guerilla marketing ads

52
ГЕРИЛА МАРКЕТИНГ РЕКЛАМИ

Upload: shtinkova

Post on 18-Dec-2014

2.081 views

Category:

Art & Photos


3 download

DESCRIPTION

Unique guerilla ads from around the world.

TRANSCRIPT

Page 1: Guerilla Marketing Ads

ГЕРИЛА МАРКЕТИНГ РЕКЛАМИ

Page 2: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 3: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 4: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 5: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 6: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 7: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 8: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 9: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 10: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 11: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 12: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 13: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 14: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 15: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 16: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 17: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 18: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 19: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 20: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 21: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 22: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 23: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 24: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 25: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 26: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 27: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 28: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 29: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 30: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 31: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 32: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 33: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 34: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 35: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 36: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 37: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 38: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 39: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 40: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 41: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 42: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 43: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 44: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 45: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 46: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 47: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 48: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 49: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 50: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 51: Guerilla Marketing Ads

Marketing.silvysdiary.com

Page 52: Guerilla Marketing Ads

Това бяха само малка част от герила рекламите, които са създадени в цял свят. Определено са забележими и запомнящи се. Нали?

Източници: adpunch.org guerrillacomm.com adsoftheworld.com commercial-archive.com

Благодаря Ви! ;)

Marketing.silvysdiary.com