trainingportal #hms2013 hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell -...

12
Shell Projects & Technology 1 2/4/2013 HMS UTFORDRINGER; BYTTE AV V&M LEVERANDØR FOR DRAUGEN Trond Winther Project Manager Nyhamna Expansion

Upload: mintra-trainingportal-training-for-the-oil-and-gas-industry

Post on 04-Jul-2015

566 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Offshore og Energibransjens HMS-konferanse - Et initiativ fra Mintra Trainingportal i samarbeid med Offshore Media Group. www.trainingportal.no

TRANSCRIPT

Page 1: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

Shell Projects & Technology 1 2/4/2013

HMS UTFORDRINGER; BYTTE AV V&M LEVERANDØR FOR DRAUGEN Trond Winther

Project Manager Nyhamna Expansion

Page 2: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

Shell Projects & Technology

INNHOLD

Bakgrunn

HMS utfordringer

Løsningsrom

Page 3: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

Copyright of INSERT COMPANY NAME HERE

Aasta Hansteen

(Statoil)

Nyhamna

Ormen Lange

Kristiansund

Draugen

Linnorm

SHELL I NORSKEHAVET

Page 4: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

DRAUGEN – EN STOLT HISTORIE...

1993: Oppstart - første oljefelt i drift nord for 62. breddegrad

1996: Draugen Upgrade - fra 90000 til 225000 fat i døgnet

2000: Draugen Gas Export – knyttes til Åsgard transport

2001/2002: Garn West og Rogn Sør – nye subsea brønner

2007: Brann og Gass oppgradering

2012: Draugen Oil Export – ny lastebøye

2012: Produsert vann: tilrettelegging for reinjeksjon

...OG EN SPENNENDE FREMTID

Page 5: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

NYE BRØNNER

Page 6: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

LEVETIDSFORLENGELSE

Page 7: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

NYTT BOLIGKVARTER OG NYE LIVBÅTER

Page 8: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

FLOTELL OG TUNGLØFT

Page 9: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

KONTRAKTSTRATEGI OG PROSESS

En designer pr asset – prosessikkerhet

En byggeleder pr asset – person sikkerhet

En EPCM kontrakt ansvarlig for alle modifikasjoner og prosjekter;

Design, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og testing

Alle underleveranser og leverandører

Integrert prosjektleveranse

Anbudsperiode startet Q3 2011

Tildeling av ny kontrakt Q1-12 (EPCM)

Mob/demob ila 2012

Page 10: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

Shell Projects & Technology

HMS UTFORDRINGER

Rask endring i aktivitetsnivå – tilpasning til en ny verden

Fokus under demobilisering – “mind drifting”

Overlevering av pågående aktiviteter (FEED, Detail, Execution)

Readiness (opplæring, prosesser, systemer osv)

Kultur og samhandling - normering

Page 11: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther

Shell Projects & Technology

LØSNINGSROM

Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon...

Tidlig, tydelig og synlig ledelse

Detaljerte planer for håndtering av overlapp (EWR nivå)

Kompromissløs fokus på readiness – design og konstruksjon

Faset og tilpasset mobilisering

HMS opplæringssenter

Teambuilding – felles ledertrening

Gode arenaer for samhandling

Godt samarbeid med vernetjenesten

Page 12: Trainingportal #hms2013  hms-utfordringer ved bytte av v&m-leverandør på draugen - shell - trond winther