zomer (nl)

14
Rue Pré-Fleuri 6, Case postale 1469, CH-1951 Sion Telefoon +41 (0)27 327 35 70, Fax +41 (0)27 327 35 71 [email protected], www.valaistourism.ch Vakantie aan de zonzijde Wallis Foto’s: Andenmatten Thomas, DEPREZ photo crans montana, Fischer Lorenz Andreas, Luftseilbahnen Fiesch- Eggishorn AG, Maire Olivier, Panchard F., Perraudin François, Perret Christian, Riederalp Mörel Tourismus, Ritz Olivier, Ruetschi Martin, Schuerpf Christof, Shapiro Mark, Sierre Anniviers Tourisme. Printed in Switzerland. www.valaistourism.ch Sint-bernardshond Stellisee, Zermatt

Upload: valaiswallis-promotion

Post on 23-Mar-2016

225 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Zomer (nl)

Rue Pré-Fleuri 6, Case postale 1469, CH-1951 Sion

Telefoon +41 (0)27 327 35 70, Fax +41 (0)27 327 35 71

[email protected], www.valaistourism.ch

Vakantie aan de zonzijde Wallis

Foto

’s: A

nden

mat

ten

Thom

as, D

EPRE

Z ph

oto

cran

s m

onta

na, F

isch

er L

oren

z A

ndre

as, L

ufts

eilb

ahne

n Fi

esch

-Eg

gish

orn

AG

, Mai

re O

livie

r, Pa

ncha

rd F

., Pe

rrau

din

Fran

çois

, Per

ret C

hris

tian,

Rie

dera

lp M

örel

Tou

rism

us,

Ritz

Oliv

ier,

Ruet

schi

Mar

tin, S

chue

rpf C

hris

tof,

Shap

iro M

ark,

Sie

rre

Ann

ivie

rs T

ouris

me.

Prin

ted

in S

witz

erla

nd.

www.valaistourism.ch

Sin

t-b

ern

ard

sho

nd

Ste

llis

ee,

Ze

rmatt

Page 2: Zomer (nl)

Licht en schaduw, laagten en hoogten, stilte en ruisen, beweging en

inhoud; in het Wallis, het land tussen noord en zuid, ligt de droom van vakantiegeluk

voor het grijpen. Ontdek de rijkdom van een door de natuur geschapen Alpenlandschap

vol contrasten, dat u meer dan ergens anders in Zwitserland met veel zonneschijn

verwent en puur genot belooft.

Een rijk voor zich.

Pati

efr

ay,

Ve

rbie

r

Page 3: Zomer (nl)

Superstars van de natuur Wallis

Het Wallis met superlatieven beschrijven is niet moeilijk. De bezienswaardigheden rijgen zich als

parels aan elkaar en wedijveren om de gunst van de toeschouwer. Midden in de wereld van de

beroemdste vierduizenders, tussen diepe dalen en gekamde terrassen, turkoois glinsterende

gletsjermeren en scherp afgetekende rotsformaties, suikerig ijs en mossig groen wordt een waar

spektakel voor de zintuigen geboden. En dat beschrijft het nog niet echt. Alsof de natuur een

feest wil organiseren voor de goden, dompelt de zon dit berglandschap in een licht, dat deze

magie haast onwerkelijk en niet van deze wereld laat schijnen. Deze woorden kunnen voor de

een of andere Walliser een beetje overdreven lijken. Ophemelarij past niet echt bij zijn wezen.

Dat laat hij liever over aan de «buiten-Zwitsers» – zo worden de niet-Wallisers vaak met een

liefdevol-ironische glimlach genoemd – en is gewoon blij zijn Heimat met mensen te delen die

hun geluk uit de kracht van de natuur met haar spannende contrasten willen halen. Wanneer

mogen wij u begroeten?

ZOEKEN »2716Info: www.valaistourism.ch

Kre

uzb

od

en

, S

aast

al

Page 4: Zomer (nl)

www.valaistourism.ch/peaks

Op heldere gedachten komen Wallis

Om even te ontsnappen aan de beslommeringen van alledag bestaat er een gezond recept:

gewoon in een van de Walliser bergbanen stappen en je laten meevoeren naar de authentieke

wereld tussen bergtoppen, hoogvlaktes en velden. Een kleine wandeling, een langere tocht of

zelfs een topbeklimming; in de verfrissende, zuivere alpenlucht openen geest en ziel zich, zodat

u als vanzelf op nieuwe en heldere gedachten komt.

Veel zon en weinig wolken

Het Wallis belooft zijn gasten, afhankelijk van de streek, meer dan 2000 zonuren per jaar,

dat is dus zelfs meer dan het zuidelijkste deel van Zwitserland. Hoe kan dat? De reden hiervoor

zijn de Berner en Walliser Alpen, die het daartussen liggende Rhônedal met zijn vele kleine

zijdalen als barrières tegen de vochtmassa’s uit het noorden en het zuiden beschermen. De wolken

regenen uit bij het stijgen voor deze grenzen en de overblijvende wind komt daarna als droge,

warme föhn het Wallis binnen, wat voor een mediterraan klimaat zorgt.

Eggis

ho

rn,

Fie

sch

Les

Clo

che

ton

s (P

ierr

e-A

voi)

Gri

nd

jese

e,

Ze

rmatt

Ro

do

de

nd

ron

sM

on

te R

osa

-hu

t, Z

erm

att

Page 5: Zomer (nl)

Levensbronnen Wallis

Deel van de klimaatparadox in het Wallis is, dat die ook voor de grootste waterreserves in

Zwitser land verantwoordelijk is. Deze zijn in de loop van de tijd door lokale neerslagschommelin-

gen ontstaan en behoren vandaag tot de grote rijkdommen van het Wallis. Zij leveren drinkwater

van de beste kwaliteit aan mensen in binnen- en buitenland. Tevens werd al vroeg begonnen het

water met behulp van stuwdammen in stuwmeren op te slaan voor het opwekken van stroom,

om zo Zwitserland van schone energie te voorzien. Wat u vermoedelijk het meest zal aanspreken,

zijn de verschillende verschijningsvormen van water in het Wallis: spiegelgladde bergmeren, glet-

sjers die als brede Melkwegen het dal in trekken, betoverende grotten en ondergrondse meren.

Maar ook vredig kabbelende beekjes, bescheiden spetterende en grote bulderende watervallen

en thermale bronnen, waaruit tot 51 °C warm water opborrelt. Geniet van dit weldadige water in

wellnesscentra, bijvoorbeeld als bekroning na lange wandelingen.

ZOEKEN »2720Info: www.valaistourism.ch

Bla

use

e,

Be

ttm

era

lp

Page 6: Zomer (nl)

Puur genoegen Wallis

Al vroeg trokken veel beroemde kunstenaars door het Wallis. Onder hen Johann Wolfgang von

Goethe, die een voorliefde had voor grotten en watervallen en zelfs de Pissevache-waterval in

Franstalig Wallis met waardering beschrijft. Als u niet weet wat de naam betekent, laat het dan

uitleggen door lokale inwoners ... Bref, zoals wij Wallisers zeggen, wij zijn ervan overtuigd dat de

dichter door de als UNESCO werelderfgoed beschermde Aletschgletsjer net zo gefascineerd zou

zijn als vandaag de mensen uit de hele wereld.

Het geheim van de Suonen

Wat nogal Fins klinkt, wordt in Midden- en Beneden-Wallis ook «bisse» genoemd. Suonen zijn een

van de meest geniale uitvindingen die de mensen al in de kleine ijstijd in de vroege middeleeuwen

hebben ontwikkeld: waterleidingen die als bevloeiingssysteem voor de regenarme gebieden dienden

en landbouw zo mogelijk maakten. Hoe ze precies aangelegd zijn en of het misschien al de Romeinen

waren die ermee begonnen zijn, is nog steeds voor een deel een raadsel. Misschien een uitdaging voor

u dit historisch erfgoed te bezoeken en te doorgronden?

ZOEKEN »90481Info: www.valaistourism.ch

La T

ièch

e,

Cra

ns-

Mo

nta

na

Go

rne

rgle

tsje

r, Z

erm

att

On

de

raard

s m

ee

r, S

t-Lé

on

ard

«S

uo

ne W

yss

a»,

Be

lalp

Page 7: Zomer (nl)

Waar vos en haas . . . Wallis

. . . elkaar nog in alle rust goedenacht wensen. En ook wel de lammergier en de lynx. Een geluk

voor natuur en mens. Terwijl de afgelopen eeuw reeën, herten en gemzen zelfs in het Wallis

bijna niet meer te zien waren, heeft de mensheid zich bedacht en is er weer sprake van respect

voor de wonderen van de natuur. Deze bieden in het Wallis dankzij talrijke beschermingsmaatre-

gelen tegenwoordig zo’n gevarieerd spektakel dat elke reis van dal tot hoogste top een belevenis

is. In de natuur staan u duizenden verrassingen te wachten. Er leven in het Wallis 1400 vlinder-

soorten, waarvan er 100 alleen hier voorkomen. Daarnaast 57 verschillende libellensoorten, 200

vogelsoorten en 34 reptiel-, amfibie- en vissoorten. Bloeiende planten met welluidende namen

als adonisroosje, absinth en alpenmansschild tonen zich soms een beetje verstopt, soms opval-

lend, net als de bergklassiekers gentiaan en edelweiss. Hun intense kleuren dienen overigens als

bescherming tegen het felle licht op grote hoogte.

ZOEKEN »2716Info: www.valaistourism.ch

Imfe

ld,

Bin

nta

l

Page 8: Zomer (nl)

Tijd om open te bloeien Wallis

Parken voor alle zintuigen

Je kunt het Wallis echt wel als één groot natuurpark beschrijven. Maar niet iedereen heeft tijd om

dit in elk dal te ontdekken. Des te mooier is het dat er mogelijkheden werden en worden gecreëerd

om op kleine ruimte vertrouwd te raken met de natuur. Bijvoorbeeld de natuurparken Binntal en

Pfyn-Finges.

ZOEKEN »90512Info: www.valaistourism.ch

Wij Wallisers worden graag als charmant maar ook koppig beschreven. Wij houden vast aan onze

waarden. Hiertoe behoorde altijd hand in hand met en niet tegen de natuur te leven. Dit is zicht-

baar in de zo duurzaam mogelijke omgang met ons alpengebied, door boerenbedrijven waarvan

de eigenaars u graag met of zonder overnachting meer willen laten zien. Dit maakt onderdeel uit

van het toeristische aanbod dat op harmonische wijze aansluit bij het Walliser leven en u de ge-

legenheid biedt op natuurlijke wijze open te bloeien.

De

rbo

ren

ce

Ale

tsch

gle

tsje

r – U

NES

CO

We

reld

erf

go

ed

Mo

nto

rge,

Sio

nC

ran

s-M

on

tan

a

Page 9: Zomer (nl)

Kostelijkheden Wallis

Er bestaan bon vivants bij ons die beweren dat genot een uitvinding van het Wallis is. Honni soit

qui mal y pense! Misschien speelt hier de invloed van de mentaliteit van buurland Italië mee, voor

wie overdrijven een deugd is en bescheidenheid geen goede sier. Sieren doen bijvoorbeeld de

meer dan 40 soorten kruiden, die door 150 families in eigen tuin in het Wallis worden geteeld en

als belangrijke ingrediënten in grote hoeveelheden aan die bekende Zwitserse kruidenbonbonfa-

brikant worden geleverd. Dankzij het milde klimaat gedijt bovendien een landbouw, die tradi-

tionele kostelijkheden produceert zoals pittige kaassoorten en het Walliser roggebrood dat ook

met noten en vruchten uit eigen teelt te krijgen is. Wat u absoluut moet proberen is het Walliser

«Trockenfleisch» dat na een pekel- en kruidenbad in de buitenlucht gedroogd wordt. Hierbij

worden uitstekende wijnen geschonken, gedeeltelijk uit druivensoorten die alleen in het Wallis

worden verbouwd en ook bijna alleen daar verkrijgbaar zijn zoals de Cornalin, Petite Arvine,

Amigne of Heida. Gezondheid!

ZOEKEN »26491Info: www.valaistourism.ch

Ch

am

po

uss

in,

Val d

’ Ill

iez

Page 10: Zomer (nl)

Wat u beweegt Wallis

Het is niet eens zo lang geleden dat in het Wallis rugzakken, ezels en paarden ervoor dienden

levensmiddelen en handelsgoederen van dal naar dal, over passen en door bergkloven te trans-

porteren. Vooral op bekende routes en muildierpaden die het noorden met het zuiden van Euro-

pa verbinden. Toentertijd konden de handelslui niet bevroeden dat deze wegen ooit een recrea-

tieve functie voor gasten uit alle landen van de wereld zouden vervullen en dat er zelfs

muildiertrekkings georganiseerd worden. Wie wil, kan met lokale gidsen de kronkelpaden volgen

die bol staan van de smokkelverhalen, waarover men in een van de vele, gezellige restaurants

onder het genot van fijne Walliser specialiteiten graag vertelt. Wie liever grote sportieve uitda-

gingen zoekt in plaats van te gaan wandelen, kan zijn polsslag op steile beklimmingen omhoog

jagen. Activiteiten als parapente, kitesailing en canyoning zorgen eveneens voor een adrenaline-

kick. Of behoort u tot de mensen die zich liever door de kracht van de rust in alle beschouwelij k-

heid laten dragen?

ZOEKEN »2716Info: www.valaistourism.ch

Marl

en

e P

ass

, V

erb

ier

Page 11: Zomer (nl)

Gezondheid Wallis

Bij het bekijken van deze foto’s is het te voelen: het goede gevoel na een actieve dag in de frisse

lucht onder een stralende zon. Bijna elke zomersport is mogelijk. Fietsen of downhill-biking,

zwemmen of paardrijden, minigolf of golf op verzorgde fairways. In het Wallis is beweging

goed voor lichaam en geest en je beleeft er plezier aan. Een proeverij in een wijnkelder kan de

dag prachtig afronden, net als een bezoek aan een restaurant dat bekroond is met sterren en

koksmutsen.

Op het spoor van dinosauriërs

Om het Wallis te verkennen zijn speciaal de themawandelwegen aanbevolen. Bijvoorbeeld historische

routes als de Via Stockalper, een cultuurweg tussen Brig en Gondo, die langs talrijke bouwwerken leidt

uit de tijd dat Napoleon en de beroemde handelskoning Kaspar Stockalper hier heersten. Kinderen zijn

vooral gefascineerd door de paden in Vallon du Vieux-Emosson, waar ongeveer duizend voetafdrukken

van allerlei soorten dinosauriërs te vinden zijn die een tijdperk van 200 miljoen jaar geleden laten

herleven.

ZOEKEN »22088Info: www.valaistourism.ch

Kre

uzb

od

en

, S

aast

al

Th

erm

alp

, O

vro

nn

az

Pla

n-C

eri

sie

r, M

art

ign

y

De

rbo

ren

ce

Rie

de

ralp

Avo

ntu

ren

wo

ud

, V

erc

ori

n

Page 12: Zomer (nl)

De koningen van het land Wallis

In de loop van de spannende geschiedenis van het Wallis (te lezen in de officiële cultuur- en

toerismegids) lieten machtige volkeren en regenten hun sporen achter. Een eigen koning hadden

we echter nooit, hoewel – als we er even over nadenken – Kaspar Stockalper in de 17de eeuw

toch wel als handelskoning gold en zoveel rijkdom verwierf dat hij in Brig een kasteel liet bouwen

en de drie torens naar de heilige Drie Koningen benoemde: Caspar, Melchior en Balthasar. Het als

Stockalperpaleis bekende barokke gebouw is niet de enige bezienswaardigheid. Het historisch

centrum van de Walliser hoofdstad Sion (Sitten), werd al door de dichter Rainer Maria Rilke

beschreven als een mengeling van Spanje en de Provence. De tussen het kasteel Tourbillon en

het Château de Valère verscholen straatjes nodigen uit tot flaneren en vertoeven in galerieën,

boetiekjes, cafés en restaurants. Zeer de moeite waard is een bezoek in Martigny aan de Fonda-

tion Pierre Gianadda, een kunstmuseum dat tot ver over de grenzen bekendheid geniet.

ZOEKEN »2719Info: www.valaistourism.ch

Sto

ckalp

erk

ast

ee

l, B

rig

Page 13: Zomer (nl)

En de koninginnen van het land Wallis

Wat zelfs een thema in een eigen krant is, de «Gazette des reines», lokt als waarlijk koninginnen-

spektakel steeds meer bezoekers. Het gaat hier over de Walliser koeiengevechten, die in ver-

schillende dorpen plaatsvinden en met een finale in Aproz eindigen. Kandidaten voor de titel van

koningin zijn de robuuste koeien van het wereldwijd unieke Eringer ras die zich onderscheiden

door het vechten om de hiërarchie in de kudde. Hoewel ze, hun natuurlijk instinct volgend, met

de kop en horens tegen elkaar stoten, verlopen de gevechten afgezien van een paar schrammen

zonder verwondingen. Het gebeurt ook wel dat een koe zich gewoon overgeeft en de superior i-

teit van haar rivale accepteert. Zij wordt dan – zoals alle deelnemers – terug naar de weide geleid

om vredig verder te grazen. Wie alle gevechten doorstaat wordt tot koningin gekroond.

Vanzelfsprekend zijn deze evenementen eerder vrolijke volksfeesten dan serieuze wedstrijden en

daarom ook stevig door droge en vloeibare Walliser specialiteiten begeleid.

ZOEKEN »34124Info: www.valaistourism.ch

Ko

eie

nge

vech

t, A

lpe T

sch

orr

ob E

rgis

ch

Page 14: Zomer (nl)

Feestvieren ligt in de natuur van de Wallisers. Niet alleen met levendige tradities. Maar met

altijd weer nieuwe ideeën die voor afwisseling zorgen. De sound van de Alpen is meerstemmig,

folkloristische klanken, klassieke concerten, jazzavonden en rock/pop-events wisselen af met

regionale en internationale sportevenementen. In bijna elk dorp vinden culturele evenementen

plaats die wat bieden voor iedereen.

Van internationaal golftoernooi . . .

. . . tot OpenAir Gampel. Wie onze internetsite bekijkt, krijgt de indruk dat het Wallis één groot

festival is. Tot de hoogtepunten tellen voor liefhebbers van klassiek het gerenommeerde Verbierfestival

in juli, voor rock/popfans het OpenAir Gampel in augustus en voor vrienden van volksmuziek het

Alpine Music Festival in Saas-Fee. Het Omega European Masters golftoernooi in Crans-Montana in

de nazomer schittert met grote namen en Vinea, de Zwitserse beurs voor de wijnliefhebber, begin

september in Sierre, zijn alleen al een reis waard.

Tijd om te feesten Wallis

ZOEKEN »2713Info: www.valaistourism.ch

«H

err

go

ttsg

ren

ad

iere

»,

Löts

che

nta

l

Eu

rop

ean

Mast

ers

, C

ran

s-M

on

tan

a

Int.

Alp

en

ho

orn

bla

zers

-Fe

stiv

al,

Ne

nd

az

Ve

rbie

r Fe

stiv

al