lake laganlake lagan golf

28
1

Upload: just-graphics-smba

Post on 22-Mar-2016

233 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Few places you will find such magnificent nature and such ideal terrain for a golf course. The golf holes naturally appear on their own as you walk through the area. Here we can create a course of exceptional beauty in a natural terrain that will make anyone believe it has been here forever.

TRANSCRIPT

Page 1: Lake LaganLake Lagan Golf

1

Page 2: Lake LaganLake Lagan Golf
Page 3: Lake LaganLake Lagan Golf

3

Few places you will find such magnificent nature

and such ideal terrain for a golf course. The golf

holes naturally appear on their own as you walk

through the area. Here we can create a course of

exceptional beauty in a natural terrain that will

make anyone believe it has been here forever.

Sagt af Robert Trent Jones II, da han så Lake Lagan Golf Resort første gang.

Page 4: Lake LaganLake Lagan Golf

E4

Traryd

Lagan

Lagan

København 199 kmMalmø 152 kmHelsingborg 95 km

Trarydsallé

Trary

dsallé

120

120

Afkørsel 76

Halmstad

E4

Markaryd

Ljungby

Traryd

Växjö

Lagan

Malmö

København

Helsingborg

Halmstad

E4

Vittsjö

Markaryd

Ljungby

Traryd

Växjö

Robert Trent Jones II bane

Udsigt udover Lagan sø

Her er en enestående chance for at inve-stere i et helt fantastisk feriehus i et nyt og naturskønt golfresort.

Lake Lagan Golf Resort ligger i den skønneste del af Sydsverige og får en af Nordeuropas bedste golfbaner – et sports-ligt og landskabeligt mesterværk designet af den verdensberømte golfbanearkitekt, Robert Trent Jones II.

Hele området er over 260 hektar med naturlig skov, enge og over 1,2 km søbred og ligger i kommunen Markaryd.

Markaryd har en god geografisk placering i søndre Sverige, med kort afstand til europavej E4. Afstand til København og Malmø er mindre end to timer, Stockholm mindre end 5 timer og Oslo mindre end 6 timers kørsel.

I forbindelse med golfbanen anlægges et 3000 m2 klubhus, der også rummer faciliteter for andre end golfspillere. Med et materialevalg i sten, træ og græsbelagt tag indpasser klubhuset sig landskabet i en usædvanlig grad.

Golfspillerne får deres egen indgang direkte fra banen til Pro-Shop og klubbens administration. Da klubhuset opføres på en skråning ligger den bagerste del af etagen delvis under terræn, der udnyttes

til et fitness/wellness-center, med direkte udsigt over søen.

Øvrige brugere af klubhuset kommer ind et niveau højere. Her er mulighed for at nyde en forfriskning i loungen med udsigt over Lagan. På denne etage findes også restauranten med plads til 100 gæster. En elegant spindeltrappe leder til klub-lounge på øverste etage, hvor klubbens faste medlemmer og gæster kan mødes under afslappede forhold.

området /dk klubhuset /dk

Page 5: Lake LaganLake Lagan Golf

området /sv klubbhuset /sv

Här är en enastående chans att investerai ett fantastiskt semesterhus i en ny ochnaturskön golfresort.

Lake Lagan Golf Resort ligger i Sydsverigvackraste del och har en av norra Europasbästa golfbanor – ett sportsligt och lands-kapsmässigt mästerverk designat av denvärldsberömde golfbanearkitekten RobertTrent Jones II.

Hela området är över 260 hektar stort med naturlig skog, ängar och mer än 1,2 km strandlinje och ligger i kommunen Markaryd.

Markaryd har ett utmärkt geografiskt lägei södra Sverige, med kort avstånd till E4:an.Avståndet till Köpenhamn och Malmö ärmindre än två timmar, Stockholm mindreän fem timmar och Oslo mindre än sex timmars bilfärd.

I förbindelse till golfbanan anläggs ett3000 m2 stort klubbhus, som även rymmerfaciliteter för andra än golfspelare. Genomatt välja material som sten, trä och gräsbe-lagt tak så smälter klubbhuset otroligt brain i landskapet.

Golfspelarna får sin egen ingång direktfrån banan till Pro-shoppen och klubbensadministration. Då klubbhuset uppförs i ensluttning ligger bakre delen delvis underterräng och utnyttjas

som fitness/wellness-center, med direktutsikt över sjön.

Övriga användare av klubbhuset kommerin en nivå högre upp. Här finns möjlighetatt avnjuta förfriskningar i loungen medutsikt över Lagan. I detta plan finns ävenrestaurang med plats för 100 gäster. Enelegant trappa leder till klubblounge iöversta plan, där klubbens fasta medlem-mar och gäster kan mötas under avslappnade förhållanden.

Page 6: Lake LaganLake Lagan Golf

Golfbanen /dk

Lake Lagan bliver en af Nordeuropas bedste golf baner, med 18 fantastiske huller som snor sig gen-nem den smukke svenske natur.

Flere steder på banen kan du nyde den fantastiske udsigt over søen.

Det er Robert Trent Jones II, med branchens stær-keste navn og over 100 års design-erfaring og 200 baner på referencelisten, som er ansvarlig for banens design og layout.

I over 30 år har navnet Jones været synonym med det ultimative golfdesign. Allerede I 1970erne introducerede Robert Trent Jones Jr. nye ideer til at integrere vådområder og andre sensible miljøer for på den måde at bevare habitatområder og samtidig skabe et varieret golfbanelandskab.

Robert Trent Jones II baner har afviklet turneringer for PGA Tour, European Tour, Australian Tour samt mange andre professionelle championships. Der er afviklet mesterskaber på mere end 100 Robert Trent Jones II baner verden over.

Golfbanan /sv

Lake Lagan kommer att bli en av norra Europasbästa golfbanor, med en 18 håls golfbana somslingrar sig genom den vackra svenska naturen.

På flera ställen på banan kan du njuta av den mag-nifika utsikten över sjön.

Det är Robert Trent Jones II, med branschens mestvälrenommerade företagsnamn och med över 100 års designerfarenhet och över 200 banor på referenslistan, som är ansvarig för banans design och layout.

I över 30 år har namnet Jones varit synonymt medoptimal golfdesign. Redan på 1970-talet introduce-rade Robert Trent Jones Jr. nya idéer för att integreravåtområden och andra känsliga miljöer för att pådet sättet bevara naturområden och samtidigtskapa ett varierat golfbanelandskap.

Robert Trent Jones II banor har gästats av turne-ringar som PGA Tour, European Tour, Australian Toursamt många andra professionella mästerskap. Dethar spelats mästerskap på mer än 100 Robert TrentJones II banor världen över.

1

3

2

18

9

10

11

12

14

13

15

8

7

16

17

6

5

4

Teaching Tee

Practice Facility

P.G/C.G.

P.G/C.G.

P.G

IN 3300 3065 2831 2508 36OUT 3348 3059 2791 2527 36

TOTAL 6648 6124 5622 5035 72

HOLE WHITE YELLOW BLUE RED PAR10 396 362 331 292 411 442 404 354 328 412 406 378 350 314 413 112 101 84 63 314 330 303 277 246 415 522 490 467 401 516 320 308 298 253 417 170 149 144 116 318 602 570 526 495 5

HOLE WHITE YELLOW BLUE RED PAR1 501 476 436 399 52 192 168 138 115 33 433 408 356 334 44 572 530 506 458 55 454 421 382 347 46 112 88 79 57 37 373 337 297 275 48 216 166 144 123 39 495 465 453 419 5

OUT 3348 3059 2791 2527 36

Note: all distances in Meters

SCORECARD

6

Page 7: Lake LaganLake Lagan Golf

dk/ Der er ingen tvivl om, at Robert Trent Jones II kan skabe en helt fantastisk bane i den her natur. Jeg ser frem til baneåbningen og

forhåbentligt skal vi også spille nogle store turneringer her.

sv/ Det råder inget tvivel om att Robert Trent Jones II kan skapa en helt fantastisk bana i den här naturen. Jag ser fram emot invignin-gen och förhoppningsvis kommer det spelas stora turneringar här.

Julie Tvede, professionel golfspiller

Page 8: Lake LaganLake Lagan Golf

lejliGheder /dk

I forlængelse af søpromenadens trædæk ankommer man til et boligområde med hyggelige lejlighedsen-klaver. Lejlighederne ligger på begge sider af vejen og er alle orienteret med optimale og storslåede udsigtsforhold over søen.

Alle lejlighederne har en privat syd-vestvendt altan og gulvvarme, som er tilsluttet bjergvarme anlæg, hvilket betyder lave energi omkostninger.

Mellem bebyggelserne bevares eksisterende træer og den naturlige vegetation. Placeringen mellem badeanlægget og tennisbanerne samt den direkte forbindelse med promenaden giver nem adgang til tennis, vand og golf.

2 værelser 63 m2 iht. BBR, altan 4 m2

3 værelser 88 m2 iht. BBR, altan 12 m2

4 værelser 126 m2 iht. BBR, altan 20 m2

läGenheter /sv

I förlängning av sjöpromenadens trädäck nås ettbostadsområde med trevliga lägenhetsenheter.Lägenheterna ligger på båda sidor vägen och ärriktade med optimala och storslagna utsiktsförhål-landen av sjön.

Alla lägenheter har dessutom en privat sydvästvänd altan och golvvärme som är ansluten till en bergvär-meanläggning, vilket innebär en låg energiförbruk-ning samt låg omkostnad.

Mellan byggnaderna bevaras existerande träd ochden naturliga vegetationen. Placeringen mellanbadanläggningen och tennisbanorna samt direktför-bindelsen med promenaden ger smidig tillgång till tennis, vatten och golf från lägenheterna.

2 rum 51 m2 BOA, balkong 4 m2

3 rum 78 m2 BOA, balkong 12 m2

4 rum 109 m2 BOA, balkong 20 m2

stue

køkken

entré

soveværelse

pejs

bad

altan

soveværelse gæsteværelse

depot

skabsk.

skab

gard

erob

e

reolreol

soveværelse soveværelse soveværelse

skab

tv reol

pejs

stue

køkken

bad

tv

depot

gard

erob

e

sk.

entré

altan

bad

v t

altan

stue

køkken pejsreol

skab

gard

erob

e

entré

stuealtan sovevær. svalegang

stuealtan sovevær. svalegang

2 v lejlighed69 m2 (da) 61m2 (sv)+ altan 4,5m2

3 v lejlighed87 m2 (da) 80m2 (sv)+ altan 13m2

4 v lejlighed118 m2 (da) 110m2 (sv)+ altan 23m2

Snit 1:100

4V 4V

3V

3V

3V

2V

elevator

Grundplan 1:100

Lejlighedsblok A

svalegang

svalegang

0 1m 2m 3m 4m 5m 0 1m 2m 3m 4m 5m 0 1m 2m 3m 4m 5m

2 værelser

8

Page 9: Lake LaganLake Lagan Golf

9

stue

køkken

entré

soveværelse

pejs

bad

altan

soveværelse gæsteværelse

depot

skabsk.

skab

gard

erob

e

reolreol

soveværelse soveværelse soveværelse

skab

tv reol

pejs

stue

køkken

bad

tv

depot

gard

erob

e

sk.

entré

altan

bad

v t

altan

stue

køkken pejsreol

skab

gard

erob

e

entré

stuealtan sovevær. svalegang

stuealtan sovevær. svalegang

2 v lejlighed69 m2 (da) 61m2 (sv)+ altan 4,5m2

3 v lejlighed87 m2 (da) 80m2 (sv)+ altan 13m2

4 v lejlighed118 m2 (da) 110m2 (sv)+ altan 23m2

Snit 1:100

4V 4V

3V

3V

3V

2V

elevator

Grundplan 1:100

Lejlighedsblok A

svalegang

svalegang

0 1m 2m 3m 4m 5m 0 1m 2m 3m 4m 5m 0 1m 2m 3m 4m 5m

4 værelser

stue

køkken

entré

soveværelse

pejs

bad

altan

soveværelse gæsteværelse

depot

skabsk.

skab

gard

erob

e

reolreol

soveværelse soveværelse soveværelse

skab

tv reol

pejs

stue

køkken

bad

tv

depot

gard

erob

e

sk.

entré

altan

bad

v t

altan

stue

køkken pejsreol

skab

gard

erob

e

entré

stuealtan sovevær. svalegang

stuealtan sovevær. svalegang

2 v lejlighed69 m2 (da) 61m2 (sv)+ altan 4,5m2

3 v lejlighed87 m2 (da) 80m2 (sv)+ altan 13m2

4 v lejlighed118 m2 (da) 110m2 (sv)+ altan 23m2

Snit 1:100

4V 4V

3V

3V

3V

2V

elevator

Grundplan 1:100

Lejlighedsblok A

svalegang

svalegang

0 1m 2m 3m 4m 5m 0 1m 2m 3m 4m 5m 0 1m 2m 3m 4m 5m

3 værelser2 værelser

Page 10: Lake LaganLake Lagan Golf

Golfhus – åa /dk

Årstiderne Arkitekters golfhus har en stram og enkel form. De sorte træfacader giver huset en tyngde som modspil til de store glasfacader. God plads, mange sovepladser og rummelighed er prioriteret højt i såvel udformning som indretning af huset. Det samme er kon-takten mellem ude og inde. De store glaspartier i stuen udvider det indre rum ud på terrassen.

Grundplan: 85 m2 iht. BBR1. etage: 37 m2 iht. BBRBoligareal totalt: 122 m2 iht. BBRTerrasse: 41 m2

Overdækket terrasse med pejs: 44 m2

Golfhus – åa /sv

Årstiderne Arkitekters golfhus har en stram och enkel form. De svarta träfasaderna ger huset en tyngd som motspel till de stora glaspartierna. Gott om plats, många sovplatser och rumslighet är högt prioriterat i såväl utformning och inredning av huset. Det samma gäller kontakten mellan inne och ute. De stora glaspartierna utvidgar det inre ut mot terrassen.

Markplan: 73 m2BOA1. etage: 29 m2 BOATotal bostadsyta: 102 m2BOATerrass: 41 m2

Överbyggd terrass m. kamin: 44 m2

Grundplan/markplan

Snit

gæstevær.

bad

Type Golf 1C: 122m2

stue

køkken

gæsteværelse

soveværelse

bad

v/t

terrasse

Grundplan

entré

pejs

soveværelse

tagterrasse

gæsteværelsepejs

garderobe

0 1m 2m 3m 4m 5m

Page 11: Lake LaganLake Lagan Golf

11

Snit

gæstevær.

bad

Type Golf 1C: 122m2

stue

køkken

gæsteværelse

soveværelse

bad

v/t

terrasse

Grundplan

entré

pejs

soveværelse

tagterrasse

gæsteværelsepejs

garderobe

0 1m 2m 3m 4m 5m

1. etage

Snit

gæstevær.

bad

Type Golf 1C: 122m2

stue

køkken

gæsteværelse

soveværelse

bad

v/t

terrasse

Grundplan

entré

pejs

soveværelse

tagterrasse

gæsteværelsepejs

garderobe

0 1m 2m 3m 4m 5m

Page 12: Lake LaganLake Lagan Golf

Grundplan/markplan

stue

køkken

terrasse

entré

soveværelse

skab

v tbænk skab

tagterrasse

soveværelse

plads til opbevaring

hems/kontor

åbent ned

toilet

bad

0 1m 2m 3m 4m 5m

skab bænk

soveværelse

pejs

Golfhus – mad /dk

Golfhuset fremstår langt og elegant med sit karak-teri-stiske tårn. Hovedlinjerne er enkle og præcise og giver et klart og moderne udtryk, mens træ-facaderne giver huset et varmt udtryk. Huset indeholder et badeværelse på grundplan og et gæstetoilet på 1. etage. Fra det store panorama vindue på hemsen er der en storslået udsigt ud over golfbanen og ressortområdet.

Grundplan: 85 m2 iht. BBR1. etage: 34 m2 iht. BBRHems: 22 m2 iht. BBRBoligareal totalt: 141 m2 iht. BBRTerrasse grundplan: 23 m2

Tagterasse: 48 m2

Golfhus – mad /sv

Golfhuset framstår som elegant med sitt karaktäristiska torn. Huvudlinjerna är enkla och precisa och ger ett klart och modernt intryck, medan träfasaden tillför huset ett varmt uttryck. På bottenvåningen finns ett badrum och på övervåningen en gästtoalett. Från det stora panoramafönstret på loftet är det en magnifik utsikt över golfbanan och resortområdet.

Markplan: 67 m2 BOA

1. etage: 27 m2 BOALoft: 14 m2 BOATotal bostadsyta: 108 m2 BOAMarkplan terrass: 23 m2

Takterass: 48 m2

Page 13: Lake LaganLake Lagan Golf

13

stue

køkken

terrasse

entré

soveværelse

skab

v tbænk skab

tagterrasse

soveværelse

plads til opbevaring

hems/kontor

åbent ned

toilet

bad

0 1m 2m 3m 4m 5m

skab bænk

soveværelse

pejs

1. etage

Hems/loft

stue

køkken

terrasse

entré

soveværelse

skab

v tbænk skab

tagterrasse

soveværelse

plads til opbevaring

hems/kontor

åbent ned

toilet

bad

0 1m 2m 3m 4m 5m

skab bænk

soveværelse

pejs

Page 14: Lake LaganLake Lagan Golf

Golfhus – kod /dk

Den mørke ramme i træ skyder sig ud over den lyse facade og definerer husets stramme og regulære form. Fra entreen har man udsigt direkte igennem huset og ud over det smukke landskab. Køkken og opholdsrum åbner sig med store glaspartier ud mod den rummelige ter-rasse og videre ud mod golfbanen og landskabet. Åbne forbindelser, ovenlys og visuel kontakt karakteriserer husets indre og giver et åbent og lyst præg.

Grundplan inkl. depot: 83 m2 iht. BBRTerrasser stue: 29 m2

Terrasser indgang: 12 m2

Golfhus – kod /sv

Den mörka ramen bryter av mot den ljusa fasaden och definierar husets strama form. Från ett trädäck har man via trappor åtgång till entrén i det upphöjda huset. Härifrån ser man direkt genom huset och ut över det vackra landskapet. Kök och vardagsrum öppnar med stora glaspartier ut mot den stora terrassen och vidare ut mot golfbanan och landskapet. Öppna förbindelser, takfönster och visuell kontakt kännetecknar husets inre och ger det en öppen och ljus prägel.

Markplan med förråd: 74 m2 BOA

Terrass vardagsrum: 29 m2

Terrass inngång: 12 m2

Page 15: Lake LaganLake Lagan Golf

15

0 1m 2m 3m 4m 5m

bad

entré

depot

v/t

køkken/alrum

soveværelse

soveværelse

brænde

pejs

skab

terrasse

skab

gæsteværelse

entré

Type Golf 83m2

Snit

terrasse

gæsteværelse alrum

garderobe

Grundplan/markplan

Page 16: Lake LaganLake Lagan Golf

Type Resort 1C: 100m2

Grundplan

opholdsrumevt. soveplads

Hems

terrassedepot

depot

hems

soveværelse stue

terrasse

stue

køkken

entré

soveværelse

soveværelse

pejs

bad

v/t

gæsteværelse

bad

gard

erob

e

0 1m 2m 3m 4m 5m

resorthus – åa /dk

Resorthuset er en spændende nyfortolkning af et tradi-tionelt Smålandsk træhus i både lyst og mørkt træ. Det skaber et kontrastrigt udseende, der som helhed føjer sig godt ind i skoven på stedet. Formen på huset danner nogle afskærmede og private rum samtidig med at man får en lys og flot stue i ”gavlen”. De store glaspartier suger lys og luft ind i stuen og sammen med de tværgående ovenlys opnås stor rumlighed i hele husets dybde.

Grundplan: 70 m2 iht. BBRHems: 44 m2 iht. BBRBoligareal totalt: 114 m2 iht. BBRTerrasse: 16 m2

resorthus – åa /sv

Resorthuset är en spännande nytolkning av ett traditionellt Småländskt trähus i både ljust och mörkt trä. Det skapar ett kontrastrikt utseende, som i sin helthet smälter väl in i skogen. Formen på huset skapar avskär-mande och privata rum samtidigt som man får ett ljust och elegant vardagsrum i gaveln. De stora glaspartierna släpper in flödande ljus och tillsammans med tvärgående överljus uppnås härlig rymd i hela husets djup.

Markplan: 60 m2 BOALoft: 30 m2 BOATotal bostadsyta: 90 m2 BOATerrass: 16 m2

Grundplan/markplan

Page 17: Lake LaganLake Lagan Golf

17

Type Resort 1C: 100m2

Grundplan

opholdsrumevt. soveplads

Hems

terrassedepot

depot

hems

soveværelse stue

terrasse

stue

køkken

entré

soveværelse

soveværelse

pejs

bad

v/t

gæsteværelse

bad

gard

erob

e

0 1m 2m 3m 4m 5m

Hems/loft

Page 18: Lake LaganLake Lagan Golf

resorthus – mad /dk

MAD resorthus tager udgangspunkt i den traditio-nelle træhytte og giver den nyt liv i form af moderne elementer. ”Gavlen” har et stort tilbagetrukket glasfelt, der indrammes af træbeklædningen og på den måde under-streger den karakteristiske form. Formen og sadeltaget brydes dog af udvidelsen på taget, der skyder op som et skulpturelt element. Huset fremstår let og elegant med sine klare linjer, lyse træbeklædning og store glasparti.

Grundplan: 82 m2 iht. BBRHems: 32 m2 iht. BBRBoligareal totalt: 114 m2 iht. BBRTerrasse: 22 m2

resorthus – mad /sv

MAD resorthus har sin utgångspunkt i den traditinella trästugan och ger den nytt liv i form av moderna element. Gaveln har ett stort tillbakadraget glasfält, som inramas av träbeklädningen och på så sätt understryker den karaktäristiska formen. Formen och sadeltaket bryts dock av utformningen av taket, som skjuter upp som ett skulpturalt element. Huset framstår som lätt och elegant med sina klara linjer, ljusa träbeklädnad och stora glasytor.

Markplan: 72 m2 BOALoft: 19 m2 BOATotal bostadsyta: 91 m2 BOATerrass: 22 m2 Grundplan/markplan

åbent ned

køkken

garderobe

entré stue

pejs

soveværelse

badv/t

gæsteværelse

terrasse

stue gang

hems

terrasse

Snit

Type Resort 2A

soveværelse skab

skab

skab

opholdsrum

0 1m 2m 3m 4m 5m

living hallway

loft

terrace

Section

Type Resort 2A

open below

kitchen

wardrobe

entrance living room

fire-placebedroom

bedroom bath

guestroom

Floorplan

Type Resort 2A 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2A

Plan loft

Type Resort 2C

Type Resort 2B

Type Resort 2B 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2C 90m2 (dk) 80m2 (se)

kitchen

wardrobe

hallway living room

fire-place

bedroom bath

guestroom

Floorplan

Plan loft

bedroom

guestroom

open below

kitchen

wardrobe

hallway living room

fire-place

bedroom bath

Floorplan

Plan loft

bedroom

terrsce

terrsce

terrsce

stue gang

hems

terrasse

Snit

Type Resort 2A

åbent ned

køkken

garderobe

entré stue

pejsgæsteværelse

hovedsoverum bad

gæstev.

skydedøre i glas

Grundplan

Type Resort 2A 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2A

Plan hems

öppet ner

kök

garderob

entré vardagsrum terrass

kaminsovrum

toalettgästrum

Grundplan

Hus Resort 2C

Plan loft

køkken

stue terrasse

pejs

bad

garderobe

gæstev.

gæstev.

Grundplan

Type Resort 2B

Plan hems

gæstev.

hovedsoverum

entré

Type Resort 2B 115m2 (dk) 96m2 (se)

Hus Resort 2C 90m2 (dk) 80m2 (se)

Page 19: Lake LaganLake Lagan Golf

19

åbent ned

køkken

garderobe

entré stue

pejs

soveværelse

badv/t

gæsteværelse

terrasse

stue gang

hems

terrasse

Snit

Type Resort 2A

soveværelse skab

skab

skab

opholdsrum

0 1m 2m 3m 4m 5m

living hallway

loft

terrace

Section

Type Resort 2A

open below

kitchen

wardrobe

entrance living room

fire-placebedroom

bedroom bath

guestroom

Floorplan

Type Resort 2A 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2A

Plan loft

Type Resort 2C

Type Resort 2B

Type Resort 2B 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2C 90m2 (dk) 80m2 (se)

kitchen

wardrobe

hallway living room

fire-place

bedroom bath

guestroom

Floorplan

Plan loft

bedroom

guestroom

open below

kitchen

wardrobe

hallway living room

fire-place

bedroom bath

Floorplan

Plan loft

bedroom

terrsce

terrsce

terrsce

stue gang

hems

terrasse

Snit

Type Resort 2A

åbent ned

køkken

garderobe

entré stue

pejsgæsteværelse

hovedsoverum bad

gæstev.

skydedøre i glas

Grundplan

Type Resort 2A 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2A

Plan hems

öppet ner

kök

garderob

entré vardagsrum terrass

kaminsovrum

toalettgästrum

Grundplan

Hus Resort 2C

Plan loft

køkken

stue terrasse

pejs

bad

garderobe

gæstev.

gæstev.

Grundplan

Type Resort 2B

Plan hems

gæstev.

hovedsoverum

entré

Type Resort 2B 115m2 (dk) 96m2 (se)

Hus Resort 2C 90m2 (dk) 80m2 (se)

Hems/loft

åbent ned

køkken

garderobe

entré stue

pejs

soveværelse

badv/t

gæsteværelse

terrasse

stue gang

hems

terrasse

Snit

Type Resort 2A

soveværelse skab

skab

skab

opholdsrum

0 1m 2m 3m 4m 5m

living hallway

loft

terrace

Section

Type Resort 2A

open below

kitchen

wardrobe

entrance living room

fire-placebedroom

bedroom bath

guestroom

Floorplan

Type Resort 2A 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2A

Plan loft

Type Resort 2C

Type Resort 2B

Type Resort 2B 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2C 90m2 (dk) 80m2 (se)

kitchen

wardrobe

hallway living room

fire-place

bedroom bath

guestroom

Floorplan

Plan loft

bedroom

guestroom

open below

kitchen

wardrobe

hallway living room

fire-place

bedroom bath

Floorplan

Plan loft

bedroom

terrsce

terrsce

terrsce

stue gang

hems

terrasse

Snit

Type Resort 2A

åbent ned

køkken

garderobe

entré stue

pejsgæsteværelse

hovedsoverum bad

gæstev.

skydedøre i glas

Grundplan

Type Resort 2A 115m2 (dk) 96m2 (se)

Type Resort 2A

Plan hems

öppet ner

kök

garderob

entré vardagsrum terrass

kaminsovrum

toalettgästrum

Grundplan

Hus Resort 2C

Plan loft

køkken

stue terrasse

pejs

bad

garderobe

gæstev.

gæstev.

Grundplan

Type Resort 2B

Plan hems

gæstev.

hovedsoverum

entré

Type Resort 2B 115m2 (dk) 96m2 (se)

Hus Resort 2C 90m2 (dk) 80m2 (se)

Page 20: Lake LaganLake Lagan Golf

resorthus – kod /dk

Resorthusets grundform er et traditionelt sadeltagshus med loft til kip. Det er beklædt i lyst træ, der danner kontrast til den mørke tagflade.

Med et stort alrum og højt til loftet lægger huset op til samvær. De store vinduer fra gulv til loft for-stærker følelsen af at være midt i naturen. Terrassen kommer helt ned til landskabet og formidler en flydende overgang til naturen.

Grundplan inkl. depot: 74 m2 iht. BBR1. etage: 49 m2 iht. BBRBoligareal totalt: 123 m2 iht. BBRTerrasse: 17 m2

resorthus – kod /sv

Resorthusets grundform är ett traditionellt sadeltakshus med loft. Det är klätt i ljust trä som kontrasterar den mörka takytan.

Med ett stort allrum och loft bjuder huset in till umgänge. De stora fönstren från golv till loft förstärker känslan av att vara mitt i naturen. Terrassen ligger helt ned i landskapet och ger en mjuk övergång till naturen.

Markplan med förråd: 63 m2 BOA1. etage: 25 m2 BOATotal bostadsyta: 88 m2 BOATerrass: 17 m2

Page 21: Lake LaganLake Lagan Golf

21

0 1m 2m 3m 4m 5m

depot

bad

terrasse

køkken/alrum

soveværelse

entré

soveværelse(depot)

soveværelse

bænk

brænde

bænk

soveværelse

soveværelse

køkken/alrumentrédepot

Type Resort 99m2 (dk) 85m2 (se)

Snit

skab

skab

v/t

garderobe

pejs skabskab

Grundplan/markplan

1. etage

0 1m 2m 3m 4m 5m

depot

bad

terrasse

køkken/alrum

soveværelse

entré

soveværelse(depot)

soveværelse

bænk

brænde

bænk

soveværelse

soveværelse

køkken/alrumentrédepot

Type Resort 99m2 (dk) 85m2 (se)

Snit

skab

skab

v/t

garderobe

pejs skabskab

Page 22: Lake LaganLake Lagan Golf

Grunde /dk

Vil du selv vælge at bygge et hus i området? Så har du muligheden for at købe en grund langs søen, direkte ved golfbanen eller inde i skoven.

Disse grunde giver dig mulighed for selv at skabe dit eget hus.

tomter /sv

Vill du själv bygga ett hus i området? Då har du möjlighet att köpa en tomt längs sjön, direkt vid golfbanan eller inne i skogen.

Dessa tomter ger dig möjligheten att själv skapa ditt eget hus.

1

3

2

18

9

10

11

12

14

13

15

8

7

16

17

6

5

4

1

2

3

Page 23: Lake LaganLake Lagan Golf

23

søGrunde /dk

Direkte ned mod Lake Lagan ligger 18 fantastiske grunde så tæt på søen at du fra grund kan stå med tæerne i vandet.

Fra 995 m2

sjötomter /sv

Direkt ner mot sjön Lagan ligger det 18 fantastiska tomter. Dom ligger så nära inpå sjön att du från tomten kan röra tårna i vattnet.

Från 995 m2

GolfGrunde /dk

Grunde med direkte adgang til golf-banen. Ligger med smuk udsigt ud over golfhul 10, 11 og 12.

Fra 750 m2

Golftomter /sv

Tomt med direkt åtkomst till golf- banan. Belägna med vacker utsikt över golfhål 10, 11 eller 12.

Från 750 m2

resortGrunde /dk

Grunde med direkte adgang til skoven med bla. smukke stier og motainbike ruter.

Fra 600 m2

resorttomter /sv

Skogstomter med bl a vackra stigar och mountainbikerutter.

Från 600 m2

1

2

3

Page 24: Lake LaganLake Lagan Golf

9

masterplan

Tennisbaner/tennisbanor

Klubhus/klubbhus

Strandpromenade/strandpromenade

Marina/marina

Badeanlæg/badplats

Gangsti/gångsti

Vej/väg

10

11

12

13

14

18

Område grænse/områdegräns

Resortgrunde/resorttomter

Golfgrunde/golftomter

Lejligheder/lägenheter

Søgrunde/sjötomter

FASE 1

Page 25: Lake LaganLake Lagan Golf

N

1 2

3

45

6

7

8

9

15

16

17

10

11

18

Page 26: Lake LaganLake Lagan Golf

www.lakelagangolf.com

Der tages forbehold for ændringer i forhold til det beskrevne og visualiseringerne. Tegninger i materialet er ikke målfaste.

Förbehåll för eventuella ändringar i det beskrivna och visualiserade. Ritningar i materialet är ej skalenliga.26

Page 27: Lake LaganLake Lagan Golf

27Der tages forbehold for ændringer i forhold til det beskrevne og visualiseringerne. Tegninger i materialet er ikke målfaste.

Page 28: Lake LaganLake Lagan Golf