodowanie(1A) – czytac/pisac• 69- funkcja przyczepy (zmienic na ekranie

dotykowym na KODOWANE)

Samochody z asystentem parkowania

Opcja 1:

Po aktywacji wiazki , automatycznie wylacza sie czyjnikiparkowania z tylu samochodu

Opcja 2:

Automatyczna dezaktywacje tylnego czuj-nika cofania przy podlaczonej przyczepie,wykonuje sie za posrednictwem programowania czujnikacofania:

· Wlasna diagnostyka samochodu· Gateway lista· 10 - asistent parkowania II· 008 programowanie (usluga$22)· Byte 0 – Bit-Wzor xxxxxxx1· (X- wziac aktualne wartosci z wyswietlacza, a potom podlaczyc modus (BIN)!)· Zatwierdzic OK!

W przypadku gdy czujniki parkowania z tylu samochodu niezostana automatycznie wylaczone konieczna jest dodatkowaaktywcja, która wykonuje sie nastepujaco:

Wlasna diagnostyka

• 09 Centralna elektroniczna siec• 007 programowanie ( usluga 1A)• centralna siec – SG dlugie programowanie• Byte 8 – Bit –Wzór x1xxxxxx (x- wziac aktualne wartosci z wyswietlacza, a potem podlaczyc modus (BIN) ! )• Zatwierdzic OK.!

Aktywacja systemu stabilizacji przyczepy

W modelach od daty produkcji 06.06.2005 które sa fabryczniewyposazone w modul odpowiadajacy za stabilizacje przyczepy,konieczna jest bezwzglednie aktywacja tej funkcji!

Wyszukiwanie bledów przejsc dalej : wybór funkcji-/ czesci

• Podwozie• System hamulcowy• 01- system wlasnej diagnostyki• ABS• Funkcje• Przystosowanie - J104 ze stabilizacja podlaczonej przyczepy• Dalej• Przystosowanie - J104 ze stabilizacja podlaczonej przyczepy• Start testujacego programu, sledzic komunikaty i odpowiadac na pytania

Uwaga: Jezeli w trakcie testujacego programu na któres z pytanodpowiemy NIE, aktywacja podlaczonej przyczepy nie jestmozliwa.

Alternatywnie:• wlasna diagnostyka samochodu• wlasna diagnostyka• 1000- Geteway – lista czytac• 03 – elektronika hamulców• 015 – wstep• 015.02-Security-Access( automatyczny)• wpisac haslo: 15082• zatwierdzic za pomoca Q• wrócic do 03 – elektronika hamulców• 012-dostosowanie• wpisac nr kanalu 56• zatwierdzic za pomoca Q• przelaczyc na 1( przyczepa stabilizowana, aktywny)• Ulozyc• Zakceptowac

NOTE:

If the vehicle's rear fog lamp does not switch offautomatically in trailer mode the following code mustbe entered in addition to the aforementionedconfiguration of the central electrical system:

Vehicle self-diagnosis

• 09 Electronic central electrical system• 007 Coding (service 1A)• Vehicle's electrical system controller coding long• Byte 8 - bit pattern x1xxxxxx (x = accept the default values in the input field for this purpose activate input mode (BIN) !)• confirm with OK !

Release the towing vehicle and trailer stabilisation!

For vehicles from production date 06.06.2005 which arefactory fitted with a control unit that supports trailerstabilisation, this function must be activated!

With guided troubleshooting Skip: Function /component selection

• Chassis• Brake system• 01 – Self-diagnosing systems• ABS• Functions• Adaptation – J104 with towing vehicle and trailer stabilisation• Next• Adaptation – J104 with towing vehicle and trailer stabilisation• Start test program, follow instructions and answer questions! Warning: If you answer a test program question with NO the towing vehicle and trailer stabilisation cannot be activated!

Alternative:• Vehicle self-diagnosis• Self-diagnosis• 1000 - Readout gateway installation list• 03 - Brake electronics• 015 - Access authorisation• 015.02 - Security access (automatic)• Enter code word 15082• Confirm with Q• Back to 03 - Brake electronics• 012 - Adaptation• Enter channel number 56• Switch to 1 (trailer stabiliser activated)• Save• Accept

General

After the installation of the electric kit, the obligatorytrailer lighting as well as the trailer indicator control whichis statutory in a several countries are guaranteed withouthaving to make any connections on the vehicle!

The message “Control unit incorrectly coded“ will,however, appear in the fault memory ( 19 – Diagnosisinterface for data bus)! Yet this entry has no effect onthe other functions and can be ignored until your nextregular service appointment. We recommend theconnection via the factory-mounted service tester (VAS5051 / 5052) within the framework of the annual serviceintervals!

Please effect coding as follows:

• Vehicle self-diagnosis• Gateway assembly list• 19 – diagnosis interface for data bus• 007-Coding (service $1A) \ Read / write long coding• 69 – trailer function ( switch to coded!)

Vehicles with park assist system

Option 1:

After the effected connection, the rear park assist systemwill also automatically be deactivated in trailer operation!

Option 2:

The automatic deactivation of the rear park assistsystem in trailer operation will be effected by meansof the subsequent coding of the park assist controlunit:

• Vehicle self-diagnosis• Gateway assembly list• 10 - park assist system II /parallel park assist• 008 Coding (service $22)• Byte 0 - bit pattern xxxxxxx1(x = accept the default values in the input field for thispurpose activate input mode (BIN) !)• confirm with OK !

Vseobecne

Po ukonceni montáze je zarucená bezchybná funkciavsetkych osvetleni privesu potrebnych pre prevádzku vozidla.Taktiez je zarucená v niektorych krajinách zákonompredpisaná kontrola smerovych svetiel privesu a to bez toho,aby sa dodatocne aktivovala funkcia elektrosady napalubnom pocitaci!

Avsak hlásenie „Riadiaca jednotka nesprávne kodovaná”sa ulozi do chybovej pamäte vozidla (19 – diagnostickérozhranie dátovej zbernice)! Tento záznam ale nemá ziadenvplyv na ostatné funkcie a môze byt kludne ignorovany azdo dalsieho plánovaného servisného terminu. Odporucameaktiváciu funkcie elektrosady prostrednictvom diagnostickéhopristroja priamo od vyrobcu (VAS 5051 / 5052) v rámcirocného servisného intervalu!

Kodovanie vykonat nasledovne:

• Vlastná diagnostika vozidla• Gateway – zoznam• 19 – Diagnostické rozhranie pre dátovú zbernicu• Kódovanie (sluzba 1A) /dlhé kódovanie cítat/písat• 69 – Funkcia prívesu (zmenit na kódované!)

Vozidlá s parkovacim asistentom

Volitel’né 1:

Po uspesnej aktivácii elektrosady sa automaticky deaktivujeaj zadny parkovaci senzor pri jazde s privesom!

Volitel’né: 2

Automatyczna dezaktywacje tylnego czuj-nika cofania przy podlaczonej przyczepie,wykonuje sie za posrednictwem programowaniaczujnika cofania:

• Wlasna diagnostyka samochodu• Gateway lista• 10 - asistent parkowania II• 008 programowanie (usluga$22)• Byte 0 – Bit-Wzor xxxxxxx1• (X- wziac aktualne wartosci z wyswietlacza, a potom podlaczyc modus (BIN)!)• Zatwierdzic OK!

POKYN:

V pripade, ze sa pri prevádzke privesu automaticky nevypnena vozidle hmlové svetlo, je potrebné vykonat este dodatocnékodovanie v centrálnej elektrickej sieti a to nasledovne:

Vlastná diagnoza vozidla

• 09 Elektronická centrálna elektrická siet• 007 Kodovanie (Sluzba 1A)• Palubná siet – SG Kodovanie dlhé• Byte 8 – Bit – Vzor x1xxxxxx• (x = prevziat existujuce hodnoty z displeja, a potom zapnut modus (BIN)!)• Potvrdit s OK!

Aktivácia systému na stabilizáciu tahaného privesu

U modelov s rokom vyroby od 06.06.2005, ktoré su vybavenériadiacou jednotkou od vyrobcu a táto podporuje systémna stablizáciu tahaného privesu, je potrebné tuto funkciubezpodmienecne aktivovat!

Vyhladávanie poruch Preskocit: Vyber funkcii/dielcov

• Podvozok• Brzdovy systém• 01 – Systémy schopné vlastnej diagnozy• ABS• Funkcie• Prispôsobenie – J104 so stabilizáciou tahaného privesu• alej• Prispôsobenie – J104 so stabilizáciou tahaného privesu• tart testovacieho programu, sledovat pokyny a odpovedatna otázky!Pozor: Ak sa v rámci testovacieho programu odpovie nanejaku otázku NIE, systém na stabilizáciu tahaného privesunie je mozné aktivovat!

Alternativne

• Vlastna diagnostika vozidla• Vlastna diagnostika• 1000 – Gateway – zoznam citat• 03 – brzdova elektronika• 015 – opravnenie na pristup• 015.02 - Security-Access (automaticky)• Zadat kódovacie heslo 15082• Potvrdit pomocou Q• Naspat k 03 – brzdova elektronika• 012 – Prispôsobenie• Zadat cislo kanala 56• Potvrdit pomocou Q• Prepnut na 1 (prives stabilizovany, aktivovany)• Ulozit• Prevziat

87501346 / 11.03.2011 14 / 15

Page 15: VW - DGHSystem - Anhängerkupplungen | Towbars · diagnostics processes or software-supported test mechanisms ... wyposazenia kolorow, ... VW VW VW VW 90270310 MANUAL 90500507

12 V

+-

15+

+-

30+

Re

vers

e

B+

/30

Vys

vetl

ivky

k s

ymb

olo

mO

bja

snie

nia

sym

bo

li

lavé

(58-

L) r

esp

. pra

vé (5

8-R

)ko

nco

vé s

vetl

á

Brz

do

vé s

vetlá

(54)

/tr

etie

brz

do

vé s

vetlá

(54)

Sm

ero

vé s

vetl

o la

Sm

ero

vé s

vetl

o p

ravé

Hm

lové

sve

tlo

(á)

Sp

ätn

é sv

etlo

(á)

Trv

alé

plu

s/zá

suvk

a 13

po

lová

, ko

nta

kt 9

Nab

íjací

káb

el/

zásu

vka

13-p

olo

vá, k

on

takt

10

Prí

ves/

rozp

ozn

anie

prí

vesu

Trva

lé p

lus/

stál

y pr

ívod

prú

du

Ko

stra

(31)

lová

svo

rka

bat

érie

- m

inu

s

lová

svo

rka

bat

érie

- p

lus

Zap

alo

vac/

do

pln

ková

zás

uvk

a

Rep

rod

ukt

or/

kack

a

Par

kova

cí s

enzo

r

Pre

pín

ac/z

dro

j fu

nkc

ie

Sp

ojit

Ro

zpo

jit

Sle

do

vat/

vid

. dal

sie

info

rmác

ie

Sle

do

vat

vyb

ran

ú o

bla

st

Nac

hád

zajú

ci s

a/o

sad

eny/

v p

ori

adku

Nen

achá

dza

júci

sa/

neo

sad

eny/

nie

v p

ori

adku

Nap

ravo

Zvu

ková

sig

nal

izác

ia

Po

zor/

lezi

tá in

form

ácia

P

20A

Po

istk

a/V

yko

n p

ois

tky

20 A

mp

ère

Lew

e(58

-L)lu

b p

raw

e (5

8-R

) k

on

cow

e sw

iatl

o

Sw

iato

sto

p (5

4)/

trze

cie

swia

to s

top

(54)

Kie

run

kow

skaz

lew

y

Kie

run

kow

skaz

pra

wy

prz

eciw

mg

ieln

e sw

iatl

o

swia

tlo

wst

eczn

e

stal

y p

lus/

gn

iazd

o 1

3 b

ieg

un

ow

e, k

on

takt

9

prz

ewó

d la

du

jcy/

gn

iazd

o 1

3 b

ieg

un

ow

e, k

on

takt

10

prz

ycze

pa/

rozp

ozn

anie

prz

ycze

py

stal

y p

lus/

stal

e n

apie

cie

mas

a 31

klem

a b

ater

ii -

min

us

klem

a b

ater

ii -

plu

s

Bez

pie

czn

ik/

amp

eraz

20A

Zap

aln

iczk

a/ g

nia

zdo

uzu

pel

nia

jace

klak

son

czu

jnik

(sen

sor)

par

kow

ania

Prz

elac

znik

po

lczy

c

rozl

aczy

c

sled

zic/

pat

rz n

aste

pne

info

rmac

je

sled

zic/

wyb

ran

a cz

esc

znaj

du

jacy

sie

/w p

orz

adku

nie

zn

ajd

uja

cy s

ie/

nie

w p

orz

adku

na

pra

wo

na

lew

o

dzw

ieko

wa

syg

nal

izac

ja

Uw

aga/

waz

na

info

rmac

ja

eve

rse

9050

0760

linke

(58-

L) b

zw.

rech

te (5

8-R

) Sch

luss

leu

chte

left

(58-

L) r

esp

ecti

vely

rig

ht

(58-

R) t

ail l

igh

t

Bre

msl

euch

te (5

4) /

3. B

rem

sleu

chte

(54)

Fah

rtri

chtu

ng

san

zeig

er li

nks

Fah

rtri

chtu

ng

san

zeig

er r

ech

ts

Neb

elsc

hlu

ssle

uch

te(n

)

sto

p li

ght

(54)

/hi

gh

mo

unte

d, t

hird

sto

p li

ght

(54)

turn

sig

nal

ind

icat

or

left

turn

sig

nal

ind

icat

or

rig

ht

rear

fo

g li

gh

t(s)

ckfa

hrl

euch

te(n

)

Dau

erst

rom

/ S

teck

do

se 1

3P K

amm

er 9

Lad

elei

tun

g /

Ste

ckd

ose

13P

Kam

mer

10

An

hän

ger

/ A

nh

äng

erer

ken

nu

ng

Dau

erst

rom

/ pe

rman

ente

Str

omve

rsor

gung

Mas

se (3

1)

Bat

teri

epo

lkle

mm

e A

nsc

hlu

ss M

inu

s

Bat

teri

epo

lkle

mm

e A

nsc

hlu

ss P

lus

Zig

aret

ten

anzü

nd

er /

Zu

beh

ör-

Ste

ckd

ose

Lau

tsp

rech

er /

War

nsu

mm

er

Ein

par

khilf

e

Sic

her

un

g /

Sic

her

un

gss

tärk

e 20

Am

pèr

e

reve

rsin

g li

gh

t(s)

Per

man

ent

po

wer

su

pp

ly /

13p

in s

ock

et, c

ham

ber

9

char

gin

g w

ire

for

trai

ler

frid

ge

/13

pin

so

cket

, ch

amb

er 1

0

trai

ler

/ tr

aile

r re

cog

nit

ion

Per

man

ent

curr

ent p

ower

sup

ply

Gro

un

d o

r E

arth

(31)

gro

un

d c

on

nec

tio

n b

atte

ry t

erm

inal

lug

po

siti

ve c

on

nec

tio

n b

atte

ry t

erm

inal

lug

fuse

/ f

use

cap

acit

y 20

Am

pèr

e

cig

aret

te li

gh

ter

/ac

cess

ory

so

cket

lou

dsp

eake

r /

bu

zzer

par

k d

ista

nce

co

ntr

ol

Sch

alte

r /

Fu

nkt

ion

surs

pru

ng

verb

ind

en

tren

nen

bea

chte

n /

sieh

e w

eite

re In

form

atio

nen

bea

chte

au

serw

ählt

en B

erei

ch

vorh

and

en /

bel

egt

/ i.O

.

nich

t vo

rhan

den

/ n

icht

bel

egt

/ ni

cht

i.O.

links

rech

ts

Aku

stis

che

Sig

nal

isie

run

g

Ach

tun

g /

wic

hti

ger

Hin

wei

s

swit

ch /

so

urc

e o

f fu

nct

ion

Co

nn

ect

tog

eth

er

dis

con

nec

t

Loo

k at

/ s

ee fu

rthe

r in

form

atio

n

loo

k ca

refu

lly a

t se

lect

ed a

rea

Pre

sen

t /

Occ

up

ied

/ O

K

No

t p

rese

nt

/ N

ot

occ

up

ied

/ n

ot

OK

left

rig

ht

aco

ust

ic in

dic

atio

n

atte

nti

on

/ im

po

rtan

t ad

vice

ER

KL

ÄR

UN

G S

YM

BO

LE

SY

MB

OL

EX

PL

AN

AT

ION

Nal

avo

87501346 / 11.03.2011 15 / 15