empathic marketing 2014_nov

of 29 /29
Емпатия в Маркетинга и Комуникацията Полина Георгиева

Upload: polina-georgieva

Post on 14-Aug-2015

44 views

Category:

Business


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Empathic marketing 2014_nov

Емпатия в Маркетинга и Комуникацията

Полина Георгиева

Page 2: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията e… Умението да разпознаваме чувствата и потребностите

в общуването си с хората и по този начин да изграждаме отношения, в които интелектуалното разбиране върви заедно с емоционалното свързване.

Готовността “да изминеш една миля в обувките на някой друг.”/ да усетиш живота по начина, по който някой друг го живее, без да оценяваш правото му да живее точно по този начин.

Присъствие в настоящия момент и всичко, което този момент носи като възможност за разбиране, свързване и предприемане на действия, съзвучни с потребностите на всяка страна.

Page 3: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията е… взаимодействие

Случва се на нивото на човешката ни същност. И никога през ролите, които имаме!

Page 4: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията е процес

Който касае всички в комуникацията;

Включва емоциите и тяхното зачитане;

Счита човешката страна на всяка комуникация за също толкова важна колкото и постигането на резултати;

Търси същественото зад реакциите на хората т.е. техните потребности.

Page 5: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията е среща

На нивото на емоциите В която има съпреживяване

(дори и да няма съгласие) Предполага разбиране за

гледната точка на другия (дори и да не я споделяме)

Създава усещане за единство (дори и да е само на нивото на различията).

Page 6: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията е път

Вдъхновението на всеки участник може да бъде използвано за обща синергия;

Свързаност и споделяне на отговорността;

Усещане за лична значимост, но и принадлежност към нещо отвъд личното;

Съпричастност.

Page 7: Empathic marketing 2014_nov

Емпатия в Маркетинга и Комуникациите

Смело може да бъде наречена успехът на всеки проект!

Page 8: Empathic marketing 2014_nov

История на Емпатията в Маркетинга Още през 1977г и създаването на

/собствениците са описали принципите на компанията в документ, наречен: „Философия на маркетинга в Apple “:

Фокус: вменяване на Емпатия Те са мислели за потребностите зад

емоциите на техните клиенти И тук изникват доста въпроси за

маркетинга; начинът по който караме хората да се чувстват, когато рекламираме продуктите?

Page 9: Empathic marketing 2014_nov

Предизвикателство пред Маркетинга е емпатията

Емпатията е история на връзката между хората

Емпатията е история на връзката и между бранда и хората

Page 10: Empathic marketing 2014_nov

Емпатия в Маркетинга

Мислейки за елегантния дизайн и елегантната продажба, често забравяме за чувствата на клиента.

В света на шума, емпатията създава пространство на доверие и помага на хората да направят избор.

Всички знаем, че сред най-големите разходи в маркетинга са разходите за ВНИМАНИЕ.

Page 11: Empathic marketing 2014_nov

Теодор Рузвелт:

Теодор Рузвелт: “Никой не се интересува, колко знаеш, докато не разбере, колко те е грижа.“

Page 12: Empathic marketing 2014_nov

Да максимизираме връзката си с клиента, използвайки емпатия

Сет Годин: „Движим се от ера на намиране на клиенти за продуктите ни към ера на намиране на продукти за клиентите ни.“

Емпатията е като компас за маркетинга и иновациите.

Тя ни помага да държим фокуса си върху най-важното - какво ИСКА клиентът.

Page 13: Empathic marketing 2014_nov

Пример: GoPro

Брандове като GoPro успяват, удовлетворявайки с продуктите си потребностите на техните клиенти.

Те създават емоционална връзка и я надграждат

На всички въпроси, отговорът е ДА !

Be a Hero! Share It!

Page 14: Empathic marketing 2014_nov

„Клиентът винаги е прав“ вече не работи

Който има най-добрaта визия, той печели

Визията в емпатията е да се свързваш с другите, използвайки фундаментални човешки принципи

Нашият мозък има сложна система от „огледални неврони“ – механизъм , който ни кара да се чувстваме добре, когато съпреживяваме емпатично поведение

Page 15: Empathic marketing 2014_nov

Apple е империя, основана на Емпатията

Почувствай болката на клиента.

Подходи емпатично. Действай!

Page 16: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията в маркетинга създава нови клиенти

В маркетинга добре оркестрираното преживяване с бранда помага на възприятията да се превърнат в убеждения и нова вяра.

Емпатията в маркетинга е налична, когато клиентът прожектира собствените ценности и визия върху бранда.

Page 17: Empathic marketing 2014_nov
Page 18: Empathic marketing 2014_nov

Емпатична карта

Колкото повече емоции сте установили за клиентите си, толкова по-дълбока и дълготрайна ще е връзката ви.

Емпатичният маркетинг свързва бранда с клиента естествено

Page 19: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията помага на брандовете да видят възможностите от друг ъгъл

Емпатичният служител/човек е по-важен от всяка агенция – той не търси награда, а отговор.

Page 20: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията в дигиталнaта ера е психология на визията

Атмосфера на анонимност Социален език,

съпричастност Дивият запад B2B и B2C vs H2H и P2P

Page 21: Empathic marketing 2014_nov

Емпатията в ерата на дигиталните деца е възможност за нов свят

Зад профила има човек. Всеки профил пази историята

си. Завинаги. Казаната дума може да

разруши или създаде цели светове.

Page 22: Empathic marketing 2014_nov

Брандирай себе си с Емпатия

Търсим ли внимание? Можем да го получим по градивен начин. Каквото дадем, това и ще получим.

Профилът ни е първата точка от нашата Автобиография, ала го създаваме доста по-рано.

Като брандовете, така и хората са оценявани по това, което говорят и вършат.

Page 23: Empathic marketing 2014_nov

Какво имаме винаги да продаваме?

Как ще можем да се продадем по-късно?

Искаме ли дългосрочен успех? Имаме избор: Да бъдем

емпатични лидери

Page 24: Empathic marketing 2014_nov

Имаме избор да…

Водим с принципите си Водим с визията си Водим с изборите си Водим с идеите си Водим с доверието Водим, подкрепяйки другите да

постигат една по-цялостна версия на себе си

Page 25: Empathic marketing 2014_nov

Да бъдем емпатични лидери

Водим с обичта си към хората Водим не защото е най-добрият

в нещо, а защото прави най-доброто, на което е способен.

Водим със стремежа си да виждаме цялостта на живота

Page 26: Empathic marketing 2014_nov

Какво ни трябва, за да бъдем емпатични?

Емпатията се случва естествено, когато има пространство, в което чуваме нуждите на другия зад емоциите му.

Page 27: Empathic marketing 2014_nov

Три емпатични умения, които помагат в комуникацията

Умението да допускаш, че дори когато се мислиш за прав има по-голяма правота от твоята

Умението да оставаш свързан с чувствата и потребностите си независимо от потока позитивни или негативни оценки, себеоценки и представи

Умението да вярваш, че пространството между хората създава решения

Page 28: Empathic marketing 2014_nov

Даниел Голдман

„Работата, извършена с емпатия и среда, изпълнена с емоционална интелигентност имат изключителен принос за повишено ниво на креативност, нарастваща продуктивност и умение за разрешаване на проблеми.“

Page 29: Empathic marketing 2014_nov

Благодаря за вниманието!

http://business.communication-academy.eu/

Емилия Илиева-Крайнова00359 888 956 795Полина Георгиева00359 886 319 502