peace corps benefits 2011

2
Qjflj L`uq| x Ejgjns| ` \ju~olj C`hhfu| fgc \jg|j \szcjgs H`fg|;|`ijfujjhoboehjn`ucjnjuijgsfgc |`ijn`uqfusofhlfgljhhfso`g Sufg|oso`g Nzgc|;ujljo~j#2(35:-quj)sf}fnsjuy`z l`iqhjsjy`zu52i`gsm|`n|ju~olj/ Nujj Suf~jh;j}qjg|j|n`usuf~jhs`fgcnu`iy`zu l`zgsuy`n|ju~oljfujqfocn`u Ho~ogb Fhh`rfglj;fi`gsmhy|soqjgcs`l`~juho~ogb fgcm`z|ogbj}qjg|j| ^flfso`g;jfugsr`~flfso`gcfy|qjui`gsm`n|ju~olj Ijcolfh fgc Cjgsfh;ujljo~jl`iqhjsjijcolfhfgc cjgsfhlfujrmohj|ju~ogb Mjfhsm Og|zufglj;fgf`ucfehjqh fgo|f~foh fehjn`uzq s`6=i`gsm|n`hh`rogb|ju~olj G` Njj;zghodj`smjuogsjugfso`gfh~`hzgsjjuqu`bufi|( smjujo|g`njjs`qfusoloqfsjogsmjQjfljL`uq| Lfujju Ezohcju Rmjsmju y`z fuj kz|s `zs `n l`hhjbj( ioc)lfujju( `u ujsoujc( smj |dohh| y`z hjfug f| f ^`hzgsjju lfg mjhq y`z flmoj~j y`zu b`fh| fgc jgmfglj y`zu ifudjsfeohosy rosm qu`|qjlso~j jiqh`yju|' QjfljL`uq|qu`~ocj|sufogogbogfn`ujobghfgbzfbj(sjlmgolfh |dohh|(fgclu`||)lzhszufhzgcju|sfgcogb'Smo|(l`ieogjc rosmsmjj}qjuojglj`nho~ogb(hjfugogb(fgcr`udogbrosmf l`iizgosy`~ju|jf|n`u52i`gsm|(fzbijgs|fgylfujjuqfsm' \ju~olj| fgc Ejgjns| `u Ujszugjc ^`hzgsjju| K`e Qhfljijgs \zqq`usQjfljL`uq|Ujszugjc ^` hzgsjju\ju~olj|qu`~ocj|f||o|sfgljoggcogbf  k`en`hh`rogb|ju~olj 'Smj`ljqz eho|mj|fg`ghogj gjr|hjssjurosmk`efgg`zgljijgs|(bufczfsj|lm``h ogn`uifso`g(fgclfujju)ujhfsjcfusolhj|4|q`g|`u| lfujjuj~jgs|smu`z bm`zssmjyjf u4fgcmjhq|ujszugjc ^`hzgsjju|sufg|hfsjsmjoujhcj}qjuojgljn`u qu`|qjlso~jjiq h`yju|fgc`smjuqu` nj||o`gfhl`gsf ls|' Fc~fgsfbj| og Njcjufh Jiqh`yijgs^`hzgsjju| rm`l`iqhjsjsr`yjfu|`n|ju~oljujljo~j`gjyjfu `ng`gl`iqjsoso~jjhoboeohosyn`ujiqh`yijgsogsmj njcjufhb`~jugijgs'Smo|ijfg|smfsfssmjmouogb fbjgly|co| lujso`g(onf^ `hzgsjjuijjs|smjiogoizi vzfholfso`g|n`ufq`|oso`g(mj`u|mjlfgejmoujc rosm`zsb`ogbsmu`zbmsmj|sfgcfucl`iqjsoso~j qu`lj||'N jcjufhjiqh`yjj|lfgujl jo~jlujcoss`rfuc ujsoujijgsn`usmjouyjfu|`n^`hzgsjju|ju~olj' Gjsr`ud rosm ~oeufgs fhzigo Ejqfus`nsmjgjsr`ud `n`~ju511(111ujszugjc^ `hzgsjju|r`uhcrocj(ifgy`n rm`iflso~jhyq fusoloqfsjogh`lfhujszug jcQjfljL `uq| ^`hzgsjju-UQL^/bu`zq|' Qjflj L`uq| o| f hoj)cjngogb hjfcju|moq j}qjuojglj y`z rohh cufr zq`g smu`zbm`zs y`zu hoj' Smji`|s|obgolfgsfl l`iqho|mijgsrohhejsmjl `gsuoezso`gy`zifdjs`oiqu` ~jsmjho~j|`n`smju|'Smjujfujfh|`sfgboehj ejgjs|n`uy`z qju|`gfhhyfgcqu`n j||o`gfhhy '

Upload: accessible-journal-media-peace-corps-documents

Post on 06-Apr-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

8/3/2019 Peace Corps Benefits 2011

http://slidepdf.com/reader/full/peace-corps-benefits-2011 1/2

Qjflj L`uq| x Ejgjns| ` \ju~olj

C`hhfu| fgc \jg|j

‥ \szcjgs H`fg|;|`ijfujjhoboehjn`ucjnjuijgsfgc|`ijn`uqfusofhlfgljhhfso`g

‥ Sufg|oso`g Nzgc|;ujljo~j#2(35:-quj)sf}fnsjuy`z

l`iqhjsjy`zu52i`gsm|`n|ju~olj/

‥ Nujj Suf~jh;j}qjg|j|n`usuf~jhs`fgcnu`iy`zu

l`zgsuy`n|ju~oljfujqfocn`u

‥ Ho~ogb Fhh`rfglj;fi`gsmhy|soqjgcs`l`~juho~ogb

fgcm`z|ogbj}qjg|j|

‥ ^flfso`g;jfugsr`~flfso`gcfy|qjui`gsm`n|ju~olj

‥ Ijcolfh fgc Cjgsfh;ujljo~jl`iqhjsjijcolfhfgccjgsfhlfujrmohj|ju~ogb

‥ Mjfhsm Og|zufglj;fgf`ucfehjqhfgo|f~fohfehjn`uzq

s`6=i`gsm|n`hh`rogb|ju~olj

‥ G` Njj;zghodj`smjuogsjugfso`gfh~`hzgsjjuqu`bufi|(

smjujo|g`njjs`qfusoloqfsjogsmjQjfljL`uq|

Lfujju Ezohcju

Rmjsmjuy`zfujkz|s`zs`nl`hhjbj(ioc)lfujju(`uujsoujc(smj

|dohh|y`zhjfugf|f^`hzgsjjulfgmjhqy`zflmoj~jy`zub`fh|

fgcjgmfgljy`zuifudjsfeohosyrosmqu`|qjlso~jjiqh`yju|'

QjfljL`uq|qu`~ocj|sufogogbogfn`ujobghfgbzfbj(sjlmgolfh

|dohh|(fgclu`||)lzhszufhzgcju|sfgcogb'Smo|(l`ieogjc

rosmsmjj}qjuojglj`nho~ogb(hjfugogb(fgcr`udogbrosmf

l`iizgosy`~ju|jf|n`u52i`gsm|(fzbijgs|fgylfujjuqfsm

\ju~olj| fgc Ejgjns| `u Ujszugjc `hzgsjju|

‥ K`e Qhfljijgs \zqq`us“QjfljL`uq|‟Ujszugjc

^ hzgsjju\ju~olj|qu`~ocj|f||o|sfgljoggcogbf

 k`en`hh`rogb|ju~olj'Smj`ljqzeho|mj|fg`ghogj

gjr|hjssjurosmk`efgg`zgljijgs|(bufczfsj|lm``h

ogn`uifso`g(fgclfujju)ujhfsjcfusolhj|4|q`g|`u|

lfujjuj~jgs|smu`zbm`zssmjyjfu4fgcmjhq|ujszugjc

^`hzgsjju|sufg|hfsjsmjoujhcj}qjuojgljn`u

qu`|qjlso~jjiqh`yju|fgc`smjuqu nj||o`gfhl`gsfls|'

‥ Fc~fgsfbj| og Njcjufh Jiqh`yijgs“^`hzgsjju|

rm`l`iqhjsjsr`yjfu|`n|ju~oljujljo~j`gjyjfu

`ng`gl`iqjsoso~jjhoboeohosyn`ujiqh`yijgsogsmj

njcjufhb`~jugijgs'Smo|ijfg|smfsfssmjmouogb

fbjgly‟|co|lujso`g(onf `hzgsjjuijjs|smjiogoizi

vzfholfso`g|n`ufq`|oso`g(mj`u|mjlfgejmoujc

rosm`zsb`ogbsmu`zbmsmj|sfgcfucl`iqjsoso~j

qu`lj||'Njcjufhjiqh`yjj|lfgujljo~jlujcoss`rfuc

ujsoujijgsn`usmjouyjfu|`n^`hzgsjju|ju~olj'

‥ Gjsr`ud rosm ~oeufgs fhzigo“Ejqfus`nsmjgjsr`ud

`n`~ju511(111ujszugjc `hzgsjju|r`uhcrocj(ifgy`n

rm`iflso~jhyqfusoloqfsjogh`lfhujszugjcQjfljL`uq|^`hzgsjju-UQL^/bu`zq|'

Qjflj L`uq| o| f hoj)cjngogb hjfcju|moq j}qjuojglj y`z rohh cufr zq`g smu`zbm`zs y`zu hoj'

Smji`|s|obgolfgsfll`iqho|mijgsrohhejsmjl gsuoezso`gy`zifdjs`oiqu`~jsmjho~j| n`smju|'Smjujfujfh|`sfgboehj

ejgjs|n`uy`zqju|`gfhhyfgcqu`nj||o`gfhhy'

8/3/2019 Peace Corps Benefits 2011

http://slidepdf.com/reader/full/peace-corps-benefits-2011 2/2

F ho|s ` |lm``h| fgc njhc|` |szcy lfg ej `zgc fsqjfljl`uq|'b`~/bufc|lm``h

rrr'qjfljl`uq|'b`~/ejgjns|

Bufczfsj \lm``h Fc~fgsfbj|

`hzgsjju|lfgjfugflfcjiollujcosn`usmjouQjfljL`uq|

|ju~oljfgcfujjhoboehjn`u|lm`hfu|moq|(ujczljcszoso`g(

ogsjug|moq|(fgc|soqjgc|smu`zbmqfusoloqfsogb|lm` h|'

SmjQjfljL uq|`ju|sr`zgovzjqu`bufi|smu`zbm

qfusgju|moq|rosm ~ju6<1l`hhjbj|fgczgo~ju|osoj|flu`||smjZgosjc\sfsj|'

Ej`uj fgc Czuogb _`zu \ju~olj

If|sju‟| Ogsjugfso`gfh fhh`r|^`hzgsjju|s`ogl`uq`ufsj

QjfljL`uq||ju~oljf|lujcosogfif|sju‟|cjbujjqu`bufi

ogf~fuojsy`njhc|fsi`ujsmfg=1flfcjiolog|soszso`g|

gfso`grocj'

¡‘Rmjg O cjlocjc s` |ju~j rosm smj Qjflj L`uq|( os rf| smj eobbj|s uo|d O‟c j~ju sfdjg og

hoj' O rf| smj nu|s qju|`g s` bufczfsj u`i l`hhjbj og iy fiohy fgc smjou l`gljug rf|

smfs O sfdj smfs sujijgc`z| flmoj~jijgs fgc |jsshj c`rg fgc mf~j f g`uifh lfujju'

Iy i`smju( m`rj~ju( sm`zbms Qjflj L`uq| rf| fg j}ljhhjgs ocjf fgc |mj |zqq`usjc ij'

Smj Qjflj L`uq| o| f ifu~jh`z| rfy `u f y`zgb qju|`g s` cj~jh`q hjfcju|moq |dohh| fs f

~juy jfuhy fbj smfs rohh m`hc y`z og b``c |sjfc `u smj uj|s ` y`zu hoj'’ Ffu`g\'Rohhofi|

Coujls`u`nsmjQjfljL`uq|^`hzgsjjuogC`iogolfgUjqzehol

N`hh`rogb _`zu \ju~olj

Njhh`r|/Z\F`ju|ujszugjc^ hzgsjju||lm`hfu|moq|`u

ujczljcszoso`g(|soqjgc|(fgcogsjug|moq|fsi`ujsmfg

:1qfusoloqfsogblfiqz|j|ogf~fuojsy`n|zekjlsfujf|(

l`ieogogbbufczfsj|szcyrosm|ze|sfgso~j(cjbujj)ujhfsjc

ogsjug|moq|smfsmjhqijjssmjgjjc|`nzgcju|ju~jcl`iizgosoj|ogsmjZ'\'

Ho~j( hjfug( fgc r`ud rosm f l`iizgosy `~ju|jf|'Ej f ^`hzgsjju

qjfljl`uq|'b`~ x =11'353'=:=1

flje``d'l`i/qjfljl`uq|

srossju'l`i/qjfljl`uq|

y`zszej'l`i/qjfljl`uq|

noldu'l`i/qjfljl`uq|