dutoanf1.comdutoanf1.com/taive/hdsd_du_toan_f1.doc · web view8. Áp dụng nghị định số...

of 21 /21
NỘI DUNG 1. Cài đặt phần mềm...................................................... 2 2. Cập nhật đơn giá, giá thông báo vật liệu, cước vận chuyển.............5 3. Sửa tên công trình, hạng mục, tra cứu công tác........................6 4. Thao tác với bảng Công Trình..........................................7 4.1. Thao tác chuột phải................................................7 4.2. Hệ số vận chuyển...................................................7 Cách 1: nhập hệ số cho công tác.......................................7 Cách 2: nhập hệ số định mức...........................................7 4.3. Tạo Công tác tạm tính cho công trình (TT)..........................8 5. Thao tác với bảng Vật Liệu............................................8 5.1. Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu sẵn có..........................8 5.2. Lắp giá thông báo từ excel.........................................9 5.3. Tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô...........................10 5.4. Tính cước vận chuyển bộ...........................................11 6. Thao tác với bảng Nhân công (trong trường hợp tính lương trực tiếp). .12 6.1. Theo nghị định 205/2004:..........................................12 6.2. Theo Thông tư 01/2015:............................................13 7. Thao tác với bảng Máy thi công (trong trường hợp bù giá nhiên liệu + tiền lương thợ điều khiển máy trực tiếp)................................14 7.1. Khai báo thông tin theo nghị định 205/2004:.......................15 7.2. Khai báo thông tin theo thông tư 01/2015:.........................15 8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 17 8.1. Thao tác với bảng Tổng hợp dự toán hạng mục.......................17 8.2. Thao tác với bảng Tổng hợp chi phí hạng mục chung.................18 8.3. Thao tác với bảng Dự toán gói thầu thi công xây dựng..............18 9. Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo thông tư 86/2011. .19 1

Upload: others

Post on 27-Feb-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

N I DUNGỘ1. Cài đặt phần mềm.............................................................................................................................................2

2. Cập nhật đơn giá, giá thông báo vật liệu, cước vận chuyển..........................................................................5

3. Sửa tên công trình, hạng mục, tra cứu công tác.............................................................................................6

4. Thao tác với bảng Công Trình.........................................................................................................................7

4.1. Thao tác chuột phải......................................................................................................................................7

4.2. Hệ số vận chuyển.........................................................................................................................................7

Cách 1: nhập hệ số cho công tác.....................................................................................................................7

Cách 2: nhập hệ số định mức..........................................................................................................................7

4.3. Tạo Công tác tạm tính cho công trình (TT).................................................................................................8

5. Thao tác với bảng Vật Liệu..............................................................................................................................8

5.1. Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu sẵn có....................................................................................................8

5.2. Lắp giá thông báo từ excel...........................................................................................................................9

5.3. Tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.................................................................................................10

5.4. Tính cước vận chuyển bộ...........................................................................................................................11

6. Thao tác với bảng Nhân công (trong trường hợp tính lương trực tiếp).....................................................12

6.1. Theo nghị định 205/2004:..........................................................................................................................12

6.2. Theo Thông tư 01/2015:.............................................................................................................................13

7. Thao tác với bảng Máy thi công (trong trường hợp bù giá nhiên liệu + tiền lương thợ điều khiển máy trực tiếp)...............................................................................................................................................................14

7.1. Khai báo thông tin theo nghị định 205/2004:.............................................................................................15

7.2. Khai báo thông tin theo thông tư 01/2015:.................................................................................................15

8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng..............................................17

8.1. Thao tác với bảng Tổng hợp dự toán hạng mục.........................................................................................17

8.2. Thao tác với bảng Tổng hợp chi phí hạng mục chung...............................................................................18

8.3. Thao tác với bảng Dự toán gói thầu thi công xây dựng.............................................................................18

9. Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo thông tư 86/2011....................................................19

10. Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo thông tư 28/2012..................................................19

11. In trực tiếp trên phần mềm, căn chỉnh như Excel.....................................................................................20

12. Xuất Excel đầy đủ link công thức hoặc ngắt công thức, cho phép chỉnh sửa tiêu đề đầu trang và chân trang như trong Word, Excel..........................................................................................................................................20

1

Page 2: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN F1

1. Cài đặt phần mềm- Cài từ đĩa CD:

- Cài trực tiếp từ file chạy (tải trên mạng về hoặc copy từ nơi khác về):

Bấm vào biểu tượng này để cài bộ cài bản quyền:

Bấm vào biểu tượng này để cài bộ cài miễn phí: - Bạn hãy thao tác theo thứ tự các hình ảnh hiển thị dưới đây để tiến hành cài đặt:

2

Page 3: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

3

Page 4: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

4

Page 5: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

Quá trình cài đặt kết thúc, biểu tượng chương trình được tạo ra ở nền màn hình:

Biểu tượng phần mềm miễn phí: biểu tượng phần mềm bản quyền: 2. Cập nhật đơn giá, giá thông báo vật liệu, cước vận chuyểnNhấp chuột vào biểu tượng tương ứng trên nền màn hình để khởi động phần mềm dự toán f1Nếu có phiên bản mới, bạn hãy cho cập nhật:

Sau khi cập nhật lên phiên bản mới nhất, bạn tiếp tục làm theo các hình ảnh hướng dẫn sau:

5

Page 6: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

3. Sửa tên công trình, hạng mục, tra cứu công tác

6

Page 7: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

4. Thao tác với bảng Công Trình

4.1. Thao tác chuột phảiBôi đen những mã công tác cần thực hiện/ chuột phải/ chọn hành động tương ứng:

4.2. Hệ số vận chuyển

Cách 1: nhập hệ số cho công tác

Cách 2: nhập hệ số định mức

7

Page 8: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

4.3. T o Công tác t m tính cho công trình (TT)ạ ạ

5. Thao tác với bảng Vật Liệu

5.1. Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu sẵn có

8

Page 9: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

5.2. Lắp giá thông báo từ excel

9

Page 10: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

5.3. Tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

10

Page 11: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

5.4. Tính cước vận chuyển bộ

11

Page 12: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

6. Thao tác với bảng Nhân công (trong trường hợp tính lương trực tiếp)

6.1. Theo nghị định 205/2004:

12

Page 13: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

6.2. Theo Thông tư 01/2015:

13

Page 14: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

7. Thao tác với bảng Máy thi công (trong trường hợp bù giá nhiên liệu + tiền lương thợ điều khiển máy trực tiếp)

14

Page 15: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

7.1. Khai báo thông tin theo nghị định 205/2004:

7.2. Khai báo thông tin theo thông tư 01/2015:

15

Page 16: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

16

Page 17: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

8.1. Thao tác với bảng Tổng hợp dự toán hạng mục

17

Page 18: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

8.2. Thao tác với bảng Tổng hợp chi phí hạng mục chung

8.3. Thao tác với bảng Dự toán gói thầu thi công xây dựng

18

Page 19: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

9. Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo thông tư 86/2011

10. Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo thông tư 28/2012

19

Page 20: dutoanf1.comdutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc · Web view8. Áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 8.1. Thao tác với

11. In trực tiếp trên phần mềm, căn chỉnh như Excel

12. Xuất Excel đầy đủ link công thức hoặc ngắt công thức, cho phép chỉnh sửa tiêu đề đầu trang và chân trang như trong Word, Excel

20