foamonline.com - foam i.l.d. chart · foam density 1.2 lb 1.9 lb 2.2 lb 2.8 lb & 3.0 lb 5.6 lb...

of 1 /1

Upload: others

Post on 26-Jun-2020

98 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Foamonline.com - Foam I.L.D. Chart · Foam Density 1.2 LB 1.9 LB 2.2 LB 2.8 LB & 3.0 LB 5.6 LB 3.0 LB & 5.0 LB 1.8 LB 2.15 LB 6.0 LB 2.0 LB Load force is applied to foam to check

Foamonline.com

Charcoal Foam

Lux Foam