world of darkness: dark ages - rock solid shells · dark ages name: player: chronicle: attributes...

of 2 /2
Dark Ages Name: Player: Chronicle: Attributes Presence Manipulation Composure OOOOO OOOOO OOOOO Strength Dexterity Stamina OOOOO OOOOO OOOOO Intelligence Wits Resolve OOOOO OOOOO OOOOO Power Finesse Resistance ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ OOOOO OOOOO OOOOO Mental (-3 unskilled) OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ OOOOO OOOOO OOOOO Physical (-1 unskilled) OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ OOOOO OOOOO OOOOO Social (-1 unskilled) OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO Skills Virtue: Vice: Concept: ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO ________________ ________________ ________________ OOOOO OOOOO OOOOO ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO ________________ ________________ ________________ OOOOO OOOOO OOOOO _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ OOOOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Health OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Willpower OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 10______________ 9______________ 8______________ O O O 7______________ 6______________ 5______________ O O O 4______________ 3______________ 2______________ O O O 1______________ O __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Other Traits

Upload: duongnhi

Post on 08-Apr-2018

225 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: World of Darkness: Dark Ages - Rock Solid Shells · Dark Ages Name: Player: Chronicle: Attributes Presence Manipulation Composure OOOOO OOOOO OOOOO Strength Dexterity Stamina OOOOO

Dark AgesName:Player:Chronicle:

AttributesPresence

Manipulation

Composure

OOOOO

OOOOO

OOOOO

Strength

Dexterity

Stamina

OOOOO

OOOOO

OOOOO

Intelligence

Wits

Resolve

OOOOO

OOOOO

OOOOO

Power

Finesse

Resistance

________________________________________________________________________________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Mental(-3 unskilled)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

________________________________________________________________________________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Physical(-1 unskilled)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

________________________________________________________________________________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

Social(-1 unskilled)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skills

Virtue:Vice:Concept:

________________________________________________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

________________________________________________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________

OOOOOOOOOOOO¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Health

OOOOOOOOOO¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Willpower

OOOOOOOOOO

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

10______________9______________8______________

OOO

7______________6______________5______________

OOO

4______________3______________2______________

OOO

1______________O

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________

Other Traits

Page 2: World of Darkness: Dark Ages - Rock Solid Shells · Dark Ages Name: Player: Chronicle: Attributes Presence Manipulation Composure OOOOO OOOOO OOOOO Strength Dexterity Stamina OOOOO

__________________________________________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_____________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________ _______ ______ _____ _____________________ _______ ______ _____ _____________________ _______ ______ _____ _____________________ _______ ______ _____ _____________________ _______ ______ _____ _____________________ _______ ______ _____ _____________________ _______ ______ _____ _____________________ _______ ______ _____ _____