acne vulgaris - copy

Upload: dellanggun

Post on 06-Jul-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  1/28

  ACNE VULGARIS Jeanne d’Arc Dyanchana

  1310211076

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  2/28

  Defnii

  Acne !"#$ari ada#ah %eradan$an &r'ni&dari ('#i&e# %'#ie)aea yan$ die)a)&an

  '#eh )e)era%a (a&*'r de$an $a+)aan iniyan$ &ha,

  Acne )ia +"nc"# den$an a*a" *an%ain-a+ai

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  3/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  4/28

  E%ide+i'#'i

  • Uia / U+"+nya deaa 4+"da5

  •  Jeni &e#a+in / ani*a .ria

  an$aRa / 8"#i* %"*ih

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  5/28

  eru a an pa ogen per amadalam akne

  8era*iniai yan$ a)n'r+a# %ada e%i*e#('#i&e#

  .enin$&a*an e&rei e)"+ '#eh &e#en9ar

  e)aea

  .r'#i(erai %r'%ri'ne)ac*eri"+ a&ne da#a+

  ('#i&e#

  In-a+ai 4%eradan$an5

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  6/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  7/28

  :ani(e*ai 8#ini

  • A&ne !"#$ari di*andai den$an e+%a* *i%edaar #ei / komedo terbuka dantertutup, papula, pustula dan lesi

  nodulokistik.• A&ne da%a* dier*ai raa $a*a# na+"n

  "+"+nya &e#"han %enderi*a ada#ah&e#"han e*e*i&a,

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  8/28

  .,8"#i*

  • .redi#e&i / ;a9ah dada %"n$$"n$#en$an a*a )a$ian #"ar,

  • E-'reeni / .a%"#a ."*"#aN'd"&i*a +i##iar  #en*i&"#ar+era*a di e#"r"h re$i',

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  9/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  10/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  11/28

  8#aif&ai

  • erdaar&an )en*"& dan e-'reeni

  1, A&ne i*i&a  E-'reeni "*a+a )er)en*"&&i*a

  2, A&ne %a%"#'a

   E-'reeni "*a+a )er"%a%a%"#a

  3, A&ne %"*"#'a  E-'reeni "*a+a )er"%a%"*"#a

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  12/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  13/28

  • erdaar&an #ei

  1, n'n>In-a+a*'ry / ?%en

  c'+ed'ne 4#ac&5

    / C#'e c'+ed'ne4;hi*e5

  2, In-a+a*'ry / .a%"#e in-a+a*'ry

  / ."*"#

  / Lei n'd"#'&i*i&

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  14/28

  • ?%en c'+ed'ne 4#ac&5

  8'+ed' *er)"&a di&ena# e)a$ai &e%a#a

  hi*a+ +e+i#i&i 'rifi"+ %i#'e)aea %a*"#'ayan$ +e+)eri $a+)aran "+)a*an, 8'+ed'*er)"&a #e)ih 9aran$ +en$a#a+i radan$

  • C#'e c'+ed'ne 4;hi*e5.a%"#a radan$ a*a" n'd"#a *"+)"h dari

  &'+ed' yan$ *e#ah r"%*"re dan +en$e#"ar&an ii('#i&e# &e der+i )aahnya +en$ind"&i radan$

  ne"*r'f#i&, Ji&a rea&i radan$ +ende&a*i%er+"&aan *i+)"# %a%"#a dan %"*"#e 9i&ainf#*ra* radan$ *er9adi %ada der+i #e)ih da#a+*er)en*"& n'd"#a

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  15/28

  BLACK

  comedones

  WHITEcomedon

  es

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  16/28

  • erdaar&an dera9a* &e%arahan

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  17/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  18/28

  MIL

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  19/28

  M!E"ATE

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  20/28

  SEVERE

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  21/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  22/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  23/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  24/28

   @a*a La&ana

  Non- Farmako  - Rajin mencuci wajah dgn sabun muka

    - Memakai masker (pelindung wajah saat berkendara)

  • Farmako

    - Sulfur

    - Sodium sulfasetamid

    - Resorsinol

  - Asam salisilat

  - klindamisin dan eritromisin

  T!PIK AL

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  25/28

  • oksisiklin dan minosiklin menggantikan tetrasiklin

    (dosis =0 >100 +$ d"a &a#i ehari5

  I'*re*in'in 'ra#4 D'i 0=>1 +$&$hari den$an d'i

  &"+"#a*i(

  120>1=0 +$&$ )era* )adan5

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  26/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  27/28

 • 8/17/2019 Acne Vulgaris - Copy

  28/28

   @AN8B?U