ap cardio-vascular si respirator

of 60 /60
RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ Date generale  Aparatul resp irator  Aparatul card io-vascular 

Upload: offspringmara

Post on 01-Mar-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 1/60

RADIOLOGIE – IMAGISTICĂMEDICALĂ

Date generale Aparatul respirator  Aparatul cardio-vascular 

Page 2: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 2/60

Radiologie – Iagistic! Medical!

Radiologia" investigare or#ologic! $i#unc%ional! a corpului oenesc& utili'(nd

radia%ii )* Iagistica edicala" diagnosticul prin ultrasunete +ec,ogra#ia&

 toogra#ia coputeri'at! +CT iagistica prin re'onan%! agnetic! +IRM* Te,nici radio-iagistice interven%ionale

+etode terapeutice

Page 3: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 3/60

Metode de diagnostic radiologic

şi imagistic radioscopia +#luoroscopia conven%ional!

radiogra#ia coputer toogra#ia +CT iagistica prin re'onan%! agnetic!

+IRM te,nicile S.ECT $i .ET ec,ogra#ia

Page 4: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 4/60

Radioscopia (fluoroscopia)

convenţională iaginea radioscopic! este alc!tuit! din

'one ai luinoase +transparente $iai /ntunecoase +opace& /n #unc%ie degradul de atenuare al ra'elor ) de c!tre

voluul anatoic str!0!tut cu c(t atenuarea 1 a0sor0%ia ra'elor ) esteai iportant!& cu at(t iaginea este aiopac!

Page 5: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 5/60

Radioscopia (fluoroscopia)

convenţională Clasic" ecran radioscopic +copus

c,iic #luorescent Modern" ecran T2& la distan%!3 dispo'itiv

interediar +/nt!ritor electronic de

iagine* Metod! de diagnostic #oarte iradiant!& cu

indica%ii liitate*

Page 6: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 6/60

Radiografia

o0%inerea unei iagini radiologice #i4atepe un suport conserva0il +#il radiologic3

#orarea pe #il a iagini radiologice se0a'ea'! pe ac%iunea #otoc,iic! a R4asupra eulsiei #otosensi0ile a#lat! pe

#il3 Radiografia digitală este o etod!odern!& coputeri'at!& de pre'entarea iaginilor radiogra#ice*

Page 7: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 7/60

Computer tomografia (CT)

principiul CT se 0a'ea'! pe !surarea

atenu!rii unui #ascicul de ra'e ) /ntr-osecţiune dintr-o regiune anatoic!3 valorile nuerice ale !sur!torii sunt

trans#orate /n di#erite nuan%e de gri& alc!ror ansa0lu reali'ea'! iagineadigital! a planului de sec%iune*

Page 8: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 8/60

Computer tomografia (CT)

Page 9: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 9/60

Imagistica prin rezonanţă

magnetică (IRM) se 0a'ea'! pe interac%iunea nucleilor de

,idrogen& a#la%i /ntr-un c(p agnetic&cu unde radio cu o anuit! #recven%!3 aceast! interac%iune este anali'at! de un

coputer $i repre'entat! su0 #or! dedi#erite nuan%e de gri& a c!ror su!#orea'! o iagine a unei regiunianatoice*

Page 10: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 10/60

Imagistica prin rezonanţă

magnetică (IRM)

Page 11: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 11/60

SPCT şi PT

etode de grani%! /ntre diagnosticul

iagistic $i edicina nuclear!3

o#er! in#ora%ii funcţionale privind

eta0olisul unui anuit organ sausiste din corpul uan*

Page 12: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 12/60

c!ografia

etod! neinva'iv! de diagnostic are la 0a'! proprietatea di#eritelor edii din corpul

uan de a conduce cu vite'! di#erit! ultrasunetele3 lic,idele sunt /n general transsonice +anec,ogene $i

apar negre& iar aerul $i structurile 0ogate /n calciu+osul& unii calculi sunt ,iperec,ogene $i apar al0e*

c!ografia "#PP$R are la 0a'! coportarea

undelor sonore /n situa%ia /n care sunt re#lectate de unmediu în mişcare +/n particular& eritrocitele din s(nge cod de culori +ro$u $i al0astru – direc%ia de scurgere a

acestui ediu*

Page 13: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 13/60

P%CS

P%CS +.icture Arc,iving andCounications S5ste" siste dear,ivare $i transitere a in#ora%iilor

digitale o0%inute /ntr-un departaent deradiologie*

Page 14: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 14/60

R%"I#"I%&'#STIC$

%P%R%T$I RSPIR%T#R  %SPCT '#RM%$ T*'ICI " +%MI'%R

Radioscopia pulonar! Radiogra#ia pulonar! Toogra#ia clasic! 6ron,ogra#ia Scintigra#ia pulonar! Toogra#ia coputeri'at! IRM

Page 15: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 15/60

Radioscopia pulmonară

(fluoroscopia) perite e4ainarea unor structuri +pl!(ni&

dia#rag /n dinaic! $i din diverse po'i%ii alepacientului*

avanta7ele radioscopiei televi'ate"

E4ainarea se poate #ace la luina 'ilei Iradierea pacientului este redus! de 8 – 9 ori Iaginile pot #i transise la distan%!& pot #i

prelucrate& stocate etc*

Page 16: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 16/60

Radioscopia pulmonară

(fluoroscopia)

Page 17: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 17/60

Radiografia pulmonară

principala etod! de o0%inere a uneiiagini radiologice& aceasta #iind #i4at!

pe un suport +filmul radiologic3 #ilul radiologic este un negativ& #a%!

de iaginile o0%inute la radioscopie

a0sor0%ie crescut! a ra'elor ) – iaginial0e 1 opace a0sor0%ie sc!'ut! – iagini negre 1

transparente

Page 18: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 18/60

Radiografia pulmonară

Page 19: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 19/60

Tomografia

clasică e4aen radiogra#ic

ce reali'ea'!

secţiuni  /ntr-unplan ales deoperator3

 /n pre'ent&indica%iile sale au#ost preluate detoogra#ia

coputeri'at!

Page 20: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 20/60

Scintigrafia pulmonară

poate anali'a tul0ur!rile de per#u'ie saude ventila%ie la nivelul pl!(nilor*

Page 21: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 21/60

Tomografia computerizată

evidenţierea unor leziuni mediastinale diagnosticarea unor afecţiuni ,ron!o-

pulmonare.

Tumori

%,cese /ronşiectazie 0i,roză pulmonară

Page 22: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 22/60

Tomografia computerizată

Page 23: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 23/60

Imagistica prin rezonanţă

magnetică (IRM)

nu este o etod! adecvat! pentrustudiul patologiei pulonare3

#oarte iportant! /n evaluarea patologieiediastinale*

Page 24: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 24/60

IM%&I'% R%"I#$#&IC1

'#RM%$1 % T#R%C$I

Radiografiatoracică de faţă

(P%) 

Page 25: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 25/60

IM%&I'% R%"I#$#&IC1

'#RM%$1 % T#R%C$I

Radiografiatoracică de profil

Page 26: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 26/60

R%"I#"I%&'#STIC$

%P%R%T$I RSPIR%T#R  %SPCT P%T#$#&IC

Modificări patologice elementare

opacit!%i patologice ,ipertransparen%e iagini i4te +,idro-aerice

Page 27: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 27/60

Opacit!%ile patologice

apar prin cre$terea a0sor0%iei ra'elor )la nivelul unor structuri pulonareodi#icate patologic3

Clasi#icare" alveolare

cu caracter retractil cu caracter neretractil

intersti%iale +#i0ro'a pulonar!& vasculare& 0ron$ice& pleurale +pleure'ii& pa,ipleurite3

Page 28: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 28/60

Sindrom alveolar retractilSindrom alveolar retractil Sindrom alveolar neretractilSindrom alveolar neretractil

Cancer br.:ATELECTAZIECancer br.:ATELECTAZIE PNEUMONIEPNEUMONIE

Page 29: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 29/60

Opacit!%ile patologice

pot avea structura oogen! sau neoogen!* Opacit!%ile alveolare pot #i caracteri'ate din punct de vedere al"

nu!rului"

unice ultiple sisteati'!rii"

segentare& lo0are

diensiunilor" puncti#ore& icronodulare +T6C iliar!& carcinoato'a& acronodulare +0ron,opneuonia& tuori&

a0ces

Page 30: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 30/60

:ipertransparen%ele

apar prin sporirea transparen%eipulonare $i prin p!trunderea aerului /nstructuri /n od noral neaerate" cavitate pleural! ediastin su0cutanat

pot #i locali'ate sau di#u'e uni 1 0ilateral*

Page 31: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 31/60

:ipertransparen%ele

Page 32: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 32/60

:ipertransparen%ele

Page 33: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 33/60

Iaginile i4te

+,idro-aerice presupun pre'en%a

siultan! de 'one

opace $i,ipertransparente" pneuonia

a0cedat! tuori e4cavate cavern! T6C

,idropneuotora4

Page 34: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 34/60

%specte radiologice 2n patologia

,ron!o-pulmonară

Pneumonia acută tipică (cupneumococ)

Tu,erculoza pulmonară 

Tumori ,ron!o-pulmonare maligne

Page 35: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 35/60

Pneumonia acută tipică

(cu pneumococ) este o a#ec%iune in#laatorie alveolar! cu evolu%ie /n ; stadii"

#a'a ini%ial!& de congestie" opacitate de intensitate sla0!& di#u' deliitat!

+voal #a'e de ,epati'a%ie ro$ie $i cenu$ie"

opacitate oogen! 1 neoogen!& intensitate edie& sisteati'at! +cu topogra#ie segentar! 1 lo0ar!3bronhograma aerică

#a'a de resor0%ie" aspectul radiologic revine la noral Coplica%ii posi0ile" a0ces - #a'a de ,epati'a%ie gal0en!

+supura%ie& pleure'ie*

Page 36: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 36/60

Pneumonia acută tipică

(cu pneumococ)

Page 37: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 37/60

Pneumonia acută tipică

Page 38: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 38/60

Page 39: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 39/60

ŞANCRUŞANCRU 

LIMAN!ITALIMAN!ITA

A"ENITAA"ENITA

Page 40: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 40/60

Page 41: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 41/60

Tu,erculoza pulmonară

Tu0erculo'a iliar! poate ap!rea ca ocoplica%ie /n oricare din stadiiletu0erculo'ei3 se caracteri'ea'! prinpre'en%a unor nuero$i noduli iliari

diseina%i oogen pe a0ele ariipulonare*

Page 42: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 42/60

Tu,erculoza

pulmonarămiliară

Page 43: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 43/60

Tumori ,ron!o-pulmonaremaligne

pot fi.

 primare   secundare (metastaze)

Page 44: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 44/60

Tumori ,ron!o-pulmonare

maligne primare  anatoie patologic!" carcinoae epideroide $i

adenocarcinoae  aspect radiologic"

0orma centrală. de'voltare intra0ron$ic! +cu atelecta'ie" opacitate

retractil! de intensitate edie sau are& oogen!

de'voltare e4tra0ron$ic! +opacitate ,ilar! deintensitate are& cu prelungiri /n parenc,i

0orma periferică. nodul pulonar de intensitateare& relativ 0ine deliitat sau cu prelungiri /n

parenc,i

Page 45: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 45/60

Page 46: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 46/60

Tumori ,ron!o-pulmonare

maligne secundare au drept origine de o0icei" c,oriocarcinoul& elanoul align& cancere renale& cancere tiroidiene& cancere de s(n etc*

aspectul radiologic este di#erit /n #unc%ie de calea depropagare" cale ,eatogen!" etasta'e nodulare cale li#atic!" li#angita carcinoatoas!"

opacit!%i liniare sinuoase care converg spre ,il*

Page 47: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 47/60

Metasta'e ,eatogene

Page 48: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 48/60

Metasta'e li#atice

Page 49: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 49/60

R%"I#"I%&'#STIC$

%P%R%T$IC%R"I#3%SC$%R  %SPCT '#RM%$

T*'ICI " +%MI'%R E4aenul radiologic E4plorarea i'otopic! +scintigra#ia

iocardic! Ec,ocardiogra#ia CT& IRM

Page 50: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 50/60

4amenul radiologic

 o#er! in#ora%ii privind" diensiunile $i #ora cordului procesele dinaice cardiace voluul cavit!%ilor cardiace $i luenul vascular

+#olosind su0stan%e de contrast iodate etodele radiologice #olosite sunt" radioscopia" aprecierea pulsa%iilor cardiovasculare teleradiogra#ia angiocardiogra#ia" opaci#ierea cavit!%ilor cordului $i avaselor ari cu su0stan%e de contrast iodate aortogra#ia" cateteri'area aortei $i opaci#ierea sa altele" arteriogra#ii peri#erice& #le0ogra#ii& li#ogra#ii*

Page 51: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 51/60

4plorarea izotopică

(scintigrafia) evaluea'!" #unc%ia

iocardului& per#u'ia

iocardului&

starea sisteuluicirculatorperi#eric*

Page 52: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 52/60

c!ocardiografia

perite evaluarea" cineticii sanguine

diensiunilor cavit!%ilor cardiace pere%ilor*

IMAGI=EA RADIOLOGICĂ

Page 53: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 53/60

IMAGI=EA RADIOLOGICĂ=ORMALĂ A CORD>L>I ?i

2ASELOR MARI

Radiografiatoracică de faţă

(P%)

Page 54: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 54/60

R%"I#"I%&'#STIC$

%P%R%T$IC%R"I#3%SC$%R  %SPCT P%T#$#&IC

leziuni valvulare ale cordului  stenoza mitrală

 insuficienţa mitrală  ,oala mitrală  stenoza aortică  insuficienţa aortică

Page 55: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 55/60

Stenoza mitrală

este cea ai #recvent! valvulopatie3 aspectul radiologic tipic este de @cord mitral & repre'entat

de rectitudinea sau 0o0area arcului i7lociu st(ng*  Alte eleente radiologice"

proeinen%a atriului st(ng spre conturul drept al cordului+Bcontur #estonat& Bcontur du0lu

sta'! pulonar! +linii <erle5 A& 6 ,ipertro#ia ventriculului drept cre$terea diaetrului transversal al cordului ascensiunea ,eidia#ragului drept +,epatoegalie rev!rsat pleural +ai ales pe dreapta arc in#erior st(ng de diensiuni norale sau c,iar sc!'ute

$tergerea 0utonului aortei*

Page 56: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 56/60

ASAS

ASAS

Page 57: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 57/60

/oala mitrală

o co0ina%ie /ntre steno'a $i insu#icien%aitral!3

  radiologic se constat!"  aspect de steno'! itral! +cu !rire

accentuat! a AS&  !rirea oderat! a ventriculului st(ng*

Page 58: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 58/60

Page 59: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 59/60

Insuficienţa 5 stenoza aortică

  iagine radiologic! de Bcord aortic "

 !rirea considera0il! a ventriculului st(ng

 derularea aortei

Page 60: ap Cardio-Vascular Si Respirator

7/25/2019 ap Cardio-Vascular Si Respirator

http://slidepdf.com/reader/full/ap-cardio-vascular-si-respirator 60/60

PA OAS